Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Taťána.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 10, článků celkem: 16378, komentáře < 7 dní: 373, komentářů celkem: 411786, adminů: 60, uživatelů: 5158  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 70 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112182491
přístupů od 17. 10. 2001

Nebezpečná učení: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil
Vloženo Sobota, 28. leden 2023 @ 11:24:35 CET Vložil: Tomas

Sekty poslal Mikim

Kalvínův výklad Bible ospravedlňoval vraždu jeho teologických oponentů. On sám nikomu nesťal hlavu, ani nezapálil oheň, který upálil heretiky zaživa, ale Kalvínova kázání ze Starého a Nového Zákona tvrdila, že takovéto tresty smrti jsou v souladu s Božími zájmy.

Jak to? Kalvín nevěřil, že všechny zákony Staré smlouvy byly odložené stranou Novou smlouvou oslaveného Ježíše. Nezvážil přitom jasný smysl textu v epištole Židům: „A kdyžť praví o nové, tedy pokládá první za vetchou.“ (Židům 8,13). Manévroval okolo Pavlova závěru: „A tak Zákon pěstounem naším byl ke Kristu, abychom už více nebyli pod pěstounem“ (Galatským 3,24; Římanům 10,4). Kalvín odmítl tato data z Nového zákona a rozhodl se, že morální zákony ve starých zákonech Tóry jsou stále platné. A zabíjet lidi, kteří překroutili jeho čistou nauku, bylo morální povinností.

Kalvín konkrétně ospravedlňoval trest smrti pro heretiky textem z 3. Mojžíšovy 24,16: „Kdož by zlořečil jménu Hospodinovu, smrtí umře, a všecko shromáždění bez milosti ukamenuje jej. Tak cizí, jako doma zchovaný, když by zlořečil jménu Hospodinovu, smrtí umře.“
Ježíšovo učení „milujte své nepřátele“ nezastavilo Kalvína před tím, aby schvaloval a propagoval smrt svých teologických nepřátel. A Pavlovy instrukce, jak jednat s lidmi, kteří teologicky nesouhlasí s tebou, byly zcela ignorovány: „Na služebníka pak Božího nesluší vaditi se, ale aby byl přívětivý ke všem, způsobný k učení, trpělivý, kterýž by v tichosti vyučoval ty, jenž se pravdě protiví, zda by někdy dal jim Bůh pokání ku poznání pravdy.“ (2 Timoteovi 2,24-25) Kalvín neprojednával v trpělivosti své rozdílnosti s lidmi, kteří propagovali odlišné myšlenky. Kalvín požadoval popravy, vyhrožoval smrtí a chválil Boha za mučení heretiků.
Kalvín vyjádřil svou teologicky posilněnou pomstu v tomto osobním dopise:
„Jsem přesvědčen, že to není bez zvláštní Boží vůle, aby zločinci kromě jakéhokoli rozsudku soudců vydrželi vleklé mučení ze strany popravčího.“ Kalvínův dopis Farelovi ze dne 24. července (pro více slov přímo z pera Kalvína si přečti dílo Selected Works of John Calvin)
Kalvín věřil, že se Bůh postaral o to, aby kriminálnici nezemřeli rychle, když byli mučeni. Tento pomstychtivý přístup a jeho podpora zastaralých předpisů Starého Zákona, které stanovovaly trest smrti pro konkurenční teology, kteří zpochybňovali jeho preferované doktríny, vypadal spíš jako ISIS než Ježíš.

Boj Jana Kalvína proti heretikům
Osobní korespondence a záznamy městské rady prozrazují mimořádný vliv Jana Kalvína v Ženevě. Ačkoli byl v roce 1538 požádán, aby odešel, když prosazoval své přísné morální standardy a nezávislost církve na exkomunikaci lidí, ženevští úředníci ho pozvali v roce 1541 zpět, aby vyřešil církevní nesrovnalosti. Po jeho návratu, městská rada schválila jeho církevní nařízení, která zahrnovala založení konzistoře. Konzistoř, církevní soud, který měl pod kontrolou disciplínu občanů Ženevy, se střetával každý čtvrtek, aby projednával případy (viz kronika konzistorních záznamů z let 1542-1544.) Jan Kalvín vedl tento soud. I když tento konzistoř neměl moc uvěznit, vypovědět do exilu nebo zabíjet provinilce, Kalvín mohl přesvědčit městský magistrát použít jejich moc, pokud mu jeho oponenti odporovali.
Když Jacques Gruet, teolog s odlišnými názory, položil dopis na Kalvínovu kazatelnu, ve kterém ho nazval pokrytcem, byl uvězněn, mučen po celý měsíc a nakonec 26. července 1547 popraven. Gruetova teologická kniha byla později nalezena a spálena společně s jeho domem, zatímco jeho žena byla vyhnána na ulici, aby to sledovala.
Michael Servetus, španělský lékař, vědec a učenec Bible, sdílel ještě horší osud. Byl to Kalvínův dlouholetý známý, který odolával autoritě římskokatolické církve. Nicméně rozhněval Kalvína tím, že vrátil kopii Kalvínových Institutů s kritickými poznámkami na okrajích. A co udělal Kalvín? Můžeš číst o jeho reakci v dopise, který napsal příteli:
„Servetus nabízí, že přijde, pokud to bude pro mě příjemné. Ale já mu nechci svým slovem zaručovat jeho bezpečí, protože pokud přijde, nikdy mu nedovolím zaživa odejít, dokud má autorita bude k něčemu.“ – Dopis Farelovi, 13. Února 1546.
Když pak Servetus navštívil Kalvínovo nedělní kázání, nechal ho Kalvín uvěznit a obvinil z kacířství. 38 oficiálních nařčení obsahovalo zavržení Trinity (Trojjediného Boha) a křtu novorozenců. Městský magistrát ho odsoudil na smrt. Kalvín požádal pro Serveta trest setnutí hlavy namísto brutálnějšího trestu upálení na hranici, ale marně. Někteří lidé považují Kalvína za soucitného, když se zasadil o lidštější metodu usmrcení, ale koneckonců to byl Kalvín, kdo podporoval zabití Serveta a všech takových kacířů.
27 října 1553 bylo použito na hranici surové dřevo, aby se Servetus pomalu opékal od nohou nahoru. Po 30 minut křičel o milost a modlil se k Ježíši, zatímco oheň pomalu stoupal nahoru po jeho těle, až spálil teologickou knihu, kterou měl přivázanou k hrudi jako symbol svého kacířství. Kalvín shrnul tuto popravu takto:
„Servetus . . . trpěl trest za svá kacířství, ale bylo to z mé vůle? Zajisté ho zabila jeho arogance neméně než jeho bezbožnost. A jaký zločin to byl můj, když naše Rada, na moje nabádání, skutečně a v souladu s názorem několika církví, pomstila jeho ohavné rouhání?“
Nesouhlasit s Kalvínovým pojetím Boha bylo přestoupením, které zaručovalo trest smrti podle toho, jak Kalvín vysvětloval Leviticus 24,16.
Jak lze takové mučení prominout? V listopadu 1552 prohlásil Ženevský koncil Kalvínovo Instituce učení křesťanského náboženství za „svatou nauku, proti které se nesmí žádný člověk postavit“. Nesouhlasit s Kalvínovým pojetím Boha bylo přestoupením, které zaručovalo trest smrti podle toho, jak Kalvín vysvětloval Leviticus 24,16. Záznamy městské rady v Ženevě popisují jeden rozsudek, kdy byl muž, který veřejně protestoval proti doktríně předurčení Jana Kalvína, bičován na všech hlavních křižovatkách města a poté byl vyloučen. („The Minutes Book of the Geneva City Council, 1541-59,“ přeložil Stefan Zweig, Erasmus: The Right to Heresy). V tomto městě sis nesměl dovolit nesouhlasit s Kalvínem.

Špatný výklad Bible může zabíjet lidi
Jan Kalvín argumentoval: „Kdokoli bude nyní tvrdit, že je nespravedlivé zabíjet kacíře a rouhače, vědomě a úmyslně doznává jejich vinu. Není to lidská autorita, která mluví, je to Bůh, který mluví a předepisuje věčné pravidlo pro svou církev.“
Většina špatných překladů Bible vede ke zklamání v nebiblickém bohu, ke strachu z toho, co požaduje, nebo k falešnému pocitu bezpečí stojícím na překroucených věroukách. Ale to může i zabíjet. Jan Kalvín ospravedlňoval vraždu na základě svého mylného výkladu Bible. Neodráží to celý jeho život nebo jeho přínos pro protestantskou církev, ale my můžeme být moudřejšími a poučit se z jeho chyb.
Jan Kalvín zastával Augustinovo biblické ospravedlnění pro upálení kacířů. Augustin omlouval tato krutá měřítka svým výkladem Ježíšova podobenství o velké hostině v Lukáši 14,16-24. Když pán v tomto podobenství nemohl zaplnit hostinu, přikázal v Lukáši 14,23 svým služebníkům: „přinuť je vejít, aby se můj dům naplnil.“ Augustin a Kalvín věřili, že upálení kacířů „přinutí“ více lidí k tomu, aby vstoupili do jejich Božího domu. Ze slova „přinuť“ si udělali licenci na zabíjení, aniž by brali ohled na jiná Ježíšova učení jako „milujte své nepřátele“, a takovýto výklad byl zásadním hermeneutickým omylem. Jakákoliv část Ježíšova učení musí být vykládána ve světle celého učení.


Poznámka: https://www.worldslastchance.com/czech/end-time-prophecy/jan-kalvn-zabil-teologicke-rivaly.html

"Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil" | Přihlásit/Vytvořit účet | 166 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 28. leden 2023 @ 12:19:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 6, 37 [biblenet.cz]  Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,

Tak v tomto smyslu je třeba rozumět oddílu (Lk. 14; 16-24).

Již mnohokráte jsem zde za ta léta co zde působím zdůrazňoval, že pokud řešíme nějaký problém, musíme vzít v úvahu všechny texty k problému se vztahující. 

Jakýkoli výběr z Písma vede kke špatnému výkladu - tedy k ignorování textů ostatních; tím je Písmo ZNEUŽITO pro lidské cíle a ve své podstatě jde o hlásání JINÉHO evangelia - což je pochopitelně pod Božím prokletím. 

Galatským 1, 9 [biblenet.cz] Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!

Historie nás učí, že zneužití Písma vede k těm nejhorším zločinům. 

Kde je v Písmu psáno, že křesťané, následovníci Knížete pokoje mají lidi zabíjet, byť to lidé nevěřící byli?

Izajáš 9, 5 [biblenet.cz] Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“

Kdo Kalvína a jiné, zabíjením nevěřících pověřil???

NIKDO!!!

Spasitel k sobě laskavě zve:

Zjevení Janovo 3, 20 [biblenet.cz] Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

AMEN.

rdfRe: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 29. leden 2023 @ 08:11:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Redifon píše:


Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.


Tento verš se týká striktně věřících, kteří mají činit pokání, tak doufám, že ho nechceš vztáhnout na nevěřící.]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 28. leden 2023 @ 13:17:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dnes to někteří omlouvají slovy, že byla jiná doba, že tehdy to bylo prostě jinak. Jiní zase říkají, že to nebyl Kalvín kdo vlastní rukou vraždil, jiní zase, že to nebyla ŘKC, která vraždila...

Já osobně nevěřím, že Boží slovo bylo za Kalvína, Luthera jiné než dnes. Bylo stejné, byli tedy vrahy a pokud nečinili pokání, tak víme kde jsou. Ti, kdo říkají byla jiná doba, mi připomínají ty vrstevníky Pána Ježíše, kteří stavěli pomníky prorokům, které jejich otcové zabili. 

Zajímalo by mne, jak to vidí ostatní. Jestli to bylo dáno dobou a láska se vyvíjela, nebo to byla i tehdy vražda?Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Sobota, 28. leden 2023 @ 15:48:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj JirkoB,
já mezi Kalvínem a inkvizitory nevidím žádný rozdíl. Není důležité kdo vraždil - ale kdo dal k vraždám příkaz. 
Vražda zůstane vraždou a nelze ji nijak omluvit. A vraždit jen pro projevení jiného názoru???

Židům 10, 30 [biblenet.cz] Vždyť víme, kdo řekl: ‚Já budu trestat, má je odplata.‘ A jinde: ‚Pán bude soudit svůj lid.‘

rdf


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 29. leden 2023 @ 08:09:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


Bylo stejné, byli tedy vrahy a pokud nečinili pokání, tak víme kde jsou. 


Áaaa, další vševědoucí.... 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 29. leden 2023 @ 08:29:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A na otázku odpovíš? 
Když Kalvín a Luther vraždili ve jménu Boha, tak to bylo jinou dobou? Takže jejich skutku jsou ospravedlnitelné dobovým pozadím nebo to byli vrazi?

Ty tedy nesouhlasíš s tvrzením, že když člověk ze svých vražd nečiní pokání skončí v pekle? Podle tebe, tedy není nutno činit pokání, odvrátit se od zlých myšlení , skutků k Bohu? Když jsi jednou otcem reformace, tak pak můžeš vraždit, nabádat k pogromům bez vlivu na spasení? Jenom tím přijdeš o podíl na 1000letém království? ]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 29. leden 2023 @ 11:53:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1000leté království teď bude mít washingtonská pětikolka. Mají vládu, sněmovnu, senát, ústavní soud, média, čerstvě i prezidenta, ještě dát do ústavy vedoucí úlohu pětikolky forever. Nebo na tisíc let. 

Sranda, jak ty biblické totality mají analogie v těch našich známých....


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 29. leden 2023 @ 23:30:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:Když Kalvín a Luther vraždili ve jménu Boha, tak to bylo jinou dobou? Takže jejich skutku jsou ospravedlnitelné dobovým pozadím nebo to byli vrazi?

Samozřejmě, že v novozákonní Církvi neexistuje fyzický trest smrti za kacířství nebo za těžký hřích.

Tam existuje pouze duchovní trest smrti. Ve formě vydání hříšníka satanovi jako krvesmilníka v Korintu nebo bludařů Hymnea a Filéta.

Nebo zlořečení ve jménu Hospodina jako v případě Ananiáše a Zafiry. Kdy apoštol Petr vynesl soud trestu smrti s okamžitou platností. 

Neexistuje ale poprava za užití fyzických prostředků (oheň, meč, sekera, gilotina, provaz, kulka apod.)

To je samozřejmě vražda, ale zdržel bych se prohlášení o komkoliv, kam přijde nebo nepřijde. To je věc Boha-Soudce. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 30. leden 2023 @ 18:07:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Gregu, 
takže ty z Písem nedokážeš rozeznat, kde skončí vrah co nečiní pokání? To je zajímavé. Mám dojem, že Bůh to zjevuje jasně. 
Jirka


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. únor 2023 @ 07:47:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB

Ano, Bůh to zjevuje jasně, ale konečný Soudce je On a ne ty, tak se laskavě zdrž vynášení rozsudků.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 02. únor 2023 @ 20:59:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To JirkaB: Pokud vím, tak Mojžíš z vraždy Egyptana pokání neučinil. Tak kam tedy přijde? A pokud byl Kalvin pravá Kristova ovce, tedy znovuzrozeny, tak určitě do zatracení nepřijde. Možná ale nevejde do Království a mozna bude za to napravovan, pokud později neučinil pokání. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 02. únor 2023 @ 21:44:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já třeba o pokání Mojžíše nad vraždou nevím nic. A také vím, že křesťan nevraždí, neschvaluje vraždy, nepodněcuje k vraždám... 
...pokud někdo jako "křesťan" vraždí, nabádá k vraždám, schvaluje vraždy, tak určitě není znovuzrozený. 

Jak se podle tebe pozná znovuzrození? Tím, že to o sobě Kalvín řekl? Že vyslovil kouzelnou formuli? Že se podle něj jmenuje náboženský směr?

A taky vím, že dokud pro člověka trvá čas milosti, tak může činit pokání. Proto jsem nepsal, že Kalvín je v pekle, ale psal jsem, že pokud ze svých vražd nečinil pokání, tak je v pekle. 

Podle Grega vrah pokání činit nemusí, nemá to vliv na spasení, to nejhorší co se může vraždícímu křesťanovi bez pokání stát je, že projde očistcem. Pardon ne očistcem, možná (není ani to jisté) jen nevejde do Království a možná za to bude napravován.
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 03. únor 2023 @ 10:18:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB píše:
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 03. únor 2023 @ 16:26:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak poznáš, že do někoho ten Duch vložen byl? 
Když třeba vraždí, nebo schvaluje vraždy a nečiní pokání? Jak na takovém člověku poznáš, že do něj byl vložen Duch? 

Já říkám, že ten člověk Ducha nemá, neříkám, že jej nikdy neměl, ale nemá jej. A ty jeho vraždy mi to říkají. Co tobě říká, že jej má?


Jinak zajímavé je i slovo Páně:
MAtouš 5: 21 [www.biblenet.cz]Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.‘2 2 [www.biblenet.cz]Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 03. únor 2023 @ 17:58:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB

A jak poznáš, že do někoho ten Duch vložen byl? 

Ti kdo mají Ducha obvykle poznají ty kdo ho mají také. Viz. setkání Marie a Alžběty. ]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 03. únor 2023 @ 18:13:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a co slovo Pána, že po ovoci poznáte?

Co slovo Pána, že studna nemůže dávat hořkou a sladkou vodu?

Jsi Gregu zajímavý, ještě jsem nepoznal člověka, hlásícího se ke křesťanství, který by otevřeně přiznal, že vraždící křesťan nemá zásadní problém se spasením. Takto věří více lidí, ale ostatní to nejsou na tak ostrém případu schopni přiznat. Jsi první. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 03. únor 2023 @ 20:16:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 03. únor 2023 @ 21:35:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neodbíhej, téma bylo vrah Kalvín a přeneseně vraždící křesťan.
Pro tebe vražda rukou křesťana bez pokání není problém, trestem takového křesťana je ochuzení o Království a kurz převýchovy. To je tvoje víra.
Moje víra je jiná. Toť vše.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 04. únor 2023 @ 07:38:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Jirko.

  Už jen ta základní koncepce vraždění lidí jen za to, že mají jiné vyznání, protože by ohrožovali křesťany je naprosto nesmyslná.

  Jestliže je člověk křesťan, Bůh ho chrání. Určitě nemá zájem věřit všelijakým "vírám" a "vyznáním", co si lidi vymýšlí. Ani ho takové věci neohrožují. Proč by ho ohrožovaly - žije s Bohem, zná ho, Bůh ho v životě vede.

  Tady třeba byl nějaký judaista, který chodil útočit na křesťany a křesťanství. A pak tu byl člověk, který se statečně bránil a útočil taky, psal, že judaistovy nápady jsou pro něj "nesmírně lepivé". Pro mne jako křesťana byly spíš z části směšné, z části zvrácené, ale lepivé těžko.

  Stejně tak, když chodí se svými nápady katolíci, evangelíci, komunisti, homosexuálové, věštci, ... kdokoliv další. To přeci nemůže ohrožovat křesťana, který žije s Bohem. 

  Dokud je ovšem ve společnosti svoboda vyznání. 

  Ale i když není - i když byl Petr pro své vyznání ve vězení, i když vytrpěl rány, co ho ohrožovalo na životě - to bylo tak maximálně, co mu mohli náboženští fanatici udělat. Víru Bohu a život s Bohem mu nemohli vzít ani v tom vězení.

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 04. únor 2023 @ 14:24:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že koncept je nesmyslný, tedy je z ďábla. 
Na druhou stranu moje osobní zkušenost je, že když moje víra byla ohrožena, tak díky křesťanům. Ve smyslu, pokud opravdu prezentují boha, tak s ním nechci mít nic společného. Ale řešení není takové lidi odstranit, ale zjevovat pravého Boha a hledat pravého Boha. Protože On se chce dát najít. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 05. únor 2023 @ 07:10:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Jirko.

  Moje osobní zkušenost je taková, že moje víra Bohu byla ohrožena tehdy, když jsem Bohu v něčem věřil, volal k němu a Bůh neodpověděl.

  K víře Bohu mne přivedli křesťané, kteří také Bohu věřili. To byl jediný vliv na mou víru Bohu. Lidi a jejich učení mou víru neohrožovali nikdy, a to ani tím, jak se chovali. 

  Nevím, jak ti mohli křesťané ohrozit víru? Tím, že něco řekli, chovali se špatně?

  A byli to určitě křesťané?

  Toník

  


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 05. únor 2023 @ 08:27:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Toníku,

Ukáži ti i jiný pohled. 
To bylo spíše v počátcích, tam šlo o lidi, kteří se nazývali bratři, jak je psáno v korinstským. Lidé co měli hluboké poznání, proklamovali velké věci, ale společenství se ničím nelišilo od jakékoliv zájmové lidské organizace, evangelium nemělo moc. Měli stejné problémy jako svět, pouze se nevyskytovaly viditelné hříchy (alkohol, drogy,...). Pro mne evangelium bez moc nemělo smysl, ale jelikož jsem byl ze světa, tak jsem jim věřil, že to je bůh. A nechtěl jsem s ním mít nic společného. Naštěstí jsem věřil, že Bůh je a hledal tedy jiného, jiné evangelium. Ale dokáži si představit, že bych křesťanství zavrhl cele, protože to bylo spíše panoptikum, prostě zájmová náboženská organizace. A takových organizací je mraky a některé mají lepší výsledky, jiné horší. Mnohé nekřesťanské mezi nimi mají velmi dobré výsledky. 
Dnes vím, že to křesťané nebyli, ale to jsem tehdy nevěděl. 
Dalo by se to říci i tak, že překážkou evangelia jsou "křesťané", kteří žijí horší život než pohané.  Kupte si tento výrobek, je několikrát dražší, jeho použité je o polovinu horší, ale je to novinka podporovaná EU. No. nekup to.

