Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Emil.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 295, komentářů celkem: 430810, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 170 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

ivanp
rosmano
Willy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117080497
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha
Vloženo Pátek, 19. duben 2024 @ 11:46:42 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal rosmano

Ukázka myšlení a chápání Boha a Jeho projevů Židy:       L 7:11:    A stalo se, že hned nato šel do města zvaného Naim. A šli s ním mnozí jeho učedníci a veliký zástup. 12 Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky, a ta byla vdova; byl s ní velký zástup z města. 13 Když ji Pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí: „Neplač!“ 14 Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, pravím ti, probuď se!“ 15 Mrtvý se posadil a začal mluvit; a Ježíš ho dal jeho matce. 16 Všech se zmocnil strach, oslavovali Boha a říkali: „Veliký prorok povstal mezi námi“ a „ Bůh navštívil svůj lid.“


Židé reagovali velmi správně.
Židé, s odvěkou vírou otců a praotců dobře věděli, kdo je Bůh. Že je nesmrtelný, nikdo z lidi Ho neviděl a nemůže vidět, přebývá v nepřístupném světle.
A také věděli, že Bůh používá své nástroje, své vyslance, služebníky, a skrze ně činí mocné činy, zázraky, skrze ně projevuje svou moc a slávu.
A i v této situaci si Boha s nikým nepletli a správně oslavovali Boha v nebi za ten úžasný zázrak, který skrze svého služebníka, svého Syna, vykonal, a jehož byli právě svědky.  A správně chápali, že skrze Ježíše působí Bůh, že skrze Ježíše, jako svůj nástroj,  Bůh navštěvuje svůj lid.Ukázka myšlení a chápání Boha helenisty s platónskou filosofií:


        Sk 14:8:    V Lystře sedával nějaký muž nemohoucí na nohy, který byl chromý již od lůna své matky a nikdy nechodil. 9 Ten slyšel Pavla mluvit. Pavel se na něho upřeně podíval, a když uviděl, že má víru, aby byl zachráněn, 10 řekl silným hlasem: „Postav se zpříma na nohy!“ A on vyskočil a začal chodit. 11 Když zástupy uviděly, co Pavel učinil, pozdvihly svůj hlas a říkaly lykaonsky: „Bohové se připodobnili lidem a sestoupili k nám.“ 12 Barnabáše nazývali Diem, Pavla pak Hermem, protože on byl hlavním mluvčím. 13 Kněz Diova chrámu, který stál před městem, přivedl býky s věnci k branám a chtěl je se zástupy obětovat. 14 Když to apoštolové Barnabáš a Pavel uslyšeli, roztrhli svá roucha, vběhli do zástupu a křičeli: 15 „Muži, co to děláte? I my jsme lidé stejné přirozenosti jako vy. Hlásáme vám evangelium, abyste se od těchto marností obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. 16 Ten v minulých pokoleních nechal všechny národy chodit po jejich cestách, 17 ačkoliv nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro: dával vám z nebe déšť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí.“


Pohané, kteří Jediného Boha Izraele, Boha Nejvyššího, neznali,  reagují na podobně úžasný zázrak diametrálně, zcela odlišně.
Domnívají se, že ti, kteří jsou Božími prostředníky, Božími nástroji, Božími vyslanci,  sami jsou Bohové.
   Bohové se stali lidmi (asi se vtělili) a sestoupili z nebe.
Nepřipomíná vám to něco ?

Takovým způsobem myšlení a chápání Boha se v helénském světě, v helénském prostředí, v hlavách lidí, kteří byli původně helénskými pohany a filosofy a přijali křesťanství,  postupně od 2. století malými krůčky dospělo na konci 4. století AD až k vytvoření koncepce Trojice, učení o vtělení, inkarnaci, o tom, že Bůh se stal člověkem,... že Bůh zemřel ...

"Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha" | Přihlásit/Vytvořit účet | 189 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pátek, 19. duben 2024 @ 12:13:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty už jsi toho na internety naplácala, sbíječko. O HIMarsech do každé ukrajinské rodiny, o liberální demokracii, jejíž obsah neznáš, o Ježíšovi jako pouhém člobrdíkovi. 

Snad sis poplakal s Korčokem a Šimečkou... 

Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pátek, 19. duben 2024 @ 12:24:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V den Páně jsem se ocitl v Duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice, 11který říkal: „Co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sborům: Do Efesu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.“ 12Obrátil jsem se, abych viděl hlas, který se mnou mluvil. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů 13a uprostřed těch svícnů někoho jako Syna člověka, oděného dlouhým rouchem a přepásaného zlatým pásem až k prsům. 14Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně; 15jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. 16A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve své síle. 17Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, 18ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí. 19Napiš tedy ty věci, které jsi uviděl, a ty, které jsou, a ty, které se mají stát po nich. 20Tajemství těch sedmi hvězd, které jsi spatřil na mé pravici, i těch sedmi zlatých svícnů: Sedm hvězd jsou andělé sedmi sborů, sedm svícnů je sedm sborů.“

 14Řekl jsem mu: „Můj pane, ty to víš.“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. 15Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho svatyni dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, nad nimi roztáhne svůj stan. 16Již nebudou hladovět ani žíznit, neublíží jim slunce ani jiný žár, 17neboť Beránek, který je uprostřed trůnu, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“

-------------------------------------------------------------------------------

No, tak to je určitě Ježíš Kristus jenom člověk, sbíječko, když sedí na trůnu. Oděný rouchem  přepásaného zlatým pásem až k prsům. 14Jeho hlava a vlasy byly bílé jako bílá vlna, jako sníh, jeho oči jako plamen ohně; 15jeho nohy podobné bronzu rozžhavenému v peci a jeho hlas jako zvuk mnohých vod. 16A ve své pravici měl sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč a jeho tvář jako když slunce září ve své síle. 17Když jsem jej spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. I položil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, 18ten Živý. Byl jsem mrtvý, a hle, žiji na věky věků. Amen. Mám klíče smrti i podsvětí.

To určitě ukazuje na jen člověka, sbíječko. Člověk má klíče od nesmrtelnosti, ty logiku z dolu Dukla. 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 19. duben 2024 @ 19:56:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
takže ,,Boh navštívil svoj ľud,,  znamená že Boh nenavštívil svoj ľud, ale...
Ježíš, je jako nástroj Boha,  
------------------------------
to je výklad písma jako prase... ak unitárovi nepasuje biblický výrok, tak to zvedie ,,helenistické zmýšľanie,, i keď išlo o židovský zástup v židovskom mestečku Naim, kde nežil žiadny helenista.

Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 19. duben 2024 @ 23:05:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Ivane, že názorně předvádíš chápání a myšlení č. 2


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 19. duben 2024 @ 21:08:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Židovské chápání Boha :

     Mt 15:29:     Ježíš se pak odtud vrátil ke Galilejskému jezeru, vystoupil na horu a posadil se tam. 30 Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Měli s sebou chromé, slepé, němé, zmrzačené a mnohé jiné. Pokládali mu je k nohám a on je uzdravoval. 31 Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užasli a vzdali slávu Bohu Izraele.


    
     L 5:25:     A ten muž před nimi hned vstal, vzal, na čem ležel, odešel domů a cestou chválil Boha26 Všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli něco neuvěřitelného!"ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 14. květen 2024 @ 11:18:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ !

ecr


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 19. duben 2024 @ 21:29:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
kresťanské chápanie Boha:

1 J 5:20 Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život.

Ján 20:28 Tomáš mu (Ježišovi) povedal: Pán môj a Boh môj!Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 19. duben 2024 @ 21:49:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je spíš nechápání Boha.

A nechápání věty, větné stavby.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 19. duben 2024 @ 22:27:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Jana 5:20
A víme, že Syn Boží přišel a dal nám rozum, abychom poznali toho pravého, a jsme v tom pravém, v Synu jeho Ježíši Kristu. Toto je pravý Bůh a věčný život. (KJV)

1. Mnoho trinitářů tvrdí, že poslední věta ve verši „Toto je pravý Bůh“ odkazuje na Ježíše Krista, protože nejbližší podstatné jméno k „Toto“ je „Ježíš Kristus“. Nicméně, protože Bůh a Ježíš jsou oba zmíněni v první větě tohoto verše, poslední věta může odkazovat na kteréhokoli z nich. Slovo „toto“, které začíná poslední větou, je houtos a jeho studium ukáže, že na koho se „toto“ vztahuje, musí určovat kontext, nikoli nejbližší podstatné jméno nebo zájmeno. Bible k tomu poskytuje příklady a dobrý je ve Skutcích 7:18 a 19 (KJV): „Dokud nepovstal jiný král, který neznal Josefa. Ti samí (houtos) lstivě jednali s našimi příbuznými... a zlo prosilo naše otce, aby vyhnali své malé děti, aby nemusely žít.“ Z tohoto příkladu je jasné, že „totéž“ (houtos) nemůže odkazovat na Josefa, i když Josef je nejbližší podstatné jméno. Odkazuje na druhého krále dříve ve verši, i když tento zlý král není nejbližší podstatné jméno.

Pokud by platilo, že zájmena vždy odkazují na nejbližší podstatné jméno, z toho by vyplývaly vážné teologické problémy. Příkladem jsou Skutky 4:10 a 11: „Buďte vám všem a všemu izraelskému lidu známo, že ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, skrze něj tento muž tu před vámi stojí celý. Toto [houtos] je kámen, který byl od vás, stavitelů, poražen, který se stal hlavou rohu“ (KJV). Pokud se „Toto“ v poslední větě vztahuje k nejbližšímu podstatnému jménu nebo zájmenu, pak muž, který byl uzdraven, je ve skutečnosti kámen zavržený staviteli, který se stal hlavou rohu, tedy Kristem. To samozřejmě není pravda.

Ještě znepokojivějším příkladem pro ty, kteří si neuvědomují, že nejdůležitějším klíčem k určení správného významu je kontext, nikoli umístění podstatného jména a zájmena, je 2. Jana 1:7: „Do světa totiž vešlo mnoho podvodníků, kteří nepřiznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. To je podvodník a antikrist“ (KJV). Struktura tohoto verše úzce souvisí se strukturou verše, který studujeme. Pokud někdo trvá na tom, že poslední fráze z 1. Jana 5:20 odkazuje na Ježíše, protože je nejbližším souvisejícím podstatným jménem, pak tentýž člověk bude nucen svou vlastní logikou trvat na tom, že Ježíš Kristus je podvodník a antikrist, což samozřejmě absurdní. Dospěli jsme tedy k závěru, že i když se poslední věta 1. Jana 5:20 může vztahovat k Ježíši Kristu, může stejně snadno odkazovat na Boha, který se objevuje ve frázi „Syn Boží“ a prostřednictvím přivlastňovacího zájmena „jeho“ ve výrazu „jeho Syn Ježíš“. Ke kterému z těchto dvou se vztahuje, musí být určeno studiem slov ve verši a ve vzdálenějším kontextu.

2. Jakmile je jasné, že poslední věta ve verši může odkazovat buď na Ježíše, nebo na Boha, je třeba určit, kterého z těch dvou popisuje. Kontext a vzdálenější kontext určí, na koho se fráze „pravý Bůh“ vztahuje. Výsledkem tohoto zkoumání je, že výraz „pravý Bůh“ je v Bibli použit čtyřikrát vedle zde: 2. Paralipomenon 15:3; Jeremjáš 10:10; Jan 17:3 a 1 Tesalonickým 1:9. Na všech čtyřech těchto místech se „pravý Bůh“ vztahuje na Otce a ne na Syna. Zvláště relevantní je Jan 17:3, což je Ježíšova modlitba k Bohu. V této modlitbě Ježíš nazývá Boha „jediným pravým Bohem“. Tyto příklady jsou ještě silnější, když vezmeme v úvahu, že 1. Jana je pozdní epištola, a čtenáři Bible tedy již byli zvyklí, že Bůh je nazýván „pravým Bohem“. Když k tomu přidáme skutečnost, že Jan je autorem Janova evangelia i Janových epištol, pravděpodobně by tuto frázi použil stejným způsobem. Existuje tedy každý důvod věřit, že „pravý Bůh“ z 1. Jana 5:20 je nebeský Otec, a neexistuje žádný precedens pro víru, že se to týká Syna.

3. Ze studia bezprostředního kontextu se dozvídáme, že právě tento verš se dvakrát zmiňuje o „tom, který je pravý“, a v obou případech se vztahuje k Otci. Protože tento verš dvakrát odkazuje na Otce jako na „pravého“, je to silný argument, že „pravý Bůh“ v poslední části verše je stejná bytost.

4. Ne všichni trinitáři věří, že poslední věta ve verši odkazuje na Syna. Studium komentátorů tohoto verše ukáže, že značný počet trinitářských učenců říká, že tato fráze odkazuje na Otce. Norton a Farley dávají každý seznam takových učenců. Ve svém komentáři k 1. Janu Lenski píše, že ačkoli oficiální vysvětlení Církve je odkazovat na Syna:

Tuto exegezi církve nyní řada komentátorů, kteří věří v plné božství Ježíše, jak je zjeveno v Písmu, nazývá chybou, ale jsou přesvědčeni, že tato klauzule houtos mluví o Otci a ne o Jeho Synu.]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 19. duben 2024 @ 23:01:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je tam 3x ,, Pravý,, ... Pravý Boh a Pravý Jeżis


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. duben 2024 @ 08:43:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
I kdyby tam bylo pravý 100x pořád se to vztahuje jen na Boha Otce stejně jako v jiných vetších v Bibli.

Pravý." Bůh, Otec, je v 1. Janově nazýván „Tím pravým“, protože tam bylo tolik antikristů, falešných učení a pohanských modl. Mnoho lidí si tyto falešné věci spletlo s pravdou a pravdou, a tak si Jan v 1. Janově 5:20 věnuje čas, aby napravil toto mylné myšlení a označil pravého Boha za „Toho Pravého“.

"a jsme ve spojení s tím Pravým tím, že jsme ve spojení s jeho Synem Ježíšem Kristem." Řek čte, že jsme „v“ Pravém, „v“ Jeho Synu Ježíši Kristu. Důkazy z rozsahu Písma vedou k závěru, že druhé „v“ je instrumentální dativ, „by“ nebo „prostřednictvím“. Je to jistě svědectví Písma, že Boha poznáváme skrze Jeho Syna Ježíše. Většina verzí tento verš překládá a přerušuje, takže se Ježíš stává Bohem, ale to je výklad, ne to, co říká text. R. C. H. Lenski, trinitář, píše, že tento verš nedělá z Ježíše Boha.

ἐν τῷ ἀληθινῷ [“v tom pravém”] se nevztahuje na jinou osobu než τὸν ἀληθινόν, totiž na „skutečného Boha“. Článek s dativem se čte jako článek předchozí reference. Naše verze se překládají jinak: „A my jsme v tom, který je pravý (skutečný), dokonce v jeho Synu Ježíši Kristu. Díky tomu je druhá fráze ἐν [“v”] apoziční k první, takže „ten pravý“ ve frázi = „jeho Syn Ježíš Kristus“. Mezi ἐν fráze se proto vkládá čárka. Pokud by to byl Janův význam, vynechal by αὐτοῦ, napsal by: „A my jsme v tom pravém, (totiž) v Synu Ježíši Kristu. Napsal αὐτοῦ, jehož předchůdcem je τῷ ἀληθινῷ. Překládáme bez použití čárky: „A my jsme v tom pravém (Bohu) v jeho Synu Ježíši Kristu.

Kdybychom chtěli říci, že obě ἐν [in] v poslední větě znamenaly totéž, stále bychom měli rozdíl mezi Bohem a Kristem a Jan by řekl, že náš vztah s každým z nich je důležitý. V takovém případě by ἐν bylo „statické ἐν“ a znamenalo by „ve spojení s“, takže verš by zněl, že jsme „ve spojení s Pravým [Bohem]; ve spojení s Jeho Synem Ježíšem Kristem.

"Tento je pravý Bůh a život v budoucím věku." Otázkou, která byla o této větě žhavě diskutována, je, kdo je „tento“, kdo je pravý Bůh? Je to Otec nebo Ježíš Kristus? Gramatika může jít oběma směry a každá strana argumentu má své významné zastánce, takže shromažďování učenců na podporu něčí pozice lze provést pro obě pozice. Argument není vyřešen nejbližším předcházejícím podstatným jménem, protože odkaz na nejbližší podstatné jméno není pevným pravidlem řecké gramatiky a jsou chvíle, kdy se Jan, stejně jako jiní pisatelé Nového zákona, neřídí (srov. 1 Jan 2:22).

Důkazem z Písma je, že „pravý Bůh“ je Otec. Otec je nazýván „pravým Bohem“ ve Starém i Novém zákoně (srov. Jer 10:10; 1 Tes 1:9) a sám Ježíš označoval Otce jako „pravého Boha“ (Jan 17:3 ). I sám 1. Jana 5:20 nazývá Otce „Tím Pravým“. Naproti tomu Ježíš není nikdy nazýván pravým Bohem. Zdá se, že neexistuje žádný dobrý důvod, proč by byl Otec nazýván „pravým“ na rozdíl od Syna, ale hned v následující větě byl Syn nazýván „pravým Bohem“. Zdálo by se, že to do epištoly vnáší novou myšlenku a je to matoucí. 1 Jan dále důsledně rozlišuje mezi „Bohem“ a Synem, Ježíšem Kristem (srov. 1 Jan 1:3, 7; 2:1; 4:2, 3, 9, 10, 15; 5:1, 9 , 10, 11, 12 a 5:18). Ježíš Kristus není v 1. Janovi nikdy označován jako Bůh. Důkazem Písma je tedy to, že „tento“ se vztahuje k Otci.
]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. duben 2024 @ 08:50:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rozdíl mezi Kristem - Bohem a Kristem - člověkem je přece naprosto zásadní. Spočívá ve dvou různých, navzájem nesmíšených přirozenostech vtěleného Božího Syna.


Mikime, ty zde neustále vkládáš kopie pochybných textů nějaké divné sekty. Vždyť to nemá ani hlavu, ani patu!

Jsi nesrozumitelný, nečitelný a nikdo zde nezná ani tvoji náboženskou příslušnost - stydíš se za ni snad?


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. duben 2024 @ 12:26:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ja zde dávám inteligentní vysvětlení různých biblických veršů, které dávají smysl narozdíl od tvých mnohdy zcela nesmyslných vyjádření, které nemají hlavu ani patu, což si kazdý můźe přečist.
Ježíš nemá dvě přirozenosti, ale jen jednu lidskou. Právě jen jako člověka jej jediný Bůh Otec zplodil s Marii.

Nejsem členem žadné církve být členem jakékoliv církve nikoho nikdy nespasí přivádět lidi k Bohu lze i bez církví.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. duben 2024 @ 13:34:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já jsem katolíkem, Ivan je zase třeba lutheránem - ty také určitě k nějakému náboženskému společenství inklinuješ - jen se za to asi stydíš.  

Z čeho by jsi ty texty také jinak kopíroval?
Protože je evidentní, že z tvojí hlavy to není, že je to zkopírované od nějakého náboženského fantasty.Pokud by křesťan ke spáse žádnou církev nepotřeboval - k čemu ji pak Kristus tak asi na apoštolech vůbec zakládal?

Zkus myslet!


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. duben 2024 @ 14:11:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na této zemi asi neexistuje církev, která věří ve všem přesně podle učení Ježíše Krista a jednoho jediného Boha JHWH, ale každá cirkev si něco přidává nebo mění biblické učení jen aby se odlišila od ostatních, proto je na světě tolik tisíců různých církví a ani jednu z nich nezaložil Ježíš resp. z víry prvních křesťanů v 1-3 století toho po všech změnách moc nezůstalo. 

I když od narození chodím pravidelně do jedné z protestatských církví jejich členem bych se stát nemohl kvůli odlišnému učeni v některých bodech víry.
Víru v jediného pravého Boha vysvětlují nejlépe Unitariáni, jejichž vysvětlení mají smysl a jsou zcela logické narozdíl od římsko-katolických, lutheránských či baptistických bajek. V jiných učeních dávám zase přednost jiným církvím. 
Žádná jediná a pravá cirkev na tomto světě zatím neexistuje a upřímně věřící kresťan žádnou církev ke spáse nepotřebuje. 

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 17:3: "A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 21. duben 2024 @ 08:37:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Žádná jediná a pravá cirkev na tomto světě zatím neexistuje a upřímně věřící kresťan žádnou církev ke spáse nepotřebuje. "...


Jestliže na této zemi neexistuje církev (Podle mínění Mikima), která by ve všem měla pravé učení od Krista a apoštolů, pak by už toto samé bylo důkazem, že Kristus nemluvil pravdu.
(Mt 16,18)
A já ti pravím, že ty jsi Petr, a na té skále vybuduji svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou.

Znamenalo by to v důsledku, že brány pekelné nakonec tu Kristovu církev přece jenom přemohly.

