Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Iveta.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16463, komentáře < 7 dní: 286, komentářů celkem: 416860, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 323 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113146593
přístupů od 17. 10. 2001

Duchovní poradna: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona
Vloženo Pátek, 03. duben 2009 @ 08:38:32 CEST Vložil: gojim

Kázání poslal gregorios777


Budeme spaseni na základě našich dobrých skutků a počestného jednání? Většina lidí by na tuto otázku odpověděla kladně. Avšak Bůh zde říká jasné ne.V Písmu čteme:"Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat."(Iz 64,5a). V Božích očích je naše spravedlnost - naše vlastní snažení a počestné jednání - jako poskvrněný šat. Jak by nás mohla taková "spravedlnost" spasit?

Odpověď na otázku, zda budeme spaseni a jakým způsobem, nezáleží na našich vlastních názorech, ale pouze na Božím rozhodnutí. Nesmíme důvěřovat našim představám, je nutné naslouchat tomu, co říká Bůh. protože Bůh je náš Pán, a jenom od Něj můžeme očekávat platnou odpověď. Mnozí lidé se však v tomto ohledu příliš nestarají o Boží slova. Myslí si, že při víře v Ježíše se jedná jenom o dobré skutky, a přitom nevidí, že vůbec nejsme schopni konat dobro. Ovšem právě proto bychom měli věřit v Ježíše. Bohužel, existuje mnoho takzvaných věřících, kteří tuto skutečnost neberou v úvahu. Myslí si, že Bůh bude mít radost a spasí je, když vedou morálně bezúhonný život, navštěvují bohoslužbu, tu a tam něco darují a pomáhají při náboženských obřadech. Poctivě se tedy snaží a dělají co mohou. Avšak tyto věci se spásou vůbec nesouvisí, na tom nic nezmění žádná diskuze ani vznešená lidská slova a myšlenky. Protože Boží Slovo, které jediné má autoritu, nám říká:

"Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona."(Ř 3,28). "Skutky zákona" jsou naše dobré skutky. Bůh sám nám dal zákon se všemi jeho požadavky. Ale nikdo není schopen je dodržovat. proto nám zde Bůh slovy apoštola Pavla jasně vyjádřil, že člověk může být spravedlivý bez skutků zákona. Co to znamená být spravedlivý?  Božích očích jsou hříchy odpuštěny tomu, kdo uvěří v Ježíše. Po odpuštění hříchů je člověk před Bohem ospravedlněn a tím spasen. Když se staneme spravedlivými, jsme tedy spaseni.

Tato spása nepřichází kvůli našim skutkům, ale z milosti:"A kde se rozmohl hřích, tam se ještě více rozhojnila milost." (Ř 5,20). Nejsi hříšník? Neměl jsi již mnohokrát výčitky svědomí? Nezdálo se ti, že jsi ztratil veškerou naději? Nenech se klamat svými lidskými představami, nevěř názorům, že budeš spasen, když konáš dobro, zpíváš a modlíš se a navštěvuješ bohoslužby. Nepokoušej se zakrývat své hříchy lidskými metodami. I kdybys je chtěl sebevíce zakrýt, jsi přesto hříšník - zbavíš se jich asi tak málo, jako Afričan své tmavé pleti, kdyby se napudroval nebo natřel světlou barvou. Jen drahocenná krev Pána Ježíše tě může očistit. Nevěř proto svým dobrým skutkům. Spíše doznej, že jsi jen beznadějný hříšník, a přijmi Ježíše za svého Spasitele. Potom budeš spasen.