Tedy, pohané nad mojí vírou nemají žádnou moc, tedy pokud jejich život nepřevyšuje život křesťanský, nemohou zničit moji víru argumenty o primitivech, středověku, ani proklamacemi, že hřích neexistuje nebo že existuje 300 pohlaví nebo, že jen primitiv věří v mladou zemi... toto nemá vliv. Cenzura by vliv měla, ale ne na víru, ale na pohodlnost. Ale lidé, co si říkají křesťané, tam je to horší. protože zjevují boha, evangelium, kde by člověk ječel hrůzou. Pletou si zlibovůli s milosrdenstvím, ...
..když pevně věříš, potkal jsi Boha, tak tě ani to nemůže nalomit, ale ...pokud máš kolem sebe "stovky křesťanů" co to nějak vidí, ty jsi sám, nazývají tě v jejich slabých chvílích satanem, sektářem, svůdcem... tak není lehké jim nevěřit. 

Tady v zapadlém údolí jsou snad všechny denominace, ale lidi hledající Boha jsou velmi vzácní. 

]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 05. únor 2023 @ 08:39:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky, Jirko. Rozumím. 

  Kdybych potkal "křesťanství bez moci" s desítky let hřešení a mnoha proklamacemi a všelijakými učiteli s poznáním a přesvědčením, co je jako zájmová lidská organizace, tak to by mne nezaujalo. To všechno už jsme měli v ŘKC.

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 05. únor 2023 @ 09:22:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo, to je přesný, a to si představ, že jsem nežil v ŘKC, že jsem byl pohan jako poleno, ale věděl jsem, že je Bůh, že je něco víc, než nás učí v občance, že život je více než hmota, ..
Že existují daleko vyšší a hlubší hodnoty a nejsou ani v komunismu, ani v kapitalismu.. prostě, věděl jsem, že je Bůh. 
A bohy prodává kdekdo, muslimové, křesťané, hinduisté, ateisté, zelení, červením hnědí, rudí, ... pruhovaní, lidé  s kladivem i lidé s hvězdami, zelení, stoupenci Gaia ... všichni prodávají boha a já byl hledající, nevěděl jsem, kdo nabízí toho skutečného. Potkal jsem "křesťany" a myšlenky byly dobré, mělo to smysl ... ale pak jsi zjistil, že je to něco jako iluze, slova super, život běžný... 
Ty by jsi na to neskočil, protože jsi to znal od malička, ale pro mne to byl "první bůh", někdy kolem dvaceti. A proto pokušení, že Bůh není, bylo velmi silné, protože se zjeveným bohem jsem nechtěl mít nic společného.
Snad pro tuto skutečnost nejsem neobjektivní, třeba ke Gregovi. Ale evangelium co nemá moc, je na nic. A vyvolávat si verši autosugesci, že jsem něco jiného než jsem, to je přeci blbost. 
Ale nejsem dokonalý, nejsem hoden Pána ani po tolika letech, Greg má pravdu, nejsem jako On a proto evangelium bez moci a křesťané jsou pro mne nebezpeční. Věřím v evangelium co má moc a jiné nemá smysl. Ale to evangelium nade mnou nevládne na 100% v každý čas. Ale než uvěřit, že toto je ta moc, to raději nic. A pokud potkáš pohany, co žijí násobně více Boží život než statistický "křesťan", tak to je teprve masakr. Běžím, abych dosáhl, nevím o ničem v mém životě, ale to nemusí nic znamenat. Neumím ani přesadit strom, ani posunout skálu, proto vím, že jen běžím. 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 06. únor 2023 @ 06:24:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  "Evangelium", kde se moc nahradí proklamacemi, je k ničemu. To je (n)evangelium. Vlastně nevím, proč někdo na takovou věc přistoupí - to snad nemůže udělat sám, dobrovolně, za tím musí být nějaké vlivy. 

  Vyvolávat si verši autosugesci, že jsem něco jiného než jsem, to je přeci blbost - a přesto na to někteří lidé přistoupili, i tady v diskuzi jsou takoví, co to dělali a píší o tom.


  Když potkám pohany, (nebo židy :-), co ani Boha neznají a žijí lepší život než statistický "křesťan", jsem rád. Mám radost z každého člověka, co žije dobře a stará se o druhé lidi, třeba založí nadaci, nebo pomáhá někde v přírodě, to už je jedno. O tom je přeci Matouš...


  Neumím přesazovat stromy a posouvat skály, ale mockrát za život jsem viděl, že Bůh zasáhl ve chvíli, kdy bylo potřeba. A budu mu věřit i dál v takových chvílích.


  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 06. únor 2023 @ 17:19:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem také rád, když nevěřící žijí správně před Bohem. Budou mezi nimi ti, kteří pravověrné předchází do Království. Je to Boží milosrdenství v praxi. Ale někdy to vyvolává otázky, proč křesťané žijí hůře? Je to podvod, autosugesce, nebo to jen nejsou křesťané? 
Zatím věřím, že to nejsou křesťané, vím, že Bůh je, ale někdy přijdou pochybnosti ...  takže jedině v tomto smyslu mi "" tzv. křesťané" sahají na víru", tím že žijí nevangelium a mají to za normální. To, že to mají za normální to je ta síla...


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 07. únor 2023 @ 08:21:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

 Ale někdy to vyvolává otázky, proč křesťané žijí hůře? Je to podvod, autosugesce, nebo to jen nejsou křesťané? 

  Jirko, pokud má někdo v srci léta lež, vraždu, nenávist, závist, modly, neúctu k rodičům, cizoložství nebo jinou bezbožnost, žije je, zůstávají mu, dokonce si je chce ponechat nebo si ani neuvědomuje, že je to špatně, není křesťan. A to ani "tělesný", ani "duševní" křesťan.

  I tady je dost svědectví o tom, jak si lidi místo křesťanství vyráběli svoje symbolickomemamorfické výklady písma, jak si vyráběli všelijaké bohy, jak žili nějaké proklamace, ale Boží moc v životě nepoznali. Jen se takové svědectví se dočte člověk až když lidi vystřízliví ze svého stavu. Když ti lidi chodí do církve, snaží se tvářit konformně, přizpůsobit se tomu, jak to v církvi vypadá.

  Že se takto lidé chovají přeci nemůže mít vliv na to, když člověk věří Bohu, žije s ním. Když zažil, jak Bůh dal pryč bezbožnost, neodpuštění, zlobu, nenávist, ... cokoliv, co život člověka trápí. I když zrovna teď se nepovedlo přesunout nějakou horu do moře.

  Toník
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 07. únor 2023 @ 18:54:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
JirkaB píše:
Pokud by tomu tak opravdu bylo, pak by se mohlo zdát, že asi nemáš žádnou pravou víru. Podobně jako Syntezator, který nevěří proto, že neviděl žádný zázrak. Víra závislá na něčem jiném než na Bohu (na lidech, na zázracích) není Boží víra. Protože tu nemůže ohrozit nic zvnějšku. 

A samozřejmě, tvoji vlastní, lidskou, přirozenou, duševní víru vnější věci snadno ovlivní...

Pak by mi bylo jasné, proč píšeš takové nesmysly, jaké píšeš. 

Ale toto píši jen jako hypotézu, ne jako skutečnou realitu. Ta může být jiná. Nicméně k zamyšlení to je...


Ale řešení není takové lidi odstranit

To jsi moc hodný, že tyto lidi nechceš odstranit, protože by to nic nevyřešilo... :-)))) A co kdyby to něco vyřešilo? :-)))))

Ty, jo, já nemůžu....]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 07. únor 2023 @ 18:55:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdá se, že ti co nejvíce kritizují Kalvína by v realu byli ještě mnohem horší.... 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 07. únor 2023 @ 19:31:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, řešení odstranění jinověrců praktikoval tvůj učitel, jmenoval se Kalvín. A nikde v pramenech není informace, že by činil pokání. 
Ale to tě nějak neudivuje, ty to považuješ u křesťanů za normální. Takže chápu, že se divíš, když jiní vraždy jinověrců neschvalují.]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 07. únor 2023 @ 19:41:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 07. únor 2023 @ 19:53:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, řešení odstranění jinověrců praktikoval tvůj učitel, jmenoval se Kalvín. A nikde v pramenech není informace, že by činil pokání. 
Obhajovat to je dost mimo křesťanství.

Ty jsi nepsal, že to jsou pomluvy, psal jsi, že vraždící křesťan je v pohodě, že možná nedostane odměnu a možná půjde na převýchovu. To je Gregovo evangelium. 

Do pekla Gregu nikdo nikoho neposílá, do pekla lidé chodí sami. Když se o tom mluví v diskuzích, tak proto, aby lidé nenásledovali tyto vzory po cestě do pekla, ale aby činili pokání a nehřešili více. 
Já nemám ani moc ani pravomoc někoho do pekla uvrhnout, ale pokud tam někdo jde a jiný jeho cestu schvaluje, tak mám povinnost je varovat. 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 08. únor 2023 @ 07:52:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 11. únor 2023 @ 07:57:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


  Gregu, když takovou zlou věc napíšeš Jirkovi, zastydíš se pak alespoň?

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 04. únor 2023 @ 22:18:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 05. únor 2023 @ 07:16:41 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jo, Gregu - "křesťanstvo", co vniklo tak, že ho pan farář jako miminko polil vodou čáry-máry-fuk kouzelná konvička a je tu křesťan, to je oklamáno dokonce snad docela celé.

  Tak, jak jsme byli oklamáni my, když jsme byli takové "křesťanstvo".

  Křesťan se pozná tak, že se drží písem, že miluje písmo a hlavně že žije písmo. Je to jeden ze znaků, podle kterých se pozná křesťan. Že si zamiloval pravdu slova.  

  Pak jsou lidé, co se drží různých jiných učitelů a učitelek a staví si je na různá místa - Whiteové, Prince,  Nee, Lee, Emmerichové, ... - no a z těch klidně může být 90% oklamáno.

  Jestli si někdo nezamiloval pravdu slova, tak mu do křesťanství ještě kousek schází. A často je ten kousek hodně velký.

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 05. únor 2023 @ 07:39:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


aha, takže ty jsi neměl žádné učitele... Obávám se, že to byl třeba Keneth Hagin a spol. Sám jsi říkal, že znáš duchovní apoštoly a proroky, za které se sice tak stydíš, že se je bojíš i uvést, aby jasně nevyšlo najevo, že patříš k duchovně perverznímu Hnutí víry. Nicméně to budou určitě ti tví učitelé.

Vytváříš tu dojem, jako bys žádné učitele na lidské úrovni neměl. Tak to by mi tě bylo líto. I komorník královny Kandáces potřeboval člověka, aby mu vyložil Písmo, aby mu mohl aspoň v základu porozumět. 

Proto jsou maličcí pod ochráncemi a správcemi (staršími) až do času uloženého od Otce. Proto Kristus, sám nejdříve vyučený (Žd 5,8-9) a vyrostlý a posílený v duchu (Lk 1,80 // Lk 2,40)  vyučoval poté své učedníky, proto Církev zůstávala v učení apoštolů, proto Pavel nabádal Timotea, aby byl schopen učit i ostatní...

Prostě opět jsi mimo realitu ve své pohádce, podobně jako JirkaB. Nebo to jen tak děláš...


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 05. únor 2023 @ 08:30:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

  Gregu, tyhle vaše přehazovačky vašich nápadů, lží a zlých postojů na mne si nech laskavě od cesty. Můžete si je navzájem přehazovat třeba s okem nebo františkem.


  V jednom máš vzhledem ke mně pravdu: Jsem zcela jistě mimo tvou realitu a klidně ti věřím, že to, co žijeme, je pro tebe pohádka. Pro oka je moje svědectví zase něco jako únos mimozemšťanů. A já vám to věřím, že to tak máte.


  I já jsem potřeboval vykládat písmo, Gregu. Když jsem ještě nebyl křesťan, na prahu dospělosti, bylo mi dvacet. A to poměrně dlouho, mnoho měsíců. Měl jsem proti křesťanství a Božím věcem vybudovanou poměrně silnou averzi. A i když jsem tehdy už četl písmo, nerozuměl jsem mu. A křesťané mi písmo vysvětlovali. Podobně jako tomu Etiopanovi mi vysvětlovali Izaijáše, Ezechiela, Jeremijáše... Nejvíc asi dva lidi, moje kamarádka byla římská katolička a můj spolužák, co byl komunista a uvěřili Bohu, žili s ním. A několik desítek lidí, kteří tehdy na koleji uvěřili a sdíleli se se svou zkušeností s ostatními.

  Ještě jako nekřesťan jsem tak rozuměl, o čem Izaiáš píše. A věřil jsee už Bohu. A rozuměl jsem některým věcem, které říkal Ježíš a to velmi dobře. Ale nežil jsem je. Nebyly realitou v mém životě.

  Když jsem se stal křesťanem, nemusel mi nikdo z lidí vykládat písmo, abych mu rozuměl.  Nepotřeboval jsem učitele na vykládání písma.
  
  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 05. únor 2023 @ 15:09:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Cizinec: Jo tobě nikdo od začátku nemusel vykládat Písma. A vidíš, když jsem tě "Mistre" nazval supermanem, tak mi tu nikdo nevěřil. No moje a skutečná realita je taková, že věřící potřebuje učitele (kromě Ducha svatého.) až do své dospělosti v Kristu. Ty to máš vše posunuté hned na začátek. O někom takovém jsem ještě neslyšel. To jsi tedy překonal i samotného Krista... 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 05. únor 2023 @ 19:45:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu
on je asi rozdíl mezi začátkem neznaboha, pohana jako poleno, a začátkem člověka vychovaného dodržovat mnohá nařízení z písma.
 Ten první se potřebuje učit něco, co ten druhý už v sobě má - ale ten zase objeví díky evangeliu svobodu v Kristu, pokoj.

Nemůžeš podle sebe soudit všechny. Bůh je Otcem svých dětí a každého vychovává tak, jak to potřebuje.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 05. únor 2023 @ 20:58:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Milka: Ano to máš pravdu, že každý je individuální případ. Ale nic to nemění na tom, že i bývalý katolík, když se znovuzrodi musí růst a byt vyučován staršími. A podle sebe to opravdu brát nemohu, protože u mě byl můj pomalý pokrok způsoben nelegálním manželstvím s nevěřící ženou. A navíc s hysterickou psychopatkou. Ale znám mnoho znovuzrozenych lidí, kteří zůstávají dětmi také po mnoho desítek let. Přesněji řečeno, dospělé znám osobně pouze dva. Takže nejen že 99% znovuzrozenych nevyspiva k dospelosti nebo velmi pomalu, ale tím pádem také nejsou a nemohou být Mistri, které už nikdo nemusí učit hned od počátku. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Středa, 08. únor 2023 @ 06:35:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,
To, co cizinec nejvíc potřeboval, a on ti o tom i svědčí, píše, vysvětluje, to bylo poznání milosti, blízkost s Bohem, poznání jeho lásky, pokoj. 
Už se naposlouchal lidí dost, a hlavně takových lidí, co se stavělo mezi něj a Boha. Bůh ho vedl k sobě, ke svobodě. 

To tvé pojetí dospělosti...asi ne plně rozumím, co myslíš tím Mistrem. ]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 08:51:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Milko


každopádně, nikdy nikdo na světě, fyzicky ani duchovně se nenarodil hned dospělý. Dokonce ani Ježíš Nazaretský.

I On byl duchovně dospělý až po 30 letech růstu v milosti a v duchu (Neměl lidského učitele). Proč? Protože pro svoji pozemskou misi odložil všechny výhody svého Božství a šel prostě jen jako každý jiný člověk. 

Takže teprve po 30 letech při křtu sestoupil na Ježíše Duch svatý a Bůh o něm prohlásil: "Toto je můj milý Syn, v něm se mi dobře zalíbilo."

Od této doby byl mistr a byl schopen vstoupit do skutečné služby. Ekvivalentní moment Ježíšova křtu je pro nás naplnění verše Jan 14,21-23:

21  Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován od mého Otce; i já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe."
22  Juda, ne ten Iškariotský, mu řekl: "Pane, co se stalo, že chceš zjevovat sám sebe nám, a ne světu?"
23  Ježíš mu odpověděl: "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.


Každý znovuzrozený má Krista ve Jeho příbytku ve znovuzrozeném duchu. Ale protože prozatím nemá obnovenou duši (mysl, vůli, city) Slovem (= i Kristem), nemá v sobě života věčného trvale přebývajícího také ve své neobnovené duši. Je zatím nedospělý, tělesný, miminko či starší děcko. Stále není dospělý mládenec, zvítězivší na tím Zlým, tedy osvobozený z moci hříchu. Stále je schopen jakéhokoliv hříchu jako nevěřící, je schopen nenávisti (= vražda = nezůstávání věčného života v něm = v jeho duši). 

No a definice dospělosti je v základu obsažena v 1Jan 2,27:

1 Januv 2:27  Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame; jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm.

Toto samozřejmě neplatí o miminkách a dětech v Kristu. Ti naopak velmi potřebují vyučování zkušených starších. 

Čili, ti tzv. "mistři" jsou zároveň "synové Boží, vyučení dělníci Slova, Pomazaní, mládenci), ty už nemuší nikdo učit ve smyslu učiva dětí. 

Židum 5:12  Nebo měvše býti v tak dlouhém času mistři, opět potřebujete učeni býti prvním počátkům výmluvností Božích, a učiněni jste mléka potřebující, a ne pokrmu hrubšího.

Jinak se samozřejmě musí učit dále, protože obnova duše není ukončena nikdy a růst pokračuje dále ke stupni "otec" (1Jan 2,12-14). A i po dosažení stupně duc*****sti "otec" je rozdíl, zda jde o otce s normálním "plnovousem" nebo s "vousem dosahujícím skoro až na zem" (obrazně). 

Žel, dnes jsme v situaci, kdy 99% pravých Kristovců jsou děti. Nikdo zde nic jiného nepoznal. Ti tzv. dnešní "apoštolé a proroci" jsou falešní (Už jen proto, že své pověření nepřijali tváří v tvář Bohu v život beroucím zážitku - setkání jako např. Izaiáš, Ezechiel, Gedeon, Abraham, Mojžíš, sám národ Izrael na hoře Oréb) - a většinou z ďábelského Hnutí víry nebo ani za zmínku nestojících tzv. "nástupců" apoštolů" (pupkatých úchyláků a vyděračů a po moci a majetku bažících neznovuzrozených vysokých papeženců). 

Dnes jsme ve fázi tzv. PRŮKOPNÍKŮ, pionýrů, kdy znovu probíhá vývoj Církve (jednotlivců) kdy má Bůh svých pověstných 7000 a ti mají tak jako Gedeonových 300 mužů naplnit Boží vůli zástupně za všechny ostatní bratry Církve (= znovuzrozených)  Z 30 000 bojovníků Bůh vybral 300 (= 1%). 

 ]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 09:23:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Abychom si rozuměli. Při křtu Ježíše sestoupil Duch svatý do jeho duše. V Jeho duchu již samozřejmě byl. Přesně tak je to mu i u nás. 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 12. únor 2023 @ 19:13:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu, to co jsi napsal jako definici dospělosti, zní v kontextu poněkud jinak:

Ať ve vás zůstává, co jste slyšeli od počátku. Zůstane-li ve vás to, co jste slyšeli od počátku, zůstanete také vy v Synu a v Otci. 25A toto je to zaslíbení, které nám on zaslíbil: věčný život. 26Toto jsem vám napsal o těch, kteří vás svádějí. 27Ve vás však zůstává pomazání, které jste od něho přijali, a nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu a je pravdivé a neklame; jak vás vyučilo, tak zůstávejte v něm. 28Nyní tedy, dítky, zůstávejte v něm, abychom nabyli radostné důvěry, až se zjeví, a nebyli jím zahanbeni při jeho příchodu.

Ty píšeš, že to neplatí o miminkách a dětech v Kristu.
Ale tady je jasně: od počátku...
V tom se má zůstávat a nenechat se svést. Pomazání zůstává ...a je od počátku.

Ten dopis Židům psal někdo jiný, někam jinam, někomu jinému a v jiných souvislostech.

Růst a obnovování mysli, nepopírám.

O stavu jiných křesťanů, hodnocení, se nevyjadřuju. Pán ví kdo je jeho. Není to moje věc.
Bůh je Otcem svých dětí, on ví a on je taky vede a vychovává.

Tvé pojetí dospělosti mi připadá jako uměle vytvořený konstrukt, tvé přesvědčení, možná vzniklé na základě nějakých tvých zkušeností, ale jak se z jedné zkušenosti udělá doktrina, je to podezřelé  a málokdy skutečně pravdivé.
 

]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 19:57:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Milka:


budu tolerantní k Tobě, má sestro a promiň, ty jsi nebyla stvořena k učení mužů, ale k ptaní se svého muže (nebo kvalifikovaného staršího) pokud něčemu nerozumíš...

Samozřejmě, že mimina v Kristu nemají Pomazání Ducha, i když mají Ducha. Pomazaní jsou pouze vyučení dělníci Slova. 

Schopní skutečné služby a ne toho cvičení (nácviku), kterého jsme svědky nyní... 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Neděle, 12. únor 2023 @ 20:15:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu

neučím .

Ale zkoumat písma budu, zdali je tomu tak.
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 20:37:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Milka:

zkoumej, ale tak jako Eva asi nemáš příliš velké šance... Jestliže žena nesmí učit, znamená to, že ani není schopna učení formulovat či porozumět mu bez výkladu kvalifikovaného muže...

]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 22:09:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Milka:

Ale zkoumat písma budu, zdali je tomu tak.