Církve je ke spáse potřeba. Církev je tajemným tělem Kristovým. Kdo nemá církev, nemá ani Krista.]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 21. duben 2024 @ 09:07:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Brány pekelné tu první církev přemohly a prevzali si ji do parády postupně už od 3 století n.l. To kazdý kdo hledá Boží pravdu vidí a potvrdí.]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Neděle, 21. duben 2024 @ 17:37:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Církev je tajemným tělem Kristovým"

Církev není žádná lidská organizace. Církev - rovná se lid Boží, je to společenství Božího lidu, v jejímž čele je Ježíš Kristus, který je svým Duchem v tomto společenství stále přítomný a nepotřebuje žádné zástupce na zemi, protože On je se svým lidem až do skonání věků. Kristus je tou Skálou, kterou brány pekelné nepřemohou. 
On je tím Pastýřem, který pase své ovce a vodí je k vodám tichým.
Jedině On ví, kdo patří mezi Jeho ovce. 
On je zná jménem a Jeho ovce zase vědí, že jsou Jeho ..   navždy.
Církev je tedy duchovní organizace, jejímž zakladatelem je Ježíš Kristus, který si vybral své členy už před založením světa.
Jeho členové nenosí odznáčky na klopě kabátu, ale jsou označeni duchovní pečetí na svých čelech.]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 22. duben 2024 @ 23:26:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Božínku, to jsou bláboly. Už váš Jošua založil hierarchickou strukturu svého pobožného kroužku a přiděloval různé funkce. Tento měl být rybářem nebo pastýřem, tento měl zase na starosti něco jiného. Vždyť tam měli i pokladníka, co se staral o kasu a tu pak nějak zpronevěřil či co. Každá organizace vyžaduje strukturu. To vaše éterické a esoterické plácání, že církev je pouze cosi duchovního, neviditelného, vybraní před založením světa a s duchovní pečetí na svých čelech a další nepraktické a ufonské sračky se fakt nedají číst. 

Magdaleno, ty máš v hlavě nakaleno. Sorry, že ti to tak musím říct. Tvoje texty jsou fakt čisté emoce a esoterika. Nedivím se Pavlovi z Tarsu, že nařídil ženám v církvi držet hubu a krok. Každopádně vyučovat nesmějí a neumějí. 

Ještě jsem neviděl ženu, z které by vypadla nějaká ucelená pobožná koncepce. Možná z Katky Lochmanové, katoličky. Ale ta je napůl chlap. 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Neděle, 21. duben 2024 @ 18:29:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
."Žádná jediná a pravá církev na tomto světě zatím neexistuje a upřímně věřící křesťan žádnou církev ke spáse nepotřebuje. "...

Církev v podobenství Ježíše Krista"   v 10. kapitole apoštola Jana. ::

             OVČINEC = STÁDO  S JEDNÍM PASTÝŘEM 
             JEHO OVCE ZNAJÍ JEHO HLAS A ZA JINÝM NEPŮJDOU
             ON ZNÁ SVÉ OVCE JMÉNEM
             PASTÝŘ ZA SVÉ OVCE POKLÁDÁ SVŮJ ŽIVOT

Toto je nejkrásnější podobenství o  duchovním společenství Boha se svým lidem- o pravé a jediné Církvi 
Pouze a jedině jeden Pastýř, který je svým Duchem stále živ a mezi svým lidem

27 Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě.
28 Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve.
29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. 
30 Já a Otec jsme jedno.
]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 22. duben 2024 @ 08:57:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Magdaleno, máš samozřejmě také pravdu (ale jenom částečně); církev je totíž jednak i živým organismem (jak popisuješ) - jednak je ale také i lidskou organizací, vedenou pastýři stáda.
Do této podoby lidské organizace  ji Kristus ustanovil.

(1 Pt 5,2...)
Paste Boží stádce, jež vám je svěřeno, bděte nad ním, ne z donucení, nýbrž dobrovolně podle Boha; nikoli pro mrzký zisk, ale zaníceně; ne jako panstvo nad těmi, kdo vám připadli za podíl, ale tak, že se stanete vzorem stádce. A až se zjeví Hlava pastýřů, dostanete nevadnoucí věnec slávy. 
Podobně vy mladší, podřizujte se starším: ve svých vzájemných vztazích se odějte pokorou, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale svou milost dává pokorným ...


Musí tomu tak být! 
Každý organismus je vnitřně uspořádán už od stvořitele smysluplně a účelně - logicky. Potvrzuje to i apoštol Pavel, když popisuje úlohu jednotlivých údů.

(1 Kor 12,14 ...)
Vždyť také tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů.  Kdyby noha řekla: ‚Protože nejsem ruka, nepatřím k tělu ‘, nepatří snad proto k tomu tělu?  A kdyby řeklo ucho: ‚Protože nejsem oko, nepatřím k tělu‘, nepatří snad proto k tělu? Kdyby celé tělo bylo jen oko, kde by byl sluch? Kdyby celé tělo bylo jen ucho, kde by byl čich? 
Ale Bůh umístil údy: každý z nich v těle umístil tak, jak chtěl. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? Je mnoho údů, ale jedno tělo. 
Oko však nemůže říci ruce: ‚Nepotřebuji tě,‘ ani hlava nemůže říci nohám: ‚Nepotřebuji vás.‘ 
Naopak ty údy těla, které se zdají být slabší, jsou nezbytné. A části těla, které pokládáme za méně čestné, obklopujeme zvláštní ctí a našim neslušným částem dáváme tím větší slušnost, což naše slušné údy nepotřebují. Ale Bůh sestavil tělo tak, že tomu potřebnému dal zvláštní čest, aby v těle nebyla roztržka, ale aby údy navzájem o sebe stejně pečovaly. A když jeden úd trpí, trpí spolu s ním všechny údy; a když je jeden úd oslavován, radují se všechny údy spolu s ním. 
Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy.Je to z toho důvodu, že kdyby realita života křesťana ležela pouze a jenom v jeho osobním vnitřním pohledu - to, jak člověk poznává Boha osobně - mohla by být zkreslena (pokřivena) lidskou náchylností ke hříchu. Totiž všechny dobré myšlenky i všechny zlé myšlenky  se rodí v lidském srdci a proto jenom samotné poznání člověka není (nemůže být) jedinou "bernou mincí". Lidské poznání musí být korigováno objektivně "zvnějšku" - od pastýřů stáda, od církve.

V každém lidském srdci totiž působí duch hned dvojího druhu:
Ten dobrý - Duch svatý.
Ale také i ten zlý - Převraceč.

Záleží individuálně na každém člověku, komu se on rozhodne naslouchat a podle toho jednat. A podle svého stavu pak člověk vnímá tu svoji "realitu" individuálně a těžko s ním někdo pohne.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pondělí, 22. duben 2024 @ 17:52:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,
Chápu, a vím, že Bůh má své ovce pod kontrolou a nedovolí jim, aby dlouho bloudily.
Bůh svému lidu  pozvolna otevírá oči až k úplnému prozření a použije si k tomu životní situace, knihy, film, člověka, lásku, utrpení, klinickou smrt ... až dovede svou ovci - duši- do svého náručí.
   Boží Slovo a Láska rozvazuje pouta a osvobozuje znovuzrozeného člověka  a jak říká J.A: Komenský ve své knize " Labyrint světa a ráj srdce", dává mu křídla, aby se k Němu vznesl a načerpal lásku pro své bližní a sebe a také  sílu k boji se silami temna.

Žid. 4, 12 -13
  • 12 [www.biblenet.cz]Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.
  • 13 [www.biblenet.cz]Není tvora, který by se před ním mohl skrýt. Nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat.
Magdalena


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. duben 2024 @ 08:31:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh může vést úplně každého člověka životem - stačí se mu otevřít a nechat se vést.

A cesta každého z nás k Bohu je naprosto originální - neopakovatelná.
To je v rovině osobní.
Další prožívání víry je v rovině společenství, v rovině sdílení víry s druhými křesťany. A zde je církev nezastupitelná ničím - není tedy pravdou (jak říká Mikim), že by církve nebylo potřeba! 
Kde jsou dva, nebo tři,  tam jsem také já uprostřed nich - říká Pán Ježíš.

Obrovský vliv na kvalitu prožívání křesťanské víry místních církví má osobní svatost pastýřů.

V prvé řadě to, zda se sami modlí a to dostatečně (tento závazek lásky se denně několikrát modlit Breviář slibují u katolíků při svém svěcení), v druhé řadě zda hlásají evangelium, jak je jim určeno.

Všelijaké "jiné aktivity" (kursy, volnočasové zaměstnávání mládeže a pod.) leží svojí důležitostí až na dalších místech.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Úterý, 23. duben 2024 @ 09:42:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Matouš 18, 20
  Přesně tak, stačí dva nebo tři v Jeho jménu a On je mezi nimi svým duchem
V současné době už není třeba nic víc, než být ve spojení s jedním Pastýřem a se dvěma nebo  třemi ovečkami,  :-)
 Každý jsme jinak daleko na cestě. 
Někoho musí někdo vést, jiný kráčí sám s Ním..:-)
 Na osobní svatost jiných lidí bych se nespoléhala.
 V Božích očích svatý a spravedlivý  je každý, kdo byl znovuzrozen a dostal Jeho ducha a nové srdce !!! 
To se odehrává  mezi člověkem a Ježíšem Kristem, nikdo třetí zde není.

Znám Tvé články a za ta léta, co tady jsem 
 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. duben 2024 @ 12:40:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou to samozřejmě moje životní postoje, ale nikomu se je nesnažím nějak snad vnucovat.

Já se domnívám, že jestliže apoštol Pavel hovoří o církvi jako o tělu Kristovu, jednotlivé údy by měly mít mezi sebou společenství - být navzájem provázené (jako v každém zdravém organismu) a  každý svým povoláním přispívat k blahu celého společenství.

Rozeznávám trojí pořadí důležitosti toho, co v životě dělám:

Na prvním místě je můj vztah s Bohem - páteří každého dne je vyhrazený čas pro modlitbu. Několikrát denně. To není modlitba typu: "Bože, služebník tvůj vstává... Bože, služebník tvůj uléhá ..".
(Takto si někteří zjednodušují výzvu apoštola: "Neustále se modlete".)
Nikoli. Jedná se o rámec mého času, kdy zanechám jakékoli jiné činnosti a věnuji tento svůj čas výhradně přebývání s Bohem. Mohu se přitom modlit třeba žalmy, nebo jiné modlitby. Nebo prostě jenom přebývat spolu s Ním.
Toto je nutné, nezbytné pro růst ve vztahu.
Stejně tak je nutné žít své životní povolání - každý na místě, kde ho Bůh postavil. A konat skutky, které životem přicházejí, které pro každého z nás osobně nebeský Otec připravil.

Na druhém místě pak vnímám prožívání rodinného společenství, že spolu jako rodina děláme společné činnosti, že se s rodinou a přáteli vzájemně navštěvujeme - toto je jen druhá stránka stejné mince, kdy navštěvuji bohoslužby, nebo se scházíme ve farnosti v malých skupinkách, modlíme se spolu a čteme a rozebíráme Písmo. O tomto by mělo být křesťanství - o životě ve společenství.
S rodinou, s přáteli....

Až na třetím místě důležitosti považuji různé aktivity, které mají (snad) prohloubit víru. Pastýř může s dětmi hrát třeba fotbal, může vést scholu nebo cokoli jiného. Může pořádat přednášky, kurzy.

Ale nesmí toto nikdy upřednostnit natolik, že se kvůli nedostatku času přestane modlit.

(Arcibiskup Bezák měl setkání s kněžími a ukázalo se, že se vůbec nedokáže orientovat v breviáři. Takže se ho nemodlí ... A přitom to kdysi slibovat ......"To se odehrává  mezi člověkem a Ježíšem Kristem, nikdo třetí zde není."...

Přímý kontakt s Ježíšem Kristem nám, katolíkům, umožňuje církev svojí službou  a skrze svátosti.

Pořád platí slovo Pána Ježíše: "Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude žít na věčnost. A chléb, který já dám za život světa, je mé tělo."


Tak to vidím já.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pátek, 26. duben 2024 @ 07:19:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

"Nám katolíkům", myslíš, že Ježíše zajímá ke komu se hlásíš? Jeho zajímá Tvůj život, Tvůj vztah k Němu, kolik lásky jsi měl, co jsi udělal se svým pobytem tady na zemi...

 V 6. kapitole evangelia Janova Ježíš vysvětluje svým učedníkům, co znamenají Jeho slova: jíst Jeho tělo a pít Jeho krev:

Já jsem chléb života. 
49Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 
50Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něj jí, nezemřel.
51Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Kdokoli by ten chléb jedl, bude žít navěky. Chléb, který dám já, je mé tělo, které dám za život světa.“
52Židé se mezi sebou začali hádat: „Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?“
53Ježíš jim ale řekl: „Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. 
54Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. 
55Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. 
56Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. 
57Jako mě poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě. 
58Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako když otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít navěky.“
59Toto vše řekl, když učil v synagoze v Kafarnaum.

Chléb, který denně jíme přirovnává ke svému tělu, a zároveň hned vysvětluje, že tělo nic neznamená, ale slova, která nám řekl jsou Duch a Život tato slova máme do sebe jako stravu přijmout. 
Tím, že se živíme jeho Slovy, ve kterých je Boží duch, rosteme v jeho poznávání a v jeho lásce. 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. duben 2024 @ 08:34:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic proti tomuto, co jsi napsala!

Boha zajímá především upřímný lidský postoj srdce. Určitě nikoho z nás nebude zkoušet se znalostí teologie. Ale bude posuzovat, nakolik jsme splnili očekávání, se sterými nás do tohoto světa On poslal.


Nikoli náhodou však Pán Ježíš řekl:
"Mé tělo je opravdu pokrm (opravdový pokrm) a má krev je opravdu nápoj (opravdový nápoj)
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. "


Při poslední večeři pak ukazuje na onen "pokrm a nápoj" znovu - aby o tom nebyly pochyby:

... vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás dává. To čiňte na mou památku. (L 22,19)
... Po večeři udělal totéž s kalichem a řekl:,,Tento kalich je nová smlouva v mé krvi za vás prolévané. (L 22,20).


Z tohoto je vidět, co měl Pán Ježíš konkrétně na mysli v 6. kapitole Janova evangelia a jak si lidé usilují změnit význam jeho slov jinými výklady o "Božím slovu" coby o tělu a krvi Kristově. (takže na toto nebudeme asi mít názor stejný).


Ve skutečnosti nám křesťanům ale třeba obojího: jak Božího slova, tak i osobně Pána Ježíše ve způsobách chleba a vína. My tomu rozumíme jako "stůl slova" a "stůl oběti" Pána Ježíše. 
Živíme se tedy ze dvou různých stolů.

Tělo Pána Ježíše pro nás znamená opravdu hodně: bylo obětováno za hříchy všech lidí - i za naše hříchy. Bez oběti Ježíšova těla by nebylo žádné výkupné oběti za naše hříchy.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pátek, 26. duben 2024 @ 11:49:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty ale jíš jenom tělo, krev za Tebe pijí jiní, kteří si myslí, že jsou tomu Bohem určeni :-)
Je zajímavé, že v Janově evangeliu není zmínka o ustanovení "večeře Páně"
od 13. až po 18.kap. je jen rozhovor s učedníky a modlitba za za ně a za jejich následovníky, ale nějaký důraz na to, jak mají si mají připomínat Jeho poslední večeři...

U Matouše 26.- 30.
26Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl: „Vezměte, jezte. Toto je mé tělo.“ 27Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy: „Napijte se z něho všichni. 28Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů. 29Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého Otce.“ 30A zazpívali chvalozpěv a vyšli na Olivovou horu. 

Nikde není napsáno, to čiňte na moji památku...
a Marek s Lukášem nebyli s Ježíšem při  Jeho poslední večeři

Pro duši je a navždy zůstane Ježíš Kristus první láskou a tady jako i v manželství si dva postačí, nepotřebují další lidi k tomu, aby byli šťastni, aby zde byli prostředníci, dohazovači a  znalci 

Když jsem blíže poznala ŘKC pochopila jsem,  a že je to, byla a vždy bude  politická organizace, která pod rouškou zbožnosti manipulovala s lidmi. 
Ale věřím, že i zde má Pán svůj lid, kterému dříve nebo později otevře oči a přivede  zpátky k sobě, 
tak jako i v různých jiných "církvích" , denominacích a sektách


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. duben 2024 @ 15:15:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když člověk chce, tak si dokáže zdůvodnit absolutně cokoli.  Třeba i zpochybní některá místa v Písmu (viz.a Marek s Lukášem nebyli s Ježíšem při  Jeho poslední večeři ).  Spoluautorem Písma (veškerého) je přece Duch svatý.


..."Ty ale jíš jenom tělo, krev za Tebe pijí jiní ..."...

Já hlavně skrze tuto svátost přijímám živého Krista do svého srdce. On není nijak rozdělený na "tělo" a na "krev" zvlášť. Nepřijímáme přece jednu polovinu Krista a druhou polovinu Krista! On je přítomen úplně celý v každé odrobince toho proměněného "chleba", i v každé kapičce  toho "vína".
My ale také přijímáme někdy všichni  i podobojí - je to slavnostnější. Např. na Zelený čtvrtek, na význačné slavnosti ať už církevní, nebo osobní (třeba svatby)...." a tady jako i v manželství si dva postačí, nepotřebují další lidi k tomu, aby byli šťastni, aby zde byli prostředníci, dohazovači a  znalci "...

Rád bych poukázal také na důležitost společenství křesťanské rodiny, i na společenství církve. Křesťanství není soukromou vírou - my kráčíme ke spasení jako společenství a vzájemně si přitom pomáháme.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. duben 2024 @ 09:03:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě pro úplnost doplním, jak výrazu, že "tělo nic neznamená" rozumíme my:


(J 6,63)
Duch je ten, který obživuje, tělo nic neznamená. Slova, která jsem vám pověděl já, jsou duch a jsou život.

Židé (i učedníci) se tu pohoršovali, jak že jim může Ježíš dát za pokrm svoje tělo (jíst člověka je pro ně zcela nepřijatelné); proto přišla tato Ježíšova odpověď.

"Tělo" zde znamená totéž, co nízký a příliš hmotný způsob myšlení,

kdežto "duch"  způsob myšlení, pokud je vedeno a řízeno vírou v Boží moc a moudrost..

Pak by smysl verše byl tento:  Vy těmto mým slovům rozumíte příliš hmotně, jakoby mé tělo mělo být rozděleno na kusy, až ho budete jíst;
ne, moje slova mají smysl vyšší a vznešený, a abyste jim rozuměli, musíte se povznést nad smysly a hmotu.


(J 6,62)
Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?

Odpověď na tuto řečnickou otázku by byla: "Pak budete o mém těle soudit jinak." Pán naznačuje učedníkům řešení: v eucharistii  se bude přijímat jeho tělo oslavené, které už nebude podléhat zákonům hmoty.]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pátek, 26. duben 2024 @ 14:27:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pokud Pán, člověku neotevře oči, marná všechna lidská snaha 
Ježíš mluvil k lidu v podobenství a když se ho učedníci ptali, proč k nim mluví v podobenstvích, Ježíš jim odpověděl 
.Marek 4.11 - 12  
11 „Vám je svěřeno tajemství Božího království,“ odpověděl jim, „ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích, 
12 aby hleděli a hleděli, ale nechápali,
           poslouchali a slyšeli, ale nerozuměli,
           aby se snad neobrátili
           a nebylo jim odpuštěno.‘“ ]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. duben 2024 @ 15:19:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenže máme tu problém:  Každý, kdo byl ve křtu spolu s Kristem ponořen do jeho smrti a spolu s ním vzkříšen do nového života, už není nijak "zvnějšku".  
Nebeský Otec jej už pro Kristovy zásluhy přijal (adoptoval) do velké Boží rodiny, do rodiny Božích dětí.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 20. duben 2024 @ 08:50:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a prečo presadzuješ židovské chápanie Boha namiesto kresťanského?

židovské chápanie Boha:
Izaiáš 9:5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

to je proroctvo o potomkovi Dávida... je divné že tento človek bude zároveň ,,Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja,,.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 20. duben 2024 @ 09:05:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

a prečo presadzuješ židovské chápanie Boha namiesto kresťanského? /


Protože křesťanský Bůh nemůže být jiný než židovský. Je stejný. Nijak se nezměnil. Spasení je z Židů.
První křesťané měli pouze židovská Písma Bible. Nic jiného. Ježíš i Jeho učedníci, apoštolové, byli Židé, měli židovské chápání Boha. Žádné jiné v neexistovalo.


/ židovské chápanie Boha:
Izaiáš 9:5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

to je proroctvo o potomkovi Dávida... je divné že tento človek bude zároveň ,,Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja,,. /


Toto není židovské chápání Písma.
Tento text Židé, včetně Ježíše a apoštolů, nepovažovali za proroctví o Mesiáši.
A proto ho také NIKDY necitují za účelem, aby doložili, že Ježíš je Bůh (jak to s oblibou dělají trinitariáni)

Toto proroctví je o králi Ezechiášovi (Chiskijášovi)   (2 Kr, od 18. kapitoly.)