Kazatel Evangelia Spurgeon jednou řekl, že by se nikdy nechtěl stát křesťanem, kdyby spása závisela na jeho dobrých skutcích. I kdyby vykonal sebevíce dobra, přece by nikdy nebyl schopen Boha uspokojit, protože Bůh je dokonalý, a my svým vlastním úsilím nikdy nemůžeme dosáhnout jeho úrovně. Není to beznadějný stav? Avšak Bohu díky! On sám pro nás připravil řešení, tím, že poslal svého milovaného Syna, jehož si vyvolil. Pokud v něj věříme, jsme spaseni. Jakkoliv jsme špatní a zkažení, jakkoliv se Bohu znelíbíme, přesto nás určitě spasí, když věříme v Ježíše. Protože Pán Ježíš svou smrtí na kříži za nás naplnil veškerou spravedlnost, a tato spravedlnost Boha plně uspokojuje. V listu Římanům Pavel píše:"jsou ospravedlňováni ZADARMO, jeho milostí, vykoupením, které se stalo v Kristu Ježíši" (Ř 3,24). "Když z milosti, tedy NE na základě skutků - jinak by milost nebyla milostí"(Ř 11,6). Oba tyto verše nám jasně ukazují že jsme spaseni z milosti, a ne na základě skutků. Milost a skutky jsou ve vzájemném protikladu. Podstatou milosti je skutečnost, že spása nepřichází proto, že my sami jsme dobří, ale z Božího milosrdenství. Oproti tomu princip skutků spočívá v tom, že mohou být spaseni jen dobří lidé, ne však ti špatní. Pak bys tedy musel spasit sám sebe, abys nebyl zatracen. Jenže my všichni jsme hříšní a zkažení, náš život je plný špatnosti a v našich hlavách se rodí zlé myšlenky. Jak bychom se mohli zachránit svými dobrými skutky? To je nemožné. Avšak Bohu díky: je soucitný a spasí nás z milosti.

Mnozí lidé by si teď mohli myslet, že Bůh nás sice spasí z milosti, ale že přesto naše skutky mají rozhodující význam. "Když z milosti, tedy ne na základě skutků - jinak by milost nebyla milostí." (Ř 11,6). Písmo neříká, že můžeš být spasen jak z milosti, tak i pro zásluhy svých skutků. Naopak, naše skutky spíše milost maří. Přijmi milost Boží srdcem plným víry a vděku. Může tě spasit pouze to, co vykonal Boží Syn svou smrtí na kříži. A tuto zázračnou milost získáváme my hříšníci bez zásluh, je nám darována.

"...víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona nebude NIKDO ospravedlněn" (Ga 2,16).

"Ti však, kdo zpoléhají na skutky zákona, jsou pod kletbou"(Ga 3,10).

"Je jasné, že NIKDO není před Bohem ospravedlněn na základě zákona"(Ga 3,11).

Jestliže dbáme především na dodržování zákona, znamená to, že bychom chtěli být ospravedlněni svými dobrými skutky. Avšak co nám sděluje Bible v těchto verších? Přímo říká, že jsme pod kletbou, když spoléháme na skutky zákona. Vidíme tedy, že NIKDO nemůže být svými dobrými činy ospravedlněn. Proč se tedy pokoušíš zvládnout to, co nikdo nemůže dokázat? Pán za tebe zemřel na kříži. On již plně dovršil dílo. On za nás zaplatil. Ty bys měl pouze přijmout vykoupení, které pro tebe připravil. Potom budeš spasen.

"Milostí jste tedy spaseni, skrze víru. Spasení není z vás, je to dar Boží, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit" (Ef 2,8-9). V těchto verších se hovoří o milosti a víře. Bůh nám dal milost, to znamená, že On sám pro nás připravil Spasitele a vykoupení. Jak velká a nekonečná je tato milost! My lidé sami sobě nedokážeme pomoci. Avšak Bůh již vykonal všechno za nás. Tato milost byla vyjádřena křížem na Golgatě.

Jakým způsobem teď můžeme přijmout tuto milost? Opět ne konáním dobrých skutků nebo sebeovládáním ani návštěvami bohoslužeb, ale pouze vírou. I když Bůh pro nás již všechno učinil, dokud neuvěříme, nebudeme spaseni. Co je to víra? Když věříme v Pána Ježíše, znamená to, že jsme ho přijali (Jan 1,12). Bůh připravil milost a když ji přijmeš, budeš spasen.