Na to máš právo. Ale pozor - toto je dle Písma vyhrazeno duchovně zkušeným a dospělým mužům. Pokud máš biblický důkaz, že se toho účastnily i ženy, jsem jedno ucho...
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 13. únor 2023 @ 15:47:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu
Berojští zkoumali a nebyli to jen muži. A už vůbec ne duchovně zkušení a dospělí tak jak ty tomu rozumíš.
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 14. únor 2023 @ 07:48:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Milka:


Berojští zkoumali společně s ženami?   Jako vtip dobré....

Na to nemáte systematický mozek...


https://www.youtube.com/watch?v=fTPUhMdfvzw&list=PL0HTIaIq_pp1Iowhc_JxmGqHfLf2lIXBS

]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Úterý, 14. únor 2023 @ 16:27:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,
Hned následující verš týkající se zkoumání písma v Beroji zmiňuje ženy, co uvěřily.

to co jsi poslal ty, to je zábava, spousta prima vtipů:)Tady je odkaz na podobné onemanshow jako jsi poslal ty. Tentokrát to není bavič- kněz, ale herec. A jde o krátký záznam z představení Coveman. Je to fakt sranda- stojí za to tuhle hru vidět.

https://www.youtube.com/watch?v=EdmZm6WO93M
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 14. únor 2023 @ 20:38:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky... :-))


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 18. únor 2023 @ 08:37:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Milka:


už to, že to pečlivě zkoumali z Písem, dokazuje, že i kdyby nebyli duchovně zralí a zkušení, tak byli vyučení dobrým návykům a proto byli duchovně zralí a zkušení minimálně potenciálně, protože právě ti, co milují Boží Slovo (viz. Filadelfia - Zj 3) milují Pána a jsou od Něj vyučeni a chváleni. Což je vše samozřejmě jen Milost (kdokoliv z nás mohl mít místo toho v kapse mini sošku Pražského Jezulátka...  :-)))  ).

Jeto to zcela logické. Jaký postoj máme k tomu, co Bůh ŘÍKÁ (jak myslí), takový máme I K NĚMU SAMOTNÉMU. 

No a protože (při vší a maximální úctě k ženám) ženy nejsou schopny vyučovat Písmo, nejsou schopny logicky ho ani vykládat (Jejich úkoly od Boha tkví v úplně něčem jiném... To je prostě Boží kompetenční zákon... ).

Viz. výklad Slova Boha ze strany Evy... Něco si tam jaksi přidala... Viz. Genesis... 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 13. únor 2023 @ 05:49:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Milko, dobře jsi napsala - to, že je Bůh s člověkem, že je sním trvale, chrání ho, vychovává, to je od počátku věčného života a Jan to píše jasně a dobře, tak, jak jsme to zažili i my. Pán ví, kdo je jeho - a lidé, kteří mu patří, to vědí také.

  Stejně tak je velká část křesťanů pokřtěná Duchem svatým hned na počátku života (jako u Kornelia) nebo velmi brzy po něm - je tedy schopná sloužit v církvi i ve světě, nést užitek, ovoce Ducha svatého. Mně přinesli evangelium lidé, kteří byli křesťany týdny. Velmi krátce. A měli moc na vysvobození z temnoty, na vyhnání zlého ducha. I když to byla "křesťanská miminka".


  Dospělost je skutečně v něčem jiném, než že je člověk "mistr". 

  Dospělost je v tom, že člověk se umí, zvládne, může starat o druhé, bere odpovědnost za druhé lidi. A to čistým způsobem, ne tak, že na ně přehazuje svoje vykonstruované náboženství.

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 13. únor 2023 @ 05:54:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Každý znovuzrozený má Krista ve Jeho příbytku ve znovuzrozeném duchu. Ale protože prozatím nemá obnovenou duši (mysl, vůli, city) Slovem (= i Kristem), nemá v sobě života věčného trvale přebývajícího také ve své neobnovené duši. Je zatím nedospělý, tělesný, miminko či starší děcko. Stále není dospělý mládenec, zvítězivší na tím Zlým, tedy osvobozený z moci hříchu. Stále je schopen jakéhokoliv hříchu jako nevěřící, je schopen nenávisti (= vražda = nezůstávání věčného života v něm = v jeho duši). 

  To je falešné znovuzrození, fake. Tak je to třeba u "znovuzrození" při polití miminka nebo křtu. A pak je třeba "znovuzrozený" Hitler, který nenávidí bratry až na smrt. A "znovuzrozený" Stalin, správně třikrát ponořený, co je na tom ještě hůře. 


  Pokud je někdo schopen nenávisti a Bůh ho nezastaví, není z Boha, Gregu.


My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry; kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti.  Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával.

  A to napsal Jan dobře a pravdivě. A nepsal to jen jednou.

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 08. únor 2023 @ 16:04:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg


Pozor na slovo Mistři s velkým M. Viz NZ.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 08. únor 2023 @ 22:21:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


Pozor na slovo Mistři s velkým M. Viz NZ.


Ale ne, tady nejde o velká a malá písmena. Ale o to, zda se tak někdo nechá osobně nazývat. Že je někdo mistr, o tom není pochyb, ale nikdo mu nemůže říci: "mistře."

Resp. on to nesmí strpět.]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 09. únor 2023 @ 13:12:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Jo ,to je jasné ,že v tom textu nejde o velké M. Ale je zvláštní že ty to často používáš ( viz ty kristovci s velkým K ,nebo ten mistr s velkým M. To je taková tvá zvláštnost. Fakt to je chycené ,hlavně od toho Křesiny ? Nebo k tomuto máš i osobní vztah? Osobně bych nikoho nenazýval mistrem ( otcem už vůbec ne ) . Jo o tom mluví i ten NZ ,ale ty to vidíš po svém ,tuším .


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 09. únor 2023 @ 21:00:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


tady nejde o nazývání, ale oslovování. Sám Pavel řekl Korintským, že mají nemnoho otců a že on je zplodil.

Ale určitě si nenechal říkat "otče". 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 09. únor 2023 @ 16:56:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Gregu , koho máš na mysli přesně ,když píšeš o nějakých Mistrech ,z velkým M ? Už jsem tak nějak zaznamenal u tebe ,že jakoby jsi byl členem nějaké komunity ,která se opět ( tak jako mnoho jiných )cítí být nějak duchovně vyjímečná ,vůči jiným křesťanům. Mohu se mýlit ,ale zatím mě to tak připadá ,s tvých některých názorů. Já o takových komunitách vím . Nejsou velké počtem samozřejmě ,ale i tyto se liší často v různých důrazech . 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 10. únor 2023 @ 19:46:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


Už jsem tak nějak zaznamenal u tebe ,že jakoby jsi byl členem nějaké komunity ,která se opět ( tak jako mnoho jiných )cítí být nějak duchovně vyjímečná ,vůči jiným křesťanům. 


A jak by nějaká skupina mohla být duchovně výjimečná? Když každá skupina Božích dětí je složena z částí Krista? Vždyť je to Tělo Kristovo a proto každý jeho úd je stejně svatý a stejně spravedlivý před Bohem?

Kdyby tomu tak bylo, jak píšeš, byla by to sekta. Asi jsi si nevšiml, že vždy píši, že patřím do Církve v Aši, která je tvořena všemi znovuzrozenými údy nezávisle na to, zda jsou v ŘKC, ČCE, BJB, KS nebo kdekoliv jinde. 

Nemáme postoj exkluzívní, tedy vylučující, ale ZAHRNUJÍCÍ. 

]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 11. únor 2023 @ 06:00:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

V tom případě je to i zajímavost ,že v tomto obecenství - společenství ,z různých denominací ( není to ideální výraz ,vím ) ,je shoda i na ty  kulichy a šátky. A jistě záleží hodně na tom ,kdo je kazatel ,či starší tohoto společenství.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 11. únor 2023 @ 07:59:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To není společenství z různých denominací. Znamená to jen to, že naši bratři považují všechny znovuzrozené za příslušníky místní Církve bez ohledu na konfesi. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 11. únor 2023 @ 08:24:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsem se Gragu právě chtěl zeptat, jak to žijete. Ve Skutcích vidíme, že se v místě scházela společenství v týdnu a v neděli se sešla celá církev k lámání chleba. 
Víš, hrozně by mně zajímalo, jak se církev v Aši projevuje, nebo zda jde jen o virtuální proklamační církev? Nevím totiž, jestli tě dobře chápu, místní církev je biblická, ale já ji zatím nikde nepotkal. Ale jestli dobře chápu poslední tvoji repliku, tak i v Aši je to jen autosugesce. Takových místních církví je přehršel.

Ve skutečnosti jsou to nezávislé církve, které nemají nic společného,ale všechny proklamují, že jsou virtuálně spojeni v jednom celku. Je to spojení duchovní. V reálu se ovšem schází levé nohy s levýma nohama, palce s palci, ... a proklamují, že s jinými společenstvími tvoří tělo, ale viditelně jedním tělem nejsou. 

Pochopil jsem tě správně? Pokud jste opravdu jedna církev v Aši, tak napiš prosím víc, to je něco vzácného a je to něco co věřím, že je přesně podle Písem, něco na co křesťané zapomněli. To bych se rád poučil a povzbudil svědectvím. Protože u nás je to mrtvý, všichni ústy proklamují místní církev, ale každý je zabetonovaný ve své "sociální" bublině. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 09:46:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:

ano Jirko, my nemáme (ani nemůžeme) mít společná shromáždění. Protože, jak psal Pavel: Někdo je Petrův (katolíci), někdo Pavlův (protestanti), někdo Apollův (zákoníci) a někdo Kristův (nezávislé sbory).

Takže samozřejmě v lidském smyslu je to autosugesce, ale v Božím smyslu je to realita.
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 12. únor 2023 @ 10:18:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za vysvětlení, 
vycházíš z toho, že jsme tělesní křesťané a proto jsme rozděleni. Protože to slovo co cituješ je napomenutí, nikoliv pochvala jak to má vypadat. Ale dělíme se, jelikož jsme tělesní. 

Takto to dává smysl, ale mně osobně moc ne, ne k člověku, tam to smysl má, ale ne k Bohu, k vítězství Krista na kříži. Pro mne takové vítězství vypadá spíše jako prohra. Vždyť jsme údy jednoho těla, a když jsme s rukama, tak nám chybí třeba noha...být Petrův, Pavlův, Kristův,... to je prohra, nikoliv tělo Kristovo. 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 20:09:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkasB:


to je prohra, nikoliv tělo Kristovo. 


To ne, tak, jak to je a bylo v Božím plánu. Jak to bude dál, nevíme, ale nemalujme si nerealistické cíle. Podle Zjevení a 7 listům 7 sborům, budou až do příchodu Pána tyto typy sborů. Thiatira (ŘKC a Pravoslaví),Sardy (protestantismus), Filadelfia (ti co nazapírají Pánovo Jméno a zachovávají Jeho Slovo) a padlá Filadelfia (současné bratrské hnutí).

A Filadelfia naplní Boží vůli za celou Církev, tak jako Gedeonových 300 mužů zvítězilo nad nepřítelem za celý Izrael, tedy s použitím pouhého 1% bojeschopných mužů. 

To vše samozřejmě pouze z Boží milosti. My tomu budeme pouze aktivní či pasivní svědci. 

]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 12. únor 2023 @ 19:04:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Jak jsi došel k tomu dělení ,kdo kam patří ,z těch konfesí ? To který autor učí? Příkladně je dost problematické tvrzení ,že jen hlavně nezávislé sbory , se hlásí ke Kristu. To snad přece můžeš rozlišit sám ,že toto se obecně, mezi pravými křesťany ,nemůže prosadit . Vždyť ke Kristu, se hlasí samozřejmě všechny konfese ,a mnozí se hádají a hádají. I taková super obří komunita ,jako je ŘKC ,tak ta se dokonce hlasí ke Kristu ,jako prý jediná pravá ! A i sekty to hlásají - viz mormoni. Tedy ,znovu ,od kterých učení ,kterých autorů ,čerpáš ty názory ,že hlavně jen nezávislé ,svobodné sbory ,jsou Kristovy ? Co to je za učení ,odkud to je ?


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 20:34:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:

vidím, že asi neznáš dosud učitele Kristovců Watchmana Nee. Skrze něhož dnes Bůh přivádí k dospělosti Kristovce. Strávil 40 let v komunistickém vězení v Číně, kde také zesnul.

Pokud ho dosud neznáš (jeho spisy) je to tvůj velký duchovní deficit. 

Najdeš je na adrese: 

http://proudzivota.cz/

Vynech spisy W.Lee, který má sice v 95% spisů pravdu, ale není to Boží Duch, kvůli několika velmi kardinálním bludům (modalismus a božství věřících). ]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 12. únor 2023 @ 20:46:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Naopak. Vůbec to nebudu číst ,ty spisy ,a mám svůj osobní důvod.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 20:54:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


Naopak. Vůbec to nebudu číst ,ty spisy ,a mám svůj osobní důvod.

Tvá veliká škoda... 

A ten důvod? 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 14. únor 2023 @ 12:58:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Důvod je osobní . Je v tom i zkušenost ,s jinými spisy ,knihami ,jednoduše texty ,od různě směrovaných křesťanů. Už všelijaké brožurky a knihy jsem pročetl ,hlavně dříve . Mnohé by dnes skončili v odpadu.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 14. únor 2023 @ 15:04:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Škoda ? Gregu ,to ani nepiš ,o nějaké "škodě". Byla, nebo je "škoda" ,číst knihu od Benniho Hinna - Dobré ráno ,Duchu svatý ( název jeho jednoho staršího knižního  titulu  ..,tuším že znáš )? To je také "škoda" ? Co myslíš ?


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 20:51:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
W. Nee byl vyvolen speciálně z Číny, protože tito východní Asiaté vědí, co je to položit život za svého pána. Viz. samurajové. 

Proč tomu tak je? Proč Pán nevyvolil někoho z konzumní, obchodní Ameriky...? 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 14. únor 2023 @ 15:08:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Samurajové? A toho  okultismu u nich. To ani nemusíš rozebírat. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 12. únor 2023 @ 10:04:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Jirko.

  Učení o jedné církvi ve městě je samozřejmě nesmysl, klasické náboženství, lidská ideologie, jako každá jiná. Někdo má jednu jedinou církev na celém světě, co je jedna, ale rozdělená, někdo jednu církev ve městě, stejnou v třicetimilionovém městě jako desetitisícovém. A když se Smíchov připojí k Praze, jedna církev v tom virtuálním fiktivím světě jedné církve v jednom městě docela zanikne ;-).

  Tady u nás ve městě jsou čtyři církve, co působí veřejně, pak několik malých církví, které jsou více méně skryté. Mají ty církve jedno srdce - i když se spolu scházíme výjimečně. Je to dané tím, že i katolický farář uvažuje křesťansky, ne sektářsky, trochu pomáhá to, že ostatní dvě historické církve jsou tak malinkakaté, že sami mnoho neudělají, nemohou si vyskakovat, i kdyby někdo z nich chtěl - jakože nechce. Možná i tím, že jsme výrazně více ateistické město. Ale hlavně tím, že lidé v těch církvích mají k sobě blízko.

  A i v rámci církve mají lidé společenství jen se svým okolím - je to tak, že lidé jsou schopní udržovat praktické společenství jen s malým množstvím lidí. Asociálové zvládnou tak 2-3, normální člověk tak 5-10 lidí, extrémně sociální jedinci několik desítek. Ale těžko někdo zvládne mít praktické společenství s několika sty lidmi ve městě (a to jsme maloměsto...)

  A to je i přirozené v církvi. Ani Ježíš neměl společenství se stovkami lidí - měli veřejná shromáždění, kde bylo stovky a tisíce lidí, ale společenství a pravidelně se viděl s několika desítkami lidí. A to je normální.

  Toník

]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 12. únor 2023 @ 10:27:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji za svědectví. 
V tomto jsem úplně jiný a to bylo právě to téma, co bych s tebou mluvil, až se jednou potkáme. Dá-li Pán. 
V tom svědectví jsou věci co mne lákají a zároveň děsí. Vím, že mému postoji něco chybí, že to něco je v tvém svědectví, ale na druhou stranu mi přijde, že je tam něco od čeho je dobré utíkat co nohy stačí. 
Zatím poznáváme z částky a nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno. Tak jsem v tomto trochu schizofrenik. Třeba ten verš, když se po sobotě sešla celá Církev k lámání chleba. Bylo to ještě něco víc.. oni se nesešli, že přijel VIP Pavel, Pavel využil jejich setkání...]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 13. únor 2023 @ 21:28:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Třeba se někdy uvidíme ... jsme přeci jen daleko. Snad bys neutek ;-)

  Já to měl celkem jednoduché - ve starém životě jsme byli vychováváni v totálním sektářství, systematickém oddělení od ostatních. Asi to nebyla nenávist, to bych nenazval, spíš jen nadřazenost, výlučnost. Nejvíc nad evangelíky, protestanty, pak i židy, pak samozřejmě ateisty.

  Když jsem pak začal žít s Bohem, ukázal mi, že pro nadřazenost není důvod - katolík nebo evangelík, žid nebo ateista, podobný úděl. V něčem těžší, v něčem lehčí. Chvíli jsem si myslel, že třeba evangelíci jsou na tom líp, ale jen chvíli, než jsem je trochu poznal ... ;-)

  I dnes potkávám lidi, co mají sektářství, i lidi, co mají jedno srdce, dobré srdce. Ty první už léta neřeším, nemá to smysl. Věnuju se těm druhým.

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 16. únor 2023 @ 21:25:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tomu rozumím a zároveň nechápu. 
Ale jednou to přijde, jelikož lidé hledající a následující Boha se jednou seběhnou spolu. Tak i já mám naději to pochopit. 
O mně si lidé myslí, že to řeším (sektářství) a někteří si myslí, že jsem i sektář. A dokáži pochopit proč. Na druhou stranu si myslím, že se mýlí.
Jsem asi schizofrenik. Chápu jak jsi popsal místní společenství/církve u vás. S tím nemám problém, ale ...
,,, ale zatím věřím, že je to špatně. Ne ve smyslu chybné cesty, to ne. V tomto smyslu je dobře co činíte, ale něco si myslím, že chybí. A to bylo to svědectví ze Skutků. Potkal jsem bratry, co říkali podobně jako ty, že počet lidí je limitován. A tomu právě nevěřím, možnost se úžeji poznat je určitě limitováno, ale to není místní celá církev. Věřím, že na počátku se bratři scházel jak sám popisuješ, ale pak navíc se scházela celá církev, třeba k lámání chleba. A nebyla to žádná struktura, bylo to živé tělo. Zjednodušeně ve všední den "intimní setkání" a ve svátek celá církev. A to špatně je to, že na to nemáme, že si každý vymyslí bohulibý důvod, proč se celá církev neschází, nebo perfektní zdůvodnění, že v mikroměstě je deset církví a všechny jsou církve. A tomu nevěřím, ještě klidně uvěřím, že jsou všechny církvemi, ale mají něco špatně, protože se separovaly. Jeden Pavlův, jeden Apolův, podle svrablavých uší... což samozřejmě všichni popřou. Ale pokud nejsem schopni se sejít, sdílet u stolu Páně se všemi místními církvemi, když je nás v sumě jak not na buben, tak je něco špatně. 
Tak to na počátku nebylo. Greg si vymyslel virtuální církev, se kterou se neschází, žije v době tělesné a tak je správné, že se Pavlovci, Apolovci ... scházejí sólo, na jeho skupinu zbylo naštěstí pozice Kristovce, ale s nikým se nesejdeme... a ty jsi vymyslel systém, že v daném místě je mnoho nezávislých církví po deseti lidech, protože život učí, že více lidí se nemůže dobře poznat. 
No, ve skutcích je to jinak.
A proto jsem pro některé sektář. Klidně totiž řeknu, že u nás ve městě, nevím o jiné církvi. A doplňuji, že pokud někdo s bratří a především sester o nějaké jiné místní církvi ví, ať mi řeknou kde se schází, že vezmu všechny za ruce a půjdeme za bratřími. Protože nás je jako not na buben a pokud v té církvi jsou na tom podobně, tak se vzájemně potřebujeme, protože ruka potřebuje, nohu, oko, ..... tak jak ty máš dost "náboženství", tak já mám dost virtuálního bratrství, které nechceme převést do reality. Já dělení na Pavlovce, Apolovce, Kristovce považuje za projev tělesnosti, která je zlá. Nedostal jsem svobodu k tomuto dělení. 
A tak jsem sektář, protože patřím do mně známe jediné místní církve. Některé to někdy pohorší a přitom mi nikdo neřekl o té jiné místní církvi. Kam bych okamžitě šel. Tak kdo je sektář? Opravdu já? 

V některých místech, kde se schází tzv, křesťané jsem byl. Většinou mne požádali, ať už nechodím, vytáhli vždy nějakou brožurku, stanovy a začali říkat, že jejich víra je v té brožurce a že lidé co nemají stejnou brožurku by tam neměli chodit, ať si založí vlastní církev. Jakoby církev šla založit a jakoby to bylo správné před Bohem. Někteří byli tolerantnější, ti také měli brožurky, ale tvrdili, že tě, brožurkám nevěří, jelikož pochopili, že to není správně. Jenže nechtěli ani za nic tu brožurku opravit, nesmělo se na ni šahat. A já jsem poctivý blbec, když se někde schází lidé s brožurkou, kterou ignorují, tak já nejsem schopen nepoctivosti, byť to není moje brožurka, a ignorovat ji, když je oficiálním dokumentem. Pak mi pomohlo, že bez oka mrknutí ukradli miliardu, protože jinak by museli pracovat svýma rukama, jako ten blázen Pavel, a věděl jsem, že jejich bůh je takový gumový... hnětaný podle vlastní fantazie...

