Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Radek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 12, článků celkem: 16368, komentáře < 7 dní: 402, komentářů celkem: 411413, adminů: 60, uživatelů: 5154  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 276 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112031938
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Děti, varujte se modlářství. 1.Jan 5, 21
Vloženo Středa, 07. září 2022 @ 09:37:08 CEST Vložil: Tomas

Katolicismus poslal Nepřihlášený

Modla, modlářství, modloslužba. Co to je? Velmi dobrý článek o tom co je to modla je zde.

Je toho ovšem mnohem víc co je třeba zmínit o modlářském tématu. Hlavně o tom jak modloslužba ovlivňuje duchovní život, život rodinný a jak nebezpečná je nejenom modloslužba, ale i modla sama.


Apoštolové nás varují před tím co bylo obětované modlám! To co bylo obětované modlám je zasvěcené démonům a účastníci na těchto obětech vytváří společenství se zlými duchy! Pozor na to!

Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony.

Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘ A proto ‚vyjděte z jejich středu a oddělte se‘, praví Hospodin a ‚ničeho nečistého se nedotýkejte, a já vás přijmu‘ a ‚budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů ‘.

Římská nevěstka nazývá modloslužbu lživě "bohoslužbou" a přitom modlám zcela nepochybně slouží. Modlám nosí květiny, obléká je do nádherných šatů, korunuje je, opěvuje a  nosí je ve slavnostních průvodech. Dle vzoru hlavní modly v modloslužebně se zhotovují menší modly, které si po jejich "posvěcení" před modlou hlavní modláři nosí domů aby modle mohli sloužit i ve svých domovech a modloslužbou pohoršovat děti. 
K celoživotnímu obětování se modle slouží prefabrikované zásvětné modlitby, které nic netušícího modláře uvrhnout do spárů démonů. 
Modlář netuší, že modlářem je. Od malička mu lhali, že je křesťan. Není však křesťanem, ani nikdy nebyl křesťanem. Jeho představy o Bohu, o působení Boha, o životě v Bohu jsou anti, jsou naruby.

Modlářský bůžek není v chrámu jeho těla, je pod zámkem v kostelní modloslužebně! 
Modlářský bůžek nevysvobozuje ze hříchu, on dovoluje hřešit!
Modlářský bůžek hřích odpustí a přitom hřích i s následky stále zůstává! 
Modlářský bůžek neuzdravuje ale s nemocí navštěvuje!
Modlářský bůžek nedává jistotu spásy, ale spásu odkládá na a za hranici smrti!
Modlářský bůžek na sebe často dává zapomenout a cvičí modláře ke sebeznásilňování a vynucené pseudolásce!
Modlářský bůžek dovoluje lhaní, sprostotu, hulvátství a nikdy nenaplní srdce pokojem a láskou!
Modlářského bůžka modlář ochraňuje a jeho zneuctění trestá někdy i smrtí!!
 
Modlář je účastníkem kolosálního generačního podvodu. Falešný křest, falešní pastýři, falešná církev páchající ty nejohavnější hříchy proti Bohu! Falešná církev, která nese všechny identifikační znaky nebezpečné náboženské sekty historicky i novodobě mnohokrát prokázané. Modlář netuší, že je modlářem. Netuší proto neb je to klam velmi mocný, a i když má modlář před očima přímé nezpochybnitelné důkazy, tak mu je mocný klam neumožňuje přijmout. Slyší a je hluchý, vidí a přitom je slepý. To je typický duchovní handicap, který způsobuje modloslužba a to nejenom ve sféře náboženské. 
Bůh modloslužbu důrazně zakázal. Mnohokrát varoval před následky modloslužby. A přesto modloslužba vygradovala až do stavu absolutní ohavnosti, kdy je vydávaná za "bohoslužbu". Co může být ohavnějšího než to, že spasitelná oběť Kristova, láska Otce a působení Ducha svatého je spojováno do jednoho celku s modloslužbou, do celku se zatracujícím působením satanských zlých duchů?! Co může být ohavnějšího než to když se z oběti Krista činí modlářská oběť?!

Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů.

Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: ‚Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.‘

Bůh důrazně modloslužbu zakázal. 
Do živé bytosti mohou démoni vstoupit jenom se souhlasem Boha, či se souhlasem dotyčné osoby (satanisty). Když Kristus vyháněl démony, žádali ho démoni o božské dovolení aby mohli vejít v živé tvory, ve stádo prasat. Musí se tedy Boha dovolit!