Proč Bůh lidí nespasí na základě jejich činů? "Takže se nikdo nemůže chlubit." To je jeden z důvodů. Kdyby lidé mohli být spaseni za své skutky, byli by pyšní na sebe, ale nevzdávali by čest Bohu, neoslavovali by jej. Největší hřích člověka spočívá v tom, že chce být na Bohu nezávislý. Lidé jsou hrdí. Proto odmítají Boží milost.

Nebuď nedůvěřivý, přijmi Boží milost. Také ona je darem, a když ji přijmeš, budeš spasen. "Nepohrdám Boží milostí: Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná" (Ga 2,21). Pokud by existovala možnost, abychom se ospravedlnili svými vlastními činy, potom nám Bůh poslal svého Syna zbytečně a nadarmo jej nechal za nás zemřít. Jak by mohl být Bůh tak pošetilý, aby připravil dílo spásy, a potom souhlasil, abychom je my lidé prohlásili za zbytečné a neplatné! I kdyby však sebevíce lidí chtělo Boží dílo zavrhnout, přesto svou platnost neztrácí.

Naše spása nevzejde ani z nás samotných, ani z našich skutků (srov. Ef 2,8-9). Nezáleží ani na tom, zda jsi chytrý nebo hloupý, morálně vyspělý nebo slabý, bohatý nebo chudý. Žádná z těchto vlastností se spásou nesouvisí. Stačí, když přijmeš milost. Pokud to ovšem neuděláš, budeš ztracen, ať už jsi jakkoli dobrý. Doznej, že jsi hříšník. Také teď, v tomto okamžiku se můžeš modlit k Bohu a povědět mu, že přijímáš Ježíše za svého Spasitele. Neříkej, že už jsi spasen, protože jsi "křesťan", neboť jsi pokřtěný, účastníš se večeře Páně, či dokonce už jsi vedoucím nějakého křesťanského společenství. Žádná z těchto věcí, tě nemůže spasit.
Dokud nepřijmeš Spasitele Ježíše Krista, který zemřel za tvé hříchy, nedojdeš spásy, budeš zatracený jako všichni nevěřící - ať už děláš cokoliv, nebo zastáváš sebedůležitější funkci. Pouze drahocenná krev Ježíše může pokrýt naše hříchy. Pouze vykoupení, které Pán dovršil na kříži, je spolehlivé a důvěryhodné, tvé činy takové nejsou. Bůh nám lidem připravil jen jediné dílo spásy a nic nemůže snížit jeho hodnotu - ani tvá zkaženost nebo provinění. Ty bys měl tuto spásu ještě přijmout. Doznej, že jsi hříšník, a pros Boha, aby tě spasil a základě skutečnosti, že za tebe Kristus zemřel. On ti potom odpoví:"a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven" (Jan 6,37). Podobná témata

Studijní materiály

"Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona" | Přihlásit/Vytvořit účet | 38 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 03. duben 2009 @ 09:44:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Tento článek je určen především katolíkům, pravoslavným, kteří jsou pod Zákonem od počátku (jejich "otcové" s tím začali), protože převrátili Evangelium, a také těm protestantům (a je jich drtivá většina), kteří odpadli od Evangelia Milosti a Pravdy.Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: ladenka (ladenka@seznam.cz) v Pátek, 03. duben 2009 @ 10:29:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ladenkakozinova.albaniaweb.alb
Watchman Nee  se dá skutečně číst napříč celým křesťanským spektrem.
Pro ty, kteří jej zatím neznají iformace : Nee byl zavřen 20 let za to že kázal Evangelium v Číně. Jestli se nepletu v tom vězení i zemřel.


]


Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 03. duben 2009 @ 10:36:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ahoj Ladenko,

W.Nee zemřel krátce po propuštění z vězení v roce 1972.


]


Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: ladenka (ladenka@seznam.cz) v Pátek, 03. duben 2009 @ 10:40:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ladenkakozinova.albaniaweb.alb

Díky za upřesnění.