Tak snad už vidíš jak to láká a zároveň varuje. Z mého pohledu je něco blbě, protože se žije sektářství, byť se to oficiálně považuje za sprosté slovo. Protože scházet se po deseti lidech a nemít společné stoly Páně, je jen autosugesce slova nejsem sektář. Ve skutečnosti je to sektářství taky. Pokud by místní církve, navíc v době možností, co v době Pavla neměli, byly v jeho době takto rozděleny, tak řeknu amen. Jenže ono to tak nebylo, a církve musely mít stovky členů, jelikož se ustanovovali starší a jiné služebnosti. To by při deseti lidech nebylo nutné. Takže mne pořád láká tvoje slovo, že nejste sektáři, že neřešíte rozdíly, ale chci utéct, protože nejde mít společný kalich Páně a Beliála a ... no a nebo jej nemám, jelikož je to jen autosugesce, proklamace, že jsme všichni církve, jelikož jsme se separovali, nebo jsme podle svého svrablavého ucha vytvořili, svoji vlastní církev, byť v daném místě už byla jiná. Takže skutky praktikuji sektářství,ale vyznávám že jde o sprosté slovo. 

Tak asi už moji schizofrenii chápeš. ]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 17. únor 2023 @ 10:10:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Jirko.

  To mám v mnohém dost jiný pohled, tak nevím, zda bys neutek.


  Nevím, jak je to u vás - u nás jsme malé okresní město, 15 000 lidí. 

  Na starověk by to teda bylo velké město, velkoměsto. Větší byl tak jen Korint, Řím. Jsme asi tak +/- velcí, jako Jeruzalém, když tam byl Pán Ježíš. 

  A u nás, na tom malém městě, je tak asi sto míst, kde není církev. 

  Proč by měla být církev v jednom městě a ne třeba v jedné čtvrti? 

  Proč by neměla být jedna církev v jedné ulici?


  Křesťanů tu není pět a půl, ale několik set. Církve tu nejsou úplně malé, ale rozdílné - husiti mají "tři babičky", ti jsou skutečně malí. Evangelíci mají na shromáždění několik desítek lidí, KS a ŘKC asi stovku. AC má jen domácí církev, to je malinká skupinka, pár lidí, Romáci také, ale těch je více jak asi stovka. To je tak vše, co mám přehled.

   A pak je tu 14 500 nekřesťanů. To je třeba 145 církví po 100 lidech. Klidně by se tu tedy ve městě mohlo založit víc jak stovka církví, které by na české poměry (ale i na novozákonní poměry) byly velké a ještě by zbylo. A nijak by si nepřekážely.


  Nevím, zda se někde v Jeruzalémě scházelo více jak desítky lidí? Už když bylo 120 lidí, tak to asi bylo někde venku? Možná že měli místnost, kde by bylo 120 lidí...

  Nevím, jak to máte u vás - my jsme třeba před lety stavěli domy tak, aby v nich mohla být církev, kdyby něco. Ale pohodlně se k nám do obýváku vejde tak 50 lidí, méně pohodlně tak 70, 120 by se tam nevešlo ...

  A to není výmluva - to je ryze praktická záležitost. V písmu máš několik církví, které byly v domě. Kde se celá církev sešla v domě.


  Možná pro tebe bude zajímavé, že před pár lety tu bylo o jednu církev více - byly tu dvě církve, jedna měla asi padesát lidí, jedna asi osmdesát. Spojili jsme se dohromady - právě pro jednoduché praktické věci, pro to, že lidé v jedné a druhé církvi měli různá obdarování. A zároveň se rozdělili - část lidí zůstala ve městě, které je vzdálené asi 30 km, odkud k nám dojížděli. A založili církev tam.  V něčem mám s tebou stejný či podobný pohled - pokud má někdo brožurku, podle které se řídí, neměl bych srdce být v takové církvi či denominaci a neřídit se tou brožurkou, tvářit se, že není. 

  A mám i zkušenost, že jsem byl v jedné takové denominaci, co měla takovou brožurku, "ústava" se to dokonce vznosně jmenovalo. Měli jsme tam tehdy nějaké těžkosti, tak jsme se jako členové té denominace podle ústavy odvolali na to, co se v ní píše, že se máme právo ptát, máme právo na informace k tomu, co se děje. A co se nestalo? Dle ústavy vedení správně rozpustilo náš místní sbor, tím jsme přestali být členy a přestali jsme dle ústavy mít právo se ptát a právo na informace. Měli jsme pak možnost stát se členy té denominace v sousedním městě. No, asi budeš vědět, co jsme si o tom mysleli a jako to dopadlo ... Vyřešili náš problém za nás a dnes jsem jim za to vděčný, stejně jako tehdy :-) 

  Pak už jsem se denominacím a členství v nich vyhýbal. Ale jak jsem psal Danymu - není to principielní, kdyby Bůh řekl, půjdu, kam je potřeba. Jen je zbytečné si komplikovat život, když to potřeba není. I tak je dost trápení na světě.

  Ale ústavu opravovat nebudu. Ani vyrábět. To není moje práce, touha, povolání.  Stejně tak při scházení - pokud se sejdu s katolíky na faře, nebudu jim přece opravovat jejich brožurky. To by bylo nesmyslné, směšné.

  Stejně tak u husitů - pokud mají tři babičky a brožurku, přeci je není možné nějak nutit, aby se přidali někam, kde je lidí víc a brožurku dali stranou ...

  Anik jednomu nemám srdce.

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 17. únor 2023 @ 17:33:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky za svědectví. Jsem za něj rád, protože mne zajímá praxe, v hlavách máme vždy správné ideály, ale jaké skutečně jsou se pozná v životě.

Zatím jsi mne tedy k útěku nepřesvědčil, takže pokud se potkáme dříve než u Otce, tak klidně do mně. Můžeme se sdílet dál, tedy pokud jsi se nepolekal ty. 

cituji: Ale ústavu opravovat nebudu. Ani vyrábět. To není moje práce, touha, povolání.

To je v pořádku, bylo by divné. kdyby byli všichni k tomu povoláni. Ale hypoteticky, tedy řečnická otázka, tedy nejde o odpověď, ale o otázku... co když by někdo povolán byl? V Ezechielovi je to třeba dobře popsáno. Srážce lidu. Ony totiž brožurky mají moc zabít. 

Ale ani já nejsem povolán k likvidaci brožurek, ale ani je nepodporuji a když je pro někoho brožurka více než Bůh, tak ...

cituji:   Pak už jsem se denominacím a členství v nich vyhýbal. Ale jak jsem psal Danymu - není to principielní, kdyby Bůh řekl, půjdu, kam je potřeba. Jen je zbytečné si komplikovat život, když to potřeba není.

Toto je zajímavé svědectví, prožívám to rozumem stejně, nepovažuji ičo za zlé z principu, ale s postupujícím věkem mně začíná nahlodávat statistika. Ale to zlo není v samotném iču, ale spíš ičo je prvním důsledkem něco jinak zatím neviditelného odklonu od Boha. Zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by přežil vlastní ičo, .... ale abych byl upřímný, zažil jsem společenství, které mělo první bod vyznání, že nejsou denominace a přitom se ničím nelišili. Takže ať s ičem nebo bez něj, důležité je být s Bohem. Statisticky ovšem ičo myslím hovoří. 

Na toto mám jedno zlé svědectví. Jeden bratr kilometrově daleko chodil do zdravého společenství, ale mermomocí toužili (byl to vývoj) po církevním iču. Varoval jsem jej, protože to s*****ělo. K čemu církev potřebuje ičo a nedejbože církevní? Ale nebyl jsem schopen říci, bratři je to hřích, ale bylo to divný. Nešlo o to ičo, ale tu divnou touhu. Jenže církevní ičo není jen tak. A tak použili ičo jedné organizace, která je ráda půjčuje. Slyšel jsem trávu růst, nic se nestalo, byl jsem blázen.... dokud neuplynulo cca 5let. Pak jeden člen řekl, chci polít miminko,,, ale bratře, miminka se nepolévají, křtí se na víru křtěnce a polévání miminek je modloslužebný zvyk.... a v tu chvíli ten "bratr" vytáhl brožurku a řekl, ale pokřtíte.
Tak sbor sklapl, povolal externistu na křest a všichni se účastnili duchovní vraždy miminka. Už si nedokázali představit život bez iča, to raději zapřeli víru. Ne všichni, někteří setřásli prach. Ale ičo pomohlo zabít víru. 

Ale není příčinou, spíše něco zjevuje a nebude to většinou nic dobrého.
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 18. únor 2023 @ 09:58:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, ani v hlavách to vždy není v pořádku a musí se změnit to, co je v hlavě a někdy to trvá ;-)

Ale hypoteticky, tedy řečnická otázka, tedy nejde o odpověď, ale o otázku... co když by někdo povolán byl?

  Jo, určitě. Může být.

  A ta ústava byla hezky napsaná. Ten, kdo jí vymýšlel, myslel na lidi v denominaci, že mají právo na informace, že se jako členové mohou ptát, oficiálně i neoficiálně. Myslel i na krizové situace, když je nějaký sbor neefektivní, zbytečný, tak ho může vedení rozpustit a vypustit. A stalo se vše podle ústavy, tak, jak byla napsaná.

  Takto je i se Zákonem, že funguje. Jsou ale věci, které nevyřeší. Které se zákony a ústavou řešit nedají. A je s tím potřeba počítat.


  S IČO - pomáhal jsem zakládat tři církve, dvě osobně, jednu zprostředkovaně. U obou těch dvou jsme měli IČO, hned na začátku. Nebylo teda IČO církevní, to jsme nepotřebovali. IČO jsem registroval já, podepisoval jsem papíry a tak. 

  IČO pro mne byla jen praktická záležitost - když je například potřeba si pronajmout sál od města, je pro město srozumitelnější, když se do formuláře napíše IČO. Není potřeba nic vysvětlovat, znozu a znovu se zdržovat fikcemi, domyšlenkami, podezřením.... Je to důveryhodné, jasné, kdokoliv, s kým se jedná v nějakých praktických věcech, se může podívat do rejstříku na smlouvu a odpovědné osoby. To mají zvlášť úředníci rádi. Stejně tak v bance, ale i k soukromým osobám. Zároveň je to bezpečnější pro problematické situace. Navíc lidi v církvi, co se věnují něčemu praktickému - učitelé, pastýři, co dělají evangelizaci - pak nemusí řešit formality.

  Tím promne úloha IČO končí. IČO je práce na půlden, nic složitého, že by si to člověk dal jako životní metu. 

  A ani církevní IČO není složité, je pár takových, co jsou rádi, že budou "větší" ;-)

  IČO pro nás nebylo ani odklonem od Boha, ani příklonem k Bohu. Ve smlouvě jsme neměli polévání miminek, ani učení církve (to je v bibli) ale praktické věci vůči světu - kdo rozhoduje o smlouvách a jakým způsobem, jakou má odpovědnost.


  Ale potkal jsem lidi, co měli jiné postoje - na jedné straně lidi, co byli striktně ideologicky proti IČO, na druhé straně lidi, pro které bylo IČO životní meta, něco jako církevní Mount Everest. Služebné věci nad podstatnými. Zbytečně Špatně.

  Díky za svědectví. S tím poléváním miminek chápu.

  Toník

  
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 18. únor 2023 @ 10:40:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu, nakonec je to stejně o víře, následování a vše může sloužit dobrému a vše se může stát osidlem. 
Pro někoho ičo, pro někoho boj proti iču, ale ani jedno není podstatné. Je to ten boj co se vede od počátku. 
Jirka


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 18. únor 2023 @ 11:26:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ježíš IČO neměl. 

  Ani registraci církve u státu :-) Ani nic takového nebylo potřeba. A kdyby si v Čechách chtěl Ježíš registrovat církev u státu, nepovedlo by se mu to - musel by sehnat 300 podpisů lidí, a on měl na konci služby jen asi 120 lidí. I kdyby teda chtěl (jako že pochybuju), tak by si církev v ČR nezaregistroval. ;-) Leda, že by podváděl a a sehnal si na podpisy mrtvé duše, nebo se přidal k některé denominaci.

  Ale měli pokladnu, spravoval jí Jidáš, platili daně, museli se starat průběžně o několik desítek lidí a zřejmě i o další okolo ... Takže také nějaké praktické věci řešit museli. A ne málo věcí. Není ale nijak moc popsané jak je řešili, zjevně to tedy nebylo důležité, podstatné. Byly to okrajové věci. Zaznamenali ze života to, co je podstatné.

  Tak to beru - podstatné je, když člověk, který žije víc jak desítku let zavřený doma v bytě s totální fóbií ze světa tak, že i nakupovat za něj chodí někdo jiný a je uzdravený, chodí po městě a stará se o lidi postižené tak, jako on. Člověk z vyloučené komunity, co opustí sobectví a příživnictví, pracuje a ještě stará o lidi okolo sebe. Násilník, havíř se základkou, feťák, vrah, co se smíří s Bohem, doplní si vzdělání a je nepostradatelným elementem ve fabrice, kde pomáhá lidem okolo pracovat... Desítky a desítky příběhů a životů lidí. To je podstatné.

  Pokladna, co měl na starost Jidáš, objednávky v restauraci či cokoliv podobného je tak vedlejší, že je v ní zmíňka v písmu jen mimochodem zcela u jiného tématu. Stejně, jako IČO a jiné služebné věci.

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Sobota, 18. únor 2023 @ 18:49:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cizinec

  Pak už jsem se denominacím a členství v nich vyhýbal. Ale jak jsem psal Danymu - není to principielní, kdyby Bůh řekl, půjdu, kam je potřeba. Jen je zbytečné si komplikovat život, když to potřeba není.

Jak si to tak uvědomuju, v církvi- denominaci, kam opravdu často chodím, nejsem nějak oficiálně členem. Ale berou mě jako sestru, která k nim patří. Součást sboru.
Vím, že  jsem to řešila s Pánem, nechtěla jsem zůstat bez společenství křesťanů. A tady  poblíž kromě katolické žádná jiná asi není.
Když tak píšeš o tom, že půjdeš kam je potřeba. Něco takového jsem řešila v době covidové. Nějakou dobu platil zákon, že zaměstnanci budou muset být očkovaní. Odmítla jsem. Hrozilo propuštění. Už jsem se rozhlížela po jiné práci, našla bych, to ano. Ale v této práci mám lidi, takové, které jsem nechtěla opustit, ztratit kontakt. Tehdy jsem to nechala na Pánovi - jestli mám tam pro ty lidi být, něco se změní. A stalo se. Zákon byl pozměněn, povinnost zrušena.


  Stejně tak při scházení - pokud se sejdu s katolíky na faře, nebudu jim přece opravovat jejich brožurky. To by bylo nesmyslné, směšné.

  Stejně tak u husitů - pokud mají tři babičky a brožurku, přeci je není možné nějak nutit, aby se přidali někam, kde je lidí víc a brožurku dali stranou ...

  Ani k jednomu nemám srdce.

Něco takového bych taky neuměla. Není to moje starost, něco takového řešit. Ale nebrání mi to s takovými upřímnými věřícími se sejít.
Ostatně u nás ve sboru bývají i katolíci , husita.
A my jako sbor občas jedeme a scházíme se s evangelikální církví , apoštolskou taky, s husity. Že se nevidíme častěji, je spíše problém vzdálenosti, dojíždění.

pokud má někdo brožurku, podle které se řídí, neměl bych srdce být v takové církvi či denominaci a neřídit se tou brožurkou, tvářit se, že není.

Spíše se mi stane, že zapůjčují literaturu od lidí, co je považují za učitele církve. Nebo o nich mluví, citují.
Pak se ozvu, Řeknu co k tomu mám, proč je nečtu, nepovažuju za autoritu.
Asi ta zdejší "moje" denominace nějaké stanovy má, organizační strukturu. Ale neřeším to. Jsme uskupení více sborů v různých městech, jedna církev. Ale jak jsem už psala, oficiálně vlastně člen nejsem.
Prostě jsem mezi ty zdejší začala přicházet. Spolupracujeme, známe se, jsme přátelé. Když je třeba, pomůžeme si.]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 16. únor 2023 @ 13:25:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec - Toník

On to Greg možná myslí "dobře" ,nebo jak to nazvat ,...ovšem takhle to je velmi často přece i v jiných městech,kde je různorodost komunit křesťanských.   Ale přeju jim to mezicírkevní spojení ,a i to setkávání . Ano takto to opravdu má být ,aby se místní opravdoví křesťané ( ne tedy ti lidé, z nátěrem jakoby křesťanským )scházeli a znali pokud možno. Ovšem zkušenost je někdy taková ,že mnohá konfesní, jakoby dogmata ,to společené obecenství Církve ,někdy naruší nebo i znemožní. Lidská učení ,jsou někdy překážkou ,té místní církve . Já osobně bych byl ale opatrný v některých prohlášeních ,které Greg napsal.  Viz ,že jakoby ta jejich jedna skupinka, by mohla být elitou určitou. Skrze jejich názory na něco a skrze určité věci ještě. To už mě připomíná jiné.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 16. únor 2023 @ 21:34:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Danny, 
Greg bohužel několikrát potvrdil, že to mezicírkevní spojení je virtuální. Že se neschází, jelikož to třeba i teologicky nejde. Takže je to jen virtuální konstrukt.
Setkávání mne hodně zajímá, jelikož to setkávání považují za správné před Bohem, a tak se vždy těším na svědectví o té místní církvi bez skutečného sektářství. 
 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 16. únor 2023 @ 21:34:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Danny, 
Greg bohužel několikrát potvrdil, že to mezicírkevní spojení je virtuální. Že se neschází, jelikož to třeba i teologicky nejde. Takže je to jen virtuální konstrukt.
Setkávání mne hodně zajímá, jelikož to setkávání považují za správné před Bohem, a tak se vždy těším na svědectví o té místní církvi bez skutečného sektářství. 
 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 18:10:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


pokud jde o kulichy a šátky, tak mít AUTORITU na hlavě pro anděly je vyhrazeno pouze pro ELITNÍ oddíly Boží Armády. Pro ignoranty a ty, kteří neposlouchají Slovo (Filadelfia) a nemilují Pána to pochopitelně není.

Ale buďte v klidu - MY TO PROSTĚ UDĚLÁME ZA VÁS, jako Gedeon se svými 300 muži (s 1% bojovníků - z 30 000) to udělal za Izrael...
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 12. únor 2023 @ 18:35:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

V těch pohledech ,co jsi nyní popsal (ohledně kulichů a šátků ) ,se vaše společenství ,shodne obecně ,s těmi jinými církvemi v Aši , s kterými vás spojuje to obecenství proměněných - znovuzrozených  (tedy Církev křesťanská) ? I ti ostatní ,z těchto jiných církví ,mají totožný pohled ,jako ty?


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 12. únor 2023 @ 18:44:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu


Raději  trochu jinak. Jo? Narovinu , ,všichni ti praví křesťané ,o kterých jsi psal ,že jste spojení v místní církvi ,tak všichni se stotožňují s tvými pohledy ,v tomto tématu?  


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 09. únor 2023 @ 17:16:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg


A co takoví katolíci ,kteří se v ŘKC ,opravdu od Boha promění... ,osobně ,ve svém životě ,prožijí to biblické znovuzrození , věří tedy i samozřejmě v Pána Ježíše Krista ,jako ve svého osobního spasitele , ...a přesto mnoho z nich  zůstává uvnitř této obrovské náboženské komunity , a věří bludným učením ( viz tzv proměňování Ježíše Krista ,do hostie ,.. bezhříšnost Marie ,atd ,atd ).Jak tyto pravé křesťany ,ale uvnitř náboženské komunity,s mnoha falzy ,vidí tvá ,vcelku striktní komunita?


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 11. únor 2023 @ 08:10:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


Nezáleží na učení. Tady záleží pouze na jednotě Ducha ( Ef 4,4-6: jedno Tělo, jeden Duch, jedna naděje, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh). Na tom zda Bůh člověka obdařil svým Duchem a vzkřísil ho tak z mrtvých. 

Třeba já jsem takto existoval několik let aniž bych vůbec nějaké vyhraněné učení měl. Měl jsem jen pár základních brožurek.

Učení nerozhoduje o spáse, ale o vstupu do Království (2Jan). Přijme-li někdo falešné učení, tak dle tohoto listu nemusí obdržet plnou odměnu. Tedy přijde o její část. 

]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 12. únor 2023 @ 07:27:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg


Jo ,jasný pohled. Ovšem realita je někdy i toto : Společné obecenství ,příkl s římskými katolíky ,kteří se někteří , při společných modlitbách ,dostanou i do sféry ,kdy se  začnou modlit "jakoby " k Marii ,a někteří z nich potom ,přecházejí i do modliteb v jazycích ( ti tzv charismatičtí katolíci ), a přijdou i jiné věci řk zbožnosti někdy . Co potom ,v těchto případech ,dělají vaši starší ? Když jsi psal ,že na učení nezáleží až tak ( jo ,já to vím také ,přesto jsou i takové situace ,co jsem popsal ).


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 12. únor 2023 @ 07:46:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


ale my nemáme zpravidla společné obecenství. Jakožto příslušník místní církve prostě čas od času navštěvuji jednotlivá společenství v našem městě, popřípadě pohovořím s jejich kazateli a faráři.


S tím, že nejblíže jsou mi u nás baptisté.]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 18. únor 2023 @ 14:56:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

A obráceně - tedy ti jiní kazatelé ,faráři či starší a jiní členi ,těch dalších církví ,u vás ve městě ,také navštěvují vaši komunitu ? A je shoda víceméně obecně ?


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 18. únor 2023 @ 17:19:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


a proč by to dělali. Každý si (tak jako v politice) chrání to svoje. Oni nás neohrožují, ale my ano. My můžeme... 

Třeba u baptistů je ve 100 členném sboru cca nejméně 10% lidí a jejich dětí, které jsou plodem mé minulé služby. Jsem jejich duchovní otec.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 19. únor 2023 @ 04:19:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Cože ? Co to je za větu ..,, oni nás neohrožují ,ale my ano . My můžeme. Jako že tito kazatelé ,faráři ,starší , aj , by se obávali ,přijít do tvé ( vaší ) malé komunity ? Gregu co to je za řeč?  

