Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zlata.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16513, komentáře < 7 dní: 301, komentářů celkem: 420486, adminů: 60, uživatelů: 5210  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 72 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114770232
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Přímluvné modlitby - nejvyšší forma projevu lásky.
Katolicismus

poslal oko

Někteří nás katolíky zde osočují, že máme svoje "patrony" mezi svatými v nebi na různé životní situace, na které se pak v nouzi obracíme o pomoc a přímluvu  - místo abychom se obrátili přímo na Boha. 

A to prý je "nekřesťanské" modlářství.
Vložil: Tomas v Středa, 20. září 2023 @ 10:21:22 CEST (264 čtenářů)
Více... | 4175 bytů | 34 komentáře | Skóre: 0Život víry: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II.
Katolicismus

poslal oko


(J 6,40)
Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.

(1 Tes 4,13 ...)
Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním.
Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem
Vložil: Tomas v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 08:27:26 CEST (871 čtenářů)
Více... | 6109 bytů | 113 komentáře | Skóre: 0Život víry: Aktuální slovo o stavu církve a křesťanstva
Svědectví

poslal Willy

Video mého bratra v Kristu - známe se osobně a jsem s ním zajedno - 28 minut 

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 24. srpen 2023 @ 11:40:10 CEST (515 čtenářů)
Více... | 11 komentáře | Skóre: 0Život víry: Až sama nepravost okusila, pochopila.
Kritika bludů

poslal Nepřihlášený

Lukáš 21,8
Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a ‚nastal čas‘. Nechoďte za nimi.

1Janův 4,1
Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

Brusle7
Ahoj Willy,

protože opakovaně dáváš najevo zásadní nesouhlas se směřováním Katedrály - a opakovaně tu nevhodně kritizuješ můj ne/správný vztah a víru v Ježíše (i dalších diskutujících), míjíme se v cílech vzniku Katedrály. Nechceme v Katedrále rozbroje. Nechceme útoky a manipulace "ve jménu Boha" na diskutující, kteří se zde sdílí. Nechceme "výchovu" jménem Boha člověkem. Jen jediný je náš Pán... Kristus.

Opakovaně jsi sám naznačil, že bys za takové situace (kdy my tvé "požadavky" k nám neakceptujeme a sám naznačuješ jiný cíl Katedrály) nemohl být dále v Katedrále, tak ti chci nabídnout, aby ses dobrovolně vzdal role moderátora zde, než o to požádám Tomáše. Můj původní návrh tebe jako kolegy - moderátora - byl můj velký omyl.

Děkuji ti za tvou snahu v počátcích vzniku Katedrály. Děkuji za vše dobré, za všechny články a příspěvky. Měl jsi mou naprostou důvěru, nyní vnímám věci jinak. Katedrála je a bude Kristova, bez napadání diskutujících pro jejich upřímné sdílení, bez hádek a rozbrojů.

Přeji Ti vše dobré, Willy, na další cestě s Kristem a za Kristem a děkuji.

Brusle7
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 24. srpen 2023 @ 11:23:05 CEST (844 čtenářů)
Více... | 6652 bytů | 39 komentáře | Skóre: 0Život víry: Styďme se, že jsme hříšníci.
Intimity

poslal oko

Nestyďme se, že jsme v církvi, styďme se, že jsme hříšníci!

Vložil: Tomas v Čtvrtek, 24. srpen 2023 @ 11:22:27 CEST (941 čtenářů)
Více... | 1055 bytů | 79 komentáře | Skóre: 0Život víry: Egodeismus. Zlomyslná mysl Krista?? Ochrana Kristem před prorokem??
Kritika bludů

poslal NepřihlášenýKristus Willy 2008
Nick Kristus mám proto, že mě kdysi (jako nevěřícího) takto přezdívali, a dnes je to tak, že chci být ve všem Kristu podobný, tzn. žít Jeho životem skrze Něho (Jan 6:57) a mám naději, že Ho takové, až přijde, uvidím takového, jaký je (1J na zač.3.k.,nevím přesně, který verš). No a svým životem, který je skryt s Kristem v Bohu, chci Krista vyjadřovat, tzn. nechci žít já, ale ve mně a skrze mě Kristus. Amen.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 24. srpen 2023 @ 10:29:33 CEST (298 čtenářů)
Více... | 9119 bytů | 2 komentáře | Skóre: 0Život víry: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi.
Katolicismus

poslal oko

Názorný příklad ze života.