Fakt jej mám moc rád. Náš pastor v Bohemii Victory často na něj káže.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 03. duben 2009 @ 16:23:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svého času byla velice oblíbená kniha W.N. Výklad epištoly Římanům 1.-8. kapitola.
Už jsem tady perlil rusky, Řím.1,1 ...rab..., rabóta, rabóčij,
tak ještě německy ...Knecht....!
Jó, Laděko, si to ujasni, fandíš Bohemce (klokani) nebo Viktorce ?
Já jsem slávista. Je to trochu vošajstlich. Grego ví proč. Převzal jsem tu náklonost po předcích.
Ale stejně nevím, proč některé církve avizují, že nás u nich čeká milé prostředí, přátelská atmosféra, bez manipulace.
To Churchill (píše se to tak, ne?) nabízel pot, slzy a krev.]


Něco málo o Watchmanu Nee a jeho konci (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 03. duben 2009 @ 14:50:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

nevím, odkud máš tuto informaci, pravda je však jiná.

Watchman Nee zemřel 30. května 1972 v cele, v níž strávil 20let a stalo se tak šest měsíců po smrti jeho ženy, která ho velmi zasáhla, protože doufal, že se dočká jeho návratu z vězení. Zemřel ve velikém utrpení a ponížení s nikým blízkým u sebe. Neměl ho, kdo pohřbít, takže byla 1. června 1972 provedena kremace jeho těla. Když se o všem dozvěděla nejstarší sestra jeho ženy, získala popel a pohřbila ho společně s tělem jeho ženy v jeho rodném městě. Později v květnu 1989 byly ostatky W. Nee a jeho ženy přemístěny a pohřbeny na křesťanském hřbitově v jiném městě.

V době, kdy byl vezněn, vzniklo skrze jeho život a službu v Číně přibližně 400 místních církví. Navíc povstalo více než 30 místních církví na Filipínách, v Singapuru, Malajsii, Thajsku a Indonésii. Do současnosti Pán skrze bohatou a věrnou službu Watchmana Nee a Witnesse Lee rozmnožil místní církve na více než 2300 po celém světě.

Po jeho smrti byl pod jeho polštářem nalezen papírek s těmito slovy: "Christ is the Son of God who died for the redemption of sinners and resurrected after three days. This is the greatest truth in the universe. I die because of my belief in Christ. Watchman Nee."

"Kristus je Syn Boží, který zemřel pro vykoupení hříšníků a po třech dnech byl vzkříšen. Toto je největší pravda ve vesmíru. Umírám kvůli mé víře v Krista. Watchman Nee."

Tyto informace pocházejí převážně z internet. stránek LSM - Living Stream ministry http://www.lsm.org

Tož tak.

willy


]


Re: Něco málo o Watchmanu Nee a jeho konci (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 03. duben 2009 @ 15:13:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Willy,

tuto informaci jsem někde četl na netu v poslední době, ale nevím přesně kde.


]


Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 03. duben 2009 @ 09:46:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


A je také určen i těm, kteří v pravé Evangelium věří, aby si ho osvěžili, neboť Pravda má stálou tendenci k vymizení. Proto nám ji apoštolé v Písmu často připomínají (Žd 2,1).Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: ladenka (ladenka@seznam.cz) v Pátek, 03. duben 2009 @ 10:25:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ladenkakozinova.albaniaweb.alb
Milý Gregu,

ani nevíš jakou jsi mi udělal radost. Snad největší ze všech zde. Watchmann Nee je totiž můj oblíbený autor, doslova srdeční záležitost.

Díky

petr


]


Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 03. duben 2009 @ 10:38:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Milý Ladenko,

tak to jsem nevěděl. To mám radost.  :-)

W.Nee mnoho příznivců nemá, protože mluví o učednictví a o kříži a to dnes nikdo nechce slyšet. Dneska chtějí spíše ty domy, bazény, mercedesy, služebnictvo a "misii" někde na Kapverdách.


]


Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: ladenka (ladenka@seznam.cz) v Pátek, 03. duben 2009 @ 11:02:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.ladenkakozinova.albaniaweb.alb

Zrovna již popáté pročítám knihu od Nee : Pravý život křesťana .