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. duben 2024 @ 09:29:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je běžným úkazem, že proroctví Písma se váže k více různým historickým událostem - k některým patří jen část proroctví SZ, v úplnosti se pak proroctví SZ naplňuje v osobě Ježíše Krista.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 20. duben 2024 @ 09:50:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ovšem zrovna na tento text, na toto proroctví se ani Ježíš, ani nikdo z apoštolů, nikdy neodvolávali aby tím dokázali božství Ježíše.

Ostatně neodvolávali se na ŽÁDNÝ text Písma, aby doložili božství Ježíše. To nedělali nikdy.


Odvolávali se na texty Písma, kterými dokládali, že Ježíš je Mesiáš.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. duben 2024 @ 13:29:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co Ježíš pro lidstvo udělal, je božské - není třeba to nijak dokládat.  To je přece jasné! Toto by žádný z lidí nikdy nesvedl.


Vždyť žádný z lidí by nedokázal spasit ani sama sebe (i kdyby žil naprosto vzorně a bez hříchu) - cosi takového mohl dokázat jenom sám Bůh z lásky k lidem.

Ježíš je jistě lidský Mesiáš - to přece nikdo nepopírá, tak proč s tím stále argumentuješ?

Ale Ježíš je stejně tak i Synem nebeského Otce, který sestoupil z nebe (vtělil se jako sám Ježíš Kristus - stal se svým panenským početím osobou člověka s tělem a duší)  - a je stále věčným a neměnným Bohem spolu s Otcem a Duchem svatým.


(J 1,18)
Boha nikdo nikdy neviděl; jedinečný Bůh, který je v lůnu Otcově, ten nám o něm pověděl.

Tento vnitrobožský vztah "plození Syna Otcem" není záležitostí jediného okamžiku jako u lidí, ale je vztahem věčným a neměnným. Ježíš je ve vztahu k Otci stále "v lůnu Otcově".  Vždycky tomu tak bylo (už před stvořením světa) a vždycky tomu tak bude.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. duben 2024 @ 14:16:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 1:18
Boha žádný člověk nikdy neviděl; jednorozený Syn, který je v lůnu Otcově, o něm prohlásil. (KJV)

Více informací o frázi „nikdo nikdy neviděl Boha“ viz naše vysvětlení k Janovi 6:46.

1. Jak je psáno v KJV, ve verši není žádný trinitární závěr.

2. Existují verze jako NIV a NASB, které jsou však přeloženy z jiné textové rodiny než King James Version a čtou „Bůh“ místo „Syn“.

NIV: "Boha nikdo nikdy neviděl, ale Bůh Jediný, který je po Otcově boku, ho dal poznat."

NASB: „Žádný člověk nikdy neviděl Boha; jednorozený Bůh, který je v lůnu Otce, o něm vysvětlil."

NIV a NASB představují teology, kteří věří, že původní text zní „ho monogenes theos“ = „jedinečný nebo pouze zplozený Bůh“, zatímco KJV je zástupcem teologů, kteří věří, že původní text byl „ho monogenes huios“ = „ jednorozený Syn." Řecké texty se liší, ale existují dobré důvody se domnívat, že původní čtení je zastoupeno ve verzích, jako je KJV. I když je pravda, že nejstarší řecké rukopisy obsahují čtení „theos“, každý z těchto textů je alexandrijského textového typu. Prakticky každé další čtení jiných textových tradic, včetně západních, byzantských, císařských a se*****árních alexandrijských textů, znělo huios, „Syn“. Dva slavní textaři, Westcott a Hort, známí svou obhajobou alexandrijského textového typu, považují Jana 1:18 za jedno z mála míst v Novém zákoně, kde to není správné.

Velký počet církevních otců, jako Irenej, Klement a Tertullianus, citoval tento verš s výrazem „Syn“, a nikoli „Bůh“. To je zvláště závažné, vezmeme-li v úvahu, že Tertullianus agresivně argumentoval pro inkarnaci a je připočítán jako ten, kdo vyvinul koncept „jednoho Boha ve třech osobách“. Kdyby Tertullianus měl v Janovi 1:18 text, který zněl „Bůh“, jistě by ho citoval, ale místo toho vždy citoval texty, které zněly „Syn“.

Je těžké si představit, co by v židovské kultuře znamenal „jediný zplozený Bůh“. Nikde jinde v Bibli není tento výraz použit. Naproti tomu výraz „jednorozený syn“ použil Jan třikrát (Jan 3:16, 18; 1. Jan 4:9 – KJV). Pro Žida by jakýkoli odkaz na „jedinečného Boha“ obvykle odkazoval na Otce. I když by židé v Janově době měli problém s „jednozplozeným Bohem“, křesťané druhého století a později by se svým stále paradoxnějším chápáním christologie a podstaty Boha byli mnohem snáze schopni přijmout takový doktrína.

Dalším důvodem pro upřednostňování „Syna“ před „Bohem“ je, že tento verš je o tom, že Ježíš zjevil Boha (Jan 1:17), protože verš začínal větou, že „Boha“ nikdo nikdy neviděl. Nazvat Ježíše v tomto kontextu „jednozplozeným Bohem“ (nebo „jediným Bohem“) by vyvolalo vrozený rozpor. Pokud nemůžete vidět Boha, jak byste mohli vidět „jedinečného Boha? Jednoduchá odpověď ve verši zní, že Syn není Bůh, a tak i když Boha nevidíme, můžeme vidět jednorozeného Syna, který dal poznat Boha.

Důvod, proč byl text pravděpodobně změněn ze „Syn“ na „Bůh“, byl poskytnout „další důkaz“ pro existenci Trojice. Ve druhém století zuřila v egyptské Alexandrii intenzivní debata o tom, zda Ježíš byl Bůh, či nikoli. V těchto debatách šlo o hodně a exkomunikace, vyhoštění nebo něco horšího mohlo být údělem „poraženého“. Změnit text nebo dva na za účelem „pomoci“ v debatě byla taktika, která se prokázala. Zkoumání všech důkazů ukazuje, že je pravděpodobné, že „jednorozený syn“ je původní čtení Jana 1:18. Pro mnohem podrobnější vysvětlení toho, proč by slovo „Syn“ mělo být upřednostňováno před slovem „Bůh“, viz Pravoslavná korupce Písma od Barta Ehrmana (Oxford University Press, New York, 1993, str. 78–82).

3. I když původní text zní „Bůh“ a ne „Syn“, stále to nedokazuje Trojici. Slovo „Bůh“ má v hebrejštině, aramejštině a řečtině širší uplatnění než v angličtině. Může být použit u mužů, kteří mají božskou autoritu (viz Jan 10:33 a Žid 1:8). V tomto verši není žádný „trinitářský vzorec“, který by si vynucoval trinitární výklad.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 20. duben 2024 @ 14:23:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Píšeš tady Stando taková tvrzení, která v Písmu, v učení Ježíše a apoštolů, nenajdeš.

A není (Jan 1,18) jedinečný, či jednorozený Bůh, který je v lůnu Otcově, ale jednorozený Syn, který je...

Nejsou 2 Bohové. To je zase nějaký trinitární překladatelský fígl...  a většina biblických překladů to má správně.Tento vnitrobožský vztah "plození Syna Otcem" není záležitostí jediného okamžiku jako u lidí, ale je vztahem věčným a neměnným /


Písmo o tom říká něco podstatně jiného:

Ž 2:7:   Přednesu Hospodinovo ustanovení. Řekl mi: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

Sk 13:33:   splnil Bůh nám, jejich dětem, když vzkřísil z mrtvých Ježíše, jak je to i napsáno v druhém Žalmu: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.‘

Žd 1:5:   Neboť kterému z andělů kdy řekl: ‚Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil‘? A opět: ‚Já mu budu otcem a on mi bude synem‘?

Žd 5:5:   Tak ani Kristus neoslavil sám sebe, když se stal veleknězem, neboť ho jím učinil ten, který mu řekl: ‚Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.‘


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 21. duben 2024 @ 08:40:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže je plození Syna Otcem jevem stálým a trvalým, pak samozřejmě platí i pro přítomný okamžik - platí i pro "Dnes".


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 21. duben 2024 @ 09:14:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O žadném stálem a trvalém plození Krista, což je naprostý nesmysl se v Bibli ninke nepíše a nikdo to nikdy neučil až nějací katolíci si to vymysleli nebo vycucali z prstu.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 22. duben 2024 @ 09:07:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V křesťanských písmech se hovoří o věčném Bohu Otci, který má Syna (jednorozeného) - .
Otec bez Syna by nebyl Otcem - Syn bez Otce by nebyl Synem.

Kdyby věčný a neměnný Bůh se stal Otcem až v běhu času, znamenalo by to, že je takovýto "bůh" podřízen běhu času.
Nemohl by býti Bohem.
Ve skutečnosti je tomu ale naopak - Bůh sám je Stvořitelem všeho - i času. Bůh věčný, neměnný, stále stejný. Bůh, který je sám v sobě společenstvím Otce se Synem v Duchu svatém ....


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 22. duben 2024 @ 13:17:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh se stal biologickým Otcem před +-2000 léty narozením Ježíše v Marii. Do té doby jej nikdo skrze Bibli neoznačil jako Boha Otce, který má syna.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. duben 2024 @ 08:39:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 ..." Do té doby jej nikdo skrze Bibli neoznačil jako Boha Otce,..."...


Mikime,
Vždyť tvoje znalosti Bible jsou přímo katastrofální!

(Dt 32,6)
Takto odplácíte Hospodinu, lide bláznivý a nemoudrý? Cožpak není on tvým otcem, který tě vytvořil, který tě učinil a upevnil?


(2 Sam 7,12...)
Až se naplní tvé dny a ulehneš se svými otci, dám po tobě povstat tvému potomku, který vyjde ze tvých beder a upevním jeho království. On postaví dům pro mé jméno a upevním jeho královský trůn navěky.  Já budu jeho otcem a on bude mým synemToto proroctví je částečně o Šalomounovi, v úplnosti pak o Ježíši Kristu.
]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 24. duben 2024 @ 20:16:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ani jeden verš nemluví o Otci, který už prý měl někdy v nebi syna Ježíše Krista, takže znovu si se oko nechytl a Tvé znalisti rozeznávat obsah veršů jsou opravdu ubohé.
Žádný takový verš ve SZ neexistuje. A když je tam bude tedy někdy v budoucnu...


]


ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 14. květen 2024 @ 11:21:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ !

ecr


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. duben 2024 @ 14:24:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tyto české a slovenské bible správně uvádí Syn:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 1:18: "Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl."

B21 Bible21, 2015, včetně DTK
Jan 1:18: "Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil."

B21'2009 Bible 21, 2009
Jan 1:18: "Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil."

BKR Bible kralická, 1579
Jan 1:18: "Boha žádný nikdy neviděl, ale jednorozený Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť jest nám vypravil."

BKR'1579 Bible kralická, 1579 (NZ)
J 1:18: "Boha žádný nikdy neviděl, ale jednorozený Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť jest nám vypravil."

BKR+ Bible Kralická 1613 - NZ se Strongovými čísly a morfologií
J 1:18: "Boha žádný nikdy neviděl; jednorozený ten Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť vypravil."

CEP77 Ekumenický překlad, 1979 (podle katolického a pravoslavného kánonu)
Jan 1:18: "Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl."

COL Dr. Rudolf Col (NZ - 1947)
J 1:18: "Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozený Syn, jenž je v lůně Otcově, ten to zjevil."

PMP-cz Český studijní překlad Miloše Pavlíka
J 1:18: "Boha nikdo nikdy neuviděl; vyjádřil ho on, jednorozený Syn, jenž je v Otcově náruči."

SNC'2000 Slovo na cestu (Czech Living Bible), 2000
J 1:18: "Boha nikdo z lidí neviděl; jenom ten, který má k němu blízko jako jediný Syn k Otci, nám o něm sdělil pravdu."

SYK Dr. Jan Ladislav Sýkora (NZ - 1922)
J 1:18: "Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozený Syn, jenž jest v lůně Otcově, ten to zjevil."

NPK Nádej pre kazdého
Jn 1:18: "Boha nikto z ľudí nevidel. Iba jeho jediný Syn, ktorý je stále s ním, nám ho umožnil poznať."

ROH-AV Preklad Jozefa Roháčka AV
J 1:18: "Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil."

RSB Svätá Biblia v preklade Jozefa Roháčka, 1936
J 1:18: "Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn, ktorý je v lone Otcovom, on nám vysvetlil."

SkEvanj Biblia – Evanjelický preklad
Jn 1:18: ""Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.""


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 20. duben 2024 @ 17:01:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jn 1:18: ""Boha nikto nikdy nevidel; jednorodený [Syn] Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten (Ho) známym učinil.

Tu je obraz plodenia a zrodenia... Tak ako pozemský syn je počatý v lone matky, tak Boží syn je v lone Otcovom... Pointa je v tom že, pozemskej žene sa narodí syn, človek a z Božieho lona sa narodí Boh... Boh tvorí človeka a rodí Boha... 
to isté dokazuje verš 14: Slovo=Boh sa stalo telom... Kedy sa Slovo, Boh stalo telom? V Kristovi ktorý je človek aj Boh v jednej osobe


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 20. duben 2024 @ 17:37:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/ Pointa je v tom že, pozemskej žene sa narodí syn, človek a z Božieho lona sa narodí Boh... Boh tvorí človeka a rodí Boha... /

No to vůbec ne. Bůh Nejvyšší, Jediný, Bůh Izraele, nerodí další Bohy .  Bůh se nerozmnožuje.
To je čistě pohanská představa.  Příklad pohansko - platónského chápání Boha.


/ V Kristovi ktorý je človek aj Boh v jednej osobe /

Není. To je nesmysl a protimluv.
Někdy se to zjednodušeně říká, že Ježíš byl 100% Bohem a 100% člověkem (to není přesné,  Ježíš dle trinitární doktríny nebyl člověkem). Myslí se tím spíše, že měl 100% přirozenost božskou a 100% přirozenost lidskou.

To ovšem je nesmysl. Je to protimluv, oxymorón.

A to z mnoha důvodů.

Např.
Hlavní je ten, že to Písmo svaté nikde netvrdí.

Dále pak např. proto, že Bůh je Nesmrtelný (1 Tim 1, 1 Tim 6), z definice, kdežto člověk je smrtelný. A nemůže existovat 1 bytost, která je smrtelná a ve stejnou dobu nesmrtelná.

Dále – Bůh nemůže být pokoušen (Jak 1,13). Kdežto člověk je pokoušen v mnoha rovinách. A nemůže existovat bytost, jedinec, který může být pokoušen (Ježíš byl pokoušen), a ve stejném čase zároveň nemůže být pokoušen.

Dále – Bůh není ničím omezený. Kdežto člověk je omezený téměř ve všem (Ježíš byl v mnohém omezený). A nemůže existovat bytost, jedinec, který je zároveň omezený ve všem a stejně tak ničím neomezený.

atd. 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 20. duben 2024 @ 20:08:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a stále dookola a naposled:
,,Bůh se nerozmnožuje,,
to je fakt... nikdo netvrdí že Boh sa rozmnožil a teraz sú traja Bohovia... Boh je jeden v troch osobách... neodpovedal si ako sa môže Boh stať telom... 

,,Ježíš dle trinitární doktríny nebyl člověkem,,
co to meleš za nezmysly... 

no ak Ježiš nebol človekom, tak samozrejme podľa teba nemohol ani zomrieť, ani byť pokúšaný a ani ničím obmedzený...

rosmano, ty si geroj... konečne máš v tom jasno... myslím že obaja strácame náš vzácny čas... tak čau


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 20. duben 2024 @ 20:26:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/  neodpovedal si ako sa môže Boh stať telom.. /


To jsem zde odpověděl už snad 100x,,Ježíš dle trinitární doktríny nebyl člověkem,,
co to meleš za nezmysly...  /


Tak si to ověř, a nemel nesmysly.  Jsi trinitář, a ani nevíš o čem to je... neznáš trinitární doktríny/ no ak Ježiš nebol človekom, tak samozrejme podľa teba nemohol ani zomrieť, ani byť pokúšaný a ani ničím obmedzený... /


Ne podľa mňa. Podle trinitárních tvrzení a doktrín. Které ty bohužel neznáš, i když jim tleskáš .. :-)
]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 22. duben 2024 @ 09:01:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle trinitářského učení se Boží Syn (Bůh) stal člověkem a narodil se z Panny, u které k početí přišlo nadpřirozeným způsobem bez přispění muže.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 22. duben 2024 @ 09:39:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, Stando, tak jednoduché to není.    To je velmi zjednodušující a zkreslující (a nepravdivé) tvrzení.
Trinitární učení, doktríny, jsou jiné. Je vidět, že je neznáš, měl by ses s nimi seznámit, abys věděl, čemu vlastně věříš :-)Pod jiným článkem jsme si nedávno psali:
 
       " Výše jsi psal, že Ježíš údajně sestoupil jako reálná osoba.
A ta osoba určitě nebyla potomkem Davidovým, podle tvých představ.

A pak početím a narozením se tady objevila druhá osoba  - potomek Davidův. To je také reálná osoba.

Takže se střetly 2 osoby.
Zůstaly obě dvě naživu v jednom těle, anebo jedna z nich musela zmizet, zahynout, vypařit se ? Jaký byl osud těch 2 osob ? "


Tento velmi vážný problém řešili "církevní otcové"  po tom, co se přijalo natvrdo, že Ježíš je soupodstatný s Bohem, čili že je stejné substance jako Bůh.  Homoúsios. Že je stejně Bůh jako Bůh Otec.   Někdy v 5. století.

A byly jako vždy různé názory a nápady, spory a třenice.
Nakonec to dopadlo tak, že na nějakém koncilu (asi v Chalcedonu) se rozhodlo a přijalo jako dogma, že Ježíš nejsou 2 osoby (božská a lidská), nýbrž je jen jedna osoba, a to božská - Bůh. Ta osoba, která byla údajně od věčnosti v preexistenci.

A tudíž že Ježíš NENÍ LIDSKÁ OSOBA.   Tedy  není člověk.   (Lidská osoba se z trinitárního dogmatu "vypařila", zmizela)

Ježíš, božská osoba,  pouze přijala NEOSOBNÍ LIDSKOU PŘIROZENOST.
A tak kromě božské přirozenosti byla zde i neosobní lidská přirozenost - 2 přirozenosti.

Takže Ježíš je jedna osoba (nikoliv člověk)  a má 2 přirozenosti.    


Tak toto je trinitární učení.
Jsou to ovšem očividné hlouposti


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. duben 2024 @ 08:59:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Takže se střetly 2 osoby.
Zůstaly obě dvě naživu v jednom těle, anebo jedna z nich musela zmizet, zahynout, vypařit se ? Jaký byl osud těch 2 osob ? "
"...

Nic z tohoto není ani vzdáleně mojí vírou. Nic z tohoto není ani vzdáleně učením o trojjediném Bohu - jak ty říkáš - trinitářské"..

Boha a člověka nelze smísit - i když se spojí v jedné osobě Ježíše Krista, existují pořád odděleně - jako společenství.
Společenství lidské duše s Bohem ve smrtelném těle.

Takto je to u každého z nás - i u Pána Ježíše.

Rozdíl spočívá v tom, že my si svobodně toto společenství s Bohem sami vybíráme - někteří lidé si vyberou za společníka životem třeba raději Božího nepřítele - Pán Ježíš se do tohoto společenství s Bohem jako člověk už narodil - už byl takto přímo počat. Bůh se stal člověkem Ježíšem a nikdy toto společenství Boha s člověkem hříchem nezpřetrhal.

Proto ho Pavel označuje jako "nového Adama" (Jako "Adama" ve stavu před pádem do hříchu).

Že sám Pán Ježíš vnímal svoji osobní identitu jako identitu věčného Božího Syna, je možno vysledovat na více místech v Písmu. (Např. J 17,5)
A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět.“


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. duben 2024 @ 09:06:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Boha a člověka nelze smísit - i když se spojí v jedné osobě Ježíše Krista, existují pořád samostatně - jako společenství v jednom - jako obraz trojjediného Boha."...


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 23. duben 2024 @ 09:47:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ta osoba Ježíše Krista podle trinitárních doktrín je osoba božská - Bůh.   Není osoba lidská - člověk.  Tedy Ježíš není ČLOVĚK.     Pouze na sebe oblékl jako kabát NEOSOBNÍ LIDSKOU PŘIROZENOST.


A to je trinitářský blud (mimo jiných bludů)


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. duben 2024 @ 12:58:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Máš to, Josefe, popletené:

Podle trinitárního učení je Pán Ježíš zároveň Bůh i člověk v jedné osobě.  Pán Ježíš je plně Bohem i plně člověkem.