Jelikož tu mezi námi dochází až k absurdním případům vzájemného nepochopení, bez takovýchto příkladů se asi nepochopíme.


"My křesťané (katolíci) jsme rodinou Božích dětí.
Někteří z nás žijí na této zemi - jiní nás ve víře už předešli a nyní jsou už spolu s Kristem v nebi. Spojují nás všechny na této zemi i v nebi vztahy - vztahy lásky. Skrze osobu Krista máme přístup nejenom k nebeskému Otci, ale také k andělům a svatým v nebi. Není jediného důvodu, aby jednotliví členové Boží rodiny spolu nemluvili.

Představte si rodinu, kde by otec zakazoval svým dětem spolu mluvit - byla by to rodina ve vztazích nutně narušená."
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 24. srpen 2023 @ 09:40:35 CEST (1291 čtenářů)
Více... | 6016 bytů | 203 komentáře | Skóre: 0Život víry: Pro Katedrálu. Skutky těla jsou zřejmé!
Zkušenosti

poslal Nepřihlášený

Neboť celý Zákon je naplněn v jednom slovu: ‚ Budeš milovat svého bližního jako sebe samého.‘ 

Jestliže se však navzájem koušete a požíráte, dávejte si pozor, abyste nebyli jeden druhým pohlceni. Říkám však: Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. 
Tělo žádá proti Duchu a Duch proti tělu, neboť stojí navzájem proti sobě, abyste nečinili to, co byste chtěli. 
Jste-li vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Skutky těla jsou zřejmé, jsou to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezuzdnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, svár, žárlivost, hněvy, soupeření, rozdělení, sekty, závisti, vraždy, opilství, hýření a podobné věci. 

To vám předpovídám, jak jsem již dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, neobdrží dědičně Boží království.

Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. 
Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi.
Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme.  Nehledejme marnou slávu, navzájem se neprovokujme a jedni druhým nezáviďme.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 24. srpen 2023 @ 09:40:03 CEST (211 čtenářů)
komentáře? | Skóre: 0Život víry: Ničemnost není vůlí Boha! Kristus nepohoršuje! Soudit za Ducha záhuba jistá!
Charismatici

poslal Nepřihlášený

Willy
Nemám jiná očekávání, nemám jinou touhu než Pán Ježíš,  On a já jsme jedno.
S vděčností, s bázní a chvěním stojím a vždy stát chci na Jeho, tj. na Boží straně - z lásky k Němu, k Tomu, Jemuž patřím a sloužím, zakořeněný v Jeho lásce nepohnutě a nepohnutelný, pevně a vytrvale tak blízko, jak je to jen možné až do konce, vědom si toho, že za tím vším stojí Bůh v Kristu, který to vše ve mně působí svým Duchem podle dobrého zalíbení Jeho vůle ke chvále Jeho slávy. Amen.


Římanům 2
Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně ztělesnění všeho poznání a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého, a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást, a sám kradeš?
Říkáš, že se nesmí cizoložit, a sám cizoložíš? Ošklivíš si modly, a věci z jejich chrámů bereš? 
Zakládáš si na zákoně, a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha?
‚Jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy‘, jak stojí psáno.
Vložil: Tomas v Středa, 23. srpen 2023 @ 12:58:24 CEST (388 čtenářů)
Více... | 2558 bytů | 6 komentáře | Skóre: 0Život víry: Role Božího Slova v životě křesťana
Přednáška

poslal Willy

Promluva Vojtěcha Kodeta o roli Božího Slova v životě křesťana (43 minut)
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 03. srpen 2023 @ 23:50:10 CEST (416 čtenářů)
Více... | 3 komentáře | Skóre: 0Život víry: Je jeho pán Pán?
Zkoušky

poslal Nepřihlášený

Za Kristova učeníka se nepovažuji, neboť jím jsem díky tomu, že si mně Pán Ježíš vybral.


Nemám jiná očekávání, nemám jinou touhu než Pán Ježíš,  On a já jsme jedno.

Vložil: Tomas v Pondělí, 24. červenec 2023 @ 14:38:16 CEST (849 čtenářů)
Více... | 1811 bytů | 24 komentáře | Skóre: 0Život víry: Odpuštění - druhy, pojmy, kdo, komu, jak, kdy, podmínky
Kázání

poslal brusle7

Odpuštění - druhy, pojmy, kdo, komu, jak, kdy, podmínky
Opakovaně na GS narážíme v diskusích na nedorozumění ohledně odpuštění především z důvodu, že slovo odpuštění zahrnuje více pojmů a druhů (kdo, komu, jak, kdy, podmínky).