Je naprosto úžasné jak Nee dovede jednoduše vysvětlit / často na příkladech /velmi složité a klíčové biblické pravdy. Možná někomu chvíli potrvá, něž si zvykne na styl jeho psaní, ale pak to stojí za to. Žádné Haginovské / i když nic proti / sladké výšiny, ale neředěné biblické pravdy, jednoduše a až na dřeň.

Souhlasím s Tebou, tohoto autora by mělo číst dnešní křesťanstvo v ČR. Situace začíná být tristní.]


Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 03. duben 2009 @ 15:26:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ladenko,

aha, takže ty uznáváš toho ďábla Hagina? Myslel jsem si, že budeš něco jako letniční.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 03. duben 2009 @ 16:32:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Si se mne neptal, omlouvám se tedy, že reaguji.
Nedávno jsem četl od Hagina Láska: cesta k vítězství. Domnívám se, že je to dobrá kniha. Přinejmenším jako dokument Haginovy doby. Spíš jsem se setkal v církví s tím, že je tento autor ředěn a zjednodušován /a zneužíván/.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 03. duben 2009 @ 16:33:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Si se mne neptal, omlouvám se tedy, že reaguji.
Nedávno jsem četl od Hagina Láska: cesta k vítězství. Domnívám se, že je to dobrá kniha. Přinejmenším jako dokument Haginovy doby. Spíš jsem se setkal v církví s tím, že je tento autor ředěn a zjednodušován /a zneužíván/.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 03. duben 2009 @ 16:33:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Si se mne neptal, omlouvám se tedy, že reaguji.
Nedávno jsem četl od Hagina Láska: cesta k vítězství. Domnívám se, že je to dobrá kniha. Přinejmenším jako dokument Haginovy doby. Spíš jsem se setkal v církví s tím, že je tento autor ředěn a zjednodušován /a zneužíván/.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 03. duben 2009 @ 16:33:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Si se mne neptal, omlouvám se tedy, že reaguji.
Nedávno jsem četl od Hagina Láska: cesta k vítězství. Domnívám se, že je to dobrá kniha. Přinejmenším jako dokument Haginovy doby. Spíš jsem se setkal v církví s tím, že je tento autor ředěn a zjednodušován /a zneužíván/.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 v Pátek, 03. duben 2009 @ 17:19:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


To je další příklad naivity křesťánků, kteří naletí každému bludaři, který jde kolem. Stačí napsat pár povedených řádek o lásce, a má vás. Jak jednoduché...

Že káže jiného (materiálního) Krista, to už vám (jeho příznivcům) tak nevadí - zdá se, že to lahodí vašim uším. Kdo by také nechtěl naftová pole v Texasu, která si může "vyvěřit", stačí, když bude Haginovu audiokazetu za 23 dolarů poslouchat pořád dokola - 100 x, 200 x, 300 x. Pak už stačí jen proklamovat, že to bude mít a musí to dostat. Co řeknete, budete mít. Vaše slovo má totiž kouzelnou moc. A "vaše" víra také tak.

Že to s vírou ve skutečného Krista nemá nic společného, jaksi uniká miliónům křesťanků. Jakožto jim uniká i to, že je o Haginovi a jemu podobných monstrech psáno i v Novém Zákoně (1Tim 6,3-11).
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Pátek, 03. duben 2009 @ 17:31:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
PC komentář omylem poslalo 4x. Žel, ani to nestačilo. 


]


Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Farel v Neděle, 03. květen 2009 @ 12:36:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu prosímtě nedělej si iluze. Laděnka je Likvid Vlček a když projdeš jeho příspěvky tak zjistíš, že je to chameleón. Tak prosímtě neházej, víš co? Víš komu? Ten je schopen zkřížit slona s komárem. Mluvit s ním o Watchmanu Nee je jako  mluvit s Juldou Fučíkem o rozdílech mezi nacismem a komunismem. Mimochodem doporučuji shlédnout film Ježíš je normální valná většina herců má dokončenou Viktorky biblickou school a Watchmanovi Nee nesahají ani po nehty u nohou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: drquinn v Středa, 06. květen 2009 @ 09:14:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Victorku ne, ale Domatu:-) jinak souhlas