Bez božího dopuštění nemohou démoni působit přímo v člověku, tedy v člověku kterého zatím neovládli. Pokud tedy chtějí na člověka působit, musí to udělat oklikou. Démoni umí dost dobře působit přes neživé hmotné věci kolem které a ve které se usadí a klamně působí na lidskou představivost. Jenom si vzpomeň člověče kolikrát jsi pocítil po shlédnutí nějaké věci obrovskou až nutkavou potřebu ji vlastnit, si ji přivlastnit! Co myslíš, kde se asi toto nutkání bere?
Démoni nepůsobí jenom v modlách, ale působí i v kradených věcech. Proto kradené štěstí nenese a co bylo ukradeno jednou, bývá často ukradené vícekrát. Kradená věc má s modlou mnoho společného. Obé je domovem démonů, kteří přes tyto předměty působí. Démon modle vyžaduje úctu náležející pouze Bohu a démon kradené věci vybízí k loupeži a vraždě.
Démonská působnost v neživé modle roste přímo úměrně s počtem modlářských ctitelů, kteří časem přestanou rozlišovat klamné představy od reality. Jako důkaz této skutečnosti dobře poslouží mnohé statisícové shromáždění modlářů kolem soch v modlářských poutních průvodech. A je třeba se zmínit, že člověk s darem rozlišování duchů démony v modlách rozpoznává. Nejde je z model vyhnat dokud jsou předmětem uctívání. Lze však tyto domovy démonů rozbít a zničit, tak jak se to dělo biblicky. Zničení (zneuctění) modly však vyvolá u modlářů nevraživost, kvůli které jsou schopni i zabíjet. Viz pogromy v minulosti. A to je dalším důkazem o tom, že modláře ovládá zlý duch, který když mu někdo zničí jeho domov přenese svou zlost na modláře kteří zabíjejí kvůli "zneuctění" své modly.

Působení v neživých věcech nemají démoni Bohem zakázané, proto je každá modla nebezpečná jenom svojí existencí! Je to domov démonů. První modlář který se nově vytvořené modle začne klanět do ní přivolá démona, který se v ní usadí a ten falešnou uctivostí láká do modlářské pasti další oběti.

Když navštívíte kostel a pocítíte potřebu projevit úctu před jakýmkoliv zobrazením, vězte, že v tu chvíli na Vás mocně působí démon, který si tak vynucuje abyste se klaněli jemu, a ne Bohu!!

To je hlavním důvodem proč nás apoštolové varují abychom se ani nedotýkali toho co bylo obětováno modlám.
 
Na falešném křtu mimin není nejhorší to, že je to křest falešný, že je to nepravost. Nejhorší je to, že při této nepravosti je mimino při modloslužbě obětované démonům v modlách, a to při přímluvách k zemřelým a udělením jména zemřelého patrona a zasvěcováním do tohoto jména. Falešný křest mívá za častý následek celoživotní víru v lež. Modlář celý život mylně věří, že je pokřtěným křesťanem, že společenství které navštěvuje je církev. A přitom ani netuší, že on sám je modloslužebnou obětí a modloslužbou slouží anti kristu.

Pasivní modláři (otázkou je zda je možné je pro jejich pasivitu nazývat modláři), jsou lidí kteří byli v dětství při falešném křtu zasvěcení démonům ale o římskou nevěstku se nijak zvlášť nezajímají. Pokud v nich v průběhu jejich životů nezapůsobila boží milost a Boha nenašli, tak jsou něco jako spící buňky a jejich náchylnost k démonickému působení je mnohem větší, než u těch co falešný křest v dětství neprodělali. 

Aktivní modláři jsou dvojího druhu. Ti první navštěvují zvykově mše párkrát do roka, a působnost jejich modlářského bůžka pro ně končí za vraty kostela. Nežijí životem křesťanským, ale ani modlářským. Žijí jako pohané. Žijí a hmotně se zaopatřují jako by zde měli být na věky. S věkem a nemocí se většinou po sedmdesátce začnou objevovat v kostele častěji a častěji a pak zemřou. Boha hledali tam kde Boha najít nemohli, hledali Boha tam kde se od začátku do konce dělá všechno proto, aby se člověk Bohem minul. 
Bůh jim však dává šanci se poznat, ale musí napřed vyjít z místa klamu.