Vždyť jsi psal ,že vy všichni ,z těch církví u vás ,jste podle vašeho posouzení ,spojeni ( i když samozřejmě hlavně jen duchovně ) ,do místní Církve . Ano ,ve smyslu reality ,všech vpravdě od Boha proměněných lidí ,je to opravdu Církev křesťanská ,nezávisle na konfesích ( i když je tam často potíž ,na to konkrétní setkávání ,protože lidská ustanovení ,to někdy znenožňují).


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 19. únor 2023 @ 08:14:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


Co jeto za větu? Nezapomeň, že oni mají poněkud jiné učení - to své - baptistické a jak oni sami říkají: "Hlídají si kazatelnu." Jen tak na ní nikoho nepustí. 

A samozřejmě, pokud se někdo zevnitř nebo zvenčí dopustí více či méně oprávněné kritiky, je vyloučen...]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Čtvrtek, 23. únor 2023 @ 15:00:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg


A tvoje ( vaše ) křesťanská komunita se jmenuje Místní církev ,nebo jak se nazýváte? Jen jako třeba ,,místní kristovci ,, ,nebo ,,nezávislá církev ,, ,nebo jen ,,křesťané v Aši ,, ,aj názvy ? Tímto vůbec nijak nerýpu ,a podobné ,ale sám jsi napsal ,že ty a tví křesťanští přátelé ,kteří jsou s tebou ,ve vaší komunitě ,se cítíte nějak více povolaní ( viz tvé vyjádření, o elitě bojovníků ,aj ).Proto je vcelku důležité ,jak se označujete pro veřejnost ,aby to bylo znát ,tedy ta odlišnost ,příkladně od baptistů ,aj denominací. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 23. únor 2023 @ 21:06:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To Danny42: My nemáme žádný oficialni6 název, jako ho neměla novozakonni Cirkev. Jsem prostě v místní Cirkvi v Aši, což je ale pouze neoficiální  název a jediný Bohem přípustny. Všechny ostatní názvy rozdělují Tělo Kristovo a zapiraji Jméno Pánovo. A víš, že Cirkev ve Filadelfii, tedy v jediné Pánem plně chvalene Církve měla dvě základní devizy. Bratrskou lásku(filadelfia), a to, že zachovavala Pánovo Slovo (ve všech částech) a nezapřela Pánovo Jméno (jiným jménem své denominacni modly). 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 23. únor 2023 @ 22:39:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


No, takže protože chceme jít cestou Filadelfie, snažíme se respektovat a zachovávat Boží Slovo ve všech jeho částech, tedy včetně neoblíbených 1Kor 11-14.kap., a nezapíráme Pánovo Jméno jakýmkoliv jiným názvem, než neoficiálním "církev v Aši."

V NZ nenajdeš jinou Církev, než místní Církev v Korintu, Efezu, Tessalonice, Kollosis, Římě, Sardách, Tiatiře, Filadelfii, Pergamu, místní Církve v oblasti Galacie, či malé Asie.

A pak souhrn těchto Církví pod názvem Církev Boží. Opět ovšem neoficiálním. 


To vše jsou jen neoficiální názvy. Kdo se kryje jiným jakýmkoliv a ještě k tomu oficiálním názvem, už roztrhal Tělo Kristovo a zapřel Pánovo Jméno. 

Naproti tomu my, jakožto potenciální Filadelfia, stojíme jako jediní na PŮDĚ JEDNOTY KRISTOVA TĚLA.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 24. únor 2023 @ 06:32:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

V NZ nenajdeš jinou Církev, než místní Církev v Korintu, Efezu, Tessalonice, Kollosis, Římě, Sardách, Tiatiře, Filadelfii, Pergamu, místní Církve v oblasti Galacie, či malé Asie.

  A co když Dany četl písmo, ví co v něm je a v NZ najde Prisku a Akvilu a církev v jejich domě?


  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 25. únor 2023 @ 19:03:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


Církev v domě je pouze částečka místní Církve města, obce.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 24. únor 2023 @ 14:37:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg


Gregu ,nejprve k naprosto něčemu jinému. Zcela jinému . Někde jsi tam psal o těch kočkách v lodičkách a minisukních ,a že jaksi víš o čem jde řeč ,a jiné věci . Gregu ,jak jsem vypozoroval i z jiného tvého psaní ,tak náklonost k ženám ,to je to ,co máme my dva asi společné ,a víme oba dobře ,jak se to někdy pohybuje na tenkých nitích - v rámci křesťanské víry . Oba víme určitě své a před Bohem Stvořitelem ,máme určitě co předkládat. Ale nyní k tématu .Napsal jsi mimo jiné v závěru textu ,že vaše komunita stojí jako jediná ( na podkladě textů o Filadelfii) ,na půdě jednoty Kristova těla . Gregu ,naprostý nesouhlas ,s tímto tvým tvrzením . Vždyť musíš velmi dobré vědět ,kolik je takových nezávislých ,svobodných církví ,kteří proklamují podobné nebo stejné o sobě ,a opět a opět se liší v důrazech na různé věci . 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 25. únor 2023 @ 19:08:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


nechápu, proč jsi odbočil k tématu "kočky v lodičkách." To je něco, co miloval můj starý člověk, ale raději bych byl, kdyby to tak nebylo. Nicméně naturel si nevybíráme...


Teď k tématu: Proklamovat si může kdo chce, co chce. Důležité je, zda to projde zkouškou Božího Slova. 

]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 26. únor 2023 @ 07:09:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Danny42:


jejich kazatelé a starší by se neobávali přijít k nám, ale mohli by se obávat toho, že my přijdeme k nim. No a já byl pokřtěn v BJB a miluji ty bratry v tom sboru a vidím jak se tam rozvíjí už další generace a že jsou na tom duchovně rozhodně lépe než v nějakém bludném Bethel Church Billa Johnsona v USA, což teď ve světě a mezi mladými frčí...

Takže ten sbor navštěvuji protože jsem byl pár let jeho součástí a mám tam plody své duchovní práce z minulosti. A chovám se tam korektně a rozhodně tam nehodlám vytvářet nějaký rozruch. ]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 06. únor 2023 @ 07:47:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Gregu.

  Ty máš supermana,  oko měl zase avengery [granosalis.cz]. A ještě čárymáryfuk kouzelná hůlka, to máte stejné.   Gregu, vysvětlím to i tobě, co už jsme psal Standovi.   Superman jsem nebyl nikdy, nepotřeboval jsem to. 

  Superman je Pán Ježíš. On je ten Zachránce. Spasitel světa.


  Písmo jsem potřeboval vykládat a když jsem nebyl křesťan, neslyšel jsem Boha, vykládali mi ho křesťané. Ne moc míst, jenom ty základy evangelia, Izaijáše, Jeremijáše, Ezechiela, čemu jsem nerozuměl. Janovi jsem už docela rozuměl.

  V čem jsem měl ale mnohem větší problém nebylo to, že bych písmu nerozuměl - mnoha věcem, zvláště NZ, jsem rozuměl až moc dobře. 


  Neměl jsem těžkost v tom, že bych nerozuměl

  Měl jsem těžkost v tom, že jsem ta místa nežil, nezažil, neměl s nimi praktickou zkušenost, nebyla ta místa napsaná o mně.   "Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé."

  Tak tomu jsem ještě jako nekřesťan rozuměl velmi, velmi dobře. Tušil jsem, co to tak znamená.

  Ale nežil jsem to místo. Nebylo o mně.

  Nepotřeboval jsem tedy výklad toho, co to místo znamená (ani pořádně nevím, k čemu by mi takový výklad byl) ale potřeboval jsem to místo písma zažít, zakusit, mít vlastní zkušenost.


  A tak to bylo se všemi podobnými místy písma - nepotřeboval jsem výklad. Potřeboval jsem je žít, zažít. To je nejlepší způsob, jakým člověk porozumí, co které místo písma znamená.  A tam, kde jsme potřeboval výklad - a že to nebylo málo - tam ke mně mluvil Bůh. Na začátku nového života to byly týdny a týdny, kdy Bůh mluvil a já jen s vděčnosti poslouchal - nejen k písmu, ale i k mému životu, k příbuzným, lidem okolo, rovnal moje srdce, moji duši, moje vztahy. A za to jsem byl moc rád.


  Možná jsem trochu výjimka, samorost, že jsem se na začátku křesťanského života nedostal do nějaké církve, byl jsem na vesnici, katolík, uprostřed katolíků, nově narozené miminko, Boží dítě a do nějaké místní církve jsem se pořádně zapojil až po několika letech. A možná výjimka nejsem. V něčem to bylo lepší, v něčem horší.

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 06. únor 2023 @ 08:43:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Cizinec:


no vidíš Toníku, u mě to bylo přesně naopak. Boží pokoj a další ovoce Ducha jsem zažíval hned od počátku víry. 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 07. únor 2023 @ 08:27:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  
  Tak to já ne, Gregu. 

  I když už jsem Bohu (něco) věřil, Boží pokoj jsem nezažíval. Zato jsem tehdy ještě pořád zažíval temnotu a beznaděj světa, slzavého údolí, ve kterém jsme žili.

  Boží pokoj jsem pak zažil až jako Boží dítě, o několik měsíců později. A pro mne - maniodepresivního melancholika na pokraji života a smrti - byl Boží pokoj ta nejvýraznější změna v životě. Jedno z největších svědectví nového života.


  Jinak ještě pro tebe - učitele jsem v životě určitě potřeboval, jako křesťanské miminko méně, to jsem spíše potřeboval Boží výchovu, tak jako normální miminko rodiče. Ale jako dítě a mládenec určitě. Tak jako dítě či mládenec potřebuje učitele. 

  Ale nepotřeboval jsem učitele na to, aby mi vykládali bibli - na to jsem lidi nepotřeboval.

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Neděle, 05. únor 2023 @ 15:06:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cizinec


Nemusí se nějaký křesťanský, novodobý autor (autorka ) ,nějakého spisku či knihy ,extra držet ,jako nějaká extra vyjímka ,či skoro dokonalost ,ale je vhodné si přečíst ty autory ,co mají co říct ,ohledně pravého křesťanství. Před mnoha lety ( je to více než 30 let ) mě oslovil i německý evangelický farář Wilhelm Bush . Malá brožovaná knížka ,s pravým křesťanstvím .Autor byl samozřejmě v klasické tradiční evangelické konfesi v  Německu ,ovšem vědel o pravém křesťanství dost .


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 15. únor 2023 @ 05:38:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ahoj Dany.

  Když jsem se stal křesťanem, přečetl jsem hodně knížek. Život bez všedních dnů, tuším? To měla snad manželka ještě ze samizdatu.

  Po nějaké době jsem z knížek rozpoznal to, co tu píšu - že mi nic nedávají knihy, ve kterých jsou všelijaké různé učení a výklady bible, ale že jsou zajímavé knihy, ve kterých je popsaná křesťanská praxe života, reálná svědectví z toho, co lidé s Bohem zažili, co Bůh udělal v jejich životě.

  Z množství všelijakých učení byla pro mne tak maximálně kocovina, ne užitek.

  Toník


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pátek, 03. únor 2023 @ 21:29:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:


měl bys opravdu už opustit svůj pohádkový fantazijní svět a vstoupit do reality. I znovuzrozený křesťan, který se nachází právě v "těle" (ve své staré přirozenosti) a nechodí v duchu, je schopen naprosto každého existujícího hříchu. 

]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pátek, 03. únor 2023 @ 21:49:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidíš, já ti mohu, stejně jako bláznivý Pavel, napsat stejné. Že by jsi měl opustit svůj fantazijní svět, kde křesťané se perou o přední postavení, kde podléhají kdejakému duchu, kde se vraždy omlouvají jinou dobou.... kde evangelium Ježíše Krista nemá moc změnit člověka,

 1 JAn 3:4 Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; nebo hřích jest přestoupení zákona.5 A víte, že on se okázal, aby hříchy naše sňal, a hříchu v něm není.6 Každý [tedy,] kdož v něm zůstává, nehřeší; [ale] každý, kdož hřeší, neviděl ho, aniž ho poznal.7 Synáčkové, nižádný vás nesvoď. Kdož činí spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i on jest spravedlivý.
8 Kdož činí hřích, z ďábla jest; nebo ďábel od počátku hřeší. Na toť jest zjeven Syn Boží, aby kazil skutky ďáblovy.9 Každý, kdož se narodil z Boha, hříchu nečiní; nebo símě jeho v něm zůstává, aniž může hřešiti, nebo z Boha narozen jest.10 Po tomtoť zjevní jsou synové Boží a synové ďáblovi. Každý, kdož nečiní spravedlnosti, neníť z Boha, ]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 04. únor 2023 @ 17:39:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To JirkaB: No ano, v tom je ten háček. Každý kdo v něm zůstává, nehřeší. Kdo v něm zůstává. Kdo chodí v duchu. A kdo nechodí, ten může zhresit. Nové stvoření je z Boha a proto nehřeší a ani nemůže. Starý člověk je z ďábla a proto hresi neustále.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Sobota, 04. únor 2023 @ 19:05:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak jsme si již psali, verše vykládáš podle své víry.

Ale v tvém světě tvoje odpovědi mají logiku, proto mohou být křesťané pod vlivem démonů, proto jsou po uši v hříchu, protože to dělá to jejich tělo.
Spasení je duchovní, ten vnitřní člověk, to je to světlo, to opravdové... dualismus - člověk skládající se ze dvou - tělesný a duchovní. Tělesná část žije tělem, duchovní Kristem.

Jsou křesťané co věří jinak, že člověk je jeden, věří v evangelium co má moc, ...a tak..

Dál to nemá už smysl rozebírat... tvoje víra je zřejmá a jelikož jsi již našel, tak nejsi ochoten se posunout ani o milimetr. Já měl štěstí, že mi nikdo jako nezvěstoval evangelium, takové evangelium by mne nezajímalo. 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 04. únor 2023 @ 22:03:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB:
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 05. únor 2023 @ 09:01:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty nevíš proč? 
Vždyť to říká Jan, říká to Pán, říká to Pavel... říkají to všichni...

..no přeci, aby mohli být s Kristem a Otcem. Aby nezůstali v oklamání falešných svůdců, že mají obecenství s Bohem, když lžou, kradou, smilní, vraždí,.... 

Ve fantazii žiješ Gregu jenom ty, a lidé "tvé" víry. A je jich hodně, někteří jsou charismatičtí, někteří konzervativní, kalvinističtí i armiánští. Žijete ve fantazii, že jste křesťané, učedníci Pána Ježíše, účastníci milosti. To je váš fantazijní svět, že jste spaseni skrze milost Boží, když přitom kradete, vraždíte, bojujete o prvotnost, žiješ autosugesci. A přitom velmi dobře víš, kdo je otec autosugesce. Sám jsi to psal. 
Křesťané nekradou, nevraždí, nelžou, nebojují o prvotnost, nezakazují ženit se, nepřikazují ženit se, .... a to všechno ve skutečnosti. prostě to žijí v reálném životě, ne pouze v autosugesci. Křesťané totiž žijí v reálném životě reálné křesťanství.

Já si nemusím nic nalhávat, a teď ti poskytnu i argumenty proti sobě. Nejsem dokonalý a ne vždy se mi daří být dobrým služebníkem. Ovšem než věřit v evangelium, kde křesťané mohou být vrahové, lháři, podvodníci, tak to je pro mne lepší si přiznat, že skončím v pekle. Jediné evangelium, evangelium zaplacené krví, které má smysl, je to co má moc zlomit hřích a změnit člověka. To spíše začnu věřit, že zlovůle panovníka je milosrdenství, začnu se považovat za nevyvoleného (TULIP 2), než věřit v evangelium, které fyzicky funguje jen jako autosugesce. Kážeš evangelium autosugesce.
Pán, apoštolové..ti všichni na příkladech co cituješ, ukazovali, že nelze být křesťan virtuální (autosugesce), že křesťan je ten, kdo žije jako On. ]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 05. únor 2023 @ 20:44:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To JirkaB: O jaké autosugesci to mluvíš? A k tomu ostatnimu: Přečti si NZ čeho všeho byli schopni věřící. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Pondělí, 06. únor 2023 @ 17:29:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tvojí autosugesci, o tom jak jsi si vsugeroval, že jsi křesťan, že lidé co kradou, vraždí, lžou, bojují o prvotnost... jsou křesťané, že skutky těla se dotýkají jen podílu na tisíciletém království, .....  o této autosugesci.

Věřící v NZ i dnes jsou schopni hrozných věcí, ale bez pokání je jejich osud jasný, to je to co ty v NZ nečteš. Jelikož to stačí žít v autosugesci, že jsi křesťan. A celý NZ je varování před autosugescí.]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 06. únor 2023 @ 20:27:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaBNo, dobře, vidím, že tvůj přehled je tak "široký", že úplně znemožňuje diskuzi v realitě. 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 07. únor 2023 @ 03:58:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to JirkaB


V autosugesci, tedy mimo realitu a v neznalosti pojmu "tělesnost" žiješ spíše ty, nemyslíš? 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Úterý, 07. únor 2023 @ 18:08:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu. každý z nás má jiného Boha. Jeden takového, druhý jiného. Co je pro jednoho cenné, je pro druhého bezcenné. 
Třeba z naší diskuze někdo něco uvidí. 
Jirka


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Pondělí, 30. leden 2023 @ 20:51:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko,

O tom případu Serveta je kniha autora Zweiga Svědomí proti násilí.
Už tehdy se někdo proti Kalvínovi ozval.
"..Proti této justiční vraždě a na obranu dalších „kacířů“ vystoupí Sebastian Castellio a riskuje při tom vlastní život. Jako první formuluje ve své době převratnou teorii snášenlivosti a tolerance, jejíž jádro lze vystihnout slovy, že upálení kacíře není nic jiného než vražda a že „upálit člověka neznamená obhajovat učení, nýbrž zabít člověka“.

]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Čtvrtek, 02. únor 2023 @ 20:00:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Milko. 
Já tu dobu moc nestudoval, díky za doplnění, vlastně to dokazuje, že evangelium je nadčasové a že to nebylo dobou. Tak jak je Bůh stejný včera, dnes i navěky, tak vražda je vraždou a doba ji neobhájí. Vida, věděl to i Sebastian Castellio. 
Já tomu také tak věřím, jinak by spasení nebylo skrze Krista, ale skrze morálku. Pokud Kristovo evangelium je pravé, má moc.. tak Kalvín mohl stejně nevraždit jako my. 
O jedné věci řeknu, že je dobou. Dnešní nevraždění,to je dáno dobou, nikoliv Kristem. Dnes se nevěřící či jinověrci neupalují, proto to dnes tzv. křesťané již nedělají. Ale vraždění, Kalvínovo, Lutherovo i jiných dobou nebylo.

I zde na Granu jsou lidé, před kterými bych si nebyl jist životem, kdyby byl středověk. Oni nevraždí, jen proto, že je to dobou. Ale o tom už v určitém smyslu mluvil i Pán. 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Milka v Středa, 08. únor 2023 @ 06:52:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jirko, 
neřeším jiné, protože to opravdu není má věc - Pán ví, kdo je jeho. To je něco, co respektuju. 

Pestrost, odlišnost, různost (životů i povah) ....to všechno je správně. Špatně je,  pokud se začneme "požírat", pokud svou svobodu v Kristu zaměníme za povolení páchat cokoli si umaneme. 

Zločin by se měl nazývat zločinem, ať ho spáchá kdokoli - bezvěrec nebo ten, co si říká křesťan. 

 Kalvín zločin spáchal, podílel se na vraždě, vraždu schvaloval. 
To, co se dělo tehdy v té Ženevě, když se tam ujal moci,....nevím, jestli bych tam chtěla žít. 
Ale kdo ví, jak to vypadalo jinde.

Copak dneska to je jednoduché žít křesťanský život uprostřed toho všeho kolem? 

Ano, není to jenom dobou, taky si myslím. Je to o svědomí, víře, naději a lásce. 


 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 28. leden 2023 @ 15:01:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prosím pěkně, aby se čtenáři granosalis podívali zde


Včera jsem tady předpovídal, že Pavel dostane 57 - 58%. A přesně tolik dostal! 

Jetli tu má někdo nějaké mimořádné schopnosti, tak rozhodně ne Gregosios777, ale JÁ !!!

:-) 

:-)

Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 28. leden 2023 @ 19:20:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To by mě ale fakt zajímalo, co na to říká Gregorios777 :-)

Včera jsem předpověděl, že Pavel dostane  57 - 58% a dostal 58%. 

Gregu, tak se má tipovat! :-) 


Mám dar. :-) Neříkám mu dar rozlišování duchů. Já tomu svému daru říkám logika, analýza a syntéza. Dedukce.  :-) 


Nepoužívám siderické kyvadlo. :-)

Ani to není nějaká emoce nebo intuice. 

Je to odhad na základě velmi pečlivého pozorování. Základem dobrého odhadu je utišit se vnitřně a nasávat info ze všech možných stran. 

Schválně zkusím předpovídat další věci. Ne okultně, ale čistě rozumově. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 28. leden 2023 @ 20:33:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Babiš byl trojský kůň pětikolky. Kdyby postavili jiného kandidáta, třebas Havlíčka nebo kohokoli jiného, měl by větší šanci. Celá nepětikolková, opoziční fronta měla postavit někoho přijatelnějšího se solidní minulostí, pak by agent Pávek neměl šanci. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 29. leden 2023 @ 08:06:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Syntezátor:


No vidíš a máš to vyřešeno. Můžeš začít věřit. Zázraky existují.
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 29. leden 2023 @ 14:35:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jasně, že jsem to tipnul, ale zázrak to není. 