]


Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Julia v Sobota, 02. květen 2009 @ 14:40:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jedno obrovske diky!!!!
Tento clanek je uzasny jeste jednou dekuji,protoze ja verim,ze tento clanek mi pomuze otevrit nejen oci, ale hlavne srdce mym pratelum,kteri uz jsou krestani,ale veri,ze krest je to nejdulezitejsi,ze tim jsou spaseni.Rikaji pokud jses krestan,ale nejses pokrten nemas ducha svateho a zijes ve tme.Nejsem dobry recnik a take vim,ze zena ma ve shromazdeni mlcet a modlit se v tichosti a proto poslu tento clanek vsem kteri ho potrebuji.
Diky,diky diky Julia.Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: drquinn v Sobota, 02. květen 2009 @ 16:16:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

hele a ty ses v nakym shromazdeni? ostatne tam snad mlci kazdej,kdyz se ho nikdo na nic nepta, ne?


]


Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Julia v Neděle, 03. květen 2009 @ 10:49:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne nejsem v zadnem shromazdeni jednou za tyden se sejdu s malou hrstkou lidi a cteme si z Bible povidame si o nasem Panu.Dochazi nas vyucovat jeden starsi z kostela a v nedeli zajdu do kostela.Ziji hodne daleko od sve rodne zeme uz nekolik let.


]


Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: drquinn v Neděle, 03. květen 2009 @ 16:38:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

jj, ja se ptal ¨na to shromazdeni proto, ze ty ses omlouvala za to ze mluvis - jakoby todle bylo misto, kery nahrazuje cirkev - snad mas pravo se zeptat na cokoli, ne, a  vyjadrit svu nazor? nebo si jako zenska pripadas menecenna? v Kristu neni muz ani zena!
Jinak ti preju dobry spolecenstvi, kor v dalce kde zijes - je dulezity mit vobecenstvi.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Julia v Středa, 06. květen 2009 @ 01:52:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano mas pravdu i jako zena moho vyjadrit svuj nazor a to take delam,urcite si nepripadam jako zenska menecena,vim ze jsme vsichni Kristova deti.Jenom me trochu boli srdce,kdyz prijdu do nasi cirkve do kostela avidim ty stejne tvare ,ktere jsou tak jako by zahledeny sami do sebe a mam pocit,ze je nezajima co se deje venku.K cemu to je kdyz ma kostel hezke uceni ,ale jinak ten koste nezije.Vzdyt prece Nas Pan neni mrtev tim, ze jsme uverili ze zemrel a prolil svou drahocenou krev za nase hrichy a po trech dnech vstal z mrtvych. Tim jsme spaseni jeho milosti a jsme zapsany v knize zivota.Proto jsem byla za clanek spaseni opravdu stastna a jakou jsem mela v pondeli radost,kdyz otevrel oci jedne zbloudile ovecce,ktera vubec nevedela kam patri. Na tomto clanku se mi moc libilo,ze to neni zadne chozeni kolem horke kase,ale je to primo takzvany zasah do srdce.
Buh Ti zehnej Julia.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: nula v Středa, 06. květen 2009 @ 07:34:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Jenom me trochu boli srdce,kdyz prijdu do nasi cirkve do kostela avidim ty stejne tvare ,ktere jsou tak jako by zahledeny sami do sebe a mam pocit,ze je nezajima co se deje venku--