Určitě by bylo lepší, kdyby vysvětlující článek napsal někdo v tomto tématu povolanější (např. Willy nebo Cizinec), přesto se vzhledem k předchozím diskusí s mnoha otazníky do tohoto tématu pouštím já  - na základě nepochopení pojmu odpuštění a nutného vymezení více různých pojmů odpuštění , aby šlo dále diskutovat o jednotlivých pojmech odděleně a nevznikala další nedorozumění (minulé diskuse byly často v promíchání jablka, hrušky, švestky, třešně  apod., kdy jsme často  každý vnímali odpuštění jinak z hlediska pojmu a druhu odpuštění).1/ Odpuštění Bohem nám lidem (jablka) - základní diskutované téma:
Kdo: Bůh / Ježíš
Komu: lidem, hříšníkům
Jak: láskou, smazáním vin
Kdy: Ježíš na Kříži + průběžně dodnes (?)
Podmínky odpuštění: Nejvíce podmínek k odpuštění v diskusích mají římskokatolíci, žádné podmínky nevidí  znovuzrození mimo ŘKC, já jako Boží podmínku neurčitě a intuitivně vnímám ve svědomí tuto jedinou - a to v Božím požadavku "Jdi a už nehřeš"  - tj. že Bůh chce, aby zlo v okamžiku jeho odpouštění již netrvalo, bylo smazáno2/ Naše odpouštění lidem (hrušky):
Kdo: Já - my lidé
Komu: lidem - bližním
Jak: láskou, smírem, smazáním vin
Kdy: průběžně celý život
Podmínky odpouštění: Zde se naopak římskokatolíci a znovuzrození mimo ŘKC (pro mne paradoxně) shodují a nemají žádné podmínky - a já osobně mám o této shodě ve svědomí pochybnost a vnímám tak jako v bodu 1 u Boha  stejnou podmínku, že nelze odpustit zlo, které stále trvá - protože nemůže být smazáno, pokud trvá3a/  Přijímání odpuštění od Boha námi lidmi  (švestky)
projevy radosti, vděku, štěstí, svobody, osvobození, nový začátek

3b/ - nepřijímání tohoto odpuštění (nezralé švestky)?4a/ Přijímání odpuštění od druhých námi lidmi (třešně):
úleva a radost z nápravy vztahů, nový začátek

4b/ - nepřijímání tohoto odpuštění (nezralé třešně)?
A nyní můžeme začít diskusi o odpuštění znovu, za sebe prosím ideálně s dosazováním konkrétních názvů, o jakém (druhu či pojmu) odpuštění diskutujeme. Navazuji tím na mnoho předchozích diskusí na GS na téma odpuštění a mnohá vzniklá nedorozumění. 
Předem díky!
Těším se na upřesňující diskusi.

Brusle7
Vložil: Tomas v Středa, 05. červenec 2023 @ 09:46:54 CEST (2832 čtenářů)
Více... | 436 komentáře | Skóre: 0Život víry: Svá srdce proměnili v křemen.
Kritika bludů

poslal oko

(Ez 36,25 ...)
Pokropím vás čistou vodou a budete čistí; očistím vás od všech vašich nečistot a od všech vašich bůžků.  Dám vám nové srdce a nového ducha dám do vašeho nitra. Odstraním srdce kamenné z vašeho těla a dám vám srdce masité.  Svého ducha dám do vašeho nitra a způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a má nařízení budete zachovávat a plnitVložil: Tomas v Pondělí, 26. červen 2023 @ 16:28:36 CEST (391 čtenářů)
Více... | 5284 bytů | komentáře? | Skóre: 0Život víry: Z katolické tradice - Wikipedie - Sedm hlavních hříchů
Historie

poslal brusle7

Podělím se o zajímavost z Wikipedie následujícím sdílením -  a máme o čem přemýšlet ))

Výčet sedmi hlavních hříchů zavedl na konci 6. století papež Řehoř I. Veliký, ovšem otázka jejich vzniku je nejasná.

Pýcha
Pýcha je definována jako touha po vyšší atraktivitě a důležitosti než mají ostatní. Slovo pýcha se dá také vyjádřit jako: nadutost, domýšlivost, vyvýšenost, přehnaná sebeúcta, nerozumná nadřazenost kvůli kráse, bohatství, postavení ve společnosti nebo nadání. Pýcha se projevuje nadřazeným chováním. Jedná se o chorobný stav srdce. Opakem pýchy je pokora.