Udělat si v hlavě logickou řadu, z následků vyvodit zpětně příčinu a přenést výsledky z minulé volby do té současné, není nic nadpřirozeného. Já jsem prostě podle síly tlaku médií odhadl, k čemu ten tlak povede. Kdybys média zfanatizoval úplně, že by vysílala 100% info o Pavlovi pozitivních a o Babišovi 0% pozitivních, tak bys dosáhl ještě lepšího skóre ve prospěch Pavla. V tomto smyslu se investice sponzorů Pavla vyplatila. 

A tady je chyba Babiše, který rezignoval i na svoje vlastní média. I idnes a další v jeho svěřeneckém fondu vysílali proti němu. Když byl u moci, a dělal ministra financí, pak předsedu vlády, neudělal nic s Českou televizí a Českým rozhlasem. 

Třeba Orbán postupoval jinak. Vypráskal Sorošovy lidi. A Orbánovi stačilo obsadit třetinu mediálního prostoru a i to mu zajišťuje výhry. I když i v Maďarsku většina médií sympatizuje s opozicí, tak se jim nepodaří ho zlikvidovat. Protože Orbán má proti Babišovi podstatně vyšší IQ. Babiš umí jen dělat hovnivála, tzn. sbírat kolečka s penězi. Strategické myšlení nulové. Ideologicky je taky prázdný. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Nemohouci1 v Neděle, 29. leden 2023 @ 16:44:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Však Babiš nebyl schopný na konci volebního období prosadit své lidi do rady ČT a přitom druhá strana nemá problém tu radu ČT rozšířit a získat tak většinu okamžitě... Ale za Babiše by se šlo protestovat... a Minář by volal lidi na Václavák... EU by strašila sankcema jako na Maďary či Poláky... Ale měl to udělat i přes to. Jenže je to slaboch a není ideologicky ukotven a jednou říká to a pak opak... sice menší zlo než Pavel to byl, ale slaboch... Žádný Orbán. To samé ovládnutí školství. Každý ročník přichází další a další 18ti letí, co jsou vypláchnutí ze škol většinově, víc a víc... zatímco staří umírají, asi  100 tisíc ročně. To máš minulé voliče Zemana většinově (hlavně staří lidé) - za těch 5 let jich umřelo asi přes 500 000... a mladší naopak šli k volbám... ve školách genderismus, multikulturalismus, klima náboženství... prostě neomarxismus... proto volby dopadly jak dopadly plus masírka většiny médii a máš pravdu, že i idnes píše proti babišovi často, na rozdíl od papírové MF dnes kde nevim, tu nečtu. Ale Idnes ano a patří mu taky... Třeba články šílené genderistky Terezy Vlčkové. Tu si projeď.

 Volby jsem odhadnul stejně jako ty. Vždy do beru cca.  K tomu pár článků (odkazy s čárkama --- protože jinak mi to nejde uložit, tak si je vymažte):

 "Pokud máte o Viktoru Orbánovi informace jen ze západních mainstreamových médií, mohli byste si snadno myslet, že je to jakýsi mafiánský boss. Orbán, kterého osobně potkáte, se velmi liší od Orbána, kterého ukazují západní média.  Orbán mluvil dobře anglicky a byl energický, velmi inteligentní, vtipný, realistický, nepředváděl se. Když přišla řeč na obranu Maďarska a jeho zájmů, hovořil se zaujatostí boxera. Myslím, že Orbán je tím, co si Trumpovi největší fanoušci přejí, aby byl (ale není) – a také tím, co si Trumpovi nepřátelé myslí, že je (ale není). Kdyby měl Donald Trump inteligenci a dovednosti Viktora Orbána, politická situace v USA by byla velmi, velmi odlišná – lepší nebo horší, to podle toho, jak se na to díváte"

  "Člověk určitě může být v rozpacích nad Orbánovými neliberálními způsoby, jak dosáhnout politických cílů – a předseda vlády nepopírá, že je neliberálním demokratem – ale zároveň lze chápat situaci malé země, která bojuje za národní přežití proti globalistickému protinárodnímu a protikřesťanskému multikulturalismu valícímu se z Bruselu a dalších západních metropolí." 

 "Mýlí se Orbán, když chce ochránit Maďarsko před kulturním rozpadem, který přichází ze Západu s liberální politikou identit? Maďarsko má milion problémů, ale pařížská předměstí plná rozhněvaných a neintegrovatelných muslimských migrantů, zlý institucionální boj kolem tzv. „bílých privilegií“ a nekonečné boje v univerzitních knihovnách, ale už i šatnách a umývárnách o genderovou ideologii, mezi ně nepatří."

  htt---ps://www.konzervativninoviny.cz/rod-dreher-skutecny-viktor-orban/?cn-reloaded=1 

 "Viktor Orbán pochopil, že nestačí vyhrát volby. Je potřeba ovládnout instituce, proniknout s konzervativismem do školství a institucí, a vytlačil liberalismus.  Martina: Píšeš: „Řada konzervativců stále nechápe, že se stali legitimní součásti politického spektra jen proto, že na skutečný konzervatismus rezignovali. Konzervatismus přestal být relevantní společenskou silou.“ Kdo se dnes prohlašuje za konzervativce? A dá se někdo brát vážně?  Andrej Duhan: Z politiků?  Martina: Nejprve se bavme o politicích, a pak se pojďme bavit o tahounech, kteří se snaží vytahovat principy konzervativní politiky, a konzervativního myšlení, z prachu.  Andrej Duhan: Co se týče politiků, tak znovu zmíním Viktora Orbána, který je terčem za spoustu reforem, které v Maďarsku provádí a které tady nechci řešit. On je autentický konzervativní politik, který nastoupil v čase obrovské krize a zadlužení Maďarska, kdy tam raketově rostly ceny energií, a lidé se dostávali do problémů, protože měli fixované hypotéky na cizí měnu, a společnost z toho vysekal. Použil k tomu řadu neortodoxních nástrojů, které na pravici můžou vzbuzovat zděšení, ale to je účel konzervativní politiky.  Mám problém, moje společnost je ohrožena, já ji z toho vysekám a použiji k tomu nástroje, které jsou k dispozici. A to je to nejdůležitější. On pochopil, že nestačí vyhrát volby, protože levicový liberalismus opředl demokratickou politiku takovou sítí pravidel, institucí a formálních i neformálních pravidel, že když konzervativci vyhrají volby, tak jsou jakoby udržovači. Možná se jim nějaká dílčí věc povede, sníží daně, vyrovnají rozpočet, ale společenská realita se nemění. On to pochopil a snaží se, aby konzervatismus pronikl i do vysokých škol, do think tanků, do školství. Proto je tak na liberální levici nenáviděn. Podle mě vůbec nejde o reformy soudů, jde o to, že se snaží ovládnout instituce, respektive z nich vytlačit liberální levici. Za mě je Orbán jediný, kdo to pochopil.  Martina: Jeden jediný z celé Evropy? Podívejme se k nám domů. Máme tady několik lídrů, kteří se pasují za konzervativce. " 

 htt----ps://www.radiouniversum.cz/duhan-andrej-1d-orban-pochopil-ze-nestaci-vyhrat-volby-ale-je-potreba-proniknout-i-do-skolstvi-a-instituci/?fbclid=IwAR2jM_A8KColDGuc0AxgIKw2sCHMvHPiJL8MIiOYpjCjKsuR88LA_-ft1no

  U Borise Johnsona se ale velmi mýlil v článku, ten je jako Babiš právě, polo-neomarx a slaboch a taky padnul... 

 A tohle je STRAŠNĚ DŮLEŽITÝ ČLÁNEK pro euro-konzervativce a americké-konzervativce či pro národovce jako já a pro národní socialisty a tak dále (beru autentické euro konzervativce za o dost menší zlo než neomarxisty, ať věřící jako Halík nebo ateisty, něco jiného je ultrakonzervativní islám a tak dál, to už je návrat do středověku a to i ten průměrný islám, natož ten nejhorší) : 

 "Vyhrát volby nestačí 18. ledna 2020 J. R. Nyquist" 
 htt-----ps://www.konzervativninoviny.cz/vyhrat-volby-nestaci/

   "Vítězství ve volbách – to je nabíledni – neznamená, že něco změníte. K brexitu ještě nedošlo, i když byl Boris Johnson v úřadě již před volbami. Trump pohraniční zeď ještě nepostavil, i když tento republikán shrábl vítězství již v roce 2016 (a ovládl tehdy obě komory Kongresu). Vyhrát volby nestačí. To, na čem záleží, je, co se svým vítězstvím uděláte. Musíme se tedy ptát: vědí naši republikáni a toryové, co je třeba dělat? Promysleli ten problém? Rozumějí mu?  Máme důvod ke starostem. Kdo je v Británii skutečným držitelem moci? Dokážete to uhádnout? Boris Johnson to není. Jeho jméno je třeba uvedeno na dveřích, ale on zemi ve skutečnosti neřídí. Řídí ji trvalá vláda – byrokracie. Pamatujete si někdo na starý britský televizní komediální seriál „Jistě, pane premiére!“?  A jakou byrokracii máme teď! První, k čemu musí bezesporu dojít, je patriotická náprava v našich byrokraciích. (Neproveditelná, ovšemže.) Záleží-li nám na zachování svobody, je třeba říci jedno: ideologie levice působí podvratně proti svobodě a omezenému vládnutí. Staví se proti národním hranicím a národní identitě jako takové. V našich národních institucích by neměla mít žádné místo, žádné útočiště. Je třeba obnovit a vyžadovat přísahu loajality. Radikální levičáky a revoluční socialisty je třeba vyhodit. Tyto ideologie přímo protiřečí ústavním principům. Kongresmenům, kteří mluví o revoluci – například Alexandrii Ocasio-Cortezové – by se jejich úřady měly odebrat. Takoví lidé nemohou s dobrým svědomím skládat přísahu věrnosti naší Ústavě. Vynucujme tedy loajalitu, a neloajálnost trestejme. Postarejme se, aby byli vládní úředníci plně zodpovědní.  Všimněte si, co se děje, je-li levicovým radikálům dovoleno zastávat úřady, sabotovat zákony, rozdělovat veřejnost, ničit podnikání a obtěžovat prezidenta, který se staví proti jejich socialistické agendě. Řečnické umění k jejich zastavení nepostačí. Je třeba jednat podle zákona a na podkladě jeho moci proti nim použít jejich přísahu loajality. Je možné, že situace vyžaduje něco takového, jako řadu veřejných soudních přelíčení. Hlasitě zveřejňovat, co levice páchá: tedy sabotáže, podvratnou činnost, porušování úředních přísah věrnosti Ústavě (nebo v britském případě Koruně). (Co jiného je např. odmítnutí representací některých měst v USA, tzv. azylových, aplikovat platné federální zákony? – pozn. red.)" 

 "Naši konzervativci a vlastenci – podobně jako Hannibal po bitvě u Kann – nevědí, jak využívat svých vítězství. Je načase uznat širší realitu pokračující a systematické podvrané činnosti. Čím déle to odsouváme, tím bude naše situace horší."

   Dočtěte si celý článek... 

 Takže já se loučím a jdu dělat něco praktičtějšího - v politice u nás třeba, ale zároveň přemýšlím o  emigraci do Maďarska či Polska, snad to tam nepadne mezi tím, snad si Orbán skutečně vychovává vlasteneckou generaci a v Polsku to samé (s náboženstvím to nemusí souviset vůbec, i když to tam částečně je spojeno, náboženství mladí opouští, hlavně aby neopouštěli vlastenectví a národovectví ve prospěch neomarxismu, ať ateistického či náboženského, ono je to celé takové kvazi-náboženství).

  Tak snad někdy v "lepší době", možná nějaká velká krize probudí i nevoliče a některé "středové" voliče, že je něco špatně... Ale kdo ví... aby už pak nebylo pozdě na nápravu (některé věci jsou špatně vratné, třeba migrace čmoudů) -  tenhle národ selhává jako ty západní a brzo bude následovat i velká migrace čmoudů do ČR. A další věci. Cancel culture a cenzura z EU a od Rakušana atd.... Lepší bude se přenárodnit, jsem běloch a kulturně mam blízko k Maďarům i Polákům v tom lepším smyslu, takže není problém se přenárodnit. Sice jsem nevěřící na boha, ale kulturně uznávám hodně z toho co oni, rozumem, bez víry v boha. Je potřeba vytvořit silnou spojenou střední Evropu nezávislou na islamizujícím se Západu i na islamizujícím se Rusku. Je potřeba mít vlastní atomovky a vlastní atomové elektrárny a hodně a být nezávislý na energiích čmoudů a Rusů a dalších. Co nejvíc to jde.. A pomáhat našim spojencům v jiných státech, západních státech atd., penězma a tak dál. Pomáhat Le Penové a Zemmourovi ve Francii, AfD v Německu a Meloniové v Itálii a dalším. Bez ohledu na jejich postoj k Rusku, to nemá ani na dobytí Ukrajiny, natož nás. A atomovky těžko použije, když je má NATO taky. A my bysme si je měli pořídit taky nezávisle na NATO, které půjde do háje jak půjde do háje celý Západ velmi pravděpodobně... takže tak. Energeticky musíme taky co nejvíc být nezávislí na Západu i Východu. Postupně se k tomu dostávat přes vědu, podporovat tvrdé vědy a vlastenectvi a logiku v dětech. Lepší než se nechat nahradit čmoudama s nižším průměrným iq a s většinově nekompatibilní a iracionální kulturou, nechat se zotročit a vyhladit do budoucna... to je lepší má verze, klidně bez nějaké velké svobody, klidně nějaká frankistická konzervativní diktatura nebo národní socialismus Milady Horákové nebo i tvrdší, jako má Čína, ale ne neomarxismus a islám/migrace čmoudů, to jsou nebezpečí č. 1 pro nás a naší kulturu. Svoboda není všechno, racionalita je důležitější, i když jistá malá svoboda neškodí, velká islámu nezabrání. Jasně, kdyby byla velká svoboda slova, můžeme jí využít k nacionální diktatuře a získat moc -či k nějaké polo-diktatuře nebo aspoň k tomu co dělá Orbán... ale nevim, zda to v takové Francii bude stačit na zničení no-go zón a tak dál, mít tam nějakého Orbána  (Le Penovou třeba), v rámci současných ústav se těžko něco takového podaří, tam je třeba být tvrdší než v Maďarsku a Polsku, které jsou národnostně stejnější, jako u nás (zatím).

  Je to těžké a bude to velký boj o vývoj kultury, když prohrajeme, budem chalífát, z USA bude Haiti s atomovkama a civilizaci převezme Čína a Indie, Japonsko a další, snad aspoň oni neskončí... a demograficky musí taky přitvrdit aby bylo víc dětí, i na úkor svobody žen a lidí obecně... tohle je důležitější než "svoboda za každou cenu" - vidíme kam svoboda vedla v 90.letech, nakonec k nesvobodě, iracionální a sebevražedné nesvobodě. To je lepší racionálnější nesvoboda vlastenecká a udržitelná... dlouhodobě... Když Franko zemřel, brzo se Španělsko dalo na cestu k neomarxismu (nic proti některé staré konzervativní levici, tohle je boj  proti neomarxismu a nové levici). Na to je třeba myslet, držet systém dlouhodobě než se ukáže, že jsme měli pravdu Švédsko a Francie budou v *****li a Britové taky atd... samozřejmě se ještě můžou vzepřít, ale spíš přijde postupné podvolení (jako napsal Houellebecq) a pak otroctví a genocida nemuslimů a výměna obyvatel.   Tak zatím  a třeba zase někdy :)))))


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 29. leden 2023 @ 22:53:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Andrej Babiš by měl konečně pochopit, že to, co lidi přitáhne k volbám, je IQ, vzdělání a vyjadřovací schopnosti kandidáta. To měl Zeman. Proto vyhrál. Podívej se zpětně na debaty Schwarzenberg - Zeman nebo Drahoš - Zeman. Zeman tam byl o několik levelů mentálně výše než ti dva. Proti pražské kavárně, umělecké frontě, proti 90% médiím se nedá jinak vyhrát, než být lepší. Náš kandidát musí být o jednu až dvě třídy lepší než jejich. Jen tak má šanci vyhrát. Média ho budou ničit, ale když bude dostatečně chytrý a umět se vyjadřovat, tak vyhraje. A takoví lidi jsou. Nejen Zeman, který byl současně netaktní. Já bych to taky dokázal. Nedávno jsem měl v jedné budově úřadu příležitost promluvit. Vedli tam spor dva lidi. Když jsem do toho vstoupil já se svými argumenty, tak lidi ztichli a viseli mi na rtech. Umím mluvit tak, že mi lidi visí na rtech. Byla tam se mnou i moje matka a ta zírala. Když jsme pak šli domů, tak mi řekla, že nevěděla, že mám takové schopnosti a respekt. Tak mám praxi ze školství, jsem jí vysvětlil. A takových lidí je hodně. Jen na své vysoké škole jsem jich potkal dost a dost. Jenom Babiš musí ustoupit ze svého ega. Kdyby byl chytrý, tak postaví za těch pět let pořádného kandidáta. A oni tam mají. Třeba Patrik Nacher Babiše převyšuje intelektem a vyjadřovacími schopnostmi. A spousta dalších. Babiš asi stále žije v iluzi, že kdo má více peněz, že to něco dokazuje o vyvolenosti. Nedokazuje. To je spíše věc náhody, štěstí, že byl ve správný okamžik u správného zdroje a napojil se. Ale to je vratké, labilní. Zatímco inteligence, vyjadřovací schopnosti, bohatá slovní zásoba, schopnost rychlé analýzy a přesnost vnímání je mnohem užitečnější nástroj v diskusi. 

Babiš voličům vzkazoval v každé TV debatě, že jim chce pomáhat. Čili zase ukazoval peněženku miliardáře, nebo že bude z pozice prezidenta, předsedy vlády dávat milodary. To je blbec. On nemá velkopansky rozhazovat drobky. On má mít koncepci, cíl. Ale on neví, co chce. Je to de facto jen oportunista. 

Doufám, že dříve než za pět let vlastenečtěji orientovaná část postaví dobrého kandidáta s morálním profilem Bašty, ale vyjadřovacími schopnostmi a intelektem Šmuclera např. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Středa, 01. únor 2023 @ 07:51:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale chápu, že o funkci prezidenta nemá skoro nikdo zájem. 

Představ si, že s tebou ochranka jde i na WC kdekoli jsi, akorát v kabince tě nechají v soukromí, jinak soukromí nemáš nikdy. Všichni tě znají, může tě někdo otrávit i jídlem, nebo sniper sundat. Půlka lidí tě nesnáší, televize štvou proti tobě. Musíš se setkávat s falešnými panáky - jinými politiky, nebo televizními aktivistickými svazáky reportéry. Hele na tohle musí být žaludek. Z mého pohledu je to tak výrazný pokles kvality života, že to za těch 350 tis měsíčně nestojí. 

To už vlastně není život. To je ztráta života za permanentní pozornosti kamer. 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 29. leden 2023 @ 23:21:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
to Syntezator:


Souhlas, ale to nic nemění na tom, že jsi PROROK.... 


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 28. leden 2023 @ 16:09:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je docela nehorázností spojovat svatého Augustina s Kalvínem!

Na základě vlastních domyšleností.

Zkuste si ověřit, co doopravdy o tomto Augustin učil.Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 28. leden 2023 @ 21:10:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Augustinův vliv na Jana Kalvína a reformovanou teologii
Aktualizováno: 28. ledna 2020Je všeobecně známo, že reformovaná teologie, známá také jako kalvinismus, pochází ze spisů Augustina, otce římskokatolické církve, který žil v letech 354 - 430 n. l. Augustin byl jedním z nejobsáhlejších spisovatelů katolické teologie po celý svůj život a položil základy pro mnoho oficiálních přesvědčení římskokatolické církve. Většina protestantských a baptistických denominací se stále drží katolických doktrín, které vytvořil, což z něj činí primární vliv pouze křesťanů za posledních 1600 let.


Úžasné je, že i když Bible jasně říká, že můžeme vědět, že máme věčný život, když uvěříme v Ježíše Krista, a že podle jejich ovoce poznáme, kdo jsou falešní proroci (1 Jan 5:13, Matouš 7:15- 20), Augustin přiznal, že věří, že si nikdo nemůže být jistý svou vlastní spásou, což by podle něj znamenalo, že mohl, ale nemusel být spasen.


(Augustine) O pokárání a milosti, kap. 40 Nikdo není jistý a jistý ve svém vlastním předurčení a spáse: „Neboť kdo z množství věřících může předpokládat, pokud žije v tomto smrtelném stavu, že je ve počet předurčených? Protože je nutné, aby v tomto stavu zůstalo skryto;


(Augustine) O pokárání a milosti, kap. 40 Nikdo není jistý a bezpečný ve svém vlastním předurčení a spáse: „Pro užitečnost tohoto tajemství, aby snad někdo nebyl povýšen, ale aby všichni, dokonce ačkoli se jim daří dobře, měli bychom se bát, protože není známo, kdo může dosáhnout – kvůli užitečnosti tohoto tajemství je třeba věřit, že některé z dětí zatracení, které nedostaly dar vytrvalosti skončit, začněte žít ve víře, která působí láskou, a žijte nějakou dobu věrně a spravedlivě, a potom odpadněte a nenechte se odvést z tohoto života, dokud se jim to nestane."