to je normální,každému takovému jde přece hlavně o jeho spásu,jinak by tam nebyl  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Julia v Čtvrtek, 07. květen 2009 @ 08:21:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ja to jako normalni nevidim,teda ano pokud tam jde clovek za tim ucelem,ze tam chce neco ziskat,ale pokud uz to neco ma tak uz mu to nikdo nikdy nevezme a naopak je toho tak plny, ze touzi po tom aby to meli i ti ostatni.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: pirmin v Středa, 06. květen 2009 @ 09:24:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hallo Julie,
toto je pozdrav z daleké domoviny. Žiješ zřejmě nejen v cizině, ale i na venkově, možná s malými dětmi, a na průvodní bolesti je internet skvělý vynález. Protože jsme na tom podobně, i když v Čechách, moje žena "se schází" na netu se smečkou křesťanských žen, a docela dobře se jim daří. Kdybys náhodou chtěla kontakt, pošlu ti ho. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Julia v Čtvrtek, 07. květen 2009 @ 05:18:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo mam tri deti dva kluky 18,15 a petiletou dceru.Ziji na Novem Zelande v Aucklandu,oproti Praze kde jsem zila predtim je to opravdu vesnice.Za ten kontakt budu rada diky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Eliana v Středa, 06. květen 2009 @ 16:03:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Tak tichá a pokorná žena, to se hned tak nevidí. A už vůbec neslyší.
Sice tě bolí srdce z těch lidí kolem, ale zas ta radost, když jsi pomohla té zbloudilé ovečce. Musí to být úžasný pocit, myslím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Julia v Čtvrtek, 07. květen 2009 @ 05:30:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano pocit je to nadherny.Akorat nerozumim tomu jak si psala (A uz vubec neslysi) ja mam prave pocit,ze slysim a vidim az dost.
Jinak diky.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Eliana v Čtvrtek, 07. květen 2009 @ 07:32:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je fajn, že dobře vidíš a slyšíš. Já jsem tím jenom myslela, že když je někdo tichý, většinou toho o něm nebývá moc k slyšení (ani ke čtení). Měj se hezky.


]


Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: nula v Neděle, 03. květen 2009 @ 18:54:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--hele a ty ses v nakym shromazdeni?--

tady shromáždění vlastně je a podle ap. Pavla by v něm ženy měly mlčet


]


Re: Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: drquinn v Středa, 06. květen 2009 @ 09:11:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

:-) a ty ses kdo, nulo? ten nebo ta? ja jen ze nekdy bys udelal lip kdybys mlcel:-)


]


Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: nula v Neděle, 03. květen 2009 @ 18:55:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--take vim,ze zena ma ve shromazdeni mlcet a modlit se v tichosti--

a hlavně nepoučovat muže:-) to prý Bohu tak strašně vadí až se to dostalo do Bible


]


Re: Re: Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: Julia v Středa, 06. květen 2009 @ 05:04:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jo ja stim nemam problem


]


Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: nula v Neděle, 03. květen 2009 @ 09:53:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
--V Písmu čteme:"Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat."(Iz 64,5a). V Božích očích je naše spravedlnost - naše vlastní snažení a počestné jednání - jako poskvrněný šat. Jak by nás mohla taková "spravedlnost" spasit?--

Vytrženo z kontextu

1) V dobách Izajášových nikdo na takovou spásu nevěřil

2) Výše uvedené verše se týkají tehdejšího stavu izraelského národa

Nadto není žádného, ješto by vzýval jméno tvé, a probudil se k tomu, aby se chopil tebe, aspoň když jsi skryl tvář svou před námi, a způsobil to, abychom mizeli pro nepravosti naše.Ale již, ó Hospodine, ty jsi otec náš, my hlina, ty pak učinitel náš, a tak jsme všickni dílo ruky tvé.Nehněvejž se tak velmi, Hospodine, aniž se na věky rozpomínej na nepravost. Ó vzhlédniž, prosíme, všickni my lid tvůj jsme.Města svatosti tvé obrácena jsou v poušť, Sion v poušť, i Jeruzalém v pustinu obrácen.
Dům svatosti naší a okrasy naší, v kterémž tě chválívali otcové naši, ohněm zkažen, a cožkoli jsme měli nejvzácnějšího, jest popléněno.I zdaliž pro ty věci, Hospodine, se zdržíš? Mlčeti a nás tak velmi trápiti budeš?Re: Watchman Nee - Spaseni nejsme ze skutků zákona (Skóre: 1)
Vložil: skalaa v Neděle, 03. květen 2009 @ 15:36:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

  http://www.uloz.to/1664170/17-zakon.pptStránka vygenerována za: 0.49 sekundy