Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Roland.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16681, komentáře < 7 dní: 417, komentářů celkem: 432201, adminů: 60, uživatelů: 5255  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 270 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

cizinec
rosmano
Frantisek100

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117960599
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ !
Vloženo Neděle, 19. květen 2024 @ 02:36:21 CEST Vložil: Tomas

Služba bližním poslal Ekrazit

Zdejší uživatel, pan Rosmano na těchto stránkách neustále popírá Kristovo božství, které je v křesťanské obci obecně přijímáno jako nepochybné. Tvrzení pana Rosmana:

"To "Slovo, které bylo U BOHA" (tím "slovem" myšleno Bůh Syn)  se stalo tělem... jako Ježíš"

"Jenže..     počkat, moment.  V Bibli žádný Bůh Syn není, o nikom takovém není nikde v Písmu řeč."

"A tys mi ani jednou nevysvětlil, proč apoštolové NIKDE, NIKDY, NIKOMU nezvěstovali, že Ježíš je Bůh."

"Nikoho k takové víře nepřesvědčovali, po nikom takovou víru nevyžadovali, od nikoho takovou víru neočekávali."

"A také nikoho k takové víře nepřivedli.  A stali se otci tisíců křesťanů po celém tehdejším světě."

"To jako že Bůh učinil jiného Boha (Ježíše), rovného sobě,  Pánem ?

To znamená, že Ho degradoval..."

Moje reakce:


a dále:

ZÁKLADNÍ VZTAHY UVNITŘ BOŽÍ TROJICE [notabene.granosalis.cz] 

ZNAMENÍ PROROKA JONÁŠE [notabene.granosalis.cz] 

VELIKONOČNÍ ÚVAHA 2017 [notabene.granosalis.cz] 

NĚKTERÉ VZTAHY OTCE A SYNA [notabene.granosalis.cz] 

Boží Trojice v Písmu [www.reformace.cz] 

ČINNOST SATANA V CÍRKVI [notabene.granosalis.cz] 


Jinde pan Rosmano tvrdí:

Re: Tajemství Boží Trojice. (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 10. květen 2024 @ 14:00:34 CEST

"Když něco neexistuje, a spekuluje se o tom, že to údajně existuje, tak to zákonitě musí být "TAJEMSTVÍ"."


Moje reakce:

1. Korintským 2, 1 [www.biblenet.cz]  Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí.

1. Korintským 2, 7 [www.biblenet.cz]    nýbrž moudrosti Boží, skryté v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení.

1. Korintským 4, 1 [www.biblenet.cz]   Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství.

Efezským 3, 9 [www.biblenet.cz]  a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil:

Koloským 2, 2 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;

*

Bůh tohoto světa zaslepuje mysl nevěřících lidí

2. Korintským 4, 4 [www.biblenet.cz]   Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.

Je otázka, čeho chce zdejší diskusní obec stále komunikující s těmito lidmi, popírajícími Kristovo božství, vůbec dosáhnout, když tito lidé jakékoli svědectví ZATVRZELE odmítají. Zřejmě se už dostali do stavu permanentní ZATVRZELOSTI, tedy hříchu proti Duchu svatému. To ví jen Pán; Písmo praví:

Jan 5, 23 [www.biblenet.cz]    aby všichni ctili Syna, jako ctí OtceKdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.

A dodávám: 

Každému normálně myslícímu člověku je jasné, že není možné, aby člověku, tedy bytosti stvořené, byla vzdávána stejná úcta jako Bohu Stvořiteli. 

UCTÍVANÍ ČLOVĚKA BY BYLA ZCELA JASNÁ MODLOSLUŽBA !!!

1) Písmo nikde nevolá po uctívání člověka!

2) Písmo volá jen po uctívání Boha!

3) Protože Písmo volá po uctívání Syna stejnou měrou jako Otce, znamená to jediné: A TÍM JE TO JEDNOU PROVŽDY DANÉ !!!
*
Pokus o syntézu veršů J. 14,28 a Fp. 2,6

Stvoření nikdy nevystihne Stvořitele:

Římanům 11, 33 [www.biblenet.cz]  Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!

Výše zmíněné verše 

Jan 14, 28 [www.biblenet.cz]  Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím – a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já

Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

Protože Písmo je z principu bezrozporné, nabízím toto lidské, nedokonalé vysvětlení – jen pro naši představu: Představme si, že se nebeský Otec se Synem nacházejí v jedné a téže rovině – tedy na stejné úrovni. Nicméně Otec je větší než Syn. I když je toto vysvětlené extrémně nedokonalé (Boží entitu nelze vystihnout), tak pro základní představu snad toto vysvětlení postačí.