Mohu na 100% říci, že Augustin nebyl spasen kvůli tomu, čemu věřil. Věřil, že spasený člověk má také „dar vytrvalosti až do konce“. Proto pro něj člověk, který nežil život, který byl spravedlivý a nesloužil Bohu až do konce tohoto života, nešel do nebe. To dokazuje, že Augustin věřil v skutkovou spásu. Opravdu nevěřil v dokončené dílo Kristovo pro jeho spasení. Důvěřoval svým dílům, o kterých si myslel, že jsou důkazy, kterým věřil. Důvěřovat skutkům jako důkazu spásy nebo „vytrvalosti svatých“ je zatracená hereze a nikdo, kdo je duchovně potomkem Augustina, také není spasen. Když se v roce 2020 zeptáte náhodného vyznávajícího křesťana, jak ví, zda jdou do nebe, dá vám odpověď, která ukazuje na jejich skutky, ať už ve svátostech, „následování Ježíše“, „dávají svůj život Kristu. “, „činit pokání ze svých hříchů a obrátit se ke Kristu“ nebo jakýkoli jiný eufemismus pro spasení založené na skutcích. Je to smutné a je potřeba to napravit. To zahrnuje nejen katolíky a kalvinisty, ale také všechny luterány, ostatní protestanty, většinu baptistů a všechny ostatní, kteří se v 16. století odtrhli od katolicismu.


Během reformace v 16. století prokázal Jan Kalvín své kacířské přesvědčení, že Augustin má stejnou duchovní autoritu jako písma samotná.


(John Calvin) Pojednání o věčném Božím předurčení: "Augustin je tak zcela se mnou, že kdybych si přál napsat vyznání své víry, mohl bych tak učinit s plnou spokojeností sám sobě z jeho spisů."


V The Institutes of the Christian Religion se Kalvín také silně opírá o Augustinovy názory, zmiňuje ho asi 370krát a více než 150krát ho přímo cituje. To tedy dokazuje, že Kalvínova víra byla plodem Augustinovy víry.


Kromě Calvina existují další skupiny, které se hlásí ke stejnému přesvědčení jako on, ale jsou pod jiným jménem. Ve Spojených státech Presbyterian Church in America (PCA), která „se pevně zavázala k doktrinálním standardům, které byly významné v presbyterismu od roku 1645, jmenovitě Westminsterské vyznání víry a katechismů“, také uvádí, že jejich „doktrinální normy vyjadřují charakteristické rysy kalvinistické nebo reformované tradice." To je významné, protože je spojuje s reformátorem Johnem Knoxem, který v roce 1560 založil presbyteriánskou církev Skotska. John Knox odhalil, že byl nepopiratelně pod vlivem kalvinismu, když popsal Ženevu Johna Calvina jako „nejdokonalejší školu Kristovu, která byl na zemi od dob apoštolů." I když jsem nenašel žádné přímé citace Augustina od Johna Knoxe, pokud se odkážeme na Westminsterské vyznání víry z roku 1646, které napsali presbyteriáni 74 let po Knoxově smrti v roce 1572,
uvidíme Augustinův vliv na to, jak vykládali písmo.


Vzhledem k tomu, že Westminsterské vyznání víry bylo sestaveno v roce 1646, všechny odkazy na Písmo budou citovány pomocí Bible krále Jakuba z roku 1611. Jakékoli citace z Augustina Písma však budou ponechány anglickým překladům jeho vlastních slov, aniž by se ponořil do toho, jaký rukopis během svého života používal.


(Presbyterián/kalvinismus) Westminsterské vyznání víry, kap. 11, Sek. 1: „Ty, které Bůh skutečně povolává, také svobodně ospravedlňuje: (a) ne tím, že do nich vlije spravedlnost, ale tím, že jim odpustí jejich hříchy a tím, že bude počítat a přijímat jejich osoby jako spravedlivé; ne pro něco, co v nich bylo vykonáno nebo učiněno jimi, ale pouze pro Krista; ani tím, že jim za spravedlnost připisují samotnou víru, akt víry nebo jakoukoli jinou evangelijní poslušnost; ale připisováním poslušnosti a uspokojení Krista jim, (b) přijímají a spočinou na něm a jeho spravedlnosti vírou; kteroužto víru nemají sami o sobě, je to dar Boží. (c)“

(a): Římanům 8:30; Římanům 3:24; Římanům 5:15-16

(b): Římanům 4:5-8; 2. Korinťanům 5:19,21; Římanům 3:22-28; Titovi 3:5,7; Efezským 1:7; Jeremjáš 23:6; 1. Korinťanům 1:30-31; Římanům 5:17-19

(c): Jan 1:12; Skutky 10:43; Skutky 13:38-39; Filipským 3:9; Efezským 2:7-8; Jan 6:44-45,65; Filipským 1:29


Presbyteriáni citují Efezským 2:7-8 a Jana 6:44-45 a 65, aby se pokusili dokázat totéž, co se Augustin snažil vyjádřit ve svých spisech, že víra je dar Boží. Tyto kapitoly Augustinových spisů byly počátkem toho, kdy moderní kalvinisté kacířsky učí, že rozhodnutí věřit v Krista je dílo.


(Augustine) O milosti a svobodné vůli, kap. 17 Víra, kterou zachoval, byla darem Božím zdarma: „...tak ukazuje, že ani víra samotná nemůže být bez Božího milosrdenství a že je darem Božím. velmi výslovně nás učí, když říká: 'Neboť milostí jste spaseni skrze víru, a to ne z vás samých; je to dar Boží.' (Efezanům 2:8) Možná by řekli: ‚Dostali jsme milost, protože jsme uvěřili;' jako by si připisovali víru a milost Bohu. Proto, když apoštol řekl: ‚Jste spaseni skrze víru,‘ dodal: ‚A to ne z vás, ale je to dar Boží.' A znovu, aby neřekli, že si svými skutky zasloužili tak velký dar, okamžitě dodal: 'Ne ze skutků, aby se někdo nechlubil.' (Efezským 2:9)“


Augustinův výklad Jana 6 je přesně stejný jako ten, který lze dnes vidět mezi kalvinisty, což vytváří logický skok od spoléhání se na Boha k předurčení.


(Augustine) Traktáty o Janově evangeliu, Tractate 26, Sec.2: "'Nereptejte mezi sebou: nikdo nemůže přijít ke mně, ledaže by ho přitáhl Otec, který mě poslal (Jan 6:43b - 44a).' Ušlechtilá vznešenost milosti! Žádný člověk nepřijde, dokud nebude přitahován. Je tam, koho přitahuje, a je tam, koho nepřitahuje; proč jednoho přitahuje a druhého nepřitahuje, nechtějte soudit, chcete-li se nemýlit. Přijměte to na jednou a pak pochopíš;"


Augustinovy komentáře zde uvádějící, že „je, koho přitahuje, a koho nepřitahuje“, jsou nepravdivé ohledně Božího výchozího jednání ohledně spasení. Bible uvádí v Janovi 12:32, že Ježíš Kristus k sobě přitahuje všechny lidi, a v 1. Timoteovi 2:5, že je jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Pokud jsou tedy všichni lidé přitahováni ke Kristu a žádný člověk nemůže přijít k Ježíši, pokud je nepřitáhne Otec, pak to znamená, že Bůh Otec přitahuje všechny lidi k Ježíši Kristu, protože je jediným prostředníkem mezi Ním a lidmi. Více vysvětlení na toto téma lze nalézt v Calvinism and Islam Compared: Total Depravity.


Presbyteriáni dále hlásají zavrženíhodnou herezi tím, že ve svém vyznání víry přidávají k evangeliu skutky a říkají, že skutečně spasený člověk bude mít víru, která není sama.


(Presbyterián/Kalvinismus) Westminsterské vyznání víry, kap. 11, Sek. 2: „Víra, která tak přijímá Krista a Jeho spravedlnost a spočívá na něm, je jediným nástrojem ospravedlnění: (d) ale není sama v ospravedlněné osobě, ale je vždy doprovázena všemi ostatními spásnými milostmi a není to žádná mrtvá víra, ale skutky z lásky."

(d): Jan 3:18,36; Římanům 3:28; Římanům 5:1

(e): Jakub 2:17,22,26; Galatským 5:6


Verše uvedené v citaci v textu (e) jsou zcela vytrženy z kontextu, aby kázaly toto dílo spasení, a jsou provedeny stejným způsobem, jako to udělal Augustin ve svých komentářích.


(Augustine) O milosti a svobodné vůli, kap. 18 Víra bez dobrých skutků nestačí ke spáse: „Neinteligentní lidé však s ohledem na výrok apoštola: „Dospěli jsme k závěru, že člověk je ospravedlněn vírou bez skutků zákona "(Římanům 3:28) si myslel, že tím chce říct, že víra člověku stačí, i když vede špatný život a nekoná žádné dobré skutky. Je nemožné, aby takový charakter byl považován za "nádobu vyvolení" (Skutky 9:15) apoštolem, který po deklaraci g že ‚v Kristu Ježíši ani obřízka nic nepomůže,‘ (Galatským 5:6) hned dodává, ‚ale víra, která působí láskou‘. Je to taková víra, která odděluje Boží věrné od nečistých démonů – neboť i tito ‚věří a třesou se‘ (Jakub 2:19), jak říká apoštol Jakub; ale nedělají dobře. Nemají tedy víru, kterou žije spravedlivý člověk, víru, která působí láskou tak, že ji Bůh podle jejích skutků odměňuje životem věčným."


Augustin řekl, že "Bůh to odměňuje podle jeho skutků věčným životem", mělo spustit tuny červených vlajek, které vám řekly, že nebyl spasen. Pravdou je, že buď se zachráníte zdarma, nebo se nezachráníte vůbec. Božím darem je věčný život skrze Ježíše Krista, nikoli skrze naše skutky.


Augustinovy výklady Galatským 5:6 a Jakuba 2:19, aby se pokusili podepřít poselství o spáse jeho děl, jsou možná nejsnáze odhalené v celé Bibli.


Galatským 5:6 je samovysvětlující, když říká: „V Ježíši Kristu totiž nic neprospívá ani obřízka, ani neobřízka, ale víra, která působí láskou.“ Říká čtenáři, že náboženské rituály jsou bezcenné, ale milovat lidi, dělat dobré skutky, které jim pomohou s jakoukoli potřebou, a využít to jako příležitost podělit se o svou víru, něco stojí. Ten verš nemá se spasením vůbec nic společného.


Jak Augustinův odkaz na Jakuba 2:19, tak odkazy WCF na Jakuba 2:17,22,26 vyžadují přečtení celé kapitoly Jakuba 2, aby se dokázalo, že skutky nejsou vyžadovány pro spasení nebo jsou důkazem spasení. Když je Jakub 2 čten zcela v kontextu, mluví o tom, že mít víru a nepracovat neprospěje ostatním lidem, ať už fyzicky, když se zmiňuje o lidech, kteří „nemají každodenní jídlo“, nebo duchovně, pokud jde o naše svědectví, když říká v Jakubovi 2:18 "Ano, člověk může říci: Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi svou víru bez svých skutků, a já ti ukážu svou víru ze svých skutků."


Bible velmi jasně říká, že stačí prostá víra jako děti, když v Římanům 4:5 říká: "Ale tomu, kdo nekoná skutky, ale věří v toho, kdo ospravedlňuje bezbožné, se jeho víra počítá za spravedlnost." Podrobnější vysvětlení je uvedeno v Debunking Lordship Salvation (False Repentance) na konci článku.


Ačkoli jsme právě načrtli povrch zatracených herezí Augustina i protestantských reformátorů, mělo by být velmi otevřené vidět jen pár příkladů duchovní slepoty, kterou projevovali domnělí vůdci víry za posledních 2000 let. Pamatujte: Bůh chce, aby byl každý spasen; spasení je bezplatný dar, který nelze ztratit; a neexistují žádné skutky, dobré skutky nebo pokání z hříchů, které jsou vyžadovány k získání tohoto bezplatného daru věčného života, pouze vírou v Ježíše Krista, Syna Božího.

  Tento příspěvek je součástí série Tvrdá pravda o kalvinismu a islámu v rámci katolického původu kalvinismu a islámu.

https://www.knowyouresaved.com/post/catholic-origins-of-calvinism-and-islam-augustine-s-influence-on-john-calvin-and-reformed-theology#mce_temp_url#


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 28. leden 2023 @ 21:31:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To jsem tady jen tak nahodil kde je vysvětlena spojitist Aigustína s Kalvínem a určitě nevěřím s autorem tohoto článku, že naše skutky nejsou důležité pro spaseni ani pokání. Ba naopak držím se jasných slov JK u Mt 25, že bez dobrých skutků bližním nebude nikdo spasen (ap.Pavel si tady jednoznačně vymýšlí a jde se svým protuskutkařským učením proti Kristu) a taktéž kdo nečiní pokání nebude spasen a zahyne.
CEP Ekumenický překlad, 1979
Luk 13:5: "Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.""


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 29. leden 2023 @ 08:16:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V kterých verších si podle tebe apoštol Pavel vymýšlí? 
On někde píše, že víra je bez skutků?


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 29. leden 2023 @ 09:39:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ap. Pavel píše, že nebude nikdo spasen a základě svých skutků, což je lež, protože právě podle dobrých skutků distane každý na soudubidměnu a bude spasen nebo naopak podle zlých skutků bude odsouzen a neobdrží věčný život. A jsou to skutky víry i zákona Desatera.

Např. tyto výroky, které nesouhlasí s Ježíšem  v Mt.25:
CEP Ekumenický překlad, 1979
2Tim 1:9: "který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Tit 3:5: "On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 4:5: "Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost."

Tyto vyroky považuji za výmysly samozvaného ap.Pavla, které jdou proti výrokům Ježíše Krista.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 29. leden 2023 @ 10:26:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavel píše, že nikdo nebude spasen ze svých skutků - protože spása je z milosti. Spása nejde zasloužit žádnými skutky.

Spasení tedy není ani  "za odměnu", ani za zásluhy.

Problém leží maličko vedle: spása (pořád nezasloužená milost od Boha) je podmíněna dobrými skutky, protože tyto skutky člověka formují - uzpůsobují ho, aby byl vůbec schopen spásu přijmout.

Víra bez dobrých skutků je mrtvá, ale skrze dobré skutky se víra stává dokonalou.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 29. leden 2023 @ 12:59:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, že je spása z milosti napsal jen ap. Pavel a nikdo jiný dokonce ani Pán Ježíš Kristus se ani 1x nrzmínil, že jsme spasení milostí Boží.

. Učedníci kázali evangelium pokání, víru v Boha a Boží království jako současnou realitu, dokud se nesetkali s Pavlem, který představil evangelium o milosti Boží, které říká, že Kristus zemřel a vstal z mrtvých na odpuštění hříchů a kdokoli věří, že to bude spaseno, bez ohledu na pokání za hříšníky nebo zmínky o něm.

Pavel ve skutečnosti odsuzuje jakýkoli pokus o spravedlnost jako „mrtvé skutky“ a trvá na tom, že poslušnost Božích přikázání nemůže nikdy nikoho ospravedlnit. Vidíš ten problém s Pavlem? Ježíš Kristus požaduje dobré skutky (stejně jako Jan Křtitel Jan 3:7-9 a všichni proroci), ale pouze Pavel odsuzuje dobré skutky jako „mrtvé skutky“ a spoléhá na písma, která neříkají totéž, co říká Iz. 64 a Ž 14. Pečlivá prohlídka Izajáše 64 a Ž 14 by odhalila přítomnost spravedlivých lidí mezi hříšníky, ale Pavel použil tyto dva verše k vyjádření svého falešného konceptu „nikdo není spravedlivý“.

Pavel kázal evangelium o milosti Boží (Skutky 20,24; 1 Kor 15,1-4) a ve své evangelizační službě kladl malý důraz na pokání nebo křest. O pokání se ve svých dopisech zmínil pouze jednou v souvislosti s nevěřícími (Římanům 2,4)

Pavlovo evangelium (Římanům 2,16, 16,25) se lišilo od evangelia Ježíše a Dvanácti. Jeho zaměření nebylo na Kristovu identitu, ale na Kristovo dílo. Pavlovo evangelium bylo, že Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých (1. Korintským 15,1-4). Toto evangelium nebylo hlásáno během Ježíšovy pozemské služby ani Dvanácti.

Pavel označil evangelium o Boží milosti jako „mé evangelium“ (Římanům 2,16, 16,25; 2 Timoteovi 2,8; Galatským 2,2). Toto označení naznačovalo, že se liší od evangelia, které kázal Kristus nebo Dvanáct. Lukášova zpráva o Jeruzalémském koncilu jasně ukázala, že apoštolové nesouhlasili s Pavlovým evangeliem (Skutky 15) nebo mu nerozuměli, a Pavel odhalil, že jeho evangelium je „tajemství“ (μυστήριον, srov. Římanům 16,25; Efezským 6,19).

Římanům 2:13 (Neboť před Bohem nejsou spravedliví posluchači zákona, ale ospravedlněni budou činitelé zákona. Srovnej s Ř 3:20 Ze skutků zákona tedy nebude v jeho očích ospravedlněno žádné tělo. neboť podle zákona je poznání hříchu.

Římanům 2:9 Soužení a úzkost na každou duši člověka, který dělá zlo, nejprve Žida, ale i pohana;
Řím 2:10 Ale sláva, čest a pokoj každému, kdo koná dobro, předně Židu, i pohanům. Srovnej s Ef 2:8 Milostí jste spaseni skrze víru; a to ne z vás, to je dar Boží: Ef 2:9 Ne ze skutků, aby se někdo nechlubil.

Mně osobně pisatele Bible přesvědčili, že ten kdo nebude sám spravedlivý nebude spasený. I vzkříšení se týká jen spravedlivých. A spravedlivý je pouze ten kdo činí dobré skutky, má víru Ježíšovu a zachovává Boží přikázání]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 31. leden 2023 @ 08:50:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

To je zásadní neporozumění:

Pavel naopak říká, že: "Víme, že Zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě  a je si vědom toho, že Zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné ... (1 Tim 1,8)
..."To, že je spása z milosti napsal jen ap. Pavel a nikdo jiný dokonce ani Pán Ježíš Kristus se ani 1x nerzmínil, že jsme spasení milostí Boží."...

Toto je nepravda, poplatná jen původnímu předešlému záměru, si cosi takového "dokázat".

(J 1,17)
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Nikoli tedy skrze naše skutky!

Naše záchrana pro věčnost ve křtu je tedy bez našich zásluh a našich skutků.

(Ef 2,5)
.. i když jsme byli mrtvi pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem — milostí jste zachráněni


(Ef 2,8 ...)
Neboť jste zachráněni milostí skrze víru; a ta záchrana není z vás — je to Boží dar;  není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili


Dobré skutky tvoří náplň života křesťana - mají v něm své pevné místo. Ale dobré skutky nejsou příčinou naší záchrany! Tou pravou příčinou je Kristova oběť.

 I když dobrým křesťanským životem, dobrými skutky, roste naše víra k dokonalosti.
Nebe si ale nejde zasloužit nijak! Na nebe není nárok!
Jsme pořád jenom nehodní služebníci (L 17,10). Nebe bude vždycky darem z milosti Boží. Naše dědictví věčného života v nebi je vždycky z pouhé milosti a dobroty Boží.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 31. leden 2023 @ 09:21:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(J 1,17)
Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Nikoli tedy skrze naše skutky!

Naše záchrana pro věčnost ve křtu je tedy bez našich zásluh a našich skutků.

Hele Oko, a co to tvoje spáso záslužné 1% bez kterého tě Bůh nemůže spasit a 99% božích zásluh přijde vniveč? Na to jsi již zapomněl? Již si zapomenul co jsi zde tvrdil?! Hmmm.

Vono to tvoje "bez našich zásluh" nebude zas až tak úplně bez..
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. únor 2023 @ 07:47:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Naše záchrana pro věčnost je z pouhé Boží milosti.

O tom "jednom procentu", co jsem kdysi obrazně psal, jsem mínil nevyhnutelnou nutnost lidského uchopení onoho daru spasení - tedy následný vědomý život člověka s Bohem už v tomto životě pozemském. 


Jsou totiž pořád  i lidé, kteří od Boha už dostali dar spasení, ale stejně ho nevyužili, ale zahodili ho bez užitku.

Nestačí se Božím dítětem jen stát (Božím darem nového narození ve křtu) - třeba jako Boží dítě dál životem také i žít.

To je teprve adekvátní lidská odpověď na onen dar spasení ve křtu! (Ono 1 % nesouvisí se samotným darem spasení, ale je lidskou odpovědí jeho svobodné volby. Bůh nás totiž nespasí bez nás!
]


Jednoprocentní nespasitel (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 01. únor 2023 @ 09:06:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko: Bůh nás totiž nespasí bez nás!

A přesně to je tvůj tragický omyl Oko. Bůh aby tě spasil tebe k tomu nepotřebuje. Spása je v Kristu!
Takže protože je tvá volba "chci být spasený" tak proto spasený budeš Oko? Tvá volba iniciuje spásu, či zamezuje spáse? Ono spása podle tebe záleží na tom zda chceš či nechceš být spasený? (Otazníky to jenom zvýrazňuji protože tvoje pomýlené názory na spásu dávno znám). 
Pýcha je Oko implementovaná ve tvém rozhodování. Každý den se přece rozhoduješ pro Boha, rozhoduješ se zda budeš hřešit, rozhoduješ se zda budeš spasený. Máš pýchou notně nafouknuté ego Oko. Ty a ty a jenom ty se o všem tom rozhoduješ. Hmmm. Pravda je žel taková, že o tobě jako o otroku zla rozhodl již tvůj otec lži aby ses právě takto milně vyjadřoval ke spáse. 

A na závěr poučení Oko. Spasení znamená záchrana. Záchrana je službou, první pomocí tonoucímu. Tvoje hloupé pojetí záchrany jako daru, je jako bys tonoucímu řekl, hele mám pro tebe dar záchrany, zachraň se sám.]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 29. leden 2023 @ 12:09:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidím to jinak, asi tak jako Jakub. Nemyslím, že to Pavel myslel jinak. Já když čtu v kontextu Písma a v kontextu toho, komu a proč Pavel psal čtu něco jiného. 
A rozhodně to není ani v rozporu třeba s Ezechielem.

A co slova Ježíše Krista? Třeba v Janovi 3:18-19?