Lakomství
Lakomství, též lakota, se vyznačuje neochotou se dělit s bližními nebo potřebnými.

Závist
Závist je pocit nelibosti při úspěchu nebo štěstí jiného člověka.[5] Vzniká tehdy, kdy určitá osoba vášnivě touží po majetku (nebo vlastnostech) druhé osoby.[zdroj?] Závist může vyústit v pomlouvání nebo poškozování druhé osoby, ke krádeži, nebo k sabotáži.

Hněv
Hněv se projevuje nezvladatelnými pocity zlosti a nenávisti vůči jiné osobě, ale i vůči sobě samému. Věcně správnější je mluvit o hříchu hněvivosti; samotný hněv je mravně indiferentní emoce (tradičním slovníkem asketiky: „vášeň“). Může vyústit v pomstu.

Smilstvo
Smilstvo označuje nevěru, nestálost ve vztahu k jednomu jedinému partnerovi v manželství.

Nestřídmost
Nestřídmost, též obžerství, se vztahuje k přílišnému požívání nápojů i potravin, ale i ke zbytečnému kupení věcí.

Lenost
Lenost, též malomyslnost, duchovní znechucenost. Projevuje se jako absence víry v sebe, víry v Boha, snahy cokoliv zlepšit i jako nezájem uskutečnit svoje dobré úmysly.


V roce 1589 přiřadil Peter Binsfeld ke každému z hříchů jednoho z biblických démonů. Jméno každého z nich je uvedeno u příslušného hříchu.

Démonem spojovaným s pýchou je Lucifer.
Démonem lakoty je Mamon.
Démonem závisti je Leviatan.
S hněvem je spojován samotný Satan.
Démonem smilstva je Asmodeus.
Démonem obžerství je Belzebub.
Démonem lenosti je Belfegor.


Přemýšlím, co by na to řekl - či si o tom myslí - Ježíš...?   


  
Vložil: Tomas v Pondělí, 26. červen 2023 @ 16:28:13 CEST (1949 čtenářů)
Více... | 227 komentáře | Skóre: 0Život víry: Modlitba.
Katolicismus

poslal oko

O modlitbě by se dalo říci, že je nástrojem komunikace člověka s duchovním světem. Ve svých důsledcích je ale také nástrojem vnitřní proměny člověka.
Modlitby bývají různého druhu: prosebné, přímluvné, oslavné ...

Vložil: Tomas v Pondělí, 26. červen 2023 @ 16:26:40 CEST (516 čtenářů)
Více... | 4927 bytů | 23 komentáře | Skóre: 0Život víry: Proměnit vlastní srdce.
Katolicismus

poslal oko

(Střípky katolické).

Že člověk má srdce, je jasné.
I to, že srdcem člověka nemyslíme jen orgán jeho těla, ale i celé jeho nitro, duši, střed veškerého jeho vnitřního světa.
Vložil: Tomas v Čtvrtek, 22. červen 2023 @ 10:20:19 CEST (929 čtenářů)
Více... | 2603 bytů | 51 komentáře | Skóre: 0Život víry: (něco už jsem z toho od tebe dříve četla na GS).
Katolicismus

poslal Nepřihlášený

Ahoj Toníku,

díky za sdílení (něco už jsem z toho od tebe dříve četla na GS).

Myslíš, že bych se měla dát od někoho známého (věřícího) znovu pokřtít?

Brusle7
Cizinec

Když se ptáš ... Určitě ne. Člověk by se neměl nechávat znova křtít.

A už určitě by se neměl nechávat křtít pro nějaké pochyby o platnosti - neplatnosti, dohady, formality....

Ani jedno ani druhé myslím nejsou užitečné motivace ke křtu.Brusle
P.S. Jinak: Mne křtil jako miminko kněz, který byl v naší farnosti ustanoven po mnoho desetiletí, oddával moje rodiče, měli jsme k němu já i moji blízcí velkou důvěru - a byl to i ten, kdo mne jako zbloudilou či zatoulanou ovci rád vítal v dospělosti "zpět" ve farnosti a i on mne následně "našel a získal" k počátku povolání a katechetické práce s dětmi i ve farnosti (ještě s jeho tehdejším kaplanem)... 
Vložil: Tomas v Sobota, 17. červen 2023 @ 23:27:27 CEST (340 čtenářů)
Více... | 5019 bytů | komentáře? | Skóre: 0Život víry: Silný a slabý ve víře, souzení a přijímání.
Zamyšlení