Adventisté, stejně jako z jejich trosek vzniklí Svědkové Jehovovi, kteří upírají Kristu vzdát úctu jako Bohu, jsou v podstatě na ideové pozici farizeů, zákoníků a saduceů, Kristových NEPŘÁTEL !

Matouš 13, 14 [www.biblenet.cz]  A plní se na nich proroctví Izaiášovo: ‚Budete stále poslouchat, a nepochopíte, ustavičně budete hledět, a neuvidíte.

*
K případu uzdraveného posedlého v gerasenské krajině, Písmo praví toto:

Lukáš 8, 39 [www.biblenet.cz]  „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.

Nevěřící člověk, schopný logického myšlení by řekl, že výše uvedený text obsahuje INFORMACI o tom, že Ježíš je BŮH
Následně by začal řešit problém, zda je tato informace pravdivá, či nepravdivá. 

Nicméně opravdu věřící člověk, mající automaticky respekt před Písmem svatým řekne, že výše uvedený text obsahuje FAKT,  že Ježíš je Bůh. 
Následně, pak  na rozdíl od nevěřícího člověka, nic neřeší.

Apoštol Pavel praví: 

2. Timoteovi 1, 12 [www.biblenet.cz]  Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

Anebo jinak:

Stvořená bytost nemůže vzkřísit z mrtvých jinou stvořenou bytost.  Prostě, člověk člověka z mrtvých nevzkřísí. Je to proto, že v člověku není život

Stvořenou bytost může vzkřísit z mrtvých jen bytost vyššího řádu, tedy bytost NESTVOŘENÁ, ve které je život.  

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.
Jan 1, 4 [www.biblenet.cz]  V něm byl život a život byl světlo lidí.
Jan 1, 14 [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Logicky uvažující nevěřící člověk by řekl, že výše citované verše obsahují INFORMACI o tom, že Bůh, v kterém byl/a je život, přebýval na zemi v lidské podobě. 

A následně by (jako v předešlém případě) řešil, zda je tato informace pravdivá, či nepravdivá. 

Jenže Bůh v lidské podobě se musel také nějak projevovat. A projevoval se nesčetnými zázraky, nasycením davů, uzdravováním, přeměnou vody ve víno, a podobně. 

Ale Jeho největším činem bylo vzkříšení již čtyři dny mrtvého Lazara: 

Bůh řekl: 

Jan 11, 43 [www.biblenet.cz]  Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“


A STALO SE !!!
A STALO SE !!!
A STALO SE !!!

Tak toto je projevem Boží moci!!!

Jan 11, 25 [www.biblenet.cz]  Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

SMRT MUSELA USTOUPIT !!!


ZÁVĚREM,

JSME VYZÝVÁNI K NÁSLEDOVÁNÍ KRISTA - A NIKOLI  ČLOVĚKA !  NÁSLEDOVÁNÍ ČLOVĚKA, KTERÝ JE UŽ Z PRINCIPU DĚDIČNĚ ZATÍŽEN HŘÍCHEM,  VEDE DO PEKEL - A DĚJINY NÁS O TOM STÁLE UČÍ ! 

ecr

"ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ !" | Přihlásit/Vytvořit účet | 85 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 19. květen 2024 @ 06:25:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Klasická DEZINTERPRETACE PÍSMA:  // K případu uzdraveného posedlého v gerasenské krajině, Písmo praví toto:

Lukáš 8, 39 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]  „Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh.“ I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš.

Nevěřící člověk, schopný logického myšlení by řekl, že výše uvedený text obsahuje INFORMACI o tom, že Ježíš je BŮH. 
Následně by začal řešit problém, zda je tato informace pravdivá, či nepravdivá. 

Nicméně opravdu věřící člověk, mající automaticky respekt před Písmem svatým řekne, že výše uvedený text obsahuje FAKT,  že Ježíš je Bůh. 
Následně, pak  na rozdíl od nevěřícího člověka, nic neřeší. //Stejný způsob myšlení, jaký měli pohané  v Lystře (Skutky 14)

    "V Lystře sedával nějaký muž nemohoucí na nohy, který byl chromý již od lůna své matky a nikdy nechodil. 9 Ten slyšel Pavla mluvit. Pavel se na něho upřeně podíval, a když uviděl, že má víru, aby byl zachráněn, 10 řekl silným hlasem: „Postav se zpříma na nohy!“ A on vyskočil a začal chodit. 11 Když zástupy uviděly, co Pavel učinil, pozdvihly svůj hlas a říkaly lykaonsky: „Bohové se připodobnili lidem a sestoupili k nám.“ 12 Barnabáše nazývali Diem, Pavla pak Hermem, protože on byl hlavním mluvčím."