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 29. leden 2023 @ 13:07:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 3:17-21: "Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.""

Verš 21...


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 29. leden 2023 @ 13:19:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No právě 21 verš nejde oddělit od 18 a naopak. 
Jeden extrém je učit spasení ze skutků a druhý extrém je spasení bez skutků. Života (skutky) musí být v souladu s vírou. O jednom extrému učil/varoval Jakub a o druhém učil/varoval Pavel.

Vypadá to, že i když říkáš jedině slovo Pána Ježíše, tak ve skutečnosti spíš myslíš, jedině slovo, co souhlasí s tím, jak věřím.


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 29. leden 2023 @ 13:31:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou dva, oba uvěřili v Ježíše Krista jeden ho poslouchá a dělá skutky milosrdenství, zachovává Boží přikázání aby neztratl spasení  a nebyl počítán mezi kozly před Božím trůnem a druhý Ježíše neposlouchá, ale poslouchá ap. Pavla, který mu navykládal, že skutky zákona ani víry dělat nemusí, protože je spasen milostí Boží tedy ap. Pavel učí jiné evangelium než Ježíš  a apoštolové.]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: JirkaB v Neděle, 29. leden 2023 @ 14:31:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
cituji:
Jsou dva, oba uvěřili v Ježíše Krista jeden ho poslouchá a dělá skutky milosrdenství, zachovává Boží přikázání aby neztratl spasení  a nebyl počítán mezi kozly před Božím trůnem

Ahoj Mikime, to co jsem citoval z tvojí odpovědi je to co +- ukazuje Pavel ve všech svých listech. Nevím, jak jsi přišel na tu druhou část tvého tvrzení. To určitě Pavel neučil. 
Ale chtělo by to detailní rozbor termínu skutky zákona, slova musí.. ale to by bylo zbytečné, ty čteš v knize zvaná Bible něco jiného. 

Mohu se jen zeptat, je to tvoje soukromá víra, poznání, že Pavel byl falešný svůdce? Nebo je to víra, nějakého společenství? Já se s tím ještě nepotkal, spíše jsem se potkal s těmi, co v Písmu vynechávají Jakuba, ale Pavla? To jsem ještě nepotkal. 
Ještě bych chápal, že by jsi popíral slova Krista i Pavla, ale jen Pavla. 
Zajímalo by mne kdo učí odpadnutí Pavla.
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 29. leden 2023 @ 19:01:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
právě jsem poslal trošku delší článek o rozdílném učení mezi Ježíšem a ap.Pavlem. Takových článků najdeš na google mnoho (jen anglicky) nebo na youtube zadej jesus vs paul a najednou ti videa na toto téma anglicky rozdílného učení. My češi jsme v tomto pozadu :).
Já jsem Kristův a držím se toho co učil On nebo co psali to co jej poznali osobně a nepotřebuji znát jiné a rozdílné evangelium ap.Pavla ke spaseni. Do NZ si spisy nejen ap.Pavla přidali lidé Římané na koncilu ve +- 4 století bylo jich tam +-500 a hlasovali co tam bude a co ne a nakonec jim to schvál císař Konstantin, takže neexistuje žádný důkaz, že by Bůh dal v tévdobě někomu vidění či sen ve kterém by řekl to tam dáte a to ne. Právě proto je tolik církví na světě, protože každá vykládá trochu jinak ap.Pavla, který vytvořil chaos. Já isobně se s ním shodnu na jednom Bohu ve kterého věřil a ve vzkříšení v poslední den apod., ale co se týče skutků zákona či skutků víry, které podle něj nevedou ke spáse, kdy píše o spáse z milosti, což sice může být část Boží pravdy,  ale Bůh ji všem zatajil i Ježíši, který se o ní nezmínil ani 1x atd.
Kdyby nebyl ap.Pavel v Bibli měli bychom dodnes možná jen pár církví a ne tisíce.

Každopádně se shodnem na tom, že víra bez skutků je mrtvá a spssení budou jen spravedliví lidé. 
]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Úterý, 31. leden 2023 @ 19:52:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to jsem ještě v době své víry dost dobře chápal, že Pavel z Tarsu vyučuje něco jiného než Jošua. Vědí to snad všichni. Pavel byl něco jako politický ideolog. Jošua určitě ne. Jošua byl spíše snílek, utopista. Zatímco Pavel z Tarsu byl praktik, který chtěl dát řád a pravidla. Něco jako generál Pavel. :-) A je sranda, že i Pavel z Tarsu viděl ženy jako bytosti, co mají poslouchat muže a otroci poslouchat pány. 

Jošua byl levicový. Trochu buřič. Pavel byl pravičák jak poleno. Jošua měl moderní vztah k ženám z dnešního pohledu. Progresivní. Pavel zcela zpátečnický, konzervativní, bigotní. 

Jelikož já jsem uprostřed, tak rozumím oběma. Jak Pavlovi, tak Jošuovi. Ale ti dva stáli ideologicky proti sobě. Nikdy se nepotkali, ale kdyby se potkali, tak by to byla zcela zjevná dichotomie. Kdyby žili v dnešní době a vedli třebas televizní duel, jasně by se ukázalo, že se neshodnou snad v ničem. 

Pavel je ze všech tzv. apoštolů nejvíce ideologicky v opozici proti Ježíšovi. To spíše Petr, Jakub, Jan navazují na Jošuu. Aspoň zčásti. Pavel vůbec. Ten si vykládá něco nového, svého, originálního a na Jošuovi zcela nezávislého. 

Jošua měl jiný vztah k ženám otrokům, majetku, mocným apod. Kázal všechno naopak než Pavel z Tarsu. Opravdu by se neshodli v ničem. 

Musel bych tady rozebírat položku po položce a vztah ke stovce, tisíci objektům nebo hodnotám. 


]


DUCHOVNÍ SCHIZOFRENIE MIKIMA (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Neděle, 29. leden 2023 @ 21:29:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
"(ap.Pavel si tady jednoznačně vymýšlí a jde se svým protuskutkařským učením proti Kristu) . . ."

"Ap. Pavel píše, že nebude nikdo spasen a základě svých skutků, což je lež, . . ."
"Např. tyto výroky, které nesouhlasí s Ježíšem  v Mt.25:"

CEP Ekumenický překlad, 1979
2Tim 1:9: "který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Tit 3:5: "On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 4:5: "Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost."

"Tyto vyroky považuji za výmysly samozvaného ap.Pavla, které jdou proti výrokům Ježíše Krista."
V  Á  Ž  N  Ě  ?

rdf


]


Re: DUCHOVNÍ SCHIZOFRENIE MIKIMA (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 31. leden 2023 @ 08:24:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Obmytím křestní vodou je křtěnec z pouhé milosti Boží zachráněn pro věčnost - z potomka vyhnanců z ráje bez nároku na dědictví se stává kvalitativně Bohem přijatým dítětem a dědicem věčného života.

Dědictví se nezískává za žádné zásluhy, za skutky - do dědictví se musí člověk narodit.

Proto je tak nutné ono "narození znovu" (z pouhé Boží milosti a pro Kristovy zásluhy), o kterém hovoří Pán Ježíš (J 3,5).

Špatnými skutky ovšem může být dědic z dědictví vyloučen - i v našem světském právním řádu toto platí.


Takže apoštol Pavel je v souladu s Kristem!  Vážně je.


]


Do historie se podívej Oko. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 31. leden 2023 @ 09:14:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého."...

Zcela jistě Oko, ne však při svátosti "křtu", ale při křtu kdy člověk vědomě Krista přijme za svého spasitele, a ne při podvodné šarádě při které se mimino "křtí" na něčí víru (ideologii).

Hele Oko, když tedy té podvodné šarádě připisuješ takovou kouzelnou moc, tak co se stane s dítětem "potomka vyhnanců z ráje bez nároku na dědictví" které zemře bez svátosti křtu ihned po porodu? 

Nárok na dědictví dle tvé zvrhlé ideologie nemá. Co sním bude? Co Oko?
Zahrabat za zdí kostela neb toto neviňátko nemůže ležet v posvěcené hřbitovní půdě vedle modlářů, opilců, vrahů a jiných darebáků, kteří sic abrakdabra "pokřtění" byli, ale o Kristu celý život pranic nevěděli. Již to tady jednou bylo Oko, a to co ty zde neustále propaguješ je toho tragický pozůstatek.

Ta tvá pohádka o dědictví věčného života je krásná jenom pro absolventy podvodného křtu, jenže rub této tvé hrůzné pohádky zatracuje neviňátka. A to je na té tvé darebné ideologii NEODPUSTITELNÉ!

Podívej se do historie Oko, a pouč se z ní! Podívej se do historie a uvidíš co tvé zcela mylné pojetí křtu přineslo za hrůzy!
]


Re: Do historie se podívej Oko. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 01. únor 2023 @ 07:37:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, já chápu, že se takto vyjadřuješ kvůli nějakému svému vnitřnímu zranění, nebo proto, že kořeny vašeho rodu jsou pod nějakou kletbou velikého hříchu třeba některého ze tvých předků (může se to táhnout generace), ze které je zapotřebí je uzdravit - a  toto (nejen toto!) jsou pak důsledky.Pán Ježíš zde jasně hovoří o své záchraně a jmenuje tu dvě věci potřebné pro nové narození: Vodu a Ducha svatého.


(J 3,5)
Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království.


My věříme, že Boží láska v extrémních případech smrti novorozence či smrti dítěte v prenatálním stadiu si dokáže najít cestu pro jejich věčné spasení. Tohle evangelium neříká, nijak nevysvětluje. Je totiž určené jen pro lidi žijící na této zemi, kteří jsou mentálně schopní mu porozumět..


..."ale při křtu kdy člověk vědomě Krista přijme za svého spasitele,..."...


Žádná taková podmínka vědomého přijetí pro všechny lidi bez rozdílu v Písmu ale není. Ta platí jen pro lidi, kteří jsou vědomého přijetí mentálně schopni. 
Pro všechny ostatní pak platí obecně:
(Mt 28,19)

Čiňte mi učedníky; křtíce je a učíce je.....

Učedník pak je od slova "učit". Učíme se celý život následovat Krista.

]


Re: Do historie se podívej Oko. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Středa, 01. únor 2023 @ 08:35:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prokletí rodu? Tak to tu Oko ještě nebylo. Uvidíme co k tomu ještě dodáš.
 Takže ty co se zde neustále vyjadřuješ jako prolhaný hulvát, vlastní hříchy nevidíš, omluva je ti cizí, lásku k Bohu nemáš a zatím jenom po ní toužíš, božímu slovu nevěříš stejně jako křesťanským svědectví o znovuzrození a vysvobození z hříchu, a já mám být tím kdo má vnitřní zranění?? A ten tvůj notně vykolejený způsob vyjadřování a smýšlení, ty tvoje neustále projekce do oponenta toho co nejhoršího v tobě je způsobuje asi co? Řeknu ti to Oko. Je to tvá strašlivá rána kterou ti způsobily hříchy které po celý život sebou vláčíš. Ty sám přiznáváš že jsi hříšníkem neustále, a že se prý neustále kaješ. Prý kaješ, neb zcela zjevně si pokání pleteš s planou sebelítostí. 
A dalším důkazem tvého strašlivého zranění hříchem jsou tvá "moudra" která zde na GS poskytuješ. Jako červená nit se tvých komentářích táhne snaha radit jak se hříchem bojovat ve tvém marném a zoufalém stylu, ve kterém si dokonce pozměňuješ i parametry toho tvého bůžka, který ti již dokonce i dovoluje hřešit, neb neustále  prohráváš, prohrou bůžka nasí.ráš a tak sis v hlavě upravil jeho parametry. Je tragické, že tou úpravou ses přesně trefil. Působení zlého ducha které si mylně vykládáš jako působení boží skutečně nevadí že hřešíš a zcela jistě ti to dovoluje.

My věříme, že Boží láska v extrémních případech smrti novorozence či smrti dítěte v prenatálním stadiu si dokáže najít cestu pro jejich věčné spasení.

My? Za koho to mluvíš Oko? Co je to za zvláštní a nesmyslnou víru o hledání cesty ke spasení láskou? Takový nesmysl. Nesmysl proto, že spása je hotová záležitost tak proč by láska měla hledat cesty ke spáse. Tu cestu ke spáse láska dávno našla, a proto malé děti spasené jsou i bez toho tvého podvodného křtu a žvástů o dědictví. 
Poučím tě Oko. Malé děti jsou čisté nepohoršené a proto Kristus důrazně varuje před jejich pohoršováním. Římská nevěstka připisuje dětem dědičný zatracující hřích, který vymazává podvodným křtem. Již jenom to, že si dovoluje 
o těch nejmenších, bezbranných a čistých dětech takto smýšlet ukazuje co je to za nebezpečnou šelmu.
A ty Oko jsi velký pokrytec. Po celá staletí pomatení řk fanatici smýšlí o zemřelých nepokřtěných dětech jako o nespasených, a v tomto smýšlení se zde vyjadřuješ o dětech Cizince když jsi prohlašoval, že je tím vystavuje riziku. Pokrytecky kamufluješ tvé smýšlení o zatracení dětí do žvástů o víře v to, že láska najde nějakou cestu k jejich spáse. To je ubohé modláři za situace kdy je dávno již cestou ke spáse Kristus a Jeho láska!]


Re: Do historie se podívej Oko. (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Středa, 01. únor 2023 @ 14:30:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslivče, já chápu, že se takto vyjadřuješ kvůli nějakému svému vnitřnímu zranění, nebo proto, že kořeny vašeho rodu jsou pod nějakou kletbou velikého hříchu třeba některého ze tvých předků (může se to táhnout generace), ze které je zapotřebí je uzdravit - a  toto (nejen toto!) jsou pak důsledky - píše uživatel oko

Toto rodové prokletí vyučuje katolický kazatel Vojtěch Kodet, který to doslovně přebral od letničního kazatele jménem Derek Prince. :-)

Oko, ty všecko kopíruješ od Kodeta, ten zase od Princeho. Ze své hlavy nemáš nic. I v politice tu jen recykluješ fráze jiných. :-)
 


]


Re: DUCHOVNÍ SCHIZOFRENIE MIKIMA (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 31. leden 2023 @ 13:02:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko ap.Pavel lže a vymýšlí si nesmysly co se týče nedělání dobrých skutků, srovnej to s tím co učí Ježíš kdo nebude dělat dobré skutky a nebude spravedlivý bude zatracen!!! Ap. Pavla si dali do NZ jen lidé nikoliv Bůh.

CSP Český studijní překlad (2009)
Mt 25:31-46: "„Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni svatí andělé s ním, tehdy se posadí na trůn své slávy; a budou před něj shromážděny všecky národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Potom řekne Král těm po své pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte do dědictví království, které je pro vás připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi najíst, žíznil jsem a dali jste mi napít, byl jsem cizincem a ujali jste se mě, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.‘ Tehdy mu spravedliví odpovědí: ‚Pane, kdy jsme tě spatřili hladového a dali jsme ti najíst, nebo žíznivého a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě spatřili jako cizince a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě spatřili nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou?‘ Král jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.‘“ „Potom řekne i těm po levici: ‚Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, který je připraven pro Ďábla a jeho anděly! Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, žíznil jsem, a nedali jste mi napít, byl jsem cizincem, a neujali jste se mne, byl jsem nahý, a neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mne.‘ Tu mu odpovědí i oni: ‚Pane, kdy jsme tě spatřili hladového, žíznivého, jako cizince, nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?‘ Pak jim odpoví: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nejmenších, ani mně jste neučinili.‘ A tito půjdou do věčného trápení, ale spravedliví do věčného života. “"


]


Re: DUCHOVNÍ SCHIZOFRENIE PANA MIKIMA (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Úterý, 31. leden 2023 @ 20:12:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Znalec Písma svatého, pan mikim, praví:

"Oko ap.Pavel lže a vymýšlí si nesmysly co se týče nedělání dobrých skutků, srovnej to s tím co učí Ježíš kdo nebude dělat dobré skutky a nebude spravedlivý bude zatracen!!! Ap. Pavla si dali do NZ jen lidé nikoliv Bůh."


"Ap. Pavel píše, že nebude nikdo spasen a základě svých skutků, což je lež, . . ."

"Např. tyto výroky, které nesouhlasí s Ježíšem  v Mt.25:"

CEP Ekumenický překlad, 1979
2Tim 1:9: "který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Tit 3:5: "On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 4:5: "Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost."

"Tyto vyroky považuji za výmysly samozvaného ap.Pavla, které jdou proti výrokům Ježíše Krista."Takže vážený pane mikime, ptám se vás:

Obvinil snad někdo na prvním apoštolském sněmu v Jeruzalémě apoštola Pavla ze lži a bludů???

Ano - či ne - pane MIKIME!!!

Co nám Písmo říká o apoštolském sněmu?


Tak Vy, vážený pane mikime tvrdíte, že tyto zázraky činil lhář a samozvaný apoštol???

Tato zázraky byly činěny v milosti Ducha svatého a vy v podstatě tvrdíte, že byly činěny v Satanově duchu, protože Satan je lhář od počátku a nikdy v pravdě nestál!Takže, vážený pane mikime, vy tvrdíte, že apoštol Pavel je lhářem a tudíž činil zázraky v Satanově duchu. 

A nepřijde vám, vážený pane (jen tak mimochodem), že se může jednat o hřích proti Duchu svatému???

Na taková rouhání, jaká zde předvádíte, je hříchem i jen pomyslet - natož je dávat na internet a svádět jimi jiné!!!

Apoštol Pavel byl židovský intelektuál a proto jeho epištoly nesou  pečeť jeho brilantního myšlení, které nemusí být každému hned srozumitelné!!!

POHYBUJETE SE V NEBEZPEČNÉ OBLASTI JAKO SLON V PORCELÁNU!!!

Vážený pane mikime,
zkuste si udělat malý osobní testík:

Zkuste padnout před Pánem na kolena, uznat svůj hřích, vyznat Pánu svůj hřích a pak prosit, aby vám bylo odpuštěno

Pokud to nedokážete, ať už z jakýchkoli příčin, pak už je jakákoli dobrá rada velmi, velmi drahá . . .
rdf

 


]


Re: DUCHOVNÍ SCHIZOFRENIE PANA MIKIMA (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 01. únor 2023 @ 11:49:54 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Takže brilantní myslitel pan mikim obviňuje apoštola Pavla ze lži a nesmyslnosti a jeho učení dává do rozporu s učením našeho Pána Ježíše Krista. Jaký to rozdíl oproti Ježíši, který se choval ke všem většinou laskavě a nikdy nikoho neproklínal!!! Proto je Ježíš u mne vždy na prvním místě.

...Takže, vážený pane mikime, vy tvrdíte, že apoštol Pavel je lhářem a tudíž činil zázraky v Satanově duchu. 

To že v něčem lže to ano s tím souhlasím, ale o tom, že činil zázraky v satanově duchu jsem nic nenapsal, vlastně ani nevíme jaké zázraky činil a zda si to sám nevymyslel, že je činil aniž by měl svědky.

O tom co učí ap. Pavel jinak než Ježíš je poslán obsáhlý článek už 5 dní a stále není zveřejněn (čeká asi ve frontě s dalšími 8 články na zveřejnění).

A jak jinak redifon napsal spoustu keců, ale na spasení ze skutků, kteté učí Ježíš v Mt25 a kterým jsem argumentoval odpovědět nedokáže, umí jen vyhrožovat hříchem proti sichu svatému, když si neví rady a teče mu do bot.


]


Re: DUCHOVNÍ SCHIZOFRENIE PANA MIKIMA (Skóre: 1)
Vložil: redifon v Neděle, 12. únor 2023 @ 12:01:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vážený pane,
tak Vy stavíte proti sobě Pána Ježíše Krista a Jeho apoštola, apoštola Pavla???

Bible, Slovo Boží, tedy Písma Starého a Nového zákona, jsou dokonalá a proto nesnesou jakýkoli výběr. 

Stavět proti sobě Pána Ježíše Krista a jeho apoštola, apoštola Pavla, je zavrženíhodné. 

Zřejmě jste již propadl soudu!

Kniha zjevení završuje Písmo svaté, z kterého nelze činit jakýkoli výběr. 

Slova Zjevení se vztahují na celou Bibli:

Zjevení Janovo 22, 19 [biblenet.cz] [biblenet.cz] A jestliže kdo ubere ze slov knihy tohoto proroctví, tomu Bůh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém městě, jak se o nich píše v této knize.

Takže, vážený pane, teď víte na čem jste!!!
rdf]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 30. leden 2023 @ 20:36:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vy jste se už tady úplně zbláznili...


]


Re: Jan Kalvín zabil teologické rivaly: Špatný výklad Bible to ospravedlnil (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 29. leden 2023 @ 11:02:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nesmíš věřit všemu, co se kde napíše - třeba si věci ověřovat z dalších zdrojů.

  V Augustinově životě se prostřídalo několik etap – život prostopášníka, manicheismus; vycházel ze svých zkušeností, měl schopnost hlubokého pohledu do věci. Je považován za největšího myslitele západního křesťanství, spojil v sobě antické myšlení a křesťanskou zbožnost, prohloubil církevní dogmata. Je duchovním otcem západní církve, jeho myšlení ovládlo celý středověk. 


"Přinuťte je vejít"  - Augustin tu reagoval historicky naprosto konkrétně na ozbrojené akce circumelliónu (přívrženců donatistické církve z řad otroků a banditů) - zdůvodňoval tím ozbrojené akce proti nim.

V podstatě je jednalo o zdůvodnění násilí proti těm, co sami násilí páchali.

Velmi často se toto dneska interpretuje povrchně, že se tímto přinucením donatistům děla křivda na svobodě svědomí. Zcela se pomíjí, že oni násilí vyprovokovali.


]


Stránka vygenerována za: 0.94 sekundy