Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Dita.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16375, komentáře < 7 dní: 328, komentářů celkem: 411668, adminů: 60, uživatelů: 5157  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 297 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Myslivec
cizinec
divyarathi

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112144636
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil
Vloženo Sobota, 28. leden 2023 @ 11:24:35 CET Vložil: Tomas

Sekty poslal Mikim

Kalvínův výklad Bible ospravedlňoval vraždu jeho teologických oponentů. On sám nikomu nesťal hlavu, ani nezapálil oheň, který upálil heretiky zaživa, ale Kalvínova kázání ze Starého a Nového Zákona tvrdila, že takovéto tresty smrti jsou v souladu s Božími zájmy.

Jak to? Kalvín nevěřil, že všechny zákony Staré smlouvy byly odložené stranou Novou smlouvou oslaveného Ježíše. Nezvážil přitom jasný smysl textu v epištole Židům: „A kdyžť praví o nové, tedy pokládá první za vetchou.“ (Židům 8,13). Manévroval okolo Pavlova závěru: „A tak Zákon pěstounem naším byl ke Kristu, abychom už více nebyli pod pěstounem“ (Galatským 3,24; Římanům 10,4). Kalvín odmítl tato data z Nového zákona a rozhodl se, že morální zákony ve starých zákonech Tóry jsou stále platné. A zabíjet lidi, kteří překroutili jeho čistou nauku, bylo morální povinností.

Kalvín konkrétně ospravedlňoval trest smrti pro heretiky textem z 3. Mojžíšovy 24,16: „Kdož by zlořečil jménu Hospodinovu, smrtí umře, a všecko shromáždění bez milosti ukamenuje jej. Tak cizí, jako doma zchovaný, když by zlořečil jménu Hospodinovu, smrtí umře.“
Ježíšovo učení „milujte své nepřátele“ nezastavilo Kalvína před tím, aby schvaloval a propagoval smrt svých teologických nepřátel. A Pavlovy instrukce, jak jednat s lidmi, kteří teologicky nesouhlasí s tebou, byly zcela ignorovány: „Na služebníka pak Božího nesluší vaditi se, ale aby byl přívětivý ke všem, způsobný k učení, trpělivý, kterýž by v tichosti vyučoval ty, jenž se pravdě protiví, zda by někdy dal jim Bůh pokání ku poznání pravdy.“ (2 Timoteovi 2,24-25) Kalvín neprojednával v trpělivosti své rozdílnosti s lidmi, kteří propagovali odlišné myšlenky. Kalvín požadoval popravy, vyhrožoval smrtí a chválil Boha za mučení heretiků.
Kalvín vyjádřil svou teologicky posilněnou pomstu v tomto osobním dopise:
„Jsem přesvědčen, že to není bez zvláštní Boží vůle, aby zločinci kromě jakéhokoli rozsudku soudců vydrželi vleklé mučení ze strany popravčího.“ Kalvínův dopis Farelovi ze dne 24. července (pro více slov přímo z pera Kalvína si přečti dílo Selected Works of John Calvin)
Kalvín věřil, že se Bůh postaral o to, aby kriminálnici nezemřeli rychle, když byli mučeni. Tento pomstychtivý přístup a jeho podpora zastaralých předpisů Starého Zákona, které stanovovaly trest smrti pro konkurenční teology, kteří zpochybňovali jeho preferované doktríny, vypadal spíš jako ISIS než Ježíš.