Opravdu věřící člověk, mající automaticky respekt před Písmem svatým řekne, že výše uvedený text (Lukáš 8) obsahuje informaci o tom, že Bůh působil skrze muže - Mesiáše Ježíše, kterého pomazal Duchem svatým a mocí.

Stejně jako Bůh působil skrze Pavla a Barnabáše. Je také pomazal Duchem svatým.Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 19. květen 2024 @ 06:44:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Klasická NEZNALOST PÍSMA


  // Stvořená bytost nemůže vzkřísit z mrtvých jinou stvořenou bytost.  Prostě, člověk člověka z mrtvých nevzkřísí. Je to proto, že v člověku není život

Stvořenou bytost může vzkřísit z mrtvých jen bytost vyššího řádu, tedy bytost NESTVOŘENÁ, ve které je život.  

Logicky uvažující nevěřící člověk by řekl, že výše citované verše obsahují INFORMACI o tom, že Bůh, v kterém byl/a je život, přebýval na zemi v lidské podobě. //Skutky 9:
   "36 V Joppe byla nějaká učednice jménem Tabita, což v překladu zní Dorkas. Ta oplývala dobrými skutky a dáváním almužen. 37 Stalo se, že v těch dnech onemocněla a zemřela. Umyli ji a položili do horního pokoje. 38 Protože Lydda je blízko Joppe, učedníci uslyšeli, že je tam Petr, a poslali k němu dva muže s prosbou: „Rychle přijď k nám! “ 39 Petr vstal a šel s nimi. Když tam přišel, zavedli ho do horního pokoje. I přistoupily k němu s pláčem všechny vdovy a ukazovaly mu košile a pláště, které Dorkas dělala, dokud byla s nimi. 40 Petr poslal všechny ven, klekl si a pomodlil se. Potom se obrátil k mrtvé a řekl: „Tabito, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se. 41 Podal jí ruku a pozdvihl ji. Pak zavolal svaté a vdovy a ukázal jim ji živou."

Petr očividně nebyl bytostí vyššího řádu...


Mt 10:8:   Uzdravujte nemocné, probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte démony — zadarmo jste přijali, zadarmo dejte.

Ježíš tato slova neříká k bytostem vyššího řádu...


Výše citované verše obsahují INFORMACI o tom, že Bůh, v kterém byl/a je život, přebýval v Ježíši a působil skrze Něho.
A taktéž přebýval v Petrovi a působil skrze něho.

Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 19. květen 2024 @ 08:11:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ekrazite, s povděkem lze sledovat Tvou snahu dobrat se pravdy a tu pravdu prezentovat, ovšem pravdy se nikdy nedobereš ve svých dojmech.
Radil bych Ti, abys, když už chceš o něčem psát, alespoň si protudoval podstatu věci a neriskoval, že bbudeš za pisálka, který neví o čem píše.
To, co kritizuješ, adventismus neučí a nemá s tím nic společného, což Ti už i Rosmano naznačil.
Přejí více mpoudrosti a nebo alespoň rozumu a solidnější přístup k informacím, které je nutno obstarat, než se s nimi chceš podělit, aby nebyly pohým drbem.Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 19. květen 2024 @ 09:43:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adventismus, jsem kdysi hltal a na stroji si opisoval spisy EGW. Myslel jsem si, co všechno najednou nového vím. Po roce 89 jsem začal být kritický. Pozoroval jsem, jak to trápilo manželku. V sobotu se nesmí pracovat, jíst jen čisté potraviny atd. Copak mohla v nemocnici si  vybírat  služby tak, aby jen jí vyhovovaly? Narušila by tím systém víkendů ostatním. A co dělá v sobotu špatného.? Pacienti se těšili na její službu. Byla svědomitá, umyla, vykoupala … Věřila, že Bůh je v práci  s ní. A kazatel ji řekne, že s tímto chování bude mít u Boha problém. Bylo toho víc. Když už měla před křtem zarazilo ji, že má písemně podepsat slib s několika body. To přece nemohu. Jsou situace, kdy to prostě nejde, abych vše dodržovala. Copak Pán Ježíš není s námi a On nám rozumí a ví, že někdy se musí jednat i jinak.Proč podpis slibu? Dělali to první křestané? To je jako úpis organizaci, sektě apod. Odmítla ona i já. 

