Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Mikuláš.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16272, komentáře < 7 dní: 666, komentářů celkem: 404436, adminů: 60, uživatelů: 5118  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 58 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Akuzativ
gregorios777
rosmano
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110258177
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše
Vloženo Úterý, 30. duben 2019 @ 02:06:39 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Nepřihlášený

    Chtěl bych zapřemýšlet nad příběhem z evangelia. Děj se odehrává v městečku, kde Pán Ježíš prožil své dětství a mládí, kde ho všichni znali jako syna tesaře Josefa a matky Marie. Vrátili se sem asi po třech letech emigrace z Egypta. Vychovávali společně další děti  z prvního Josefova manželství. Ježíš jistě si hrával i o ostatními dětmi, vzdělával se v místní židovské škole, kter bývaly součástí synagog. Jako mladý muž pomáhal určitě otci v řemeslu. Byl to hezký muž a zcela určitě se musel líbit i mnohým dívkám.  Je zde až do 30. roku svého věku, než se setká s Janem Křtitelem a nechá se pokřtít.  O jeho živote nevíme vůbec nic a můžeme se jen domnívat. Pak ale začíná působit jako muž, který má nadpřirozené vlastnosti. A není sám. Má kolem se 12 přátel, učedníků  a mnoho dalších. Nikdy se nepochybuje sám, ale se svými přáteli.  Brzy o něm v celé zemi kolují zvěsti jako záhadném muži, který umí uzdravovat, koná zázraky a asi je to prorok. A on se rozhodne, že se podívá čili navštíví město svého mládí, své domovské místo. A jako host je v synagoze, kam v sobotu zasel, vyzván, aby přečetl to, co mu předloží kněz. Tak to vždy bývalo, že kněz někomu podal svitek  ze svatých Písem a ten jej přečetl a pak se o textu diskutovalo. Pán Ježíš dostal zrovna svitek , kde je proroctví Izaiáše.  

Poslechněme si, jak je tato situace popsána v evangeliu. Cituji:  


 16Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma. ·  
17Podali mu knihu proroka Izaiáše; otevřel ji a nalezl místo, kde je psáno: ·  
18‚Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst;

 poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, ·  
19abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘ ·  
20Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se; a oči všech v synagóze byly na něj upřeny. ·  21Promluvil k nim: „Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ ·  
22Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, vycházejícím z jeho úst. A říkali: „Což to není syn Josefův?“ 

   Tento úryvek je z prorocké knihy z části, kde se pojednává o budoucím Mesiášovi. Pojem Mesiáš v tom židovské smyslu je široký a ne moc jasný pojem. V každém případě to měla být nebeská bytost v lidské těle, která změní židovský svět, kde židé trpí pod okupací Říma  nastolí jiný věk, Slovo Mesiáš tedy znamená spasitel, zachránce, ale také král,     Když se zamyslíme nad textem, který Pán Ježíš přečetl, tak Ježíš mluví vlastně o své roli.   On má tyto úkoly?  

 1. Aby přinesl chudým radostnou zvěst  

 Chudými zde se nemyslí ti, kteří jsou bez majetku. Ale vnímáme to v duchovním smyslu. Jsou bez smyslu života.  Cítí se nešťastní, ačkoliv mají vše.To je dnešní svět, kdy lidé nakonec podléhají depresím a  berou drogy, hledají způsob naplnit něčím  život, najít smysl a neví kde a jak. Možná, že takový je svět mnohých dnešních mladých lidí. Kteří se jen tak poflakují, píjí alkohol, nudí se… To je ta chudoba, kterou obraně řečeno myslel Pán Ježíš. 

   2. Vyhlásil zajatcům propuštění

 V té době ani žádní zajatci v Izraeli nebyli. Kdo by mohl být zajatec? t O jaké zajatce se jedná?   Zase to berme v duchovní rovině. To jsou ti, kteří jsou v zajetí hříchu, kteří chtějí činit dobro  a ono to nejde. je to možná těžší na pochopení,  a proto si připomeňme apoštola Pavla. Hezky to vyjádřil:  
15Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. · 
 16Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. ·17Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. ·  
 18Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. · 
  19Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. · 
  20Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. ·
  21Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. · 
  22Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; · 
  23když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. ·  
  24Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti?   To je to naše zajetí.   Pavel nakonec zvolá:   ¨
  25Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.