Boj Jana Kalvína proti heretikům
Osobní korespondence a záznamy městské rady prozrazují mimořádný vliv Jana Kalvína v Ženevě. Ačkoli byl v roce 1538 požádán, aby odešel, když prosazoval své přísné morální standardy a nezávislost církve na exkomunikaci lidí, ženevští úředníci ho pozvali v roce 1541 zpět, aby vyřešil církevní nesrovnalosti. Po jeho návratu, městská rada schválila jeho církevní nařízení, která zahrnovala založení konzistoře. Konzistoř, církevní soud, který měl pod kontrolou disciplínu občanů Ženevy, se střetával každý čtvrtek, aby projednával případy (viz kronika konzistorních záznamů z let 1542-1544.) Jan Kalvín vedl tento soud. I když tento konzistoř neměl moc uvěznit, vypovědět do exilu nebo zabíjet provinilce, Kalvín mohl přesvědčit městský magistrát použít jejich moc, pokud mu jeho oponenti odporovali.
Když Jacques Gruet, teolog s odlišnými názory, položil dopis na Kalvínovu kazatelnu, ve kterém ho nazval pokrytcem, byl uvězněn, mučen po celý měsíc a nakonec 26. července 1547 popraven. Gruetova teologická kniha byla později nalezena a spálena společně s jeho domem, zatímco jeho žena byla vyhnána na ulici, aby to sledovala.
Michael Servetus, španělský lékař, vědec a učenec Bible, sdílel ještě horší osud. Byl to Kalvínův dlouholetý známý, který odolával autoritě římskokatolické církve. Nicméně rozhněval Kalvína tím, že vrátil kopii Kalvínových Institutů s kritickými poznámkami na okrajích. A co udělal Kalvín? Můžeš číst o jeho reakci v dopise, který napsal příteli:
„Servetus nabízí, že přijde, pokud to bude pro mě příjemné. Ale já mu nechci svým slovem zaručovat jeho bezpečí, protože pokud přijde, nikdy mu nedovolím zaživa odejít, dokud má autorita bude k něčemu.“ – Dopis Farelovi, 13. Února 1546.
Když pak Servetus navštívil Kalvínovo nedělní kázání, nechal ho Kalvín uvěznit a obvinil z kacířství. 38 oficiálních nařčení obsahovalo zavržení Trinity (Trojjediného Boha) a křtu novorozenců. Městský magistrát ho odsoudil na smrt. Kalvín požádal pro Serveta trest setnutí hlavy namísto brutálnějšího trestu upálení na hranici, ale marně. Někteří lidé považují Kalvína za soucitného, když se zasadil o lidštější metodu usmrcení, ale koneckonců to byl Kalvín, kdo podporoval zabití Serveta a všech takových kacířů.
27 října 1553 bylo použito na hranici surové dřevo, aby se Servetus pomalu opékal od nohou nahoru. Po 30 minut křičel o milost a modlil se k Ježíši, zatímco oheň pomalu stoupal nahoru po jeho těle, až spálil teologickou knihu, kterou měl přivázanou k hrudi jako symbol svého kacířství. Kalvín shrnul tuto popravu takto:
„Servetus . . . trpěl trest za svá kacířství, ale bylo to z mé vůle? Zajisté ho zabila jeho arogance neméně než jeho bezbožnost. A jaký zločin to byl můj, když naše Rada, na moje nabádání, skutečně a v souladu s názorem několika církví, pomstila jeho ohavné rouhání?“
Nesouhlasit s Kalvínovým pojetím Boha bylo přestoupením, které zaručovalo trest smrti podle toho, jak Kalvín vysvětloval Leviticus 24,16.
Jak lze takové mučení prominout? V listopadu 1552 prohlásil Ženevský koncil Kalvínovo Instituce učení křesťanského náboženství za „svatou nauku, proti které se nesmí žádný člověk postavit“. Nesouhlasit s Kalvínovým pojetím Boha bylo přestoupením, které zaručovalo trest smrti podle toho, jak Kalvín vysvětloval Leviticus 24,16. Záznamy městské rady v Ženevě popisují jeden rozsudek, kdy byl muž, který veřejně protestoval proti doktríně předurčení Jana Kalvína, bičován na všech hlavních křižovatkách města a poté byl vyloučen. („The Minutes Book of the Geneva City Council, 1541-59,“ přeložil Stefan Zweig, Erasmus: The Right to Heresy). V tomto městě sis nesměl dovolit nesouhlasit s Kalvínem.