Bůh se stal člověkem doopravdy - bytostně!

Žádný kabát! Na to zapomeň!


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 23. duben 2024 @ 14:16:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

 Ježíš Bůh  se nestal lidskou osobou.  Pouze vzal na sebe neosobní lidskou přirozenost.

To je výsledek chalcedonského koncilu o hypostatické unii a rozhodnutí, že Ježíš je 1 osoba.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. duben 2024 @ 11:08:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výsledek Chalcedonského koncilu (z Wikipedie):


"Koncil odsoudil Eutychův monofyzitismus a vyhlásil Chalkedonské vyznání víry, které vyznává plné lidství a plné božství Ježíše Krista, druhé osoby Nejsvětější Trojice.  "


Josefe pochop!
Já přece vím, čemu přes sedmdesát let doopravdy věřím!


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 24. duben 2024 @ 11:20:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No protože ti nikdo neřekl, jak to ve skutečnosti v tom trinitárním učení je.
A mnohdy ani sami kněží, faráři a kazatelé to neví. A neumí to ovečkám vysvětlit, samí tomu nerozumí.

Plné lidství ovšem ve smyslu lidská přirozenost.   Ale nikoliv že Ježíš je lidská osoba.


Vždyť to tam máš jasně napsané:

     ".... a vyhlásil Chalkedonské vyznání víry, které vyznává plné lidství a plné božství Ježíše Krista, druhé osoby Nejsvětější Trojice. "


Tzn. Ježíš je druhá osoba Trojice (Bůh).    A není lidská osoba.     Je jen jedna osoba - druhá osoba Trojice.  


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. duben 2024 @ 10:47:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikoli.
Druhá osoba Trojice se stala člověkem - Ježíšem. S lidským tělem i lidskou nesmrtelnou duší - tedy stala se skutečnou lidskou osobou. Pořád ta samá osoba - nikdo další!
A tato lidská osoba dneska stojí v nebi po Boží pravici ...

Člověk (lidství obecně) byl v Ježíši Kristu pozdvižen do důstojnosti Božího dítěte.

Kdyby Ježíš nebyl lidskou osobou (kdyby jí byl jenom zdánlivě) - nemohl by svojí obětí vykoupit ostatní lidi.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. duben 2024 @ 11:07:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

No to je ale hereze. Tedy podle trinitárního učení.


Takže   Bůh - Trojice   kdysi sestával ze 3 božských osob   - >    Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý.


Pak došlo k významné změně  a nyní už je to jinak   -  

Bůh - Trojice   sestává ze 2 božských osob a jedné lidské osoby.

 - >   Bůh Otec, Bůh Duch svatý a lidská osoba Ježíše.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. duben 2024 @ 08:45:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Podle jakého trinitárního učení?  Jsou i trinitární učení, která byla heretická - např. Nestoriáni.

Plácáš tu jakési nesmyslné úvahy - takto nevěří přece snad nikdo!

Ve skutečnosti lidská osoba Ježíše  stojí vedle Boží Trojice - nerozlučně spojena se Synem (Slovem) už navěky a pozdvižena spolu se Synem do Boží slávy.

]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. duben 2024 @ 09:20:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ale to tvrdíš ty Stando. To jsou tvoje slova, tak asi tomu věříš (ne že tomu nevěří nikdo) :

Druhá osoba Trojice se stala člověkem - Ježíšem. S lidským tělem i lidskou nesmrtelnou duší - tedy stala se skutečnou lidskou osobou. /


A to neznamená nic jiného, než jsem napsal:

Takže   Bůh - Trojice   kdysi sestával ze 3 božských osob   - >    Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý.

Pak došlo k významné změně  a nyní už je to jinak   -  

Bůh - Trojice   sestává ze 2 božských osob a jedné lidské osoby.
 - >   Bůh Otec, Bůh Duch svatý a lidská osoba Ježíše./

/ Ve skutečnosti lidská osoba Ježíše  stojí vedle Boží Trojice - nerozlučně spojena se Synem (Slovem) už navěky a pozdvižena spolu se Synem do Boží slávy. /


Tak to už potom není TROJICE,    nýbrž ČTVEŘICE.

To jsou 4 osoby božství.

]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. duben 2024 @ 11:35:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Pořád je to ta samá trojice, jako před vtělením Ježíše - Otec, Syn a Duch svatý.

Ježíš nejsou dvě osoby - je to pořád jedna osoba, jen má dvojí přirozenost - tu svoji původní (božskou - přirozenost Slova) a tu svoji nově získanou vtělením - lidskou. 
Lidská přirozenost Ježíše není rovná Bohu - i když je s božstvím Pána Ježíše nerozlučně a navždycky už spojena v jedné osobě .


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. duben 2024 @ 11:56:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

V každém postu Stando říkáš něco jiného.  Protichůdného.


Ve skutečnosti lidská osoba Ježíše  stojí vedle Boží Trojice /


To jsou tvoje slova napsána jen  trochu výš.

Lidská osoba Ježíše a vedle Boží Trojice   ->    to jsou celkem 4 osoby.

Byly by 3 osoby -v případě, že by 2. osoba Trojice Bůh Syn, se stala osobou lidskou, člověkem.   (což mimochodem tady také dost často tvrdíš).

Tak by zůstaly 2 osoby božské a 1 lidská - člověk.


S přirozenostmi to nemá nic společného.

Mluvíme   o   o s o b á c h.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. duben 2024 @ 15:22:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Klidně mluvme o osobách: Syn nebeského Otce se stal člověkem - Ježíšem. Pořád je to ta samá osoba - nijak se nezdvojil. Jen ke svému božství přijal i lidství. A protože božství a lidství jsou v zásadě naprosto nesmísitelné, musí existovat vedle sebe - i když je má jedna osoba.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. duben 2024 @ 15:55:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/ ... se stal člověkem - Ježíšem. Pořád je to ta samá osoba - nijak se nezdvojil. Jen ke svému božství přijal i lidství./


Přijal lidství tak, že přijal NEOSOBNÍ LIDSKOU PŘIROZENOST.

Nepřijal, nebo nezměnil se na LIDSKOU OSOBU  - >   to by výsledkem musely být 
1)
buď 2 osoby (Bůh a člověk), 
2)
anebo osoba Bůh by zmizela o kompletně by se změnila na osobu lidskou - člověka.  (to je to tvoje: "Syn nebeského Otce se stal člověkem - Ježíšem")A protože božství a lidství jsou v zásadě naprosto nesmísitelné, musí existovat vedle sebe - i když je má jedna osoba. /

1 osoba - a ta osoba je božská osoba, Bůh, ta z preexistence. (tedy podle trinitárních doktrín)

ta 1 osoba není osoba lidská - člověk.


Božství a lidství existují vedle sebe pouze jako 2 přirozenosti.   Ne jako 2 osoby.
]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 08:14:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Přijal lidství tak, že přijal NEOSOBNÍ LIDSKOU PŘIROZENOST.
"...

Nikoliv.
Byl nám přece podobný ve všem, kromě hříchu. A každý z nás máme osobní lidskou přirozenost - přirozenost lidské osoby. A úplně stejně tak měl Pán Ježíš svoji osobní lidskou přirozenost - přirozenost osoby Ježíše.

Nikoli neosobní lidství - to by byla "Potěmkinova vesnice"...."
1 osoba - a ta osoba je božská osoba, Bůh, ta z preexistence. (tedy podle trinitárních doktrín)
ta 1 osoba není osoba lidská - člověk.
"...Jedna osoba Božího Syna  vzala na sebe lidství člověka Ježíše z Nazareta.....

Bůh se stal člověkem - ty bys mu to snad chtěl zakázat?


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 08:28:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
/ ..."
Přijal lidství tak, že přijal NEOSOBNÍ LIDSKOU PŘIROZENOST.
"...
Nikoliv.
Byl nám přece podobný ve všem, kromě hříchu. A každý z nás máme osobní lidskou přirozenost - přirozenost lidské osoby. A úplně stejně tak měl Pán Ježíš svoji osobní lidskou přirozenost - přirozenost osoby Ježíše.

Nikoli neosobní lidství - to by byla "Potěmkinova vesnice". /


Když Jeříš NEBYL LIDSKOU OSOBOU, tak pochopitelně nemohl mít OSOBNÍ LIDSKOU PŘIROZENOST.   Pouze NEOSOBNÍ.
/ ..."
1 osoba - a ta osoba je božská osoba, Bůh, ta z preexistence. (tedy podle trinitárních doktrín)
ta 1 osoba není osoba lidská - člověk.
"...

Jedna osoba Božího Syna  vzala na sebe lidství člověka Ježíše z Nazareta.....
Bůh se stal člověkem - ty bys mu to snad chtěl zakázat?  /


Bůh, božská osoba z preexistence se nestala osobou lidskou . Člověkem jako osobou. Člověkem v pravém slova smyslu.
Pouze přijala Neosobní lidskou přirozenost.


Tolik trinitární učení.

Zdá se, že už Stando nejsi trinitarián :-)

Koketuješ s nestoriánstvím..


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 09:04:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Formula svornosti 1548:
Čisté učenie kresťanských cirkví o Kristovej osobe.
Aby sme vysvetlili tento spor a aby sme ho odstránili podľa pravidla našej kresťanskej 
viery, naše učenie, viera a vyznanie je toto:
1. Že Božská a ľudská prirodzenosť je v Kristovi osobne spojená. Teda: že nie sú dvaja 
Kristovia, jeden Syn Boží a druhý Syn človeka, ale že On jeden a ten istý je Syn Boží a syn ľudský 
(Luk. 1,35; Rim.9,5).
2. Veríme, učíme a vyznávame, že Božská a ľudská prirodzenosť sa nemiešajú v jednu 
bytosť a ani jedna sa nepremení na druhú, ale každá si podrží svoje podstatné vlastnosti, ktoré sa 
nikdy nestanú vlastnosťami druhej prirodzenosti.
3. Vlastnosti Božskej prirodzenosti sú: byť všemohúcim, večným, nekonečným a podľa 
vlastností svojej prirodzenosti a svojej prirodzenej bytosti sám o sebe byť všadeprítomným, 
vševedúcim, atď. Tieto vlastnosti nikdy nemôžu byť vlastnosťami ľudskej prirodzenosti.
4. Vlastnosti ľudskej prirodzenosti sú: byť telesným tvorom, čiže stvorením, byť telo a 
krv, byť konečným a obmedzeným, trpieť, umierať, vystupovať a zostupovať, prechodiť z miesta 
na miesto, mať hlad, smäd, trpieť zimu, horúčavu a tomu podobné. Tieto vlastnosti nikdy nemôžu 
byť vlastnosťami Božskej prirodzenosti.
5. Keďže obe prirodzenosti osobne, to je v jednej osobe sú zjednotené, veríme, učíme a 
vyznávame, že toto zjednotenie nie je takým spojením a zviazaním, aby jedna prirodzenosť nemala 
nič spoločného s druhou osobne, to jest v osobnom zjednotení, ako keby zglejili dve dosky, pri čom 
jedna druhej nič nedáva, ani do druhej nič neberie. Kdežto tu je najdokonalejšie spoločenstvo, ktoré 
v skutočnosti má Boh s človekom. Z tohto osobného spojenia a z takto vzniklého dokonalého a 
nevysloviteľného spoločenstva všetko pochádza, čo sa hovorí a verí ľudsky o Bohu a božsky o 
človekovi v Kristu. Toto zjednotenie a spoločenstvo prirodzeností starí cirkevní učitelia vysvetlili 
podobenstvom o rozžeravenom železe a tiež o spojení tela a duše v človeku.
6. Tiež veríme, učíme a vyznávame, že Boh je človek a človek je Boh. Toto by 
nemohlo byť vtedy, keby Božská a ľudská prirodzenosť nemali vskutku a naozaj nijaké 
spoločenstvo.
Veď ako by sa mohol menovať človek, syn Máriin, naozaj Bohom alebo Synom Boha 
Najvyššieho a Ním byť, keby Jeho ľudská prirodzenosť nebola osobne zjednotená so Synom Božím 
a to realiter, to je vskutku a naozaj a keby mal s Ním spoločné len meno Božie?
7. Preto veríme, učíme a vyznávame, že Mária nepočala a neporodila len prostého 
obyčajného človeka, ale pravého Syna Božieho. A preto právom sa nazýva a naozaj aj je matkou 
Božou.
8. Preto tiež veríme, učíme a vyznávame, že nie prostý, obyčajný človek za nás trpel, umrel, 
bol pochovaný, vstúpil do pekla, vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá a bol povýšený k velebnosti a 
všemohúcej moci Božej, ale že to bol človek, ľudská prirodzenosť ktorého má so Synom Božím 
také dokonalé zjednotenie a spoločenstvo, že je s Ním jedna osoba.
9. Preto naozaj Syn Boží za nás trpel, lenže podľa vlastností ľudskej prirodzenosti, ktoré 
prijal do jednoty so svojou Božskou osobou a si ich osvojil, aby mohol trpieť a stať sa naším 
najvyšším Kňazom na zmiernenie s Bohom, ako je napísané: „Pána slávy ukrižovali" (1.Kor.2,8) a 
tiež: „Vydobyl si nás svojou krvou" (Skut.ap.20,28).
10. Preto veríme, učíme a vyznávame, že Syn Boží realiter, to znamená v skutku a naozaj 
podľa svojej ľudskej prirodzenosti je vyvýšený na pravicu všemohúcej velebnosti a moci Božej, 
pretože bol prijatý do Boha, keď bol Duchom počatý v tele matkinom a Jeho ľudská prirodzenosť 
sa osobne zjednotila so Synom Najvyššieho.
11. Túto velebnosť z osobného zjednotenia mal stále. Avšak v stave poníženia seba samého 
zmaril; preto aj prospieval vekom, múdrosťou a milosťou u Boha i u ľudí. Túto velebnosť však 
vždy neukazoval, ale len, keď sa Mu tak zaľúbilo, kým len úplne a celkom po svojom 
zmŕtvychvstaní neodložil stav služobníka, nie však prirodzenosť, a nebol uvedený do úplného 
užívania, zjednotenia a dokazovania Božskej velebnosti a neprevzal svoju vznešenosť. Takže teraz 
nielen ako Boh, ale aj ako človek všetko vie, všetko môže, všetkým tvorom je prítomný a všetko, 
čo je na nebi i na zemi i pod zemou, má pod svojimi nohami a vo svojich rukách, ako o tom sám 
svedčí: „Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi" (Mat. 28,18). A svätý Pavel: „On vstúpil nad 
všetky nebesá, aby naplnil všetko" (Efez.4,9). Túto svoju moc ako všadeprítomný môže vykonávať 
všade a všetko je Mu možné a všetko vie.
12. Preto tiež môže, a to celkom snadno, podávať svoje pravé telo a krv súc prítomný vo 
svätej večeri Pánovej. Nie podľa spôsobu a vlastností ľudskej prirodzenosti, ale podľa spôsobu 
vlastností Božskej pravice, hovorí Luther podľa našej kresťanskej viery vo svojom Katechizme. 
Táto prítomnosť nie je fýzická-zemská ani kafarnaitická, ale predsa je opravdivá, podstatná, ako 
hovoria slová jeho zmluvy: „Toto je , je, je moje telo" atď.
Týmto naším učením, vierou a vyznaním nie je rozdelená Kristova osoba, ako tu urobil 
Nestor (ktorý poprel communicatio idiomatum, to je opravdivé spoločenstvo vlastností oboch 
prirodzeností v Kristu a tak rozdelil osoby, ako o tom hovorí Luther v knihe o snemoch); a ani nie 
sú pomiešané prirodzenosti a ich vlastnosti v jednu podstatu, ako bludne učil Eutych; ani sa 
nepopiera a neodstraňuje ľudská prirodzenosť v Kristovej osobe, ani sa jedna prirodzenosť nemení 
na druhú. Ale Kristus je a na večnosť zostane Boh a človek v jednej nerozdelenej osobe, čo je po 
Trojici Svätej najväčším tajomstvom, ako svedčí apoštol (1.Tim.3,16), v ktorom tajomstve máme 
jedinú útechu, život a spasenie.
Negatíva
Protivné falošné učenie o osobe Kristovej.
Preto zavrhujeme a zatracujeme ako Božiemu slovu a našej jednoduchej viere sa protiviace 
všetky tieto bludné články, v ktorých sa učí:
1. Že Boh a človek v Kristu nie je jedna osoba, ale že iný je Syn boží a iný je Syn človeka, 
ako falošne učil Nestor.
2. Že ľudská a Božská prirodzenosť sú zmiešané v jednu bytosť a že ľudská prirodzenosť sa 
premenila v Božstvo, ako táral Eutych.
3. Že Kristus nie je opravdivý, prirodzený, večný Boh, ako tvrdil Arius.
4. Že Kristus nemal opravdivú ľudskú prirodzenosť, telo a dušu, ako vybásnil Marcion.
5. Quod unio personalis faciat tantum communia nomina, to je, že osobné zjednotenie robí 
spoločným iba „titul a meno".
6. Že je to iba fráza a modus loquendi, čiže len slovo a spôsob reči, keď sa povie: Boh je 
človek a človek je Boh; pretože Božskosť realiter, to je vskutku nemá nič spoločného s ľudskou 
prirodzenosťou ako ani ľudská prirodzenosť s Božskosťou.
7. Že je to iba communicatio verbalis, čiže .iba slová, keď sa povie, že Syn umrel za hriechy
sveta a že Syn človeka stal sa všemohúcim.
8. Že ľudská prirodzenosť v Kristovi tak isto ako Božstvo stala sa nekonečnou 
bytosťou a že mocou takejto podstatnej, komunikovanej, do ľudskej prirodzenosti vliatej, od Boha 
oddelenej sily a vlastnosti je všadeprítomná tak isto ako Božská prirodzenosť.
9. Že ľudská prirodzenosť je rovná Božskej prirodzenosti v podstate a bytosti a v 
podstatných vlastnostiach.
10. Že ľudská prirodzenosť v Kristu zaujíma priestor na každom mieste na nebi i na 
zemi, čo sa však nemá pripisovať Božskej prirodzenosti.
11. Že Kristus pre vlastnosti svojej ľudskej prirodzenosti nemôže byť súčasne na 
viacerých miestach, tým menej môže byť všade so svojím telom.
12. Že jedine ľudská prirodzenosť za nás trpela a nás vykúpila a že Boží Syn v utrpení 
nemal s ňou vlastne nič spoločného, ako by sa Ho to ani nebolo týkalo.
13. Že Kristus lne svojím Božstvom je nám na zemi prítomný v slove, sviatostiach a vo 
všetkých našich potrebách a že táto prítomnosť sa vôbec netýka Jeho ľudskej prirodzenosti, podľa 
ktorej potom, ako nás vykúpil svojím utrpením a smrťou, nemá viac nič dočinenia s nami na zemi.
14. Že Syn Boží, ktorý prijal ľudskú prirodzenosť, po odložení podoby služobníka, 
nekoná všetky diela svojej všemohúcnosti v ľudskej prirodzenosti, skrze ňu a ňou, ale len niektoré 
a to len tie, ktoré môže konať na mieste, na ktorom zaujíma Jeho ľudská prirodzenosť priestor.
15. Že podľa ľudskej prirodzenosti nemá vôbec schopnosť všemohúcnosti a iných 
vlastností Božskej prirodzenosti, čo sa protiví výslovnej výpovedi Kristovej: „Daná je mi všetka 
moc na nebi a na zemi" (Mat.28,18). A svätý Pavel hovorí: „V Ňom prebýva všetka plnosť Božia 
telesne" (Kolos.2,9).
16. Že Mu je daná väčšia moc na nebi i na zemi, totiž väčšia i viac ako všetkým anjelom 
i iným tvorom, ale že nemá ničoho spoločného so všemohúcnosťou Božou a že táto Mu ani nebola
daná. Preto vymysleli mediam potentiam, to jest moc medzi všemohúcou mocou Božou a mocou 
iných tvorov, ktorá bola daná povýšenému Kristovi podľa Jeho ľudskej prirodzenosti. Táto moc je 
menšia ako všemohúca moc Božia a väčšia ako moc iných tvorov.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. duben 2024 @ 10:52:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stačí tři verše z Bible, které jakoukoliv bajku o Bohu i člověku Ježíši Kristu zcela eliminují:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 17:3: "A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Timo 2:5: "Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 5:15: "S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu."


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 11:15:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No to zase jsou podivné (hloupé) výmysly :-)


Tak Božská a lidská přirozenost jsou v jedné osobě Ježíše spojené, ale nemíchají se.

Přitom:


2. Veríme, učíme a vyznávame, že Božská a ľudská prirodzenosť sa nemiešajú v jednu 
bytosť a ani jedna sa nepremení na druhú, ale každá si podrží svoje podstatné vlastnosti, ktoré sa 
nikdy nestanú vlastnosťami druhej prirodzenosti.