To je naše realita. To je naše zajetí. To je to, za co si zasloužíme smrt a odsouzení. Pavel tuto realitu vnímá  a uvědomuje si, že pokud ho může někdo nebo něco zachránit, tak je to to,co udělal Pán Ježíš pro naši záchranu. Ze zajetí se nelze zachránit sami, ale musí to udělat někdo druhý. A tak pak je možné pochopit další verše Pavla, kde podává vysvětlení. · 
   1Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, · 
  2neboť zákon Ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. ·  3Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost: Jako oběť za hřích poslal svého vlastního Syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích, · 
  4a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí Ducha. · 
  5Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. · 
  6Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. 
  7Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. ·  8Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. · 
  9Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá     Ducha Kristova, ten není jeho. ·  
  1 0Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale Duch dává život, protože jste ospravedlněni. · 
  11Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. · 
  12A tak, bratří, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. ·  
  13Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. ·  
  14Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. ·¨
  15Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!¨ 

   3. Slepým navracení zraku. 

Tady jede o nevidomé,  ale o ty, kteří jsou slepí jiným způsobem. Nevidí Boží moc, krásu  a slávu kolem sebe. Nevěří v Boha a nechápou, že za tím všem krásným. co je stvořeno,  není nějaká evoluční náhoda, ale Boží záměr. Proto jsme slepí, že tohle nevidíme.Když nemáme zrak, tápeme a bloudíme., ale On Ježíš nám tomu všemu dává další rozměr vidění, smysl a ukazuje i na cestu. Navrátil slepým zrak, aby viděli Boha  

 4. Léto Hospodinovy milosti

   Co to bylo milostivé léto. U židů to byl rok padesátý po 49 letech   Tento padesátý rok měli být všichni otroci izraelského původu být propuštění a dokonce jim  být vrácen jejich majetek, o který přišli. Můžeme říci, že se jednalo o obrovskou milost. Mohli začít nový svobodný život. Bohužel už není známo, zase to někdy realizovalo.   A Pán Ježíš přichází sdělit právě tuto milost v nejširším smyslu. Pán Ježíš svoji obětí způsobí, že Bůh všem lidem uděluje milost a odpouští to, osvobozuje ze zákona hříchu, umožňuje začít nový život s Ním a dokonce se k nám staví jako ke svým dětem a my mu smím říkat Otče. Takový vztah k Bohu židé někdy neměli. Tohle nedokázali pochopit. Poslouchali, co Ježíš hovořil, líbilo se jim to,ale nerozuměli a nechápali. Hezky to znělo, to ano. Proto čteme, že se divili slovům o milosti. Ale nechápali. Dívali se na Ježíše, ale zajímalo je něco jiného?  Udělá tu nějaký zázrak? Umí dělat zázraky? Vždyť je to syn Josefův.   Ať udělá nějaký zázrak. Pak bychom mu mohli věřit? Ježíš vnímá jejich nevíru, vidí do jejich srdce ještě dřív, než to co mají na srdci, přednesou svými slovy. Vnímá ty pochybnosti   A tak začne hovořit dál:   Cituji: ·
  23On jim odpověděl: „Jistě mi řeknete toto přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma.“ · 
  24Řekl: „Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. ·
  25Po pravdě vám říkám: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad. ·  
  26A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi sidónské. · 
  27A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman.“ 

   Jinými slovy,chtěli byste ode mně zázrak , ale já nedělám  zázraky jako divadelní vystoupení. Uzdravování se děje těm, co o to prosí a opravdu to potřebují. Aby se stal zázrak uzdravení, tak je třeba upřímná prosba a víra., ale ani jedno tady není. Nechápete? Copak neznáte příběhy z našich dějin.  A tak Pán Ježíš připomene dva zázraky uzdravení? Co zachránilo Naámana. Jeho víra, kterou zpočátku neměl. Pak se stal ten zázrak Je tady v Nazaretu někdo takový? Co chcete ode mě? proč bych dělal na vaše přání nějaký zázrak? Copak víra stojí na zázracích? Tak tenhle Ježíšův přístup k Nazaretským se přítomným vůbec nelíbí. Co se stalo:? ·

  28Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem. ·
  29Vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. · 
  30On však prošel jejich středem a bral se dál.   To byla zlá zkušenost. Jeho vlastní ho vyhnali a mále zabili.