Poslední s nejhorší druh modlářů by v kostele nejraději přespával a působnost modlářského bůžka (démona) se snaží přenášet do svých domovů, na své blízké a známé. Životy těchto modlářů jsou plné sobeckosti a neurovnaných osobních vztahů, sousedské i rodinné nenávisti, často i nenávisti k vlastním dětem a mezi dětmi. Libují si ve lži a sprostotě! Charakteristická je též patologická nedůvěra dětí k modlářským rodičům a jejich panický strach ze sdílení, intimního svěřování se kvůli rodičovské zradě důvěry. Modláři mají potřebu vydírat a zraňovat své nejbližší tím co jim niterně svěřili! Je to jedna z jejich mocných pohoršujících zbraní, která má princip ve zradě Satana. O svých dětech a nejbližších proto často nevědí vůbec nic po celý svůj život. Dalším znakem je to, že i když má modlář v nejniternějších rodinných vztazích strašlivě nelidský neřád, tak pro cizí lidi je miloušem dobroušem k pohledání. Na to co na co jeho nejbližší nemohou ani pomyslet, to cizím lidem snáší z nebe. Do doby ovšem než jej poznají blíž. Než rozpoznají jeho modlářský klam a vábivou lest. A v tom je kámen úrazu. Takový modlář je Bohem klatý, neboť klamem a lsti pohoršil maličké. Takovým již Bůh šanci nedává, tu šanci měli když se honili za pozlátky doby a pak si vybrali. Zvolili si cestu modloslužby a mnohé maličké tím pohoršili. Takový modláři se utíkají k pohádkám, věří pohádkám a vypráví pohádky. Věří, že svépomocí dosáhnou dokonalosti aby byli hodni toho svého démona, alias modlářského bůžka, který je v hodině smrti odmění. 

A jejich zasloužený osud a boží trest je nemine.

A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.

Každý modlář je vrahem duší!

Avšak zbabělci, nevěrní, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači, modláři a všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, kde hoří oheň a síra. To je ta druhá smrt.

Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři – každý, kdo si libuje ve lži."Děti, varujte se modlářství. 1.Jan 5, 21" | Přihlásit/Vytvořit účet | 8 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Děti, varujte se modlářství. 1.Jan 5, 21 (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Středa, 07. září 2022 @ 15:20:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepřihlašeny
Ano, nemusíme se bát těch, kdo zabíjejí těloRe: Děti, varujte se modlářství. 1.Jan 5, 21 (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 08. září 2022 @ 08:05:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč se tu kdejaký bl.bec pořád obouvá jenom do katolíků, když jejich víru nepraktikuje, když jejich víru evidentně vůbec nezná?

Jen si tu vylévá výplody své nemocné fantazie zjitřené svými bludnými náboženskými představami.  Nevím, co za hřích byl původní příčinou až takové duchovní neuspořádanosti, osobnostní pokřivenosti a nenávisti vůči všemu katolickému, ale takovýto člověk si zaslouží už jenom soucit a naši shovívavost.

Už není normální, není zdravý, je jako posednutý zlým duchem.Když přišel Bůh v těle na tuto zemi, když se Bůh stal člověkem, stalo se neslýchané realitou: Ježíš Kristus se stal živým obrazem nebeského Otce!

Byla to snad proto modla? Byl touto skutečností snad porušen zákaz vytváření všech zpodobnění Boha?  Bylo uctívání Ježíše v těle modlářstvím?

Lidé, kteří házeli ratolesti pod Ježíšovy nohy při jeho slavném vjezdu do Jeruzaléma byli snad modláři?

(Judaista Vota by určitě s radostí potvrdil, že byli!).Já vím, že Pán Ježíš je fyzicky přítomen ve svatostánku v kostele ve způsobách proměněnného chleba (oběti díkůvzdání - L 22,19 - Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku.“ ).

Je snad modloslužbou, když natrhám květiny a donesu je Pánu Ježíši?

Je snad modloslužbou, když se mu přijdu poklonit a načerpat od něho milosti pro další život?

Re: Děti, varujte se modlářství. 1.Jan 5, 21 (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 08. září 2022 @ 08:08:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podstatou modlářství je , když by si člověk dal cokoli jiného na první místo důležitosti v životě místo Boha!To je jediné a neomylné kritérium pro rozpoznání toho, co je modlářství.Re: Děti, varujte se modlářství. 1.Jan 5, 21 (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 08. září 2022 @ 11:40:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je diskusní článek na h...., protože autor sám neví která bije, natož aby pochopil a porozuměl co a kdo je modlář. Modlářství je uctívání pohanských bohů. Pokud nějaký dement zde napíše, že věřící ŘKC jsou modláři, pak se zjevně jedná o dementní myšlení a vyjadřování, nějakého idiota, který je ve službě Satana a jeho démonů. Takový člověk ve své naduté pýše ani nepostřehl, že ho již Satan spoutal svým poutem a vodí ho kam chce. Takový člověk svými ústy hlásá Boha, ale skutky vyvolává nenávist vůči Bohu. Na to je jeden jediný lék. Táhni Satana ode mne a mého domu, zpět do pekla, kam jsi byl se svými služebníky sražen. S takovým člověkem se diskuse nevedou a jak konstatuje Písmo sv. od takového člověka se utíká. Stránka vygenerována za: 0.21 sekundy