3. Vlastnosti Božskej prirodzenosti sú: byť všemohúcim, večným, nekonečným a podľa 
vlastností svojej prirodzenosti a svojej prirodzenej bytosti sám o sebe byť všadeprítomným, 
vševedúcim, atď. Tieto vlastnosti nikdy nemôžu byť vlastnosťami ľudskej prirodzenosti.

4. Vlastnosti ľudskej prirodzenosti sú: byť telesným tvorom, čiže stvorením, byť telo a 
krv, byť konečným a obmedzeným, trpieť, umierať, vystupovať a zostupovať, prechodiť z miesta 
na miesto, mať hlad, smäd, trpieť zimu, horúčavu a tomu podobné. Tieto vlastnosti nikdy nemôžu byť vlastnosťami Božskej prirodzenosti.Tyto vlastnosti obou přirozeností jsou zcela protichůdné. Antagonistické.

Ivane, a jak to konkrétně v té jedné osobě vypadá či probíhá ?


Která ta vlastnost potom v té jedné osobě Ježíše VYHRAJE ?  Která se PROSADÍ, ZÍSKÁ NAVRCH a která se vytratí, zmizne ? 
]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 12:02:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Která ta vlastnost potom v té jedné osobě Ježíše VYHRAJE ?  Která se PROSADÍ, ZÍSKÁ NAVRCH a která se vytratí, zmizne ? 

to není fotbal, nikto nevyhraje a neprosadí se, nikto nebojuje proti nikomu


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 12:10:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak když měl Ježíš vlastnosti 
1) být neomezený
2) být omezený


tak kterou tu vlastnost využil v daný jeden okamžik ?  A podle jakého klíče či programu ?
To si rozhodl sám, kterou tu vlastnost využije ?  Nebo to někdo řídil, nějaká bytost mimo Ježíše, nebo nějaký program ?


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 12:44:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
no to každý súdny človek vidí z Písma... Ježiš sa dobrovolne vzdal rovnosti z Bohom... napr. vzdal sa možnosti aby mu prišli anjelské vojská na pomoc keď bol zajatý v záhrade... nebránil sa keď ho zajali a trýznili... úplne sa podriadil vôli svojho Otca...
od vzkriesenia nie je ničím obmedzený, je rovný Bohu


]


2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 12:53:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Takže Ježíš tu vlastnost být neomezený jednoduše NEMĚL. 

Pak k čemu ty spekulace, že měl 2 přirozenosti, a že ty přirozenosti mají takové a takové vlastnosti.


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:06:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
no proto aby si ty rosmano mohol být spasen. obyčajný človek nikoho nespasí. Boh áno. Preto musel byť Spasitel 100% človek a 100% Boh a ty ho máš pred ním pokľaknúť ako pred ,,Boho-človekom,,


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:31:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Abych mohl být spasen, tak jsou potřebné ty spekulace ?


Máš to dopletené Ivane.


Ř 5:15:   Avšak s darem milosti tomu není tak jako s proviněním. Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, mnohem více se na mnohé rozhojnila Boží milost a dar spravedlnosti v milosti toho jednoho člověka, Ježíše Krista.

1Tm 2:5:   Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas.

1J 5:1:   Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus  ( h a l ó, slyšíš Ivane ?  že Ježíš je Kristus, ne že Ježíš je Bůh), je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě.

1J 4:15:   Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.

Ř 10:9:    Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán  (nikoliv Bůh, Ivane), a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

J 20:31:    Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

atd.

N I K D E , Ivane, NIKDE v Písmu není nic o tom, "abyste věřili, že Ježíš je Bůh".]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 14:38:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
J 20:28 Tomáš mu (JEŽIŠOVI) povedal: Pán môj a Boh môj!

copak rosmano, nechceš povedať Ježišovi podobné vyznanie?

P.S. daj pokoj sledujem hokej česko-slovensko... znova dostaneme nakládačku


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 14:52:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jak to víš Ivane, že Tomáš ta slova řekl JEŽÍŠOVI ?  A že tím "můj Bůh" myslel Ježíše ?

Myslíš, že Tomáš se stal prvním na světě trinitářem ?  Anebo zavrhl Boha Všemohoucího v nebi (toho, který Ježíše vzkřísil),  Boha Izraele, a učinil si Boha z člověka, kterého Bůh před několika hodinami vzkřísil z mrtvých ?

Apoštol Jan také byl u toho, slyšel, co Tomáš říká,  a přesto se nenechal zviklat a za 2 minuty na to, o 3 verše dál,  konstatuje:J 20:31:    Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.Ježíš a apoštolové takové "vyznanie" po někom vyžadovali a vyžadují ?
Nevím o tom nic.

Takové "vyznanie" vyžadují akorát vaše vlastní vymyšlená nebiblická kritéria,  katechizmy a věrouky...


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 14:58:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
J 20:28 Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj!

Tomáš povedal Ježišovi... ty to tam nevidíš?


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 15:21:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
J 20:28:   "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš.

J 20:28:   Tomáš odpoví: „Můj Pán a můj Bůh!“

No, nevidím to tam...     ani nevidím, že by Tomáš říkal Ježíši   TY jsi můj Bůh (a jiného už nechci).

A k tomu dalšímu by ses mohl vyjádřit, jestli se Tomáš stal prvním trinitářem, nebo jestli zavrhl Boha Izraele... ?  Nebo zavedl v Izraeli polyteismus ?
Nebo jestli od té doby všichni apoštolové začali zvěstovat, rozhlašovat, že Ježíš je Bůh...  ?


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 15:39:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A k tomu dalšímu by ses mohl vyjádřit, jestli se Tomáš stal prvním trinitářem

ne prvým trinitárom bol Izaiáš:
Iz 9:5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.p.s.hokej 1:1tak ahoj


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 16:07:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ehmm, myslím, že ne.

Žalmista David dlouho před Izajášem už byl multinitářem.

   
Ž 82:6:    Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího,


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 16:18:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ž 82:6:    Řekl jsem: Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího,

jo, aj ja som synom Božím, ale adoptovaným... Ježiš je jednorodeným, prvorodeným, pravým Synom, bol vždy Synom nebol čas kedy nebol... jeho meno je večný Boh... ale to sme už preberali, takže končím a klaniam sa Ježišovi ako môjmu pravému Bohu...
a navíc prehrali sme hokej


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 16:35:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

A kde jsi na takové jméno "jeho meno je "večný Boh""   přišel ?

Vy si tak volně vymyšlíte, co vás napadne ?A ten Izajáš 9:5 jsme preberali.

Tam Izajáš mluví o narození krále judského  Chizkijáše (Ezechiáše).

A ani Ježíš, ani apoštolové nikdy tento text necitovali (a citovali mnoho textů týkajících se Mesiáše),  nikdy se na tento text (určitě ho znali) neodvolávali jako na důkaz o Ježíši Bohu (jak to s oblibou dělají trinitariáni).


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 17:15:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A kde jsi na takové jméno "jeho meno je "večný Boh""   přišel ?

no prišiel som na to z Biblie... žeby Ezechiáš mal syna ,,Mocný Boh, Otec večnosti,, ??? to my moja hlava neberie... 
.................
A ani Ježíš, ani apoštolové nikdy tento text necitovali

to má byť argument?  apoštolové citovali možno 3% starozákonného textu

Lk 24:27 Potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v Písmach všetko, čo bolo o Ňom...

aké prorocké texty citoval Ježiš ako argument o tom že je Mesiáš?... nevieme, ale... 


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 17:35:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě že to má být argument.

Ježíšova legitimita i jako Mesiáše vycházela pouze z Písem.
Počínaje od Mojžíše Ježíš 2 učedníkům vykládal, co je v Písmech napsáno o Něm.

A určitě Iz 9:5 nezmínil a nevykládal jim, že z toho důvodu je Bůh.

Kdyby jim vykládal to co vykládáš ty, tak by určitě to po celém světě rozhlašovali. Jenže oni nic takového nedělali.
Rozhlašovali po světě, že je Mesiáš, Kristus.  Tedy něco zásadně jiného, než o co se tady snažíš ty...
Přišel jsi na to z Bible ?

Tam je něco o "věčném Bohu" ?  Pokud vím, tam je o "mocném Bohu"

Ne že by Ezechiáš měl syna.. ..  ale kdepak, to se ti popletlo.    Král Ezechiáš je to dítě, o kterém Iz 9:5 mluví.

A ty tituly, to je jméno, význam jmen, které mu dali.  "Nazváno bude jeho jméno.."

Židovská jména, obzvlášť králů, měla skoro vždycky obsaženo v sobě nějakou oslavu Boha, vyvýšení Boha a Jeho atributy,..


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 18:58:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Filipanom 2:10 aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.Rimanom 14:11 lebo je napísané: Akože som živý, hovorí Pán, každé koleno bude kľakať predo mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha.---------------------------------jeden text hovorí o Pánovi Ježišovi a druhý o Bohu ako Pánovi...vieš pokľaknúť pred Bohom rovnako ako pred Kristom?


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. duben 2024 @ 21:39:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 14:11: "Neboť je psáno: `Jako že jsem živ, praví Hospodin, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.´"


CEP Ekumenický překlad, 1979
Fil 2:10-11: "aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán."

Bůh velmi vyvýšil Ježíše, aby byl Ježíš poctěn, a vyvýšil Ježíše s výsledkem, že Ježíš je a bude ctěn jako Pán. Ctíme Ježíše jako Pána nikoliv jako Boha. Nikdo z lidí zatím nedostal příkaz od Boha klanět se i Ježíši. Příkaz poklonit se Ježíši dostali od Boha andělé. 
Ale kdo chce ať se Ježíši pokloní až ho uvidí na výraz úcty stejně jako se pokloníme jiným významným lidem na této zemi.


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. duben 2024 @ 21:46:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno k Slavě Ježíše? Ne ale k slávě Boha Otce any každý vyznsl že Ježíš je Bůh? Ne že Ježíš je Pán!!!


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 22:01:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ctíme Ježíše jako Pána nikoliv jako Boha. Nikdo z lidí zatím nedostal příkaz od Boha klanět se i Ježíši. Příkaz poklonit se Ježíši dostali od Boha andělé. 
Ale kdo chce ať se Ježíši pokloní až ho uvidí na výraz úcty stejně jako se pokloníme jiným významným lidem na této zemi.
-----------------------------------
to som chcel počuť. problém máš v tom, že nový zákon menuje Pán (Kyrios) Boha Otca, Ježiša Krista a Ducha svatého. Ježiš je taký istý Pán ako Boh. 
a píšeš blud:,,Nikdo z lidí zatím nedostal příkaz od Boha klanět se i Ježíši,,. 
a zároveň cituješ: ,,aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí,,... a čo zjavenie Jána kde je zjavná Božská úcta vzdaná Baránkovi?
žiješ v rozpore. Ježiš je Pán, čo znamená Boh a nechceš sa mu klaňať ako Bohu... toto všetko sme už x-krát preberali, myslím že obaja chápeme a som rád že ,,uholný kameň,, nás rozdeľuje...
maj sa... už ti nemám čo povedať...


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 22:10:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ivane,

vložil jsem ten tvůj příspěvek dolu na nové vlákno. Protože toto vlákno už hodně ujíždí doprava.
Tam pokračujte. OK ?


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 09:37:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nežiju v rozporu ve Zjevení se klanění Beránkovi naplní az v nebi před trůnem Božím a tam nikdo z nás ještě nejsme.
Pán 100% neznamená Bůh nic takové Bible neučí.


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 28. duben 2024 @ 12:02:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ale učí... žiadne JHWH, ale Kyrios označuje Ježiša, Boha a Ducha sv... už som to viackrát písal, nemienim sa opakovať... každý kto číta gréčtinu to vidí... to čo starý zákon hovorí o Bohu, to je v novej zmluve Kyrios... tým istým označením pre Boha a Krista... 
----------------------
Nežiju v rozporu ve Zjevení se klanění Beránkovi naplní az v nebi před trůnem Božím a tam nikdo z nás ještě nejsme.

no jasne... ak ti niečo z Písma nepasuje, tak to jednoducho škrtneš a vylúčiš... iné ani nemáš čo povedať, pretože buď všetci čo sa klaňajú Baránkovi rovnako ako Bohu sú modlári, alebo ty odmietaš vzdať rovnakú úctu Kristovi ako Bohu a modlárom si ty... tretia možnosť nie je


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 28. duben 2024 @ 15:25:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano pokud uctiváš při bohoslužbě Ježíše jako Boha namísto jediného Boha Otce pak jsi modlář, protože uctíváš byť vysoce vyvýšeného člověka namísto Boha, pokud máš Ježíše v úctě jako Pána a Spasitele pak jej ctíš správně tak učí Písmo. Cokoliv jiného je uctívani podle sebe a ne podle Písma.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mat 4:10: "Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: `Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.´"
]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:37:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Takže Ježíš tu vlastnost být neomezený jednoduše NEMĚL."...Máš opravdu nezvyklý způsob uvažování, Josefe!


(Mt 26,53)
Či myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a on mi hned pošle víc než dvanáct legií andělů?


(Fp 2,6 ...)
On, ač jeho údělem bylo božství, nelpěl žárlivě na stavu, jenž ho činil rovným Bohu. Ale sám sebe zmařil tak, že na sebe vzal úděl otroka a stal se podobným lidem. Chovaje se jako člověk  ponížil se ještě víc a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži! 


 


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:48:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, když sundáš trinitární brýle, tak to pochopíš :-)


Ježíš neměl žádnou z těch vyjmenovaných vlastností Božské přirozenosti.

Že důvěřoval Bohu, znal Ho, že Bůh skrze Něho činil divy a zázraky, že byl poslušným Božím nástrojem, vyslancem,  je věc jiná.


A to opakování Fil 2,6 jakoby mělo být důkazem, že Ježíš je Bůh  ....  předně ten překlad je vachrlatý.  Apoštolové nikdy nikomu nezvěstovali, že Ježíš je Bůh. 
A po nikom nevyžadovali, od nikoho neočekávali takovou víru. Stejně jako sám Ježíš. Ten také takovou víru od nikoho neočekával a od nikoho nežádal.


]


ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 14. květen 2024 @ 11:28:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ !

ecr


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:49:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Bůh" Ježíš musel prý prosit Boha Otce.
Ne kdyby byl Bůh nemusel by prosit jiného Boha. 
Právě proto, že byl jen člověk musel prosit Boha ve všem a sám nemohl učinit žádný nadpřirozený skutek.


]


2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:13:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


3. Vlastnosti Božskej prirodzenosti sú: byť všemohúcim, večným, nekonečným a podľa vlastností svojej prirodzenosti a svojej prirodzenej bytosti sám o sebe byť všadeprítomným, vševedúcim, atď. Tieto vlastnosti nikdy nemôžu byť vlastnosťami ľudskej prirodzenosti.Žádnou z těchto vlastností Pán Ježíš neměl.

Odkud se potom bere to tvrzení, že měl takovou božskou přirozenost s těmito vlastnostmi ?


]


Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:53:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ti lutheráni jsou snad ještě větší bludaři než katolíci :).


]


ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 14. květen 2024 @ 11:26:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ !

ecr


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 10:30:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


..."Bůh, božská osoba z preexistence se nestala osobou lidskou . Člověkem jako osobou. Člověkem v pravém slova smyslu.
Pouze přijala Neosobní lidskou přirozenost."...


Vždyť ti to pořád dokola píši, Josefe: Boží Syn se naopak stal skutečnou lidskou osobou!

..."Tolik trinitární učení."...

Pletou se ti tu dohromady dvě úplně rozdílné věci: trinitární učení (o jediném Bohu ve třech osobách)  a božství spojené s lidstvím v jedné osobě Ježíše Krista.

To druhé už není přímo trinitární učení o trojjediném Bohu, ale řeší cosi úplně jiného: Dvojí přirozenost Ježíše Krista.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 10:34:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Josefe, jak vidíš - úplně stejně o Kristu věří evangelík, katolík, i kterýkoli pravoslavný křesťan.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. duben 2024 @ 10:54:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano většina současných křesťanů věří trojičnímu bludu většina křesťanů věřící bludům také půjde do zatracení!


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:39:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No, naštěstí to nebude Mikim, kdo by právě o tomto rozhodoval ...


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:42:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No neštěstí to nebude žádná cirkev kdo by o tomto rozhodovala, ale Bůh.


]


ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 14. květen 2024 @ 11:24:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ !

ecr


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 23. duben 2024 @ 10:10:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

// ..."
Takže se střetly 2 osoby.
Zůstaly obě dvě naživu v jednom těle, anebo jedna z nich musela zmizet, zahynout, vypařit se ? Jaký byl osud těch 2 osob ? "
"...
Nic z tohoto není ani vzdáleně mojí vírou. Nic z tohoto není ani vzdáleně učením o trojjediném Bohu - jak ty říkáš - trinitářské"..  //


To nikde netvrdím, že by toto mělo být tvoji vírou. Ani moji to není.

Jen říkám, že toto byl problém, dilema, kterému museli čelit a snažili se jej vyřešit "moudří biskupové či křesťanští filosofové" poté, co se uzákonilo, že Ježíš je na stejné úrovni jako Bůh, že je homoúsios, že je součást Boží Trojice./ Boha a člověka nelze smísit - i když se spojí v jedné osobě Ježíše Krista, existují pořád odděleně - jako společenství.
Společenství lidské duše s Bohem ve smrtelném těle. /


Osobu Boha a osobu člověka nelze smísit, říkáš ?
Pak by v Ježíši byly 2 osoby.
Což ovšem trinitární doktríny zavrhly jako herezi.
    A zůstala jenom jedna osoba - osoba Boha.

O společenství lidské duše s Bohem trinitární učení neříká vůbec nic. Kategorii "duše" vůbec nepoužívá.
Tam se řeší helénsko-platónské filosofické pojmy jako  esence,  substance, úsia,...
/ Že sám Pán Ježíš vnímal svoji osobní identitu jako identitu věčného Božího Syna, je možno vysledovat na více místech v Písmu. /


Ne, Ježíš vnímal svou identitu jako člověka.   Kterého Bůh vybral, posvětil,..  Ve kterém přebývá Otec (Bůh), a On v Otci (Bohu). Mluví o sobě, že se narodil, nikoliv vtělil.  To stejné o Něm zvěstuje anděl Gabriel Marii,....

J 8:40:  Nyní mne usilujete zabít, člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha. To Abraham neučinil.Původcem života je ale jenom Bůh - nikdo další nemůže být Původcem života. /


A proto ani sám Ježíš, ani apoštolové nikdy nehlásali, že Ježíš je Bůh.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. duben 2024 @ 12:54:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Neříkám.

..."/ Boha a člověka nelze smísit "...
Nelze smísil božskou a lidskou přirozenost, protože jsou diametrálně naprosto odlišné. Nelze je smísit - i když jsou spojené v jedné osobě Ježíše, existují pořád samostatně. V Ježíši Kristu rozeznáváme tuto dvojí přirozenost - lidskou i božskou. Rozlišujeme je, ale neoddělujeme je. Jsou už spolu spojeny navěky.

Monofyzité přišli s nápadem, že Ježíš Kristus má jedinou přirozenost vtěleného Božího Syna (odsouzeno jako hereze), nápad se "dvěma různými osobami v Kristu" měli zase Nestoriáni ( člověk Ježíš Kristus a Bůh syn jsou dvě osoby a Bůh v Ježíšovi pouze přebýval  - odsouzeno také jako hereze.).


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 23. duben 2024 @ 14:08:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

/ nápad se "dvěma různými osobami v Kristu" měli zase Nestoriáni ( člověk Ježíš Kristus a Bůh syn jsou dvě osoby a Bůh v Ježíšovi pouze přebýval  - odsouzeno také jako hereze.). /


Tak v tom byli daleko blíž pravdě Nestoriáni než ti, kteří je odsoudili.

Celá Bible jasně ukazuje, že Bůh a člověk Ježíš jsou 2 osoby. O Bohu synu Bible nemluví nic.
A jasně Bible svědčí o tom, že Bůh v Ježíšovi pouze přebýval.

Proto také dává smysl Ježíšovo zvolání na kříži : "Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil ?"
Proto také dává smysl to, co říká ap. Petr u Kornelia:
    Sk 10:38:    Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše, toho z Nazareta, jenž procházel zemí, činil dobře a uzdravoval všechny, kteří trpěli pod mocí Ďábla, protože Bůh byl s ním.

Proto také dává smysl zvěstování ap. Petra o Letnicích:
    Sk 2:22:   „Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte,
Proto také dává smysl vyjádření o přebývání plnosti Boží v Ježíši
    Ko 2:9:    Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost Božství.

atd.]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. duben 2024 @ 11:15:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže v Ježíši přebývá veškerá plnost božství - přebývá v něm přece osobně sám Bůh.

To není nic, čemu bych nevěřil, co by snad v něčem odporovalo mojí víře.