 Proč byli tak zlí? Kolik takového zla ještě Pán Ježíš zakusí? Kolik přátel ho opustí?       A to je jen začátek.

Hezký den všem

"Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše" | Přihlásit/Vytvořit účet | 337 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 04:08:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

--- Copak víra stojí na zázracích? ---


A proč ne ?
Víra stojí (měla by stát) na moci Boží. A to jsou i zázraky.
Proč Ježíš činil zázraky ?
Proč potvrzoval slova apoštolů skrze zázraky, znamení a divy ? Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Úterý, 30. duben 2019 @ 09:16:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
No po dlouhé době konečně zajímavý článek :). Ježíš má  zcela jistě na mysli zajatce Satana a tohoto světa. Kdo jiný nežli Satan opanovává lidi a tento svět...Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 14:34:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bratři v Jeruzalémě se po Letnicích při pronásledování modlili následovně:
  • 29 [biblenet.cz]Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo;
  • 30 [biblenet.cz]a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“
  • 31 [biblenet.cz]Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.

A to je vzor i pro nás, dnešní křesťany. I dnešní lidé potřebují vidět Boha konat. Pouhým slovům málokdo uvěří.Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 30. duben 2019 @ 14:53:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

---   3. Slepým navracení zraku. 

Tady jede o nevidomé,  ale o ty, kteří jsou slepí jiným způsobem. ---


Jede asi ne, že. Spíš "nejde" jsi měl autore na mysli, mám dojem.

K tomu chci jen říct, že tady jde o nevidomé.

Pomázání Božím Duchem mělo u Ježíše takový dopad, že skutečně nevidomí získávali zrak.Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 30. duben 2019 @ 19:35:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neprihlaseny


Vrátili se sem asi po třech letech emigrace z Egypta. Vychovávali společně další děti  z prvního Josefova manželství.


martino


A to je napsané kde?Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Středa, 01. květen 2019 @ 12:02:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Efezkým 4, 4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
                 5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
                 6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

Platí 6 verš, toto Pavlovo tvrzení o všech lidech všech časů a věků? Působí Bůh ve všech a skrze všechny lidi, kteří se kdy narodili, žili, žijí a ještě budou žít?

Římanům 14, 11 Neboť je psáno: ‚Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.‘

Filipenským 2, 10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno – na nebi, na zemi i pod zemí –11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Studujte Písma, ta nemluví o tom, jak získat Život a jak si ho udržet, ale o tom, že ho už máme a jak rozvíjet vztah lásky s Ježíšem, Otcem a jeho Duchem a všemi jejich dalšími dětmi.
Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 01. květen 2019 @ 18:36:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za zamyšlení.

Chudými zde se nemyslí ti, kteří jsou bez majetku. Ale vnímáme to v duchovním smyslu. Jsou bez smyslu života.  

  Ano, to je ta chudoba.

  Ale je ještě větší chudoba: Když člověku chybí vztahy, když se stane bezdomovcem. Když nemá manžela, manželku, když nevidí a nemůže vidět pro své sobectví svoje děti. Když je odloučený od svých rodičů, od mámy a táty. Od bratrů, sester. 

  Když se člověk baví s lidmi bez domova, tak ti prožívají největší chudobu, co jen existuje. Obvykle pro své největší sobectví.