poslal JirkaB

Římanům 14:14-1714 Vímť a ujištěn jsem v Pánu Ježíši, žeť nic nečistého není samo z sebe; než tomu, kdož tak soudí, že by nečisté bylo, jemuť nečisté jest. 15 Ale bývá-liť rmoucen bratr tvůj pro pokrm, již nechodíš podlé lásky. Nepřivozujž k zahynutí pokrmem svým toho, za kteréhož Kristus umřel. 16 Nebudiž tedy v porouhání dáno dobré vaše. 17 Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém. Korintským 10:1-23 Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, že otcové naši všickni pod oním oblakem byli, a všickni moře přešli,2 A všickni v Mojžíše pokřtěni jsou v oblace a v moři, A všickni týž pokrm duchovní jedli,4 A všickni týž nápoj duchovní pili. Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla. Ta pak skála byl Kristus.5 Ale ne ve mnohých z nich zalíbilo se Bohu; nebo zhynuli na poušti.6 Ty pak věci ku příkladu nám se staly, abychom nebyli žádostivi zlého, jako oni žádali.7 Protož nebuďte modláři, jako někteří z nich, jakož psáno jest: Posadil se lid, aby jedl a pil, a vstali, aby hrali.8 Aniž smilněme, jako někteří z nich smilnili, a padlo jich jeden den třímecítma tisíců.9 Ani pokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli, a od hadů zhynuli.10 Ani repcete, jako i někteří z nich reptali, a zhynuli od záhubce.11 Toto pak všecko u figůře dálo se jim, a napsáno jest k napomenutí našemu, kteříž jsme na konci světa.12 A protož kdo se domnívá, že stojí, hlediž, aby nepadl. 13 Pokušení vás nezachvátilo, než lidské. Ale věrnýť jest Bůh, kterýž nedopustí vás pokoušeti nad vaši možnost, ale způsobíť s pokušením také i vysvobození, abyste mohli snésti.14 Protož, moji milí, utíkejtež modlářství.15 Jakožto opatrným mluvím. Vy suďte, co pravím.16 Kalich dobrořečení, kterémuž dobrořečíme, zdaliž není společnost krve Kristovy? [A] chléb, kterýž lámeme, zdaliž není společnost těla Kristova? 17 Poněvadž jeden chléb, jedno tělo mnozí jsme; všickni zajisté jednoho chleba účastni jsme.18 Pohleďte na Izraele podlé těla. Zdaliž ti, kteříž jedí oběti, nejsou účastníci oltáře?19 Což tedy dím? Že modla jest něco? Aneb že modlám obětované něco jest?20 Anobrž což obětují pohané, ďáblům obětují, a ne Bohu. Nechtělť bych pak, abyste vy byli účastníci ďáblů.21 Nemůžete kalicha Páně píti i kalicha ďáblů; nemůžete účastníci býti stolu Páně i stolu ďáblů.22 Či k hněvu popouzíme Pána? Zdaž silnější jsme jeho?23 Všecko mi sluší, ale ne všecko jest užitečné; všecko mi sluší, ale ne všecko vzdělává.   


Dva texty, dva texty, které hovoří o podobných věcech, jakoby jinou řečí. Texty, které pro některé slouží pro obhajobu svých skutků, které v kontextu Písem jsou proti Bohu.
Pokud chci vládnout jako Diotrefes, pokud chci ovládat druhé, pokud mi vadí jejich svoboda, tak se odvolám na text v Římanům, a pro svoji slabost, pro svoji “slabou víru“ vyžaduji po druhých, aby se chovali podle mých představ. Jsem přeci slabý a ti silní jsou povinni brát na mně ohled (Ř 14:15). „Slabí“ tak začnou ovládat společenství a vládnout nad druhými.
 