Jde o to, že Ježíš není jinou osobou, než sám Syn nebeského Otce, který se stal sám člověkem. Svojí duší, svým tělem i svým Duchem je to pořád jenom jedna osoba v dokonalé harmonii - v dokonalém souladu svého chtění i svého činění jako člověka se chtěním a činěním samotného Boha.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 24. duben 2024 @ 11:26:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
// Jestliže v Ježíši přebývá veškerá plnost božství - přebývá v něm přece osobně sám Bůh.//

No, a to je přesně to, co tvrdili Nestoriáni:  " a Bůh v Ježíšovi pouze přebýval  - odsouzeno také jako hereze".Ježíš se nestal člověkem.   Ježíš - člověk se narodil.

O lidech, kteří přicházejí na svět, kteří se rodí, neříkáme "on se stal člověkem".
To je jako bych tvrdil :  Standa (oko) se stal člověkem .


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. duben 2024 @ 10:51:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Standa ale před svým početím neexistoval. 
Také nebyl Bohem. Proto o něm nikdo nic takového říkat nebude.


Ale Ježíš už před svým početím existuje jako věčný Bůh (Syn, Slovo, Světlo, které přišlo na svět...)  a početím v lidské matce "se stal navíc i plně člověkem".


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. duben 2024 @ 11:22:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

To ovšem nejsou tvrzení Písma.
To jsou pouze lidské filosofické konstrukce a domněnky. Falešné, nebiblické.Ježíš říká velmi jednoduše  - >  NARODIL JSEM SE
J 18:37:   Pilát mu řekl: „Jsi tedy král?“ Ježíš odpověděl: „Ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“


Všichni mluví o Ježíši, že se narodil, všechna evangelia mluví, že se narodil. Anděl Marii říká, že se narodí. Ne že se stane člověkem.Nikde nikdy Ježíš neříká  - >    STAL JSEM SE ČLOVĚKEM

Nevypráví nikde učedníkům, zástupům, nejbližší rodině  -   jo, víte, to než jsem se stal člověkem, tak to jsem měl tak a tak.  To byly časy, ne jak teď.  Pak, od té doby, co jsem se stal člověkem, tak se cítím trochu nesvůj, ale nějak zatnu zuby a vydržím to....]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. duben 2024 @ 08:41:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsou to tvrzení Písma:


Pán Ježíš to říká velmi jednoduše: "jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. "

Pán Ježíš zde o sobě říká nejen, že se narodil, ale  že "Přišel na svět!"
..."To byly časy, ne jak teď.  Pak, od té doby, co jsem se stal člověkem, tak se cítím trochu nesvůj, ale nějak zatnu zuby a vydržím to...."...

Přesně tak to bylo:

(J 17,4 ...)
Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět.“ 
]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. duben 2024 @ 09:39:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Každý člověk, který se kdy narodil, přišel na svět.   I ty jsi přišel na svět.  I já jsem přišel na svět.
I prorok Jeremiáš přišel na svět, například.

  
Jr 1:5:     "Než jsem tě zformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě; národům učinil jsem tě prorokem."
/ ..."To byly časy, ne jak teď.  Pak, od té doby, co jsem se stal člověkem, tak se cítím trochu nesvůj, ale nějak zatnu zuby a vydržím to...."...

Přesně tak to bylo:
(J 17,4 ...)
Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal. A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět.“   /Jo, přesně tak to bylo. Jenže Ježíš o tom nikomu nikdy nic neříká.  Neví o tom nic.  Nevzpomíná, jak to bylo úžasné. 

Stejně jako prorok Jeremiáš neví nic o tom, co dělal ve své preexistenci, když ještě nebyl zformován v matčině lůně. Nepamatuje si, jak ho Bůh učinil prorokem.

Stejně jako ty nebo já nevíme o tom nic, co jsme dělali v preexistenci, když si nás Bůh vybral, než nás zformoval v lůně matky.

Ef 1:4:   On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří v lásce,


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. duben 2024 @ 11:39:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět."Kdyby o tom nic nevěděl, volil by takto svoje slova?(J 6,62)
Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. duben 2024 @ 12:19:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Proč ne ?

Ve víře v Boží slova a zaslíbení, v Duchu svatém, který do plnosti Ježíše naplňoval a zjevoval Mu, kým v Božím plánu je    -  klidně.Kdyby Ježíš byl od věků Bohem, a na kratičkou chvíli se stal člověkem ( což by musel být dost děsivý zážitek, ale přitom Bohem údajně být nepřestal),
tak myslíš, že by volal k Bohu a úpěnlivě se modlil takto ?  :

Žd 5:7:   On ve dnech svého pozemského života s hlasitým křikem a slzami obětoval modlitby a úpěnlivé prosby tomu, který byl mocen ho zachránit ze smrti, a byl vyslyšen pro svou bohabojnost.

Mk 14:33:    A vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a začal se děsit a znepokojovat. 34 Říká jim: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!“ 35 Trochu poodešel, padal na zem a modlil se, aby ho, je-li to možné, tato hodina minula. 
To nedává moc smysl.  To by Ježíš naopak byl nadšen, že už to vězení těla upustí ..  Modlil by se přesně v opačné intenci...
¨¨/ (J 6,62)
Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? /


Vidíš to ?
Tam dříve byl Syn člověka.  Ne Bůh syn. Otázkou ovšem je, kterého člověka synem byl tam dříve...  ]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 26. duben 2024 @ 19:52:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 6:62
Co když uvidíte Syna člověka vystupovat tam, kde byl předtím? (NIV)

1. Tento verš odkazuje na Kristovo vzkříšení. Tato skutečnost je zřejmá ze studia kontextu. Protože se překladatelé rozhodli přeložit anabaino jako „vzestoupit“, lidé věří, že se to týká Kristova nanebevstoupení ze země, jak je zaznamenáno ve Skutcích 1:9, ale Skutky 1:9 toto slovo nepoužívají. Anabaino jednoduše znamená „jít nahoru“. Používá se pro „vystupování“ do vyšší nadmořské výšky, jako při výstupu na horu (Mt 5:1; 14:23 a kol.), kdy Ježíš „vystupuje“ zpod vody při svém křtu (Mt 3 Mk 1:10), rostlin, které „vyrůstají“ ze země (Mt 13:7; Mk 4:7, 8 a 32), nebo dokonce „jdou nahoru“, tj. „šplhají; “ strom (Lukáš 19:4). Kristus se pouze ptal, zda by se urazili, kdyby ho viděli „vystupovat“ ze země, tj. být vzkříšen, a být tam, kde byl předtím, tj. živý a na zemi.

2. Kontext potvrzuje, že Ježíš mluvil o tom, že je chlebem z nebe a dává život svým vzkříšením. Verše jako 39, 40 a 44 to potvrzují: Ježíš opakovaně řekl: „Já ho [každého věřícího] vzkřísím v poslední den. Kristus byl ohromen tím, že i někteří z jeho učedníků byli uraženi jeho učením. Mluvil o vzkříšení a oni byli uraženi, a tak se jich zeptal, zda by se urazili, kdyby ho viděli vzkříšeného, což bylo bohužel ve verši 62 přeloženo jako „vzestup“.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 08:05:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Plácáš logické nesmysly, Mikime.

Z kontextu je jasné, že učedníci byli pohoršeni představou, že by měli jíst člověka. To bylo pro ně nepřijatelné - kanibalismus..

Není ale nejmenšího důvodu se domnívat, že by je měla pohoršovat ta skutečnost, že Ježíš vstoupí na nebesa k Otci? Zrovna tak není důvodu, aby se pohoršovali nad tím, že Ježíš vstane z mrtvých. Vždyť byli už svědky vzkříšení Lazara, vzkříšení syna vdovy, vzkříšení Jairovy dcery!


..."Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve?"...

Toto je jasné sdělení: 
Pán Ježíš přišel z nebe od Otce a do nebe se zase vrátí. Tímto říká zcela jasně, že už před svým pozemským bytím byl v nebi u Otce.
]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 08:18:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Pán Ježíš přišel z nebe od Otce a do nebe se zase vrátí. Tímto říká zcela jasně, že už před svým pozemským bytím byl v nebi u Otce. /


Jako Syn člověka.
Kterého člověka ?


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:45:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tímto říká zcela jasně, že už před svým pozemským bytím byl v nebi u Otce. .....Jako Syn člověka.Kterého člověka ?"...Předtím jako Syn nebeského Otce - o tomto nám pak svědčí "Syn člověka" - v době, kdy se Syn nebeského Otce už stal neoddělitelně i Synem člověka
Tato nová Ježíšova identita je s ním už trvale navždycky spojena. 

Už vždycky bude hovořit jako "Syn člověka" - a vůbec to nevylučuje tu skutečnost, že je pořád také jediným (jednorozeným) Synem nebeského Otce.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:53:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ehmm, ne Stando :-)


¨¨/ (J 6,62)
Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? /


Syn člověka tam byl dříve.  Ne Syn nebeského Otce.   Tak to Ježíš neříká, jak to podsouváš...


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 14:25:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Syn nebeského Otce a Syn člověka je pořád to samé - Syn člověka říká, že byl v nebi dříve, než přišel na zemi ....
Vidím, že je úplně zbytečné ti něco vysvětlovat, Josefe.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 15:07:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

¨¨/ (J 6,62)
Což tedy, kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? /

Syn člověka tam byl dříve.  Ne Syn nebeského Otce.   Tak to Ježíš neříká, jak to podsouváš.../


Stando, to myslíš tak, že se to Ježíši v hlavě, v Jeho "egu", v Jeho "já", ve vnímání sebe samého nějak přeplo, přepolovalo,  a když kdysi po věky od nepaměti vnímal samého sebe 
jako "Syna nebeského Otce", tak  pak najednou po porodu se začal vnímat jako "Syn člověka" ?


]


ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 14. květen 2024 @ 11:30:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ !

ecr


]


ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ ! (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Úterý, 14. květen 2024 @ 11:35:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ADVENTISMUS JE ROUHAVÝ A TUDÍŽ BIBLICKY NEUDRŽITELNÝ !

ecr


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. duben 2024 @ 10:58:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neexistuje verš o tom, že se Ježíš vrátí do nebe (to je jen špatný překlad u jednoho verše u některých biblí).


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 14:21:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

..."Neexistuje verš o tom, že se Ježíš vrátí do nebe"...Argumentuješ tu, Mikime, jako ten popleta z Neumětel.Ježíšův návrat do nebe máš přece popsaný v Mk 16,19;  L 24,51;nebo ve Sk 1,9 ...

Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvižen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech  a řekli: „Muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat vzhůru do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet do nebe.“


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. duben 2024 @ 21:42:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nepochopils všude je popsáno byl vzat do nebe a nikde se nepíše že se vrátil tam jde byl dříve, což by byla lež protože nikdy dříve Ježíš před svým narozenim v Marii neexistoval.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. duben 2024 @ 09:03:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Takže Ježíš je jedna osoba (nikoliv člověk)  a má 2 přirozenosti.  "...

Takto napsané je to přece hloupost.

Ježíš je Bůh i člověk v jedné osobě. Bůh se stal plně člověkem - úplně ve všem, kromě hříchu.

Ježíš je plně člověkem - je ale také plně  a věčně Bohem.

Toto je katolické učení.
]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 23. duben 2024 @ 09:40:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 23. duben 2024 @ 12:06:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikoli Josefe. 

To ty máš ve svojí hlavě představu jakéhosi "trinitárního učení", které toho ale nemá se skutečným učením moc společného.

Bůh se z lásky k nám, lidem, stal člověkem - jednou osobou Ježíše. 
Přijal své lidství jako svoji druhou přirozenost. Nemusel tedy kvůli tomu zabít žádnou jinou osobu - žádná jiná není, než Boží Syn, který byl počat nadpřirozeným způsobem v lidské matce Marii.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Úterý, 23. duben 2024 @ 13:40:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tady je o tom dobře v angličtině. Jestli nerozumíš anglicky, dej si to přeložit:


A n h y p o s t a s i s     (to jsou důsledky "hypostatické unie" (Chalcedon 451 AD)  -  učení a vysvětlování hypostatické unie trinitariány,  podotýkám)
". . . [Byl] v podobě Boží, nepokládal rovnost s Bohem za něco, co je třeba uchopit, ale stal se ničím, vzal na sebe způsob služebníka, narodil se v podobě lidí . . . (Filipenským 2:6–7)
O Vánocích slavíme, že se Ježíš stal člověkem, aby nás mohl zachránit. Aniž by přestal být plně božský, vzal na sebe plnou lidskost.

Ale jakou lidskost na sebe vzal? Byla to lidskost, která už byla osobní? Nebo na sebe vzal jakousi neosobní lidskost?

Nejsme první křesťané, kteří o těchto věcech přemýšlejí. Zejména v nauce o Ježíšově osobě (christologie) nalézáme dobrá dvě tisíciletí promyšleného zabývání se takovými otázkami a výzvami.

Slavný celocírkevní koncil v Chalcedonu v roce 451 jasně potvrdil, že Ježíš je "jedna osoba" se "dvěma přirozenostmi" (plným božstvím a plným lidstvím), ale po koncilu následovaly roky dalších diskusí. Jak je možné, že jeden člověk může mít dvě přirozenosti? Když Boží Syn přijal lidskost, neznamenalo to snad, že přijal do své božské osoby druhou (lidskou) osobu jako součást tohoto lidství? Není to dvě osoby, jestliže je jako dvě přirozenosti?

Vstupte do teologického pojmu anhypostasis. Řecké slovo hypostasis se v raných církevních diskusích začalo vztahovat k tomu, co bychom nazvali osobností – ať už v Trojici nebo v Ježíšově dvojí osobě – a tak byla přidána negační předpona an-, která znamenala, že Ježíšovo lidství, uvažované samo o sobě (bez ohledu na jeho božství), je neosobní.

Jinými slovy, Ježíš na sebe vzal plně lidskou přirozenost, ale nevzal na sebe lidskou osobu. Ježíš může mít plně lidskou přirozenost, aniž by na sebe vzal již existující lidskou osobnost. Ne že by jeho lidská přirozenost někdy existovala sama o sobě. Je to otázka hypotetické reality, která má poskytnout vhled do skutečné reality.

Donald Macleod dobře shrnuje doktrínu o anhypostázi ve své knize  The Person of Christ (Osoba Krista [www.amazon.com]):
Kristus vzal na sebe lidskou přirozenost, ale nevzal na sebe člověkaVzal na sebe podobu služebníka (Filipským 2:7), ale ne služebníka. Dokonce ani nevzal existující lidský genotyp nebo embryo. Stvořil genotyp v jednotě se sebou samým a jeho "osobnost" se vyvinula pouze ve spojení s Božím Synem. Je to božská osoba, která, aniž by "adoptovala" existující lidskou osobu, vzala na sebe naši lidskou přirozenost a vstoupila do celé škály lidských zkušeností. (201)
Heinrich Heppe to také pěkně vystihuje: "Lidství přijaté do osoby Logu tedy není osobním člověkem, nýbrž lidskou přirozeností bez osobní existence" ( Reformovaná dogmatika [www.amazon.com], 416).

Anhypostáza je takříkajíc "negativní" doktrína. Říká, odkud Ježíšova jedinečná osobnost nepochází 
Existuje však "pozitivní" doktrína, která ji doplňuje. "


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 24. duben 2024 @ 11:02:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Jinými slovy, Ježíš na sebe vzal plně lidskou přirozenost, ale nevzal na sebe lidskou osobu."...

Toto ale pořád koketuješ s nestoriánstvím, či podobnými herezemi.


Osoba Božího Syna se ponížila a stala se člověkem - lidskou osobou.

Kdyby tomu nebylo právě tak, nebylo by vůbec žádného vykoupení lidstva.

Pořád platí, že: "Jenom to, co bylo přijato Slovem,  může býti spaseno".Žádný jenom "kabát" by nás spasit nemohl. Ano jednoho.

Jenom ten, kdo byl plně člověkem, mohl sám sebe vydat jako oběť za hříchy  jiných lidí.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 24. duben 2024 @ 11:37:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

// .."Jinými slovy, Ježíš na sebe vzal plně lidskou přirozenost, ale nevzal na sebe lidskou osobu."...

Toto ale pořád koketuješ s nestoriánstvím, či podobnými herezemi. //


Ale kdepak. To jsou tvrzení a vysvětlení trinitárních teologů a učenců.
Já to jen opisuji a cituji.
// Osoba Božího Syna se ponížila a stala se člověkem - lidskou osobou. //

Tak to je hereze odsouzena chalcedonským koncilem.

Boží syn - božská osoba   zůstala i po vtělení pouze 1 osobou - božskou osobou - Bohem.
Nestala se lidskou osobou.   Ani Ježíš po narození nebyly 2 osoby -   božská i lidská  -    toto vše chalcedonský koncil odsoudil jako hereze.
A od té doby to nikdo nezrušil.Žádný jenom "kabát" by nás spasit nemohl. Ano jednoho.

Jenom ten, kdo byl plně člověkem, mohl sám sebe vydat jako oběť za hříchy  jiných lidí.  /

Ano, souhlasím.   
Jenže toto je podle trinitárního učení hereze, která byla odsouzena.
Podle trinitárního učení Ježíš jako osoba nebyl člověkem. Nebyl lidská osoba. Vzal na sebe pouze lidskou přirozenost.]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 25. duben 2024 @ 10:55:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kterých konkrétně? Když opisuješ, přidej odkaz!


..."Nebyl lidská osoba. Vzal na sebe pouze lidskou přirozenost."...

Tak to je logický kolaps. Doslova!

Jenom lidská osoba má lidskou přirozenost - přirozenost člověka. Nelze mít lidskou přirozenost a přitom nebýt člověkem - lidskou osobou.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 25. duben 2024 @ 11:25:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Uvažuješ správně - jako Nestoriáni.
Kteří byli ovšem odsouzeni jako heretici.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. duben 2024 @ 08:14:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Takto nejde smysluplně diskutovat! Přidej ten odkaz!

Nestoriáni  samozřejmě také věřili v Boží Trojici - domnívali se však, že Ježíš byl člověkem pouze zdánlivě, nikoli doopravdy.

Ono těch christologických herezí bylo na desítky a je třeba mít alespoň základní přehled o druhu konkrétního omylu u každé z nich jednotlivě.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. duben 2024 @ 10:15:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
/ ...a je třeba mít alespoň základní přehled o druhu konkrétního omylu u každé z nich jednotlivě. /Ano Stando.

A proto bys měl vědět, že ti, co se domnívali, že Ježíš byl člověkem pouze zdánlivě, že měl pouze zdánlivé tělo,   byli doketisté.   Nikoliv Nestoriáni.
Nestorius vs. Cyril Alexandrijský:

"Spor měl být ukončen na 3. ekumenickém koncilu v Efezu, byl však obrácen na otázku mariologickou: porodila Ježíšova matka Boha (byla Theotokos), nebo člověka (byla Anthropotokos)? Nestorios vystoupil proti mariánskému titulu Theotokos, aby zdůraznil, že Maria neporodila božství Boha), nýbrž člověka spojeného s božstvím. Vyvodil z toho závěr, že Maria by měla být nazývána Kristorodičkou - Christotokos."Ty tvrdíš podobně jako Nestorius:
/Jenom lidská osoba má lidskou přirozenost - přirozenost člověka. Nelze mít lidskou přirozenost a přitom nebýt člověkem - lidskou osobou./To ovšem efezský koncil a tuším i chalcedonský koncil odsoudil jako herezi.

Marie neporodila člověka. Porodila Boha.  (proto nadali Marii titul Theotokos) Ježíš nebyl jako osoba člověkem, ale Bohem, božská osoba.]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 26. duben 2024 @ 11:45:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pořád jsi vedle, pořád jsi mimo: "Maria porodila jak člověka, tak také Boha."


Porodila jak Ježíše - člověka, tak také "Slovo, které se stalo tělem (J 1,14), Světlo, které přišlo na svět (J 3,19)".

Proto se právem nazývá "Theoktokos" - Bohorodička.


Žádná jiná žena - matka v celé historii lidstva nikdy neporodila Boha v lidském těle.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 26. duben 2024 @ 12:30:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Marie porodila 1 osobu. Neporodila  2 osoby.  Člověka i Boha.


A podle trinitárních doktrín porodila 1 osobu - Boha.  (Proto Theotokos).  Nikoliv člověka. Ježíš jako osoba nebyl člověk, byl Bůh.   TOTO JE TRINITÁRNÍ UČENÍ.
A ta jedna osoba (Bůh) přijala NEOSOBNÍ LIDSKOU PŘIROZENOST.   Takže měla 2 přirozenosti - tu původní Boží a tu přijatou - neosobní lidskou,1 OSOBA  A  2 PŘIROZENOSTI


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 07:44:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Maria porodila jistě jednu osobu - Syna nebeského Otce, který se stal člověkem.
Jedna osoba - dvě různé přirozenosti.