 Adventisté jako mnozí křesťané jsou jinak hodní lidé. Studují biblické úkolky, které navrhuje vedení církve v USA. Bohužel  je tam vliv amerického myšlení i politiky. Jsou zaměřeni jen na sobotu a druhý příchod Ježíše. Dokážou pomáhat jiným, ale  tak, aby to ladilo se zájmy USA. Myslím, že Mikin ani není adventista, ale nějaká agresivní odnož plná nenávisti k Rusku. Závěr. Tohle křesťanství amerického typu na mne působí jako politikum a i podvod se sektářskými prvky.  Pán Ježíš ustupuje do pozadí a zdůrazňuje se hlavně SZ. Na proroctví ze SZ se pak nabalují různé historické události podobně jako činí jehovisté s cílem dát tomu punc věrohodnosti, získat pak ovečky a ovládat je.    

 Prostě rok 89 mně pomohl otevřít oči a nezapadnout do organizace až s prvky sekty. Jinak mnohé lidi tam mám rád, ale neumím být jako oni.MOJE POSLEDNÍ KOMUNIKACE S PANEM ROSMANEM (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Neděle, 19. květen 2024 @ 12:45:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VÁŽENÝ PANE, ZKUSÍM TO JINAKRe: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 13:45:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Lukáš 8:39 "Vrať se domů a řekni, co pro tebe Bůh udělal." Muž tedy odešel a vyprávěl po celém městě, co pro něj Ježíš udělal. (NIV)

 1. Bůh koná své zázraky prostřednictvím lidí. Kdykoli se tedy stane zázrak, je zde poděkování tomu, kdo stál ve víře a zázrak vykonal, a také poděkování a sláva Bohu, který dal sílu a skutečně vykonal dílo. Stejná zásada je často znázorněna v knize Skutků: „A celý zástup mlčel a naslouchal Barnabášovi a Pavlovi, když vyprávěli o všech znameních a divech, které Bůh skrze ně učinil mezi pohany“ (Skutky 15:12). Bůh činil tyto zázraky prostřednictvím svých apoštolů. Takže, když je někdo uzdraven apoštolem, mohli právem říci: ‚Bůh mě uzdravil.‘ To neznamená, že apoštol byl Bůh, ale že Bůh působil skrze apoštola. Podobně ve Skutcích 19:11 čteme: „A Bůh činil mimořádné zázraky Pavlovýma rukama. Dělal tedy zázraky Pavel nebo Bůh? Bylo to obojí! Bůh působil skrze Pavla, ale to zjevně neznamená, že Pavel je Bůh. Podobnou zásadu můžeme vidět ve Skutcích 3:21, kde se píše: „Nebe ho musí přijmout až do doby obnovení všech věcí – Bůh o tom mluvil ústy svých svatých proroků, kteří byli od pradávna.“ Mluvil to Bůh, nebo proroci? Bylo to obojí! Bůh mluvil prostřednictvím svatých proroků. Přesto proroci nejsou Bůh sám, jsou jeho nástrojem. Když tedy Ježíš konal zázraky, nejednal jen on, ale také Bůh, stejně jako když my jako křesťané děláme zázraky, uzdravujeme atd. Ve skutečnosti Ježíš připisoval zásluhy Otci za to, co vykonal. „Slova, která vám říkám, nejsou jen má vlastní. Spíše je to Otec žijící ve mně, kdo koná své dílo“ (Jan 14:10b). 2. Poznámka k Matoušovi 9:8 se vztahuje na tento verš.

Matouš 9:8b
Chválili Boha, který dal lidem takovou moc. (NIV)