Opravdu Pavel píše, že máme povinnost se vždy přizpůsobit víře/představám druhého bratra? Nikoliv, Pavel píše něco jiného, silní se nemají povyšovat nad slabé a slabí nemají zahříšňovat silné. O jaké situaci tedy Pavel píše? Kdo je ten slabý, na kterého mám brát ohled? Je to jednoduché. Mám brát ohled na toho, jehož víra umírá, když vidí, jak jím maso, ten kdo umírá, když vidí můj masitý pokrm, Pavel má za slabého ve víře. Slabý ve víře není ovšem ten, kde se pohoršuje nad tím, že jím maso. Potkal jsem za život dost bratří, kteří vyžadovali ohled na svoji „slabost“, ale byla to touha vládnout. Jejich víra nekolísala, byla pevná jako skála, když učili, že správný křesťan třeba nebude jezdit busíkem, nebo že správný křesťan nemůže mít podíl na komunitním životě, že komunitní společenství je hříšné.. jejich víra, přesvědčení bylo jako skála. Odvolávali se na jednotu, že pro společnou řeč, společenství, Boha se člověk musí vzdát věcí či skutků, které ve skutečnosti Bůh za zlé nepovažoval. Ale oni byli silní, stáli si na svém poznání a jejich víra se nechvěla, chvěla se moje víra, protože jsem je miloval jako bratry, bratry co měli skutky, moudrost, poznání od Boha a moje víra umírala, jelikož s Bohem co říkal, že je neslušné a nesprávné jezdit třeba busíkem z roku 1972, jsem nechtěl nic mít. … nechtěl jsem se busíka vzdát, byl jsem tedy ve vzpouře? vzdát se víry a mít busíka, nebo naopak? Byla to moje víra, co umírala.  

 A pak tu máme jinou situaci, čteme, že nemáme být kamenem úrazu, nemáme řešit druhého bratra, že máme svobodu v Kristu..že nás přeci spojuje Kristus a modly tohoto světa nic nejsou, Bůh je láska… přečteme k tomu třeba tu 14 z Římanům, nebo ty Korintské. Neposuzuje cizího služebníka, hleď si svého, jednota, láska, … a už vůbec ne někoho napomenout. Napomínání, je přece proti lásce a Boží jednotě. Máme hledat co nás spojuje, čteme přeci o třísce a trámu.  Opravdu to tak Pavel psal?


Opravdu psal, že obětovat modlám není problém? Že uctívat zjevení, amulety, neschopnost odpustit,...  jsou věci, které nás nesmí rozdělovat? Že na tom nezáleží? Že je důležité mluvit o Kristu a že pokud mluvím o Kristu mohu být služebníkem v bálově chrámu? Ne, to nepsal, jasně psal, že není možné mít účast na kalichu Páně i kalichu démonů, že není možné nazývat bratrem toho kdo je zloděj, podvodník, lhář, modloslužebník, … s těmi nemáme ani jíst ani je pozdravovat. A Pán Ježíš učil ještě větší drsárnu, že není možno získat Boží odpuštění, pokud sami neodpustíme.    

Takže kde máme mít tu jednotu? Co máme u silného či slabého přehlížet a neřešit? No přeci ty věci, co se časným používáním ničí, nebo pokrmy co jdou do břicha a skončí na hnoji. Ale věci, kde jde druhému o život, ty musíme nazývat pravým jménem. A být modloslužebník, falešný prorok, vládcem druhých, …. tam přeci jde o život.
Vložil: Tomas v Sobota, 10. červen 2023 @ 13:33:55 CEST (738 čtenářů)
Více... | 54 komentáře | Skóre: 0Život víry: Jak nebýt křesťanem na baterky
Kritika bludů

poslal oko


Já nejsem hříšníkem, jsem člověkem spravedlivým - prohlásil o sobě kdysi Cizinec.

Od té doby jsem od něho ještě neslyšel, že by někdy tento svůj názor o svojí osobě nějak změnil.

A to jsem mu opakovaně vysvětloval, že my všichni  lidé na této zemi jsme stále jenom hříšníci.

Není zde mezi námi jediné výjimky.


Vložil: Tomas v Pátek, 09. červen 2023 @ 02:19:32 CEST (1094 čtenářů)
Více... | 4753 bytů | 87 komentáře | Skóre: 0Život víry: Tajemství víry.
Ekumenismus

poslal oko

..." Sdílet se s lidmi co jsou stejní jako já je fajn, ale nemusíš pak některé věci vidět. Takže diskuze s "jinověrci" má také své výhody. 

A mít kolem sebe jen lidi, kteří jsou jen tvojí ozvěnou,  nebo co pro slabost k tobě ti neřeknou pravdu, to je už nebezpečné. Dozvědět se pravdu o sobě je první krok ke zlepšení. "...


Tak tato slova napsal Jirka a domnívám se, že jsou natolik výstižná, že by se daly tesat do kamene.
Vložil: Tomas v Středa, 07. červen 2023 @ 11:45:53 CEST (457 čtenářů)
Více... | 3749 bytů | 20 komentáře | Skóre: 0
Stránka vygenerována za: 0.36 sekundy