Maria tedy porodila člověka (je tedy i "člověkorodička"), porodila také Boha ve stejné osobě Ježíše Krista.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 08:12:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Koketuješ s nestoriánstvím.

To co píšeš není trinitární učení přijaté na koncilech 4.,5., století.Maria porodila jistě jednu osobu - Syna nebeského Otce, který se stal člověkem. /


Kdy se stal člověkem ?  Před narozením, nebo po narození ?

Pokud se stal člověkem před narozením, tak ->  tak porodila člověka. Neporodila Boha.

Pokud se stal člověkem po narození, tak ->  tak porodila Boha. Neporodila člověka.


Maria tedy porodila člověka (je tedy i "člověkorodička"), porodila také Boha ve stejné osobě Ježíše Krista./

Marie neporodila 2 osoby - Boha i člověka.   To je odsouzená hereze.
Marie také neporodila 1 osobu - Bohočlověka.  Taková osoba neexistuje. To je také odsouzená hereze.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 08:19:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kdy se stal člověkem ?"...

Přece jako i každý z nás - při svém početí - devět měsíců před svým narozením v Betlémě.

Maria porodila jednu osobu - Boha (Božího Syna), který se stal člověkem Ježíšem. Porodila Boha i člověka v jedné osobě.
Po kolikáté ti to už opakuji?


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 08:38:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Bůh a člověk v jedné osobě neexistuje.  Bohočlověk.  Tedy podle trinitárního učení.
Takže Marie sotva mohla porodit Boha i člověka v jedné osobě.


Trojiční učení jasně definuje Boha :    3 osoby (každá z nich je 100% Bůh),   1 substance , úsia (homoúsios), přirozenost.


Nejsou v Trojici 2 osoby Bůh, a jedna osoba Bohočlověk.     To by musel Bůh Trojice mít 2 substance, 2 úsie, 2 přirozenosti.   

]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 27. duben 2024 @ 10:37:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Bůh a člověk v jedné osobě neexistuje"...

Rozhodl kdo? Rosmano?

Trinitární učení je učením o Bohu ve třech osobách.

O dvojí přirozenosti Pána Ježíše pojednává pak zase soteriologie.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. duben 2024 @ 11:00:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jenom bible neučí nic o dvou přirozenostech Krista.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 11:29:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Stando,

všechny ty spekulace jsou hloupé, na hlavu postavené, nelogické, navzájem si protiřečící.  A úplně zbytečné.


A jejich příčinou je prvotní kardinální blud, že se člověka, Pána Ježíše Krista, Mesiáše, Syna Božího, povýšilo na Boha (Nicea, 325 AD)
Tento zásadní, primární nebiblický blud logicky vnesl do teologie, christologie, soteriologie všechny ty spekulace a nesmysly.


Přitom stačilo držet se učení Ježíše a apoštolů a nepřekrucovat texty Písma.PS. - Učení o dvojí přirozenosti Pána Ježíše je součástí a rozvíjením trinitárního učení.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 12:00:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O tom, že Marie neporodila Boha a člověka v jedné osobě, rozhodl Bůh.

Poslal k Marii anděla s tímto vzkazem:

   " A anděl jí řekl: „Neboj se, Marie, neboť jsi nalezla milost u Boha. 31 A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. "


Ježíš je synem Nejvyššího.   Není Nejvyšší.
Marie neporodila Nejvyššího.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 12:05:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Trochu ne odlehčení :

    "Přišel Bůh k Marii a říká:  Prosím tě, Marie, byla bys tak hodná a mohla mě porodit ? "


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 27. duben 2024 @ 13:51:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
:) 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 19. duben 2024 @ 23:47:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ukázka myšlení a chápání Boha a Jeho projevů Židy:


L 13:10:     V sobotu učil v jedné synagoze. 11 A hle, byla tam žena, která měla ducha nemoci osmnáct let; byla sehnutá a vůbec se nemohla napřímit. 12 Když ji Ježíš uviděl, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci “ 13 a vložil na ni ruce. Ona se ihned narovnala a oslavovala Boha.


L 18:35:   Stalo se, když se přibližoval k Jerichu, že nějaký slepec seděl u cesty a žebral. 36 Když uslyšel, že jde kolem zástup, vyptával se, co se to děje. 37 Oznámili mu, že tudy jde Ježíš Nazaretský. 38 Tu zvolal: „Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ 39 Ti, kteří šli vpředu, mu přísně domlouvali, aby zmlkl. On však tím víc křičel: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou.“ 40 Ježíš se zastavil a rozkázal, aby ho k němu přivedli. Když se přiblížil, Ježíš se ho zeptal: 41 „Co chceš, abych ti učinil?“ On řekl: „Pane, ať vidím!“ 42 Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ 43 A hned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. duben 2024 @ 08:22:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(J 17,3...)
Život věčný je to, že tě znají, tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista. Oslavil jsem tě na zemi: dovedl jsem k dobrému konci dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal.

 A nyní mě ty, Otče, u sebe oslav slávou, kterou jsem u tebe měl, ještě než byl svět.

Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a ty jsi mi je dal a oni zachovali tvé slovo. Nyní poznali, že vše, co jsi mi dal, pochází od tebe; neboť slova, která jsi mi dal, jsem já dal jim a oni je přijali a opravdu poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.   


Už tu toho bylo mnoho řečeno na toto téma; Soudný člověk ve větě, kterou jsem já nahoře zvýraznil, nemůže vidět žádný dvojí smysl. Je zcela jasná.
Byl - li Ježíš (jako Boží Syn) ve svojí slávě u Otce už dříve, než byl svět  - jak učí toto Písmo - pak z toho jednoznačně také plyne, že tento Boží Syn byl dříve, než byl svět.


Je třeba značné dávky lidského vzdoru a zatemnění mysli rozhodnout se toto vykládat ve smyslu, že Boží Syn byl při stvoření světa pouze jako jakýsi prý   "Boží záměr" - plán.  Co by to asi bylo za slávu u plánu?

Jan svědčí o "Slovu", že bylo u Boha a  že samo bylo Bůh - a že se stalo tělem. 

Že skrze toto "Slovo" bylo všechno stvořeno.

Apoštol Petr nazývá Ježíše Krista "Původcem života!"  (Původcem života je Bůh).


(Sk 3,15)
Zabili jste Původce života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých; my jsme toho svědky.


Bůh je jeden.
Já rozumím tomu, že pro nikoho není jednoduché uznat věci, které jsou nad meze lidského rozumu a zůstávají pro nás stále tajemstvím Boží Trojice.. Věci, které se přijímají vírou.

Přesto mně můj rozum říká, že Bůh v jedné osobě je nesmysl, protože by nebyl dokonalým Bohem a tvor vstupující s takovýmto "bohem" do vztahu by mu přinášel novou kvalitu (vztahovost) - kterou v sobě  jednoosobový "bůh" mít logicky nemůže.

Ale toto už všechno bylo řečeno vícekrát a bez jakékoli reflexe z druhé strany....
Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. duben 2024 @ 08:54:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...a zabil toho, kdo vede cestu do života, kterého Bůh vzkřísil z mrtvých, čehož jsme svědky. Bible viz další překlady "ten, kdo vede cestu do života." Řecké slovo přeložené frází „ten, kdo vede lidi k životu“ zde ve Skutcích 3:15 je archēgos (#747 ἀρχηγός), a má několik významů, včetně toho, který má přední postavení a tedy „vůdce, vládce, princ;" nebo ten, kdo něco začíná, a tak je první v řadě, tedy „průkopník, zakladatel“ nebo ten, kdo něco začíná nebo vytváří. Podle Friberga to znamená „přesně řečeno, ten, kdo jde první na cestě; odtud vůdce, princ, průkopník." EDNT říká, že ve Skutcích 3:15 je správný výklad „ten, kdo vede cestu do života“, a několik Biblí se řídí touto obecnou myšlenkou. Například The New Testament od Williama Barclaye zní: „Zabil jsi muže, který propálil cestu, která vede k životu“, a další verze, které se čtou podobným způsobem, zahrnují New English Bible, Today's English Version a God's New Covenant od H. Cassirer. Některé další verze používají výraz „průkopník“, podobně jako použití archēgos v Židům 2:10 (srov. Moffatt’s Bible; The Kingdom of God Version). Překlad „ten, kdo vede k životu“ není běžný, ale je přesný a v tomto kontextu je Petrův výrok velmi úderný. Náboženští vůdci „zabili“ právě toho, kdo vede cestu k životu, čímž dali najevo svůj odpor k životu a Bohu, ale Bůh zachránil situaci tím, že vzkřísil Ježíše z mrtvých, takže stále vede cestu k životu. Překlad „Princ života“ používá mnoho Biblí, ale „Význam „Princ“ nezapadá do kontextu a je obvykle zcela neadekvátní.“ Dodali bychom, že „autor“ neodpovídá kontextu ani rozsahu Písmo (viz komentář k Židům 5:9, „zdroj“). Zdá se, že důraz tohoto textu není ani tak kladen na to, „kdo“ Ježíš je („kníže“ nebo „autor“ nebo „zdroj“), jako na to, co dělal a dělá. Náboženští vůdci „zabili“, „toho, kdo vede k životu“. Ježíš vedl lidi k životu, dokud byl naživu, ale větší pravdou je, že svou smrtí a vzkříšením „vede“ lidi k životu. Část silné krásy Petrova výroku spočívá v tom, že ačkoli se mnoho lidí bojí smrti, zbožní lidé jím být nemusí. Ježíš je ten, kdo vede lidi k životu; vytyčil nám stopu a my po ní můžeme jít. Můžeme si být jisti, že pokud zemřeme, stejně jako Bůh vzkřísil Ježíše k věčnému životu v novém a mocném těle, může a udělá totéž pro nás. Ježíš vedl cestu k věčnému životu a my ho můžeme s důvěrou následovat.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. duben 2024 @ 08:56:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 17:5 A nyní, Otče, oslav mě ve své přítomnosti slávou, kterou jsem měl u tebe, než začal svět. (NIV) 1. Není pochyb o tom, že Ježíš „existoval“ před začátkem světa. Existoval však doslovně jako osoba nebo v Božím předzvědění, „v mysli Boha? Jak Kristus, tak korporace být v Těle Kristově, Církev, existovala v Božím předvědění, než byla naživu. Kristus byl „logos“, „plán“ Boží od počátku, a stal se tělem, až když byl počat. Je to trojiční zaujatost, která způsobuje, že lidé v tomto verši čtou skutečnou fyzickou existenci spíše než obraznou existenci v mysli Boha. Když 2. Timoteovi 1:9 říká, že každému křesťanovi byla dána milost „před počátkem času“, nikdo se nepokouší dokázat, že jsme tehdy skutečně žili s Bohem. Každý uznává, že jsme byli „v mysli Boží“, tj. v Božím předzvědění. Totéž platí o Ježíši Kristu. Jeho sláva byla „u Otce“ před začátkem světa a v Janovi 17:5 se modlil, aby se projevila. 2. Ježíš se modlil, aby měl starozákonní předpovězenou slávu, která byla v mysli Boha, Otce, od doby, než svět začal, a aby se uskutečnila. Trinitáři však učí, že Ježíš se mnoho let před svým narozením modlil o slávu, kterou měl u Boha, a tvrdí, že to dokazuje, že měl přístup k mysli a paměti své „Boží přirozenosti“. Kdyby si však Ježíš jako člověk „vzpomněl“, že byl v slávě u Otce před začátkem světa, pak by věděl, že je Bůh v každém smyslu. Vůbec by si o sobě nemyslel, že je „muž“. Kdyby věděl, že je Bůh, nebyl by a nemohl být „v žádném případě pokoušen stejně jako my“, protože nic, s čím se setkal, by pro něj nebylo „skutečným“ pokušením. Neměl by strach a ani pomyšlení na neúspěch. Neexistuje žádný skutečný smysl, ve kterém by Písmo mohlo ve skutečnosti říci, že byl „ve všem učiněn jako jeho bratři“ (Žd 2:17), protože by vůbec nebyl jako my. Kromě toho Písmo říká, že Ježíš „rostl“ v poznání a moudrosti. To by ve skutečnosti nebyla pravda, kdyby měl Kristus přístup k nějakému typu Boží přirozenosti s nekonečným poznáním a moudrostí. Věříme, že Jan 17:5 je skvělým příkladem verše, který ukazuje potřebu jasného myšlení ohledně nauky o Trojici. Tento verš lze jasně vyložit způsobem, který je upřímný a biblicky zdravý, a ukazuje, že Kristus byl člověk, ale byl předem informován o Bohu jako o Božím plánu na spasení lidstva. Může být také použit tak, jak jej používají Trinitáři: k prokázání Trojice. Když je však použit tímto způsobem, zjevuje Krista, se kterým se jako křesťané nemůžeme skutečně ztotožnit. Nemáme Boží přirozenost, která by nám pomohla, když jsme v pokušení, máme potíže nebo nám chybí znalosti či moudrost. Bible říká, že Kristus může „soucítit s naší slabostí“, protože byl „ve všem pokoušen, stejně jako my“ (Žd 4:15). Podstata tohoto verše je velmi přímočará. Protože Kristus byl jako my a byl pokoušen všemi způsoby, jakými jsme, může s námi soucítit. Pokud by však nebyl „stejný jako my“, nemohl by s námi soucítit. Tvrdíme, že učinit Krista Bohočlověkem znemožňuje skutečně se s ním ztotožnit. 3. Ježíšova modlitba v Janovi 17 je pro nás jako křesťany úžasným příkladem. Vylil své srdce svému Otci, „jedinému pravému Bohu“ (Jan 17:3), a modlil se, aby se naplnila proroctví Starého zákona o něm.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. duben 2024 @ 09:33:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dokázal jsi nám tu, Mikime, že zvládneš používat CtrlC a CtrlV.  Ale to dokáže kdejaký prosťáček.

Zkus to někdy i s vlastním myšlením - je to minimálně zábavnější než tyto tebou šířené sektářské sračky.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. duben 2024 @ 14:37:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Na co bych dělal jako ty, že něco píšu ze své hlavy, i když to není jako v Tvém případě pravda, protože tady kopíruješ svoje opakované bajky v různých komentářích stále dokola a myslíš si, že 100x opakovaná lež se stane pravdou na což ti průměrně inteligentní člověk nikdy neskočí, když můžu mnohem rychleji a intigentněji použit pro odpověď to co kdo už dávno napsal mnohem podrobněji přede mnou.]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 22. duben 2024 @ 09:09:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hlavně je to tak pro tebe pohodlnější a nenáročné na vlastní myšlení. 

Protože u tebe evidentně platí, že" Myslet bolí!"


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 22. duben 2024 @ 13:11:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na zdlouhavé přemýšleni nemám čas možná až někdy v důchodu.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 20. duben 2024 @ 08:38:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
a prečo presadzuješ židovské chápanie Boha namiesto kresťanského?

židovské chápanie Boha:
Izaiáš 9:5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

to je proroctvo o potomkovi Dávida... je divné že tento človek bude zároveň ,,Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja,,.
Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. duben 2024 @ 08:59:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Izajáš 9:6
"A bude se jmenovat Báječný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje..." (NIV)

1. Trinitáři by měli připustit, že tento verš je přeložen nesprávně jen ze skutečnosti, že Ježíš není nikde jinde v Písmu nazýván „Otec věčnosti“. Trinitáři skutečně správně popírají, že Ježíš je „Otec věčnosti“. Základním principem trinitární doktríny je, že křesťané nemají „ani zmást Osoby, ani rozdělovat Substanci“ (Athanasian Creed). Pokud je tedy tento verš správně přeložen, pak mají trojiční křesťané skutečný problém. Tato fráze je však špatně přeložena. Slovo přeložené jako „věčný“ je ve skutečnosti „věk“ a správný překlad je, že Ježíš bude nazýván „otcem [přicházejícího] věku“.

V kultuře Bible byl každý, kdo něco začal nebo byl pro něco velmi důležitý, nazýván jejím „otcem“. Například, protože Jabal byl první, kdo žil ve stanu a choval dobytek, Bible říká: „Byl otcem těch, kteří žijí ve stanech a chovají dobytek“ (Gn 4:20). Navíc, protože Jubal byl prvním vynálezcem hudebních nástrojů, je nazýván „otcem všech, kteří hrají na harfu a flétnu“ (Gn 4,21). Písmo v těchto verších nepoužívá „otec“ ve smyslu doslovného otce nebo předka, protože oba tito muži byli potomky Kaina a všichni jejich potomci zemřeli při potopě. „Otec“ byl používán v kulturním chápání toho, kdo něco udělal jako první, nebo někoho, kdo byl nějakým způsobem důležitý. Protože Mesiáš bude tím, kdo ustanoví nadcházející věk, vzkřísí do něj mrtvé a bude nad ním vládnout, je nazýván „otcem nadcházejícího věku“.

2. Výraz „Mighty God“ lze také přeložit lépe. Ačkoli slovo „Bůh“ v hebrejské kultuře mělo mnohem širší rozsah použití než v naší, běžný čtenář to nezná a nerozumí tomu. Čtenáři znalí semitských jazyků vědí, že člověk, který jedná s Boží autoritou, může být nazýván „bohem“. Ačkoli angličtina jasně rozlišuje mezi „bohem“ a „bohem“, hebrejský jazyk, který má pouze velká písmena, to nedokáže. Lepší překlad pro anglického čtenáře by byl „mocný hrdina“ nebo „božský hrdina“. Jak Martin Luther, tak James Moffatt tento výraz ve svých Biblích přeložili jako „božský hrdina“. (Více o flexibilním používání slova „Bůh“ viz poznámky k Židům 1:8.

3. Jasným příkladem toho, že slovo přeložené jako „Bůh“ v Izajášovi 9:6 lze použít pro mocné pozemské vládce, je Ezekiel 31:11, který odkazuje na babylonského krále. Trinitární zaujatost většiny překladatelů lze jasně vidět při srovnání Izajáše 9:6 (el = „Bůh“) s Ezechielem 31:11 (el = „vládce“). Kdyby volání Mesiáše el učinilo Bohem, pak by babylonský král byl také Bohem. Izajáš mluví o Božím Mesiáši a nazývá ho mocným vládcem, kterým samozřejmě bude.

Fráze přeložená jako „Mocný Bůh“ v Izajášovi 9:6 v NIV v hebrejštině, el gibbor. Právě tato fráze v množném čísle se používá v Ezechielovi 32:21, kde se říká, že mrtví „hrdinové“ a mocní muži mají pomocí zosobnění řeči mluvit s ostatními. Fráze v Ezechielovi je přeložena jako „mocní vůdci“ v NIV a „silní mezi mocnými“ v KJV a NASB. Hebrejská fráze použitá v jednotném čísle může odkazovat na jednoho „mocného vůdce“, stejně jako při použití v množném čísle může odkazovat na mnoho „mocných vůdců“.

4. Kontext osvětluje velkou pravdu o verši a také ukazuje, že neexistuje žádné ospravedlnění pro víru, že se vztahuje k Trojici, ale spíše k Božímu ustanovenému vládci. Úvodní verš této kapitoly předpovídá dobu, kdy „už nebude chmury pro ty, kteří jsou v tísni“. Veškerá válka a smrt ustanou a „bota každého válečníka... bude určena k spálení“ (v. 5). Jak se to stane? Kapitola pokračuje: „Neboť se nám narodilo dítě a syn je nám dán“ (v. 6). Neexistuje žádný náznak, že toto dítě bude „Bůh“, a renomovaní učenci z trinitárního světa budou tvrdit, že Židé Starého zákona nevěděli nic o „inkarnaci“. Pro ně měl být Mesiáš člověkem pomazaným Bohem. Začal jako dítě, kterým Jahve, jejich věčný Bůh, samozřejmě nikdy nemohl být. A jakým velkým vládcem by tento muž vyrostl: „vláda bude ležet na jeho bedrech. A bude se mu říkat báječný rádce, mocný hrdina, otec nadcházejícího věku, princ míru.“ Navíc „bude vládnout na Davidově trůnu (verš 7), což by se nikdy nedalo říci o Bohu. Bůh nikdy nemohl usednout na Davidův trůn. Ale Boží Mesiáš, „Syn Davidův“, mohl (Mt 9:27 a kol). Také hned další verš, Izajáš 9:7, končí slovy: „Horlivost Jahve zástupů to udělá.“ Hospodin přivede toto dítě, to dítě není sám Jahve. V bezprostředním kontextu jsou dvě různé postavy, Jahve a jeho Mesiáš, nikoli jedna. Studium verše v jeho kontextu tedy ukazuje, že se vůbec nevztahuje na Trojici, ale na Mesiáše, syna Davidova a Syn Boží.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 20. duben 2024 @ 09:01:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

a prečo presadzuješ židovské chápanie Boha namiesto kresťanského? /


Protože křesťanský Bůh nemůže být jiný než židovský. Je stejný. Nijak se nezměnil.
První křesťané měli pouze židovská Písma Bible. Nic jiného. Ježíš i Jeho učedníci, apoštolové, byli Židé, měli židovské chápání Boha. Žádné jiné v neexistovalo.