Špatný výklad Bible může zabíjet lidi
Jan Kalvín argumentoval: „Kdokoli bude nyní tvrdit, že je nespravedlivé zabíjet kacíře a rouhače, vědomě a úmyslně doznává jejich vinu. Není to lidská autorita, která mluví, je to Bůh, který mluví a předepisuje věčné pravidlo pro svou církev.“
Většina špatných překladů Bible vede ke zklamání v nebiblickém bohu, ke strachu z toho, co požaduje, nebo k falešnému pocitu bezpečí stojícím na překroucených věroukách. Ale to může i zabíjet. Jan Kalvín ospravedlňoval vraždu na základě svého mylného výkladu Bible. Neodráží to celý jeho život nebo jeho přínos pro protestantskou církev, ale my můžeme být moudřejšími a poučit se z jeho chyb.
Jan Kalvín zastával Augustinovo biblické ospravedlnění pro upálení kacířů. Augustin omlouval tato krutá měřítka svým výkladem Ježíšova podobenství o velké hostině v Lukáši 14,16-24. Když pán v tomto podobenství nemohl zaplnit hostinu, přikázal v Lukáši 14,23 svým služebníkům: „přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil.“ Augustin a Kalvín věřili, že upálení kacířů „přinutí“ více lidí k tomu, aby vstoupili do jejich Božího domu. Ze slova „přinuť“ si udělali licenci na zabíjení, aniž by brali ohled na jiná Ježíšova učení jako „milujte své nepřátele“, a takovýto výklad byl zásadním hermeneutickým omylem. Jakákoliv část Ježíšova učení musí být vykládána ve světle celého učení.


Poznámka: https://www.worldslastchance.com/czech/end-time-prophecy/jan-kalvn-zabil-teologicke-rivaly.html

"Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil" | Přihlásit/Vytvořit účet | 166 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 28. leden 2023 @ 12:19:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 6, 37 [biblenet.cz]  Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,

Tak v tomto smyslu je třeba rozumět oddílu (Lk. 14; 16-24).

Již mnohokráte jsem zde za ta léta co zde působím zdůrazňoval, že pokud řešíme nějaký problém, musíme vzít v úvahu všechny texty k problému se vztahující. 

Jakýkoli výběr z Písma vede kke špatnému výkladu - tedy k ignorování textů ostatních; tím je Písmo ZNEUŽITO pro lidské cíle a ve své podstatě jde o hlásání JINÉHO evangelia - což je pochopitelně pod Božím prokletím. 

Galatským 1, 9 [biblenet.cz] Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

Historie nás učí, že zneužití Písma vede k těm nejhorším zločinům. 

Kde je v Písmu psáno, že křesťané, následovníci Knížete pokoje mají lidi zabíjet, byť to lidé nevěřící byli?

Izajáš 9, 5 [biblenet.cz] Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

Kdo Kalvína a jiné, zabíjením nevěřících pověřil???

NIKDO!!!

Spasitel k sobě laskavě zve:

Zjevení Janovo 3, 20 [biblenet.cz] Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

AMEN.

rdfRe: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 28. leden 2023 @ 13:17:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dnes to někteří omlouvají slovy, že byla jiná doba, že tehdy to bylo prostě jinak. Jiní zase říkají, že to nebyl Kalvín kdo vlastní rukou vraždil, jiní zase, že to nebyla ŘKC, která vraždila...

Já osobně nevěřím, že Boží slovo bylo za Kalvína, Luthera jiné než dnes. Bylo stejné, byli tedy vrahy a pokud nečinili pokání, tak víme kde jsou. Ti, kdo říkají byla jiná doba, mi připomínají ty vrstevníky Pána Ježíše, kteří stavěli pomníky prorokům, které jejich otcové zabili. 

Zajímalo by mne, jak to vidí ostatní. Jestli to bylo dáno dobou a láska se vyvíjela, nebo to byla i tehdy vražda?Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 28. leden 2023 @ 15:01:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prosím pěkně, aby se čtenáři granosalis podívali zde


Včera jsem tady předpovídal, že Pavel dostane 57 - 58%. A přesně tolik dostal! 

Jetli tu má někdo nějaké mimořádné schopnosti, tak rozhodně ne Gregosios777, ale JÁ !!!

:-) 

:-)

Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 28. leden 2023 @ 16:09:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je docela nehorázností spojovat svatého Augustina s Kalvínem!

Na základě vlastních domyšleností.

Zkuste si ověřit, co doopravdy o tomto Augustin učil.Stránka vygenerována za: 1.00 sekundy