  Ale Ježíš bych poslán pro všechnu chudobu: I pro tu chudobu jen materiální. Protože vyřešení problému se sobectvím člověka řeší i materiální část života. Život s Bohem znamená i to, že člověk začne být užitečný pro druhé lidi, že má inspiraci, co dělat, jak se o druhá starat a to je to podstatné, co řeší materiální chudobu (spolu s Božím požehnáním).


V té době ani žádní zajatci v Izraeli nebyli. 

  ?? Ta informace pochází odkud?


 Zase to berme v duchovní rovině. To jsou ti, kteří jsou v zajetí hříchu, kteří chtějí činit dobro  a ono to nejde. je to možná těžší na pochopení,  a proto si připomeňme apoštola Pavla. 

  Ne, to není těžší na pochopení. Ten, kdo otroctví hříchu zažil, tak ví, že hřích je otrokář a člověk zajatec a že ze hříchu se člověk nedostane sám svým samavysvobozením.


Navrátil slepým zrak, aby viděli Boha  

  Určitě. Ale opět: Nejen duchovně slepým. Ježíš uzdravoval i ty tělesně slepé.


Tento padesátý rok měli být všichni otroci izraelského původu být propuštění a dokonce jim  být vrácen jejich majetek, o který přišli. Můžeme říci, že se jednalo o obrovskou milost. Mohli začít nový svobodný život. Bohužel už není známo, zase to někdy realizovalo.  

  Tohle je velmi zajímavý prvek Zákona a velmi efektivní. Reset ekonomiky, určité "game over" je nutná věc pro její dlouhodobé dobré fungování. Také bych rád věděl, zda se to nařízení někdy praktikovalo a v jaké míře. Babylonské zajetí ukazuje, že určitě byly doby, kdy se nepraktikovalo ani nařízení o sedmém roku....

Takový vztah k Bohu židé někdy neměli. Tohle nedokázali pochopit. Poslouchali, co Ježíš hovořil, líbilo se jim to,ale nerozuměli a nechápali. Hezky to znělo, to ano. Proto čteme, že se divili slovům o milosti. Ale nechápali. Dívali se na Ježíše, ale zajímalo je něco jiného?  Udělá tu nějaký zázrak? Umí dělat zázraky? Vždyť je to syn Josefův.   Ať udělá nějaký zázrak. Pak bychom mu mohli věřit?

  Tak. Ježíš nedělal zázraky pro sebe, nebo pro efekt, ale pro lidi, kteří zázrak potřebovali. 

  ToníkRe: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Středa, 01. květen 2019 @ 21:24:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

>>   Co to bylo milostivé léto. U židů to byl rok padesátý po 49 letech   Tento padesátý rok měli být všichni otroci izraelského původu být propuštění a dokonce jim  být vrácen jejich majetek, o který přišli. Můžeme říci, že se jednalo o obrovskou milost. Mohli začít nový svobodný život.<<

Toto se dělo každý šabatický rok (sedmý, šmita) nejen o jubilejním (50-tém, po období sedmi šmit, jovelu). O jovelu však byli "propuštěni" na svobodu i ti, jimž jejich bratři sloužili ze svobodného rozhodnutí smluvně více než v jednom období šmity, což mohlo být v rozmezí od 1 roku po 49 let služby) a také se 'vraceli' zpět ke svému dědictví.Re: Pán Ježíš cituje proroka Izaiáše (Skóre: 1)
Vložil: timg v Pondělí, 13. květen 2019 @ 18:42:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


-------Tady jede o nevidomé,  ale o ty, kteří jsou slepí jiným způsobem. Nevidí Boží moc, krásu  a slávu kolem sebe.------

Dalo by se to napsat přesněji : 

 Tady nejde jen o nevidomé, ale i o ty, kteří jsou slepí jiným způsobem, kteří nevidí Boží moc, krásu a Boží slávu kolem sebe 

 Protože Pán opravdu nevidomým (a to od narození) navracel zrak. Vždyť je to pro nás jasně zaznamenáno . A tak platí obojí. I to, že učedníkům na adresu zákoníků Pán jasně řekl: Nechte je: slepí vedou slepé. A když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“Stránka vygenerována za: 2.63 sekundy