/ židovské chápanie Boha:
Izaiáš 9:5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja.

to je proroctvo o potomkovi Dávida... je divné že tento človek bude zároveň ,,Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja,,. /


Toto není židovské chápání Písma.
Tento text Židé, včetně Ježíše a apoštolů, nepovažovali za proroctví o Mesiáši.
A proto ho také NIKDY necitují za účelem, aby doložili, že Ježíš je Bůh (jak to s oblibou dělají trinitariáni)

Toto proroctví je o králi Ezechiášovi (Chiskijášovi)   (2 Kr, od 18. kapitoly.]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 20. duben 2024 @ 09:27:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťanský Bůh je stejný, jako ten židovský.

Jen poznání Boha je u křesťanů důvěrnější, niternější - jde více do hloubky, než u Židů.
Je tu stejná žitá zkušenost s Bohem, ale navíc je tu i zjevení o Bohu, které Židé před příchodem Krista nedostali.


Pro Židy platí:

(1 J 4,12)
Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.


Pro křesťany platí toto samé , ale navíc i toto:

(J 1,18)
Boha nikdo nikdy neviděl; jediný Syn, nakloněný k Otcově náruči, ten nám jej dal poznat.

]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 20. duben 2024 @ 10:21:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Jo, také tomu tak rozumím.


Dobře je to vidět na Saulovi/Pavlovi.
Nebo Korneliovi a jeho rodině.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. duben 2024 @ 09:28:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Křesťanské chápání Bible vychází výhradně ze židovského. Křesťané nevznikli z pohanů, ale ze židů z pohanů se přidávali ke křesťanům až později.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 20. duben 2024 @ 11:32:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jako mikim a rosmano hlásají jednostranný fanatismus v politické oblasti, tak hlásají jednostranný fanatismus i v oblasti náboženské. To je prostě dáno jejich jednoduchými mozky. 

Kdo hlásá, že JK byl jen člověk? Rosmano, mikim, Dzehenuti. Čili ty nejméně ostré tužky ve zdejším penále. 

Oko je sice taky volič pětokolky, ale přece jen tu psal i nějakou kritiku na progresivismus apod. Uživatel oko přece jen má ten záběr širší a není až tak fanatický ani politicky ani věroučně. 

Když má člověk v hlavě trochu více neuronů, synapsí, tak si uvědomuje více věcí současně. Má lépe strukturovány asociativní oblasti v mozkové kůře. Proto chytřejší lidi chápou, že to nemůže být tak, že Západ je jen dobrý a Východ jen špatný, ale že všude je něco dobrého i špatného. No a to samé v oblasti náboženské. Kdo má vyšší IQ, nemá problém pochopit, že nějaká literární postava může mít současně jak božské, tak lidské vlastnosti a může být současně obojím. A že Jošua sám o sobě z důvodu skromnosti hovoří  jako o člověku - je sympatické. Je sympatické na Jošuovi, že se nenaparoval. 

Kdyby Jošua byl primitiv jako rosmano, nebo mikim, nebo Dzehenuti, tak hned vyrukuje s tím, že je Bůh. Ale on to jenom pomalu dávkoval a nemachroval hned vším, co umí a kým je. A skromnost, delikátnost je pěkná vlastnost.

Jednoduší lidi jako je Mikim, Rosmano, Dzehenuti to nemají jak pochopit. Prostě hloupější lidi vždycky sklouznou k nějakému druhu jednostranného fanatismu. Tvrzení, že Kristus byl pouhý člověk, je jednostranný fanatismus. K tomuto jednostrannému fanatismu si ostatně z bible vybírají jen to, co se jim hodí a co uspokojí jejich jednoduché mozečky. 

Tak to je. 

Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 20. duben 2024 @ 14:49:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Kdo hlásá, že JK byl jen člověk? Rosmano, mikim, Dzehenuti. Čili ty nejméně ostré tužky ve zdejším penále. 

zapomněl jsi ještě samozvaného ap.Pavla:

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Timo 2:5: "Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,"

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Kor 15:47: "První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Kor 15:21: "A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání:"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 5:15: "S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 13:31: "Když Jidáš vyšel ven, Ježíš řekl: "Nyní byl oslaven Syn člověka a Bůh byl oslaven v něm;"


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Sobota, 20. duben 2024 @ 15:51:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vždyť tím jen potvrzuješ, co jsem psal. Zase sis vybral selektivně jen ty verše, které pasují do tvého jednoduchého binárního myšleníčka. 

Buď anebo. Černá versus bílá. Den versus noc. Západ je dobrý, Východ je zlý. Amerika je super, Rusko je antisuper. Jošua mohl být buď člověk, nebo bůh. To i to (bůh i člověk) dohromady nejde. 

Jednoduché mozky, jako máš ty, vyžadují binární svět. Něco sloučit dohromady v mozku, udělat syntézu - nad tvé možnosti.  

Takoví lidi vidí všecko v černobílé optice. Nějaké odstíny šedi - neexistuje. Stejně jako neexistují barvy. Už tady na granosalis vypsali různí autoři zase tisíce jiných veršů, co ukazují na božství Jošuy. Ale ty do tvého černobílého binárního světa nepasují. 

Ty prostě nejsi schopen syntézy z více zdrojů. Nejsi schopen syntézy ani v politice, ani v náboženství. Jsi jednoduchý binární bobek. 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 21. duben 2024 @ 09:18:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odstíny šedi evidentně existují jen v Tvém nemocném mozku :).
Lepší je být jednoduchý člověk než složitý blázen.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. duben 2024 @ 10:04:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nemůže mít většina nemocné mozky a malá menšina zdravé. 

Jen malá menšina pobožných vykřikuje cosi o tom, že Ježíš byl jen člověk. Většina pobožných uznává, že byl jak člověk, tak bůh dohromady. 

Další menšina vykřikuje cosi o tom, že Ježíš byl jen bůh. 

Takže to jsou dva extrémy. Jeden extrém je tvrdit, že Ježíš byl jen bůh a druhý extrém je tvrdit, že Ježíš byl jen člověk. 

Mikime - jsi extremista. A tvůj extremismus pramení z tvé jednoduchosti. Chceš mít všechno binárně, bipolárně nalajnované. Taky se tomu tvému myšlení říká dualismus. 

Jenže takto jednoduchý svět opravdu není. 

Svět je složitý. A ten, kdo chápe, že svět je složitý, není blázen. Má pouze vyšší IQ než ty. Blázen by byl, kdyby nedokázal argumentovat. A vykřikoval nepravdivé, fantaskní výmysly. Nic z toho já nedělám. Naopak, trpělivě ti vysvětluji, že svět je složitější, než ty chápeš. A já se na tebe nezlobím, protože vím, že ty nemáš jak mě pochopit, když jsi limitovaný svým počtem neuronů. 

Na granosalis ovšem nechodíš jen ty. Chodí tady i lidi, co jsou intelektově mně blízko a ti moje texty chápou. 

Takže rozvedu příklad o odstínech šedi a barvách namísto černobílého vidění světa podle mikima a rosmana. 

1. Příklad: Zaměření člověka dovnitř versus zaměření člověka do okolí, společnosti. Kdo je zaměřen dovnitř, říká si introvert. Kdo je zaměřen ven, říká si extrovert. Jenže, jak už jsem psal, život není takto černobílý a jsou lidi, co mají různé odstíny šedi. A jsou dokonce lidi, co jsou přesně uprostřed. Tedy nejsou ani čistí introverti ani čistí extroverti. Mají od každého něco.

2. Příklad: Estetická hodnota mužů a žen. Jsou muži, co tvrdí, že jen ženy jsou krásné. Někteří z nich dokonce tvrdí, že když vidí muže (třeba v plavkách), tak se jim chce zvracet apod. Nevím, zda tomu mám věřit, ale četl jsem to na netu. V reálu jsem tak vyhraněného bobka nepotkal, co by něco takového plácal, ale na netu jich bylo dost. No a existují dokonce jejich protipóly, tedy muži, co tvrdí, že se jim dělá zle z nahé ženy. Nebo ani nemusí být nahá. I z oblečené ženy se jim dělá špatně. A to je zase opačný extremismus. Podivná bipolarita. Podle mých zkušeností většina lidí uznává odstíny šedi a uznává, že ne všechny ženy jsou automaticky krásnější než muži a to samé platí naopak. Ne všichni muži jsou automaticky silnější než ženy, atd. 

3. Příklad: Kulturní rozdíly. Jsou bobci, co tvrdí, že na Západě je všechno správně a že jen Západní země sdružené pod Anglosasy mají patent na správný život a správné státní uspořádání a správnou kulturu. Pak jsou zase bobci, co šli studovat budhismus, hinduismus do Asie nebo tam jen tak cestovali, nebo tam ani nebyli a tvrdí, že Asiati mají ten správný patent na život a tu nejlepší kulturu. No a pak jsme my, co chápeme odstíny šedi a víme, že každá kultura má svoje přednosti. 

Takže chápat odstíny šedi nebo barvy a nebýt fanatikem jen jedné polohy není známkou duševní choroby. Naopak je to důsledek psychického zdraví a bohatě větveného intelektu. Zdravý a chytrý člověk chápe jak analyticky, dedukcí, tak syntézou více faktorů současně. Podle toho se dokonce pozná sála intelektu. Podle míry schopnosti chápat různé asociace. Asociativní oblast mozku je ta, která rozhoduje o výši intelektu.

Život není jen černá a bílá.
]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 21. duben 2024 @ 13:41:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tvrzení, že Ježíš byl a je i dnes jen člověk je správné, protože je to tvrzení biblické. Tvrzení, že Ježíš je člověk i bůh dohromady je zcela nesprávné, protože je nebiblické. Jiná varianta neexistuje.
Přeber si to bobku s vysokým IQ jak chceš :).


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. duben 2024 @ 14:16:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to přesně naopak. Tvrzení, že byl Ježíš jen člověk, není biblické. A to větší váhu to má od nás, nezaujatých. My nejsme dogmaticky svázaní s nějakou doktrínou. Naše pozice je nestranná, objektivnější. A my říkáme, že literární postava Ježíš vykazuje silné známky nadpřirozena a toho, čemu se ve všech kulturách říká Bůh. 

Citovat bych mohl snad celý Nový Zákon. Ten o tom svědčí jako celek. 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. duben 2024 @ 14:52:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A postava Ježíše mohla být klidně jenom člověk. Ale to byste museli škrtnout některé věci z bible. 

příklad:

- chození po vodě, že na něj nepůsobí gravitace, když nechce
- krmení tisíců lidí z ošatky bez doplňování zásob
- narození se bez pohlavního styku, člověk se nemůže narodit, pokud tomu nepředchází pohlavní styk nebo kontakt spermie s vajíčkem, Jošua se proti narodil kouzlem, z nadpřirozena, čili božský původ
- vidění do hlavy, samařská žena apod. do hlavy lidem může vidět jen bůh
- Jošua tvrdil, že bude soudit všechny lidičky. To může jen bůh. Nebo že před ním každé koleno poklekne, to můžou jen před Bohem
- Jošua tu byl už před založení Země a pro něj všechna na paráda údajně byla udělána, no a to zase svědčí o božském původu.
-Jošua na závěr vzlítl do oblak, má klíče od nesmrtelnosti, života, podsvětí, může co chce, nepůsobí na něj gravitace, čas a další přírodní zákony

Musel bych být ko.kot, abych si myslel, že toto neukazuje na boha. Samozřejmě to ukazuje na boha. Nevěřím na bohy, ale ta postava v bibli popsiuje zcela jasně boha nebo někoho na té bázi jako jsou bohové. Jako pouze člověka to fakt neukazuje. To může tvrdit jen ko.kot, co to má v hlavě vylízané... 

Jestli chcete z Ježíše udělat jen člověka, tak klidně, mně je to jedno. V tom případě ale udělejte jinou bibli, redukovanou, kde smažete tak půlku textů, co ukazují na Jošuu jako boha nebo přinejmenším poloboha. Je to vaše věc, vaše knížka, váš problém. Pokud bibli ale nezměníte jako celek, tak většina textů ukazuje na Ježíše jako na boha nebo někoho, kdo má silně božský původ a božské atributy. 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 21. duben 2024 @ 16:18:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Akorát jsi potvrdil, že ap.Pavel neni biblický jehož výroky o člověku Ježíši Kristu jsem ti uvedl.
Proč diskutuješ o něčem o čemž nemáš ani páru? Já vim nudíš se.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. duben 2024 @ 16:39:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi vybral jen některé výroky, kde se píše o Ježíšovi jako o člověku. O tom nikdo nepochybuje. Kromě redifona, který tuším bere Jošuu jako boha. Jinak většina bere JK jako to i to. Tím, že Pavel použil slovo člověk, nezrušil, že Ježíš je taky bůh. Pavel ani nikdo v bibli nepíše explicitně, že Ježíš byl pouze člověk a nic víc. Takto jednoznačně to tam nemáte nikde. Takže na co se tu odvoláváš? Na Pavla? Ale vždyť ten nic světoborného ani objevného nepsal. Pořád tvůj mozek není schopen syntézy. V bibli jsou místa, kde je zmínka o Ježíšovi jako o člověku a současně místa, kde je zmínka o Ježíšovi jako o bohu, nebo polobohovi. No a kdybys byl schopen syntézy, tak to sloučíš. Syntéza je normální kognitivní, racionální, empirický postup. Člověk zná syntézu odnepaměti. Existují zvířata, co žijí současně na souši i ve vodě, tzv. obojživelníci. Proč by nemohl být někdo člověk a současně bůh? 

A já jsem byl pobožným do svých 43 let. To je velký kus života. Napsat člověku, který bibli četl, NZ několikrát a chodil do církví, že nemá páru o náboženství, je přece nesmysl. Mimochodem vy si tu srandovně odporujete. Nedávno mi Dzehenuti vyčítal, že jsem byl pobožným, ty zase vyčítáš, že už nejsem pobožným. To přece nehraje roli. Ještě důležitější je, co píšu. 

Píšu racionálně. Literární postava Ježíše Krista vykazuje známky nadpozemskosti. Tohle opravu není jen člověk. 

Lidé jsou omylní, lidé se rodí ze šukání, lidé po smrti hnijou v hrobě.

Jošua měl být podle vaší knížky neomylný, narodil se z bombastického kouzla, které doprovázely znamení na nebi a po ukončení své božské mise tady na této planetce zase odcestoval kamsi vzůru do oblak, odkud pochází. 

To je ve zkratce vaše knížka a ty to moc dobře víš! Nemáš výmluvu!


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 21. duben 2024 @ 19:34:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikdo v Bibli z apoštolů ani 1x nenapsal, že Ježíš je Bůh. Přečti si nejdříve Bibli a pak se vyjadřuj.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 21. duben 2024 @ 19:39:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde se píše, že je Ježíš neomylný?


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Neděle, 21. duben 2024 @ 19:51:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 No vidíš, bobku. Tak jsme se konečně shodli. Konečně jsme našli oba dva společnou řeč. Takže ty si myslíš to samé, co já. Že Jošua byl jen člověk, a to omylný člověk. 

Tak vítej mezi nás, ateisty. 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 22. duben 2024 @ 13:20:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikdo není dobrý jedině Bůh řekl Ježíš..., takže nejenom že byl člověk, ale klidně se mohl i mýlit. Ale vzhledem k tomu, že s ním byl stále Bůh Otec nevíme nic o tom, že se někdy Ježíš mýlil.


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 22. duben 2024 @ 13:47:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jo takhle. Aha. Ty věříš na dvě postavičky. Jedna menší a mladší byla omylná, druhá starší a větší byla neomylná. Tak to nejsi úplně ateista. To jsi něco mezi. Spíše jsi asi pobožný. 

Já teda za sebe říkám, že obě dvě postavičky byly omylné. Stačí mi číst ty knížky a je mi jasné, že postava Jehovy byla omylná taky. Dokonce bych řek, že Jošua sekal méně úletů a cypovin, než Jehova. Jestli z těch dvou byl více omylný, tak to Jehova. Ten to mastil jako prase. Tam je tak 80% šíleností. Proti tomu Jošua má těch šíleností daleko míň. Tak 30%. 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Pondělí, 22. duben 2024 @ 14:15:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jehova byl fakt padouch. Jak uzavřel sázku se Satanem, kolik Jób vydrží a co všechno mu nachystají. Nebo jak Jehova říkal Abrahámovi, že chce vidět, jak podřeže svého syna Izáka a tím mu dokáže, že si cení více Jehovy než syna Izáka. Ty brďo, to jsou brutální sadistické magořiny. To samé rada Židům, ať vyvraždí Amaléky včetně nemluvňat a těhotných. Jehova byl magor. To je i vám jasné. Ale bojíte se ho, páč si myslíte, že to není jen literární postava, ale někdo skutečný. No jo no. Je mi vás líto, ale nemám jak vám pomoct. Na to si musí přijít každý sám. 

Jošua byl lepší postava než Jehova. Neumím si představit, že by Jošua vybízel k vraždění nějakého etnika nebo dělal nějaké psycho nachytávky. Jošuy byl více lidský. Ale na druhé straně byl až moc sluníčkářský a naivní. 


Jehova říkal - oko za oko. Neserte se s tím. Kdo ti kopne do zadku, tak ty mu zadnici přímo ustřel. A tak by se to stupňovalo donekonečna. 

Jošua správně vycítil, že to stupňování násilí je magořina, která nemá konce. Jenže přišel s opačnou utopistickou vizí o neustálém odpouštění. Kdo tě uhodí na jednu tvář, nastav mu druhou. Kdo tě požádá o kabát, dej mu i košili. Kdo tě požádá o míli cesty, jdi s ním dvě. Kdo tě požádá o svezení autem (asi stopař), nejlíp uděláš, když ho svezeš a nakonec mu to auto i daruješ. Však majetek jen svazuje. Dříve projde uchem jehly velbloud než bohatý vstoupí do království vysněného.


Je jasné, že Jošua byl taky magor. Ale jiný. Hodný, sluníčkový, naivní. Zatímco Jehova byl magor prchlivý, zlostný, militantní. 


No, nemáte to jednoduché, bobci. Musíte pořád lavírovat mezi nějakými extrémy a nikdy si nejste jisti, který z těch bohů se na vás nasere dřív. 

Já se řídím zlatou střední cestou, a to skoro ve všem a na bohy v knížkách prdím. 


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 22. duben 2024 @ 20:12:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty jsi správný cvok :)


]


Re: Židovské chápání Boha kontra pohansko-platónské chápání Boha (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 25. duben 2024 @ 00:26:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ty nejsi křesťan. Ani rosmano není křesťan. Jste oba dva spíše něco jako jehovisti. To znamená že jste sice nábožensky informovaní a formovaní, ale nevyznáváte základní dogmata křesťanství. A přiznejte si oba dva, že vás stejně zajímá spíše politika, Ukrajina, USA, Rusko než nějací bohové. 

Křesťané jsou opravdu něco jiného než vy dva. 


]


2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 22:07:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Re: 2 přirozenosti
Vložil: ivanp v Sobota, 27. duben 2024 @ 22:01:33 CEST

Ctíme Ježíše jako Pána nikoliv jako Boha. Nikdo z lidí zatím nedostal příkaz od Boha klanět se i Ježíši. Příkaz poklonit se Ježíši dostali od Boha andělé. 
Ale kdo chce ať se Ježíši pokloní až ho uvidí na výraz úcty stejně jako se pokloníme jiným významným lidem na této zemi.
-----------------------------------
to som chcel počuť. problém máš v tom, že nový zákon menuje Pán (Kyrios) Boha Otca, Ježiša Krista a Ducha svatého. Ježiš je taký istý Pán ako Boh. 
a píšeš blud:,,Nikdo z lidí zatím nedostal příkaz od Boha klanět se i Ježíši,,. 
a zároveň cituješ: ,,aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí,,... a čo zjavenie Jána kde je zjavná Božská úcta vzdaná Baránkovi?
žiješ v rozpore. Ježiš je Pán, čo znamená Boh a nechceš sa mu klaňať ako Bohu... toto všetko sme už x-krát preberali, myslím že obaja chápeme a som rád že ,,uholný kameň,, nás rozdeľuje...
maj sa... už ti nemám čo povedať...
Re: 2 přirozenosti (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 27. duben 2024 @ 22:15:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde jsi Ivane přišel na to, že  cituji "Ježiš je taký istý Pán ako Boh." ??

Kde jsi přišel na to, že cituji "a čo zjavenie Jána kde je zjavná Božská úcta vzdaná Baránkovi?"  ??

Kde jsi přišel na to, že cituji "Ježiš je Pán, čo znamená Boh" ??Toto všechno jsou nebiblické výmysly, vyfabulované tak, aby vyhovovaly konceptu Trojice.


]


Stránka vygenerována za: 1.00 sekundy