Ačkoli se tento verš někdy používá k „dokázání“, že Kristus je Bůh, ve skutečnosti proti této myšlence brojí. Písmo velmi jasně říká, že Ježíš byl muž. Jediný „člověk“ s autoritou v celém kontextu je Ježíš. Když zástup viděl Ježíše, jak dělá zázraky, chválil Boha za to, že dal muži, Ježíši, takovou moc. Dnes děláme přesně to samé. Křesťané například chválí Boha za to, že Billymu Grahamovi poskytl tak mocnou službu. Věříme, že si nikdo nemyslí, že my křesťané říkáme, že Dr. Graham je Bůh jen proto, že věříme, že mu Bůh dal moc.Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 14:03:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ekrazite kup si Bibli a začni číst:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 5:19: "Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Kor 15:21-22: "A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Timo 2:3-6: "To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas."Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 19. květen 2024 @ 16:41:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
B21'2009 Bible 21, 2009
Jan 17:3-8: "A to je ten věčný život — aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal. Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal."Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 19. květen 2024 @ 21:37:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Adventisti byli nejhorší pobožní, s kterými jsem se potkal. To bylo hejno fanatiků, deprivantů snad ještě horších než jehovisti. Zatímco letniční byli aspoň radostní, i když věřili ve fejky a předváděli fejky. Ale aspoň tam měli optimismus. Adventisti jen strohost, fráze, fanatismus. To byla jediná "bohoslužba", z které jsem musel utéct uprostřed. Už po necelé hodině jsem se sbalil a odešel. Nedalo se na to koukat, ani to poslouchat. Ale jsem rád za tu zkušenost. Musel jsem si to projít všechno, abych měl přehled. 

Baptisté byli v pohodě, evangelíci v pohodě, katolíci v pohodě, letniční v pohodě. Myslím lidsky a atmosférou. Odhlížím od toho, že to jsou fejky a fantasmagorie. To jsou všude. Ale čistě psychologicky.  To, že jsou adventisti jen smradlavá sekta, jsem poznal po 20 min. A to jsem byl samozřejmě v té době pobožný. Jinak bych tam nešel. Odhlížím i od nauky. Neřeším ani teologii, ani nadpřirozeno. Čistě psychologicky. Adventisti měli jen totální prázdno a faleš. SPASITEL SE ČLOVĚKEM NIKDY NESTAL !!! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 21. květen 2024 @ 16:29:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby se Spasitel stal člověkem, tak by byl NUTNĚ ZATÍŽEN HŘÍCHEM, jako všichni lidé.

Hříšný člověk nemůže odejmout hřích jiným:

Jan 1, 29 [www.biblenet.cz]  Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa

Jan 8, 46 [www.biblenet.cz]  Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? Mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte?

2. Korintským 5, 21 [www.biblenet.cz]  Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

Filipským 2, 6 [www.biblenet.cz]  Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
7 [www.biblenet.cz]  nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
8 [www.biblenet.cz]  se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

1. Timoteovi 2, 5 [www.biblenet.cz]  Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,

Tedy "člověk Kristus Ježíš" který je bez hříchu, tedy Bůh (J. 1,1; J. 1,4; J. 1,14), je Bůh v podobě služebníka, tedy člověka.

2. Korintským 5, 21 [www.biblenet.cz]  Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
*
Boží Syn se nezrodil z Otce, jak tvrdí Nicejsko - konstantinopolské vyznání víry:

Věřím v jednoho Pána
   Ježíše Krista,
jednorozeného Syna Božího,
   který se zrodil z Otce
   přede všemi věky:


Boží Syn nebyl z Otce zrozen - ale Otcem zplozen:

Žalmy 2, 7 [www.biblenet.cz]  Přednesu Hospodinovo rozhodnutí. On mi řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.
*
Spasitel není slepencem Božího a lidského, jak praví Nicejsko-konstantinopolské vyznání víry:

On pro nás lidi
   a pro naši spásu
   sestoupil z nebe,
skrze Ducha svatého
   přijal tělo z Marie Panny
   a stal se člověkem.

KÝM TEDY SPASITEL NA ZEMI BYL ?

Jan 1, 1 [www.biblenet.cz]  Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.

Jan 1, 4 [www.biblenet.cz]  V něm byl život a život byl světlo lidí.

Jan 1, 14 [www.biblenet.cz]  A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

SPASITEL BYL ZDE NA ZEMI VTĚLENÝM BOHEM !!!
A TOHO SE DRŽME !

Proto mohl vzkřísit i čtyři dny mrtvého Lazara:

Jan 11, 43 [www.biblenet.cz]  Když to řekl, zvolal mocným hlasem: „Lazare, pojď ven!“

Proto mohl své učedníky pověřovat činěním zázraků:

Matouš 10, 8 [www.biblenet.cz]  Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

Skutky apoštolů 4, 30 [www.biblenet.cz]  a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“

Skutky apoštolů 6, 8 [www.biblenet.cz]  Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.

Při tom všem platí:

Jan 15, 5 [www.biblenet.cz]  Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.


ecr
Re: ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Čtvrtek, 30. květen 2024 @ 22:42:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Rouhavé jsou všechny pozemské církve a proto se i mezi sebou žerou.Stránka vygenerována za: 1.27